Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

епідвогнищах силами населення, згідно показань;
   - камерне  знезараження  речей в протиепідемічних цілях,
перевезення речей в дезінфекційну станцію та доставка їх згідно
належності;
   - санітарну обробку осіб по епідемічним  та  санітарним
показникам, перевезення їх в санітарний пропускник;
   - евакуацію у лікувально-профілактичні заклади інфекційних
хворих та осіб з підозрою на інфекційне захворювання, а також
осіб, які перебували в контакті з інфекційним хворим;
   - прийом та облік заявок на евакуацію інфекційних хворих та
заключну дезінфекцію, які надходять від лікувально-профілактичних
закладів;
   - передачу в територіальні санепідстанції показників  по
евакуації інфекційних хворих та дезінфекційних заходах;
   - отримання    оперативної     інформації     від
лікувально-профілактичних закладів щодо використання ліжок, які
призначенні для госпіталізації інфекційних хворих та внесення
пропозицій про перепрофілювання ліжок в оздоровчих закладах;
   - методичне керівництво за заходами по проведенню заключної
дезінфекції в епідвогнищах, поточної дезінфекції в епідвогнищах,
лікарнях,  протитуберкульозних   та   шкіряно-венерологичних
диспансерах,  поліклінічних  відділеннях,  закладах  охорони
материнства та дитинства, дитячих садах; контроль за вказаними
заходами;
   - методичне керівництво за стерилізаційними  заходами  у
лікувально-профілактичних та дитячих закладах; контроль за їх
виконанням;
   - контроль передстерилізаційної обробки виробів медичного
призначення, у тому числі відбір проб на змиття білкових речей та
миючих засобів;
   - контроль  (термічний  та  бактеріологічний)  роботи
стерилізаційного обладнання;
   - контроль стерильності виробів медичного призначення;
   - контроль (комплексно з територіальними санепідстанціями)
санітарного утримання приміщень централізованих стерилізаційних,
бактеріологічне дослідження повітря та поверхонь предметів;
   - контроль (технічний, термічний та лабораторний) за якістю
роботи дезінфекційних камер, їх експлуатацією в закладах на
території діяльності дезінфекційної станції;
   - методичне  керівництво  та  контроль  за  проведенням
протипедикульозних заходів в організованих колективах та серед
населення;
   - участь у спільних з  територіальними  санепідстанціями
перевірках   виконання   підприємствами   та   закладами
санітарно-протиепідемічних правил та норм при будівництві та
реконструкції приміщень для влаштування дезінфекційно-душового
обладнання та централізованих стерилізаційних;
   - облік (згідно форм, затверджених МОЗ), розробка та аналіз
даних щодо вогнищевої та профілактичної дезінфекції, дезінсекції
та  дератизації,  евакуації  інфекційних  хворих,  контролю
дезінфекційних та стерилізаційних заходів;
   - складання  заявок на дезінфекційні засоби, обладнання,
інвентар, документацію;
   - розробку річних, перспективних та поточних планів роботи
дезінфекційної станції;
   - участь у розробці комплексних річних та перспективних
планів санітарно-протиепідемічних заходів на території діяльності
дезінфекційної станції;
   - підвищення кваліфікації персоналу дезінфекційної станції,
медперсоналу  лікувально-профілактичних  закладів, впровадження
нових методів та засобів дезінфекції, дезінсекції, дератизації,
стерилізації та передових методів роботи та наукової організації
праці;
   - проведення  санітарно-просвітньої  роботи  по  питаннях
дезінфекції, дезінсекції, дератизації.
 
        6. Фінансове забезпечення та майно
        _________________ міськдезстанції
 
   6.1. Фінансування ______________ міськдезстанції здійснюється
за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі і
спеціального  фонду,  а  також  інших  джерел,  передбачених
законодавством України.
 
   6.2. Майно _________________ міськдезстанції закріплено за
нею у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.3. Майно  _________________  міськдезстанції  становить
основні фонди (включаючи будинки, споруди, транспортні засоби,
обладнання та інше), грошові кошти, вартість яких відображається в
її самостійному балансі.
 
   6.4. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі  та
споруди _________________ міськдезстанції, надаються їй у порядку,
встановленому законодавством України.
 
   6.5. _________________  міськдезстанція  має  реєстраційні
рахунки в установах Державного казначейства України.
 
   6.6. _________________ міськдезстанція має право передавати
та списувати майно у порядку та відповідно до вимог законодавства
України.
 
   6.7. _________________  міськдезстанція має право здавати
майно, яке знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та
відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання платних послуг у сфері забезпечення дезінфекції,
дезінсекції, дератизації, що не відносяться до медичної допомоги
населенню:
   - гігієнічне навчання професійних груп працівників;
   - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;
   - роботи з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, фумігації;
   - інші види робіт і послуг  за  переліком,  визначеним
законодавством України.
 
   6.9. Оплата  зазначених  послуг здійснюється за тарифами
(прейскурантами), затвердженими у відповідності до законодавства
України.
 
   6.10. _________________ міськдезстанція може отримувати від
юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та
пожертвування.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво ______________ міськдезстанції здійснюється
головним лікарем.
 
   7.2. Головний  лікар  _________________  міськдезстанції
призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного
державного санітарного лікаря  _________________  області  за
погодженням з головним державним санітарним лікарем України.
Головний лікар має бланк та печатку з назвою свого закладу.
 
   7.3. Головний лікар _________________ міськдезстанції має
право:
   - користуватись  в  повному  обсязі  правами,  наданими
законодавством України;
   - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль за проведенням протиепідемічних (дезінфекційних) заходів;
   - безперешкодно  при  наявності  службового  посвідчення
відвідувати підконтрольні об'єкти державного санепіднагляду з
питань додержання санітарного законодавства;
   - безоплатно  одержувати  інформацію,  необхідну  для
встановлення причин інфекційних захворювань, заселення об'єктів
держсанепіднагляду щурами та побутовими комахами, для встановлення
епізоотичного стану, а також з метою перевірки стану виконання
дезінфекційних, стерилізаційних та протиепідемічних заходів;
   - видавати обов'язкові до  виконання  розпорядження  про
здійснення  дезінфекційних,  стерилізаційних  заходів з метою
запобігання появи та розповсюдження інфекційних захворювань;
   - забороняти  для використання антисептики, дезінфекційні
засоби, отрутохімікати та хімічні  речовини  для  проведення
дезінфекційно-дератизаційних робіт, які не відповідають санітарним
нормам, галузевим стандартам та можуть являти собою небезпеку для
населення.
   7.3.1. У порядку, встановленому Головним державним санітарним
лікарем України:
   - складати акти і протоколи про  порушення  санітарного
законодавства України;
   - видавати приписи, а також вносити пропозиції власникам
підприємств, установ і організацій або уповноваженим особам.
 
   7.4. Головний лікар _________________ міськдезстанції має
обов'язки  і  користується  правами,  наданими  керівникам
законодавством України, а саме:
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи _________________ міськдезстанції;
   - укладає договори, угоди, контракти, підписує документи,
пов'язані з діяльністю _________________ міськдезстанції;
   - має право першого підпису бухгалтерських документів;
   - призначає  на посади та звільняє з посад працівників
_________________ міськдезстанції згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України;
   - від імені _________________ міськдезстанції розпоряджається
майном у межах, визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний  договір  згідно  з
законодавством України та цим Статутом;
   - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
_________________ міськдезстанції;
   - подає  на  затвердження  кошторис  і  штатний  розпис
_________________  міськдезстанції  у  порядку  встановленому
законодавством України;
   - звітує з питань здійснення діяльності _________________
міськдезстанції у порядку встановленому законодавством України;
   - забезпечує подання в установленому порядку фінансової та
статистичної звітності;
   - без доручення діє від імені _______________ міськдезстанції
в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, в
установах, організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії
в межах повноважень, передбачених законодавством України;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників ________ міськдезстанції, у тому числі по заохоченню і
накладенню дисциплінарних стягнень.
 
   7.5. Головний лікар _________________ міськдезстанції в межах
наданих йому повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності
_________________ міськдезстанції, питання соціальної сфери з
профспілковим  комітетом, який представляє інтереси трудового
колективу.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий колектив __________ міськдезстанції складається
з громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
 
   8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий  колектив  за  поданням  власника  або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових  правил  затверджує  правила  внутрішнього  трудового
розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові  особи  _________________  міськдезстанції
провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного
договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення)  і  ліквідація _________________ міськдезстанції
здійснюється за рішенням Міністерства охорони здоров'я України у
встановленому законодавством України порядку.
 
   9.2. Зміни та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
__________ міськдезстанції.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
____________ міськдезстанції  забезпечуються  соціально-правовим
захистом, передбаченим законодавством України.
 
   9.4 Витрати,   пов'язані   з  припиненням  діяльності
_________________  міськдезстанції,  покриваються  за  рахунок
бюджетних асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації ________ міськдезстанції її активи
повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Припинення існування _________________ міськдезстанції
здійснюється з моменту внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner