Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            22.08.2006 N 578
 
 
             Про затвердження
       примірних статутів закладів державної
        санітарно-епідеміологічної служби
 
 
   Відповідно до розділу IV Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
наказу Міністерства охорони здоров'я від 19 листопада 2002 N 420
( z0960-02  )  "Про  затвердження  Положення  про  державну
санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня
2002 за N 960/7248 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити    примірні    статути     обласної
санітарно-епідеміологічної       станції,      міської
санітарно-епідеміологічної      станції,      районної
санітарно-епідеміологічної  станції,  міської  дезінфекційної
станції, портової санітарно-епідеміологічної станції, басейнової
санітарно-епідеміологічної станції, що додаються.
 
   2. Головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним
державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя,
на  водному  транспорті  довести  цей  наказ  до керівників
підпорядкованих  санепідзакладів  та  забезпечити  оформлення,
затвердження  та  реєстрацію  статутів  згідно вимог чинного
законодавства.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покладаю на  директора
Департаменту  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду
Пономаренка А.М.
 
 Перший заступник Міністра,
 головний державний
 санітарний лікар України               С.П.Бережнов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.08.2006 N 578
                   Перший заступник Міністра,
                   головний державний
                   санітарний лікар України
                   ______________ С.П. Бережнов
 
 
               СТАТУТ
      ___________________________________ обласної
        санітарно-епідеміологічної станції
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. _____________________ санітарно-епідеміологічна станція
(далі - ___________ облСЕС) є закладом санітарно-профілактичного
профілю і входить до системи державної санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України.
 
   1.2. ___________ облСЕС  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами та
постановами Головного державного санітарного лікаря України та цим
Статутом.
 
   1.3. ___________ облСЕС відносно усіх інших санепідзакладів
та   установ  _______  області  є  провідним  закладом
санітарно-епідеміологічної служби України у межах ______ області,
а також у межах своєї компетенції виконує функції навчального,
методичного, координаційного та консультаційного центру.
 
   1.4. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції  ___________  облСЕС,  обговорення  найважливіших
напрямків  діяльності  та  питань  розвитку  діє  колегія
санітарно-епідеміологічної служби, рішення якої вводяться в дію
наказами головного державного санітарного лікаря _____ області.
Положення про колегію та її персональний склад затверджується
Головним державним санітарним лікарем України.
 
        2. Найменування та юридична адреса
 
   2.1. Найменування:
   повне: "_____________________    санітарно-епідеміологічна
станція";
   скорочене: "___________ облСЕС".
 
   2.2. Юридична адреса ___________ облСЕС:
   вул. ____________, ___, м. _____________, ________________,
Україна, ________.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. ___________ облСЕС є юридичною особою, має закріплене за
нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди,
набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
 
   3.2. ___________ облСЕС має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
 
   3.3. ___________ облСЕС є неприбутковим закладом.
 
   3.4. ___________ облСЕС має право здавати в оренду рухоме і
нерухоме майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. ___________ облСЕС здійснює оперативний і бухгалтерський
облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену
законодавством України.
 
        4. Мета, основні напрями діяльності
         та завдання ___________ облСЕС
 
   4.1. Метою діяльності ___________ облСЕС є нагляд за:
   - забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на
підконтрольних об'єктах та територіях;
   - профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь,
радіаційних уражень людей;
   - запобіганням шкідливому впливу на стан здоров'я населення.
 
   4.2. Основними напрямами діяльності ___________ облСЕС є:
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
   - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на
нього факторів навколишнього середовища;
   - вивчення, оцінка і прогнозування  показників  здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища,  що  шкідливо
впливають на здоров'я населення;
   - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб;
   - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій,  масових  неінфекційних  захворювань,  отруєнь  та
радіаційних уражень людей;
   - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь;
   - видача  висновків  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи.
 
   4.3. Основними завданнями ___________ облСЕС є:
   - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних ___________ облСЕС об'єктах та територіях;
   - нагляд  за  реалізацією  державної  політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;
   - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
гігієнічної  регламентації  небезпечних  факторів  (за  умови
акредитації установи) і видача дозволів на їх використання;
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням  санітарних  та  протиепідемічних (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
   - санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон;
   - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду;
   - проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань,
спрямованих  на  встановлення  причин  та умов виникнення і
розповсюдження інфекційних  хвороб,  професійних  захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей;
   - у  межах  своєї  компетенції  проведення  роботи щодо
гігієнічного виховання населення;
   - вжиття  заходів  для  припинення  порушень санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у
вчиненні таких правопорушень;
   - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
   4.4. ___________  облСЕС  має право здійснювати іншу не
заборонену законодавством України діяльність.
 
         5. Функції ___________ облСЕС
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
___________ облСЕС завдань, ___________ облСЕС:
   - здійснює та надає навчальну, методичну, координаційну,
консультативну  допомогу  в  межах  своєї  компетенції іншим
санепідзакладам та установам на підконтрольних  об'єктах  на
території ______області;
   - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження,  розслідування,  лабораторні  та  інструментальні
дослідження  і  випробування, а також санітарну, гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає  висновок  щодо відповідності (невідповідності) вимогам
санітарних норм;
   - надає навчальну, методичну, координаційну, консультативну
допомогу в  межах  своєї  компетенції  іншим  санепідзакладам
_________________ області;
   - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується;
   - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно від стану середовища його життєдіяльності,  визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини;
   - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях;
   - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів з метою  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину;
   - забезпечує  охорону  території  України  в  межах
________________ області  від занесення та поширення особливо
небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних
хвороб, здійснює санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в
пунктах пропуску через державний кордон;
   - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини  факторів  середовища життєдіяльності, причин та умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб;
   - виконує  обумовлені  законодавством  України  в  межах
____________ області дії щодо обмеження або заборони в'їзду на
територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства,
експорт, імпорт, транзит, вантажів і товарів з країн або регіонів
у  зв'язку  з  неблагополучною  епідемічною ситуацією на їх
територіях;
   - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) радіаційних уражень людей;
   - взаємодіє  з  державними  органами  і  громадськими
організаціями з питань охорони здоров'я людини;
   - вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва з
питань  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення;
   - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт на підконтрольних об'єктах та територіях _______ області.
 
          6. Фінансове забезпечення
          та майно ___________ облСЕС
 
   6.1. Фінансування ___________ облСЕС здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, у тому числі і спеціального
фонду, а також інших джерел, передбачених законодавством України.
 
   6.2. Майно ___________ облСЕС закріплено за нею у порядку та
відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
   6.3. Майно ___________ облСЕС  становить  основні  фонди
(включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та
інше), грошові кошти, вартість  яких  відображається  в  її
самостійному балансі.
 
   6.4. Земельні  ділянки, на яких розміщуються будівлі та
споруди ___________ облСЕС, надаються їй у порядку, встановленому
законодавством України.
 
   6.5. ___________ облСЕС має реєстраційні рахунки в установах
Державного казначейства України.
 
   6.6. ___________ облСЕС має право передавати та списувати
майно у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.7. ___________  облСЕС  має  право здавати майно, яке
знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до
вимог законодавства України.
 
   6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги
населенню:
   - підготовка  та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів, передбачених законодавством України;
   - проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини;
   - вивчення,  дослідження,  аналіз  проектів  нормативних
документів,  проектної,  технічної,  інструктивно-методичної
документації  на  відповідність  вимогам  чинного санітарного
законодавства України;
   - обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України;
   - участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини;
   - атестація робочих місць;
   - гігієнічне навчання професійних груп працівників;
   - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;
   - роботи з дезінфекції, дезінсекції, дератизації;
   - інші види робіт і послуг  за  переліком,  визначеним
законодавством України.
 
   6.9. Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами, затвердженими у відповідності до законодавства
України.
 
   6.10. ___________ облСЕС може отримувати від юридичних та
фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво ___________ облСЕС здійснюється головним
лікарем ___________ облСЕС. Головний лікар ___________ облСЕС
одночасно є   Головним   державним   санітарним   лікарем
___________ області.
 
   7.2. Головний державний санітарний лікар _________ області та
його заступники призначаються на посаду та звільняється з посади
наказом Головного державного санітарного лікаря України.
 
   7.3. Головний лікар ___________ облСЕС, Головний державний
санітарний лікар _________ області має бланк з назвою своєї
посади.
 
   7.4. Головний лікар ___________ облСЕС, Головний державний
санітарний лікар _________ області призначає та звільняє з посади
головних лікарів     підпорядкованих     санепідзакладів
_____________ області, головних державних  санітарних  лікарів
відповідних  територіальних  одиниць  _________  області  за
погодженням з Головним державним санітарним лікарем України.
 
   7.5. Головний державний санітарний лікар _________ області
має право:
   - користуватись  в  повному  обсязі  правами,  наданими
законодавством України;
   - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль  за  проведенням  санітарних  та  протиепідемічних
(профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров'я
населення;
   - розслідувати причини та умови  виникнення  інфекційних
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу, а
в разі потреби визначати склад комісії для її проведення;
   - погоджувати документи про надання земельних ділянок під
будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і
скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner