Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 371 від 30.05.2007

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28 квітня 2007 року N 301


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

|----+-----------------------------+-----------------------------|
|230 |Очищення зворотних вод від  | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин   | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |споруд для очистки зворотних |
|  |               |вод, що утворюються в    |
|  |               |промисловості, комунальному |
|  |               |господарстві, інших галузях |
|  |               |економіки (механічне,    |
|  |               |біологічне очищення та    |
|  |               |доочищення)         |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим підприємствам|
|  |               |за прийняття та очищення   |
|  |               |зворотних вод        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|240 |Усунення теплового впливу  | Сюди входять:       |
|  |зворотних вод на водні    | заходи для усунення    |
|  |об'єкти           |теплового впливу зворотних  |
|  |               |вод на водойми, що      |
|  |               |застосовуються перед     |
|  |               |скиданням води в навколишнє |
|  |               |природне середовище;     |
|  |               | утримання розсіювальних  |
|  |               |випусків зворотних вод та  |
|  |               |проведення заходів із    |
|  |               |запобігання тепловому впливу |
|  |               |на водні об'єкти       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|250 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | моніторинг і контроль за  |
|  |т.ін.            |концентрацією забруднювальних|
|  |               |речовин у зворотних водах, а |
|  |               |також якістю поверхневих вод |
|  |               |внутрішніх водойм і морської |
|  |               |води в місцях скидання    |
|  |               |зворотних вод        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|260 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації джерел    |
|  |               |забруднення водних об'єктів; |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|300 |Поводження з відходами    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|310 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |відходів шляхом внесення   | використання більш "чистих"|
|  |зміни у виробничий процес  |і більш ефективних виробничих|
|  |               |процесів і інших технологій |
|  |               |(більш чистих технологій),  |
|  |               |спрямованих на запобігання  |
|  |               |чи скорочення утворення   |
|  |               |відходів за допомогою    |
|  |               |модифікації технологічних  |
|  |               |процесів;          |
|  |               | споживання чи використання |
|  |               |більш чистих продуктів    |
|  |               |(заміна сировини,      |
|  |               |каталізаторів і інших    |
|  |               |ресурсів)          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|320 |Збирання і транспортування  | Сюди входять:       |
|  |відходів           | збирання і транспортування |
|  |               |відходів до місця обробки чи |
|  |               |видалення (уключаючи     |
|  |               |небезпечні відходи, побутове |
|  |               |та вуличне сміття, крім   |
|  |               |снігу);           |
|  |               | утримання споруд, установок|
|  |               |та спецтранспорту для    |
|  |               |збирання, транспортування,  |
|  |               |знешкодження та складування |
|  |               |відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|330 |Оброблення, знешкодження,  | Сюди входять:       |
|  |розміщення небезпечних    | будівництво, утримання та |
|  |відходів: спалювання,    |експлуатація об'єктів    |
|  |розміщення на полігоні, інші |поводження з небезпечними  |
|  |методи            |відходами;          |
|  |               | фізична або хімічна    |
|  |               |обробка, спалювання,     |
|  |               |біологічна обробка, видалення|
|  |               |небезпечних відходів та ін.; |
|  |               | компостування і      |
|  |               |рециркуляція, здійснені з  |
|  |               |метою охорони навколишнього |
|  |               |природного середовища.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим підприємствам|
|  |               |та організаціям за прийняття,|
|  |               |зберігання і знешкодження  |
|  |               |відходів;          |
|  |               | виробництво компосту з   |
|  |               |метою здійснення економічної |
|  |               |діяльності "виробництво   |
|  |               |добрив і азотовмісних сполук"|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|331 |Спалювання          |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|332 |Розміщення на полігоні    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|333 |Інші методи переробки і   |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|  |розміщення          |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|340 |Оброблення, знешкодження,  | Сюди входять:       |
|  |розміщення відходів     | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатація об'єктів    |
|  |               |поводження з відходами    |
|  |               |(окрім об'єктів поводження  |
|  |               |з небезпечними відходами);  |
|  |               | фізична або хімічна    |
|  |               |обробка, спалювання,     |
|  |               |біологічна обробка, видалення|
|  |               |відходів та ін.;       |
|  |               | компостування і      |
|  |               |рециркуляція, здійснені з  |
|  |               |метою охорони навколишнього |
|  |               |середовища.         |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | оброблення, знешкодження і |
|  |               |розміщення небезпечних    |
|  |               |відходів;          |
|  |               | виробництво компосту з   |
|  |               |метою здійснення економічної |
|  |               |діяльності "виробництво   |
|  |               |добрив і азотовмісних сполук"|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|341 |Спалювання          |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|342 |Розміщення на полігоні    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|343 |Інші методи переробки і   |-"-             |
|  |розміщення          |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|350 |Аналітичні виміри, контроль, | Контроль і визначення   |
|  |лабораторні дослідження і  |обсягів відходів, що     |
|  |т.ін.            |утворюються і зберігаються, |
|  |               |їхньої токсичності і т.ін.  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|360 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації і       |
|  |               |паспортизації джерел     |
|  |               |утворення та розміщення   |
|  |               |відходів;          |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|400 |Захист і реабілітація ґрунту,|               |
|  |підземних і поверхневих вод |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|410 |Запобігання інфільтрації   | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин   | закріплення ґрунту     |
|  |               |промислових підприємств,   |
|  |               |установки для уловлювання  |
|  |               |стоків і витоків з      |
|  |               |забруднювальних речовин,   |
|  |               |зміцнення сховищ і      |
|  |               |транспортування продуктів, що|
|  |               |забруднюють навколишнє    |
|  |               |природне середовище;     |
|  |               | створення водоохоронних  |
|  |               |зон;             |
|  |               | утримання та експлуатація |
|  |               |полів фільтрації, спеціально |
|  |               |збудованих накопичувачів та |
|  |               |відстійників забруднених   |
|  |               |зворотних вод;        |
|  |               | відновлення і підтримання |
|  |               |сприятливого гідрологічного |
|  |               |режиму річок і водоймищ та  |
|  |               |заходи з боротьби з шкідливою|
|  |               |дією вод           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|420 |Очищення ґрунтів і водних  | Сюди входять:       |
|  |об'єктів           | заходи з розподілу,    |
|  |               |локалізації і вилучення   |
|  |               |відходів, видалення похованих|
|  |               |бочок і контейнерів,     |
|  |               |фільтрування і повторного  |
|  |               |складування;         |
|  |               | монтаж та експлуатаційне  |
|  |               |обслуговування дренажних   |
|  |               |систем для газів, що     |
|  |               |відходять, і рідких стоків, |
|  |               |промивання ґрунту за     |
|  |               |допомогою дегазації,     |
|  |               |відкачування забруднювальних |
|  |               |речовин, видалення і обробка |
|  |               |забрудненого ґрунту тощо.  |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | вапнування озер і штучне  |
|  |               |оксигенування водних об'єктів|
|  |               |та послуги з їх цивільного  |
|  |               |захисту           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|430 |Запобігання ерозії та іншим | Сюди входять:       |
|  |видам фізичної деградації  |відновлення захисного    |
|  |ґрунту            |рослинного покриву ґрунтів, |
|  |               |будівництво протиерозійних  |
|  |               |стін;            |
|  |               | рекультивація       |
|  |               |відпрацьованих земель;    |
|  |               |захист земель від ерозії.  |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим       |
|  |               |підприємствам, організаціям |
|  |               |на рекультивацію земель;   |
|  |               | діяльність, проведена з  |
|  |               |економічною метою або захисту|
|  |               |населення (селищ) від    |
|  |               |природних небезпек      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|440 |Запобігання засоленню,    | Сюди входять:       |
|  |розсоленню ґрунтів      | заходи з підвищення рівня |
|  |               |підземних вод, запобігання  |
|  |               |засоленню, розсоленню,    |
|  |               |реабілітації ґрунтів.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | діяльність, проведена з  |
|  |               |економічною метою, наприклад |
|  |               |осушення дна морів,     |
|  |               |сільськогосподарське     |
|  |               |виробництво         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|450 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | заходи, спрямовані на   |
|  |т.ін.            |контроль і вимірювання    |
|  |               |забруднення ґрунтів,     |
|  |               |підземних і поверхневих вод, |
|  |               |вимірювання ступеня ерозії  |
|  |               |та засоленості ґрунтів і   |
|  |               |т.ін.            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|460 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | моніторинг ділянок     |
|  |               |підвищеної небезпеки;    |
|  |               |регуляторна та        |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|500 |Зниження шумового і     |               |
|  |вібраційного впливу (за   |               |
|  |винятком заходів для охорони |               |
|  |праці)            |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|510 |Заходи запобігання на джерелі| Сюди входять:       |
|  |шумового і вібраційного   | заходи, спрямовані на   |
|  |впливу            |зменшення шумового і     |
|  |               |вібраційного впливу     |
|  |               |промислового устаткування,  |
|  |               |двигунів транспортних    |
|  |               |засобів, систем випуску та  |
|  |               |гальм, а також рівня шуму,  |
|  |               |обумовленого контактом    |
|  |               |поверхонь шин, доріг, коліс |
|  |               |або рейок тощо;       |
|  |               | заходи, спрямовані на   |
|  |               |зменшення шуму за рахунок  |
|  |               |модифікації поверхонь.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               |заходи, спрямовані на    |
|  |               |зменшення шуму і вібрацій у |
|  |               |плані охорони праці     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|511 |Залізничний, автомобільний  |-"-             |
|  |транспорт, міський     |               |
|  |електричний транспорт у т.ч. |               |
|  |метрополітен         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|512 |Авіаційний транспорт     |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|513 |Морський і річковий транспорт|               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|514 |Промислові виробництва,   |-"-             |
|  |будівництво тощо       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|520 |Застосування антишумових і  | Сюди входять:       |
|  |антивібраційних конструкцій | заходи, спрямовані на   |
|  |               |встановлення і керування   |
|  |               |протишумовим устаткуванням  |
|  |               |(екрани, насипи чи живоплоти)|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|521 |Залізничний,         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|  |автомобільний транспорт,  |-"-             |
|  |міський електричний     |               |
|  |транспорт, у т.ч.      |               |
|  |метрополітен         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|522 |Авіаційний транспорт     |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|523 |Морський і річковий транспорт|-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|524 |Промислові виробництва,   |-"-             |
|  |будівництво тощо       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|525 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | монтаж і експлуатація   |
|  |т.ін.            |стаціонарних постів виміру і |
|  |               |моніторингу, мереж      |
|  |               |спостережень або використання|
|  |               |пересувного устаткування в  |
|  |               |міських районах і т.ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|530 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|600 |Збереження біорізноманіття і |               |
|  |середовища існування     |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|610 |Захист і відновлення     | Сюди входять:       |
|  |чисельності видів, збереження| охорона, відтворення та  |
|  |середовища існування     |відродження видів фауни і  |
|  |               |флори, а також відновлення, |
|  |               |реабілітація і надання    |
|  |               |первісної форми порушеним  |
|  |               |ареалам з метою посилення  |
|  |               |їхніх природних функцій;   |
|  |               | збереження генетичної   |
|  |               |спадщини, відтворення    |
|  |               |зруйнованих екосистем,    |
|  |               |уведення заборони на     |
|  |               |видобування і торгівлю    |
|  |               |рідкісними видами тварин і  |
|  |               |рослин з метою їхнього    |
|  |               |захисту;           |
|  |               | відновлення водних об'єктів|
|  |               |як водних ареалів: дії щодо |
|  |               |штучного насичення киснем  |
|  |               |(утримання та експлуатація  |
|  |               |руслових аераційних станцій, |
|  |               |нейтралізація вапном,    |
|  |               |поліпшення гідрологічного  |
|  |               |режиму та ін.);       |
|  |               | придбання землі для захисту|
|  |               |видів і середовища існування |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|620 |Збереження природних і    | Сюди входять:       |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner