Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 371 від 30.05.2007

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28 квітня 2007 року N 301


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

мінеральних ресурсів, охорону та збереження природно-заповідного
фонду, охорону ресурсів тваринного і рослинного світу, охорону
земель.
 
   2.11. До складу поточних природоохоронних витрат входять:
   вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які витрачені
на функціонування засобів природоохоронного призначення, а також
вартість матеріалів, які використані на поліпшення технічного
стану  і  технічне  вдосконалення  природоохоронних  засобів,
здійснення дослідів та випробувань, які спрямовані на технічне
вдосконалення цих засобів;
   вартість палива  та  енергії,  які  спожиті  у  процесі
функціонування природоохоронних  засобів  (уключаючи  вартість
палива,  необхідного  для  здійснення технологічних процесів,
направлених на зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин,
що  містяться  у відходах) та інших робіт природоохоронного
характеру;
   витрати на   утримання   та   експлуатацію   засобів
природоохоронного призначення, уключаючи амортизацію і витрати на
поточний ремонт;
   цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати
за відповідною номенклатурою статей, що пов'язані з утриманням
апарату служб охорони природи цеху, підприємства, організації;
   витрати на  охорону  праці  працівників,  які  зайняті
обслуговуванням засобів природоохоронного призначення і виконанням
інших  робіт, пов'язаних з охороною навколишнього природного
середовища.
 
   2.12. Сума капітальних інвестицій та поточних витрат на
заходи  щодо  кожного  з  природоохоронних напрямків повинна
дорівнювати показникам за підсумковим кодом.
   Дані рядка з кодом 000 у графах 1-4 повинні дорівнювати сумі
даних за відповідними графами рядків з кодами: 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900.
   Дані графи 1 у всіх рядках розділу повинні дорівнювати сумі
даних граф 2 та 4. Дані графи 3 не повинні бути більшими за дані
графи 2.
 
   2.13. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за
послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод,
збереженням та знешкодженням відходів, рекультивацією земель тощо,
а також підприємства, які отримали кошти за надання екологічних
послуг іншим підприємствам, відображають ці кошти тільки у розділі
4.
 
      3. Капітальні інвестиції та поточні витрати
     на охорону навколишнього природного середовища
          за джерелами фінансування
 
   3.1. У  розділі  2  відображаються  дані про капітальні
інвестиції та поточні природоохоронні витрати  за  джерелами
фінансування. Показники графи 1 у всіх рядках розділу 2 повинні
збігатися з відповідними показниками розділу 1.
 
   3.2. У графі 7 відображаються витрати з природоохоронною
метою, які здійснювались за рахунок інших, не визначених у графах
2-6 джерел фінансування, уключаючи міжнародну технічну допомогу,
гранти тощо.
 
   3.3. Дані графи 1 у всіх рядках цього розділу повинні
дорівнювати сумі даних у графах 2, 3, 5 та 7.
 
   3.4. У довідці (рядки 1400-1450) відображаються капітальні
інвестиції та поточні витрати за елементами операційних витрат.
Показники граф 1 та 2 рядка 1400 повинні збігатися з відповідними
показниками граф 2 та 4 рядка 000 розділу 1. Сума рядків
1410, 1420, 1430, 1440, 1450 граф 1 та 2 довідки  повинна
дорівнювати показникам у відповідних графах за рядком 1400.
 
           4. Екологічні платежі
 
   4.1. У  розділі  3  відображається  збір за забруднення
навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в
атмосферне  повітря  забруднювальних речовин стаціонарними та
пересувними джерелами забруднення, скиди забруднювальних речовин
безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів; штрафи за
адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього
середовища,  використання  природних  ресурсів,  позови  про
відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 
   4.2. У графі 1 цього розділу відображаються суми нарахованого
до сплати  протягом  звітного  року  збору  за  забруднення
навколишнього природного середовища.
 
   4.3. У рядку 1500 відображаються сумарні дані про нарахований
збір за забруднення навколишнього природного середовища.
 
   4.4. У рядку 1510 відображаються нараховані суми збору, що
справляється  за викиди в атмосферне повітря забруднювальних
речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
 
   4.5. У рядку 1520 відображається нарахований  збір,  що
справляється за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у
водні об'єкти в межах і понад установлені ліміти.
 
   4.6. У рядку 1530 відображається нарахований  збір,  що
справляється за розміщення відходів у місцях, які перебувають у
віданні звітного об'єкта в межах і понад установлені ліміти.
 
   4.7. У рядках 1521,  1522,  1531,  1532  відображаються
нараховані суми збору за забруднення навколишнього природного
середовища (скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів) у
межах та понад установлені ліміти, а також збір за тими видами
забруднювальних речовин (відходів), за якими підприємство не
оформило в установленому порядку дозвіл на скид забруднювальних
речовин у водні об'єкти і розміщення відходів.
 
   4.8. Виплати іншим організаціям, які надають послуги за
договорами приймання й очищення зворотних вод, а також вивезення,
складування і знищення відходів та рекультивацію земель, у розділі
3 не наводяться, оскільки повинні відображатися у розділі 4.
 
   4.9. У рядку 1600 відображаються пред'явлені суми штрафів за
адміністративні  правопорушення  в  галузі  охорони  природи,
використання природних ресурсів незалежно від того, чи були ці
суми пред'явлені на підставі рішення судових органів або іншим
шляхом.
 
   4.10. У  рядку 1700 зазначаються пред'явлені позови про
відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за
визнаними претензіями, рішеннями суду про задоволення позовів).
 
   4.11. У рядку 1800 довідки відображається загальна сума
пільг, наданих підприємству при оподаткуванні у разі реалізації
заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та
охорони навколишнього середовища.
 
   4.12. У рядку 1900 відображаються фактично сплачені протягом
звітного року суми збору за забруднення навколишнього природного
середовища.
 
   4.13. У рядку 2000 відображаються обсяги фактично сплачених у
звітному році штрафів за адміністративні правопорушення в галузі
охорони  навколишнього  природного середовища та використання
природних ресурсів.
 
   4.14. У рядку 3000 відображається обсяг фактично задоволених
(сплачених, примусово стягнутих заборгованостей органами державної
виконавчої влади) у звітному році позовів про відшкодування
збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища.
 
   4.15. До  фактично  сплачених  протягом  звітного  року
екологічних платежів належать кошти, фактично перераховані банками
з рахунків підприємств на відповідні  рахунки,  відкриті  в
територіальних органах Державного казначейства.
 
   4.16. При цьому, якщо у звітному році були перераховані кошти
в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони
також повинні відображатися у рядках 1900, 2000, 3000.
 
        5. Додаткові надходження та витрати
 
   5.1. У рядку з кодом 4000 наводяться сумарні дані про
надходження (виплату) коштів за надання послуг  екологічного
характеру, субсидії, трансферти, а також надходження коштів від
продажу побічної продукції. Дані за цим рядком повинні дорівнювати
сумі рядків з кодами: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700,
4800, 4900.
 
   5.2. Субсидії, трансферти - це всі невідплатні  виплати
підприємствам для фінансування природоохоронної діяльності, які не
передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат
або товарів і послуг.
 
   5.3. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за
послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, за
прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію
земель, відображають ці витрати за  відповідними  напрямками
природоохоронних витрат, наведених у графі А.
 
   5.4. У  графі  1  відображаються  кошти,  які  надійшли
підприємству за надання природоохоронних послуг, до яких належать
збирання  відходів,  їхня переробка, очищення зворотних вод,
проведення робіт з рекультивації земель тощо.
 
   5.5. У графі 2 виділяється та частина коштів, яка надійшла за
надання природоохоронних послуг з державного бюджету.
 
   5.6. У графі 3 вказується сумарна кількість субсидій та
трансфертів, які надійшли протягом звітного року на підприємство.
 
   5.7. У графі 4  виділяється  та  частина  субсидій  та
трансфертів, яка надійшла з Державного бюджету.
 
   5.8. У графі 5 указуються надходження, отримані підприємством
від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні
природоохоронних  заходів,  наприклад  отримання  енергії або
утилізації матеріалів при переробці відходів.
 
   5.9. Енергозбереження або заощадження сировинних ресурсів за
рахунок використання більш досконалої технології, як і інші вигоди
при реалізації природоохоронних заходів, сюди не включаються.
 
   5.10. У графі 6  наводяться  дані  про  оплату  послуг
природоохоронного   призначення,   які  включають  платежі
спеціалізованим організаціям (підприємствам) за  збирання  та
перероблення відходів, відведення та очищення зворотних вод,
рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого
шару ґрунту, оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи
та відшкодування збитків і втрат сюди не входять.
 
   5.11. У графі 7 виділяється оплата за  надання  послуг
природоохоронного призначення, які здійснювались підприємствами
державної форми власності.
 
 Директор департаменту статистики
 сільського господарства
 та навколишнього середовища            О.М.Прокопенко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.1
                   Інструкції щодо заповнення
                   форми державного
                   статистичного спостереження
                   N 1-екологічні витрати
                   "Звіт про витрати на охорону
                   навколишнього природного
                   середовища та екологічні
                   платежі"
 
 
               ПЕРЕЛІК
        основних напрямків витрат на охорону
        навколишнього природного середовища
 
 
------------------------------------------------------------------
|Код |    Найменування     |     Примітка      |
|  |     напрямку      |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|100 |Охорона атмосферного повітря |               |
|  |і проблеми зміни клімату   |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|110 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин, що | удосконалення виробничих  |
|  |викидаються в атмосферне   |процесів чи технологій,   |
|  |повітря, шляхом зміни    |запровадження нових     |
|  |виробничих процесів чи    |виробничих процесів чи    |
|  |технологій з метою охорони  |технологій, призначених для |
|  |атмосферного повітря,    |зниження утворення      |
|  |збереження клімату і захисту |забруднювальних речовин, що |
|  |озонового шару        |викидаються в атмосферне   |
|  |               |повітря;           |
|  |               | модифікація устаткування, |
|  |               |спрямована на заміну     |
|  |               |сировини, енергії,      |
|  |               |каталізаторів і інших    |
|  |               |ресурсів на продукти, що не |
|  |               |призводять до забруднення  |
|  |               |навколишнього природного   |
|  |               |середовища, обробка сировини |
|  |               |перед використанням з метою |
|  |               |зменшення утворення     |
|  |               |забруднювальних речовин,   |
|  |               |уключаючи перехід на інші  |
|  |               |види палива, сировини тощо  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|111 |Охорона атмосферного повітря |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|112 |Проблеми зміни клімату і   |-"-             |
|  |захисту озонового шару    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|120 |Очищення димових і      | Сюди входять:       |
|  |відпрацьованих газів,    | будівництво, модернізація, |
|  |вентиляційних викидів з   |уведення в дію, утримання та |
|  |метою охорони        |експлуатаційне обслуговування|
|  |атмосферного повітря,    |газоочисних установок і   |
|  |збереження клімату і     |споруд;           |
|  |захисту озонового шару    | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |дослідних та дослідно-    |
|  |               |промислових установок для  |
|  |               |розроблення методів очищення |
|  |               |газів, що відводяться;    |
|  |               | упровадження, установлення |
|  |               |та утримання пристроїв для  |
|  |               |зменшення вмісту       |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел забруднення|
|  |               |та утримання контрольно-   |
|  |               |регулювальних пунктів для  |
|  |               |перевірки вмісту       |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел забруднення|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|121 |Охорона атмосферного повітря |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|122 |Збереження клімату і захист |-"-             |
|  |озонового шару        |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|130 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | діяльність, спрямована на |
|  |т.ін.            |моніторинг концентрацій   |
|  |               |забруднювальних речовин в  |
|  |               |атмосферному повітрі, викидах|
|  |               |стаціонарних та пересувних  |
|  |               |джерел тощо (уключаючи    |
|  |               |послуги з визначення вмісту |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел та викидах |
|  |               |стаціонарних джерел, а також |
|  |               |моніторинг стану озонового  |
|  |               |шару, кількості газів, що  |
|  |               |обумовлюють парниковий ефект |
|  |               |і зміну клімату, крім    |
|  |               |метеорологічних станцій)   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|140 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації джерел    |
|  |               |забруднення атмосферного   |
|  |               |повітря;           |
|  |               |регуляторна та        |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта тощо    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|200 |Очищення зворотних вод    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|210 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |забруднення шляхом унесення | використання більш "чистих"|
|  |змін у виробничий процес   |і більш ефективних виробничих|
|  |               |процесів і технологій (чистих|
|  |               |технологій);         |
|  |               | споживання (використання) |
|  |               |більш чистих продуктів.   |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | дії і заходи, спрямовані на|
|  |               |захист підземних вод від   |
|  |               |просочування забруднювальних |
|  |               |речовин і очищення водних  |
|  |               |об'єктів після забруднення  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|220 |Системи каналізації     | Сюди входять:       |
|  |               | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |каналізаційних мереж -    |
|  |               |системи колекторів,     |
|  |               |трубопроводів, водоводів і  |
|  |               |насосів для видалення будь- |
|  |               |яких зворотних вод з місць  |
|  |               |утворення до споруд для   |
|  |               |очистки зворотних вод    |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner