Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

законодавством України порядку.
 
   9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
___________ райСЕС.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
___________ райСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом,
передбаченим законодавством України.
 
   9.4. Витрати,  пов'язані  з  припиненням   діяльності
_________ райСЕС, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації ___________ райСЕС її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Припинення існування ___________ райСЕС здійснюється з
моменту внесення відповідного запису до  Єдиного  державного
реєстру.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.08.2006 N 578
                   Перший заступник Міністра,
                   головний державний
                   санітарний лікар України
                   ______________ С.П. Бережнов
 
 
               СТАТУТ
       ____________________________ басейнової
        санітарно-епідеміологічної станції
            (_________________)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. ___________________ басейнова санітарно-епідеміологічна
станція  (далі  -  ___________  басСЕС)   є   закладом
санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України.
 
   1.2. ___________  басСЕС  у  своїй  діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами та
постановами Головного державного санітарного лікаря України та цим
Статутом.
 
        2. Найменування та юридична адреса
 
   2.1. Найменування:
   повне: "________________ басейнова санітарно-епідеміологічна
станція";
   скорочене: "___________ басСЕС".
 
   2.2. Юридична адреса ___________ басСЕС:
   вул. ____________, ___, м. _____________, ________________,
Україна, ________.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. ___________ басСЕС є юридичною особою, має закріплене за
нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди,
набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
 
   3.2. ___________ басСЕС має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
 
   3.3. ___________ басСЕС є неприбутковим закладом.
 
   3.4. ___________ басСЕС має право здавати в оренду рухоме і
нерухоме майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. ___________ басСЕС здійснює оперативний і бухгалтерський
облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену
законодавством України.
 
        4. Мета, основні напрями діяльності
         та завдання ___________ басСЕС
 
   4.1. Метою діяльності ___________ басСЕС є нагляд за:
   - забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на
підконтрольних об'єктах та територіях;
   - профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь,
радіаційних уражень людей;
   - запобіганням шкідливому впливу на стан здоров'я населення
факторів середовища життєдіяльності людини.
 
   4.2. Основними напрямами діяльності ___________ басСЕС є:
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
   - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на
нього факторів навколишнього середовища ;
   - вивчення, оцінка і прогнозування  показників  здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища,  що  шкідливо
впливають на здоров'я населення;
   - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб;
   - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій,  масових  неінфекційних  захворювань,  отруєнь  та
радіаційних уражень людей;
   - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь;
   - видача  висновків  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи.
 
   4.3. Основними завданнями ___________ басСЕС є:
   - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних ___________ басСЕС об'єктах та територіях;
   - нагляд  за  реалізацією  державної  політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;
   - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
видача документів дозвільного характеру, передбачених  чинним
законодавством;
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням  санітарних  та  протиепідемічних (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
   - санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон;
   - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду;
   - проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань,
спрямованих  на  встановлення  причин  та умов виникнення і
розповсюдження інфекційних  хвороб,  професійних  захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей;
   - у  межах  своєї  компетенції  проведення  роботи щодо
гігієнічного виховання населення;
   - вжиття  заходів  для  припинення  порушень санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у
вчиненні таких правопорушень;
   - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
   4.4. ___________  басСЕС  має право здійснювати іншу не
заборонену законодавством України діяльність.
 
         5. Функції ___________ басСЕС
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
___________ басСЕС завдань, ___________ басСЕС:
   - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження,  розслідування,  лабораторні  та  інструментальні
дослідження  і  випробування, а також санітарну, гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає  висновок  щодо відповідності (невідповідності) вимогам
санітарних норм;
   - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується;
   - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно  від стану середовища його життєдіяльності, визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини;
   - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях;
   - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів  з  метою  забезпечення  санітарного та епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину;
   - забезпечує охорону території України в межах підконтрольних
об'єктів та території від занесення та  поширення  особливо
небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних
хвороб, здійснює санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в
пунктах пропуску через державний кордон;
   - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини факторів середовища життєдіяльності, причин  та  умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб;
   - в межах підконтрольних об'єктів та території  виконує
обумовлені законодавством України дії, щодо обмеження або заборони
в'їзду на територію України громадян, іноземців та осіб без
громадянства, експорту, імпорту, транзиту, вантажів і товарів з
країн або регіонів у зв'язку з неблагополучною  епідемічною
ситуацією на їх територіях;
   - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) радіаційних уражень людей;
   - взаємодіє  з  державними  органами  і  громадськими
організаціями з питань охорони здоров'я людини;
   - вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва з
питань забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя
населення;
   - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
          6. Фінансове забезпечення
          та майно ___________ басСЕС
 
   6.1. Фінансування ___________ басСЕС здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, у тому числі і спеціального
фонду, а також інших джерел, передбачених законодавством України.
 
   6.2. Майно ___________ басСЕС закріплено за нею у порядку та
відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.3. Майно  ___________  басСЕС  становить основні фонди
(включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та
інше),  грошові  кошти,  вартість  яких відображається в її
самостійному балансі.
 
   6.4. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі  та
споруди ___________ басСЕС, надаються їй у порядку, встановленому
законодавством України.
 
   6.5. ___________ басСЕС має реєстраційні рахунки в установах
Державного казначейства України.
 
   6.6. ___________ басСЕС має право передавати та списувати
майно у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.7. ___________ басСЕС має право  здавати  майно,  яке
знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до
вимог законодавства України.
 
   6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги
населенню:
   - підготовка та видача дозволів, висновків,  гігієнічних
сертифікатів, передбачених законодавством України;
   - проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини;
   - вивчення,  дослідження,  аналіз  проектів  нормативних
документів,  проектної,  технічної,  інструктивно-методичної
документації на  відповідність  вимогам  чинного  санітарного
законодавства України;
   - обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України;
   - участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини;
   - атестація робочих місць;
   - гігієнічне навчання професійних груп працівників;
   - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;
   - роботи з дезінфекції, дезінсекції, дератизації;
   - інші  види  робіт  і послуг за переліком, визначеним
законодавством України.
 
   6.9. Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами, затвердженими у відповідності до законодавства
України.
 
   6.10. ___________ басСЕС може отримувати від юридичних та
фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво ___________ басСЕС здійснюється головним
лікарем ___________ басСЕС. Головний лікар ___________ басСЕС
одночасно є Головним державним санітарним лікарем _______ басейну.
 
   7.2. Головний державний санітарний лікар __________ басейну
та його заступники призначаються на посаду та звільняється з
посади наказом Головного державного санітарного лікаря на водному
транспорті за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
 
   7.3. Головний державний санітарний лікар ___________ басейну
має право:
   - користуватись  в  повному  обсязі  правами,  наданими
законодавством України;
   - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль  за  проведенням  санітарних  та  протиепідемічних
(профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров'я
населення;
   - розслідувати  причини  та умови виникнення інфекційних
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу, а
в разі потреби визначати склад комісії для її проведення;
   - погоджувати документи про надання земельних ділянок під
будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і
скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;
   - погоджувати  проектну  та  технічну  документацію  на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових  і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення;
   - погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і
використання нових технологій, виробничих процесів;
   - визначати необхідність профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики  у  разі  загрози  виникнення  епідемій
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі
потреби позачергових медичних оглядів згідно із законодавством
України;
   - проводити перевірку та видавати висновки на відповідність
об'єктів  і  споруд,  що вводяться в експлуатацію згідно з
законодавством України.
   7.3.1. У порядку, встановленому Головним державним санітарним
лікарем України:
   - складати  акти  і протоколи про порушення санітарного
законодавства України;
   - видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції
власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим
особам:
   - про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт,
навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на
інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань
чи були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються
від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється МОЗ України;
   - на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших
документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства
України;
   - про обмеження діяльності об'єкта нагляду у разі виявлення
порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає
негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий
вплив.
   7.3.2. Видавати постанови про:
   - обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності
підприємств,  установ  і  організацій,  об'єктів  будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм;
   - обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного   висновку   за   результатами   державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту;
   - тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі,
коли не здійснено їх гігієнічну регламентацію  та  державну
реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner