Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 151 від 11.04.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.08.2006 N 545
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2006 р.
                   за N 1150/13024
 
 
        Про впорядкування ведення медичної
        документації, яка засвідчує випадки
            народження і смерті
 
 
   Відповідно до  Державної  програми  переходу  України на
міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів  України  від  4 травня 1993 року N 326
( 326-93-п ), та з метою дотримання рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров'я і вдосконалення ведення первинної
медичної облікової документації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми первинної облікової документації та
інструкції щодо їх заповнення та видачі (додаються):
   - медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о);
   - медична довідка про перебування дитини  під  наглядом
лікувального закладу (форма N 103-1/о ( z1151-06 );
   - лікарське свідоцтво про смерть (форма N 106/о ( z1152-06 );
   -  фельдшерська  довідка  про  смерть (форма N 106-1/о
( z1153-06 );
   - лікарське свідоцтво  про  перинатальну  смерть  (форма
N 106-2/о ( z1154-06 ).
 
   2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) від 03.07.95 N 124
( z0266-95, z0267-95, z0268-95, z0269-95 ) "Про вдосконалення
ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і
смерті", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.95 за
N 266/802 (зі змінами).
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь  охорони  здоров'я  обласних  державних
адміністрацій, начальникам Головного управління охорони здоров'я
Київської міської державної адміністрації та управління охорони
здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації:
 
   3.1. Забезпечити впровадження нових зразків форм первинної
облікової документації лікарського свідоцтва про смерть (форма
N 106/о ( z1152-06 ), лікарського свідоцтва про перинатальну
смерть (форма N 106-2/о ( z1154-06 ), фельдшерської довідки про
смерть (форма N 106-1/о ( z1153-06 ), медичної довідки про
народження (форма N 103/о), медичної довідки про перебування
дитини під  наглядом  лікувального  закладу (форма N 103-1/о
( z1151-06 )  з 01.01.2007 в усіх закладах охорони здоров'я
незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.
 
   3.2. Організувати проведення інструктивних нарад для лікарів
лікувально-профілактичних   закладів,  бюро  судово-медичної
експертизи,     середнього     медичного     персоналу
фельдшерсько-акушерських пунктів про порядок заповнення і видачі
медичних документів, що засвідчують народження та смерть.
 
   3.3. Забезпечити     призначення     в    кожному
лікувально-профілактичному закладі лікаря, відповідального  за
перевірку правильності заповнення лікарських свідоцтв про смерть,
лікарських свідоцтв про перинатальну смерть і  фельдшерських
довідок про смерть, медичних свідоцтв про народження.
 
   4. Керівнику  Центру  медичної  статистики  МОЗ  України
Голубчикову М.В., директору Департаменту організації та розвитку
медичної допомоги населенню Моісеєнко Р.О. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Весельського В.Л.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови Державного
 комітету статистики України             Н.С.Власенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   08.08.2006 N 545
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2006 р.
                   за N 1150/13024
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва
         про народження (форма N 103/о)
 
 
   Інструкція обов'язкова для всіх  лікувально-профілактичних
закладів  незалежно  від  відомчої підпорядкованості та форм
власності.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Для забезпечення реєстрації народження дитини в органах
реєстрації актів цивільного стану заклад охорони здоров'я видає
"Медичне свідоцтво про народження", форма N 103/о.
 
   1.2. Медичне свідоцтво про народження видається будь-кому з
батьків або іншим особам, які провадитимуть реєстрацію народження
дитини, усіма закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи.
   У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я при
реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану факт
народження  дитини  підтверджується  медичною  довідкою  про
перебування дитини під наглядом лікувального  закладу  (форма
N 103-1/о ( z1151-06 ) та двома свідками.
 
   1.3. При  багатоплідних  пологах  медичне  свідоцтво про
народження заповнюється на кожну дитину окремо.
 
   1.4. Перший примірник медичного свідоцтва про народження
видається будь-кому з батьків або іншим особам, які будуть
провадити реєстрацію народження дитини, другий примірник медичного
свідоцтва про народження залишається в закладі охорони здоров'я.
   У разі смерті дитини в період 0-6 діб після народження
заповнюються медичне свідоцтво про народження дитини  (форма
N 103/о) та лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма
N 106-2/о ( z1154-06 ). У разі мертвонародження видається медичне
свідоцтво  про  перинатальну  смерть,  медичне свідоцтво про
народження не видається.
   У разі, якщо була знайдена померла дитина віком 0-6 діб, для
реєстрації її народження в органах реєстрації актів цивільного
стану   медичне   свідоцтво   про   народження   видає
лікувально-профілактичний заклад, на території якого розташовано
бюро судово-медичної експертизи. Медичне свідоцтво про народження
видається на підставі повідомлення про знайдену дитину, яке
направляє    бюро    судово-медичної    експертизи   в
лікувально-профілактичний заклад. Судово-медичний експерт видає
медичне  свідоцтво про перинатальну смерть (форма N 106-2/о
( z1154-06 ).
 
   1.5. Головний лікар (керівник) закладу охорони  здоров'я
забезпечує контроль за правильним заповненням і своєчасною видачею
медичних свідоцтв про народження.
 
   1.6. У разі втрати медичного свідоцтва  про  народження
видається нове свідоцтво з поміткою "дублікат". Дублікат медичного
свідоцтва про народження видається на підставі письмової заяви
особи, яка отримала оригінал, або іншої особи, яка проводитиме
реєстрацію дитини. Дублікат заповнюється у двох примірниках,
номери яких мають бути ідентичними. Другий примірник дубліката та
заява про його отримання залишаються в закладі охорони здоров'я.
 
   1.7. Неправильно заповнені примірники медичних свідоцтв про
народження закреслюються і залишаються в книзі. Робиться запис
"анульовано".
 
         2. Порядок заповнення медичних
           свідоцтв про народження
 
   2.1. Бланки медичних свідоцтв про народження брошуруються і у
вигляді книги зберігаються в головного лікаря (керівника) закладу
охорони здоров'я або його заступника.
 
   2.2. При заповненні бланка підпорядкування медичного закладу
зазначається у відповідності до відомчої підпорядкованості.
 
   2.3. Медичне свідоцтво про народження заповнюється у 2-х
примірниках формату А5 кульковою ручкою розбірливим почерком.
 
   2.4. У верхньому кутку штампа обов'язково проставляється
ідентифікаційний код ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я.
 
   2.5. Медичні свідоцтва про народження нумеруються шляхом
зазначення  порядкового  номера  свідоцтва.  Номери  на обох
примірниках свідоцтва мають бути ідентичними.
 
   2.6. У медичному свідоцтві про народження лікар (фельдшер,
акушерка) записує повне найменування медичного закладу, його
місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові лікаря (фельдшера,
акушерки), який видав медичне свідоцтво.
 
   2.7. Особа, яка заповнює медичне свідоцтво про народження,
записує прізвище, ім'я, по батькові матері дитини та місце її
проживання, місце народження дитини, докладно дату народження
(рік, місяць, число, година), стать, вагу дитини.
 
   2.8. Записи в обох примірниках медичного свідоцтва  про
народження мають бути ідентичними.
 
   2.9. До  медичного  свідоцтва  про  народження згідно з
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я уведені
пункти 1-9 розділу II.
   Ці відомості заповнюються  на  підставі  документів,  що
використовуються в закладах охорони здоров'я, а саме: "Історії
пологів" - форма N 096/о ( va184282-99 ), "Карти  розвитку
новонародженого" - форма N 097/о, які затверджені наказом МОЗ
України від 26.07.99 N 184 ( v0184282-99 ) "Про затвердження форм
облікової  статистичної  документації,  що використовується в
стаціонарах лікувально-профілактичних закладів".
 
   2.10. Якщо батьки належать до осіб, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у пункті 10 розділу II для кожного з
батьків треба вказати категорію та серію посвідчення. У разі
непричетності одного з батьків до осіб, що постраждали від
Чорнобильської катастрофи, у пункті 10 робиться відмітка "не
постраждав". Категорія та серія визначена в посвідченні згідно із
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
 
   2.11. Запис про видачу медичного свідоцтва про народження із
зазначенням його номера і дати видачі повинен бути зроблений в
"Карті розвитку новонародженого" (форма N 097/о ( va184282-99 ),
яка затверджена наказом МОЗ  України  від  26.07.99  N  184
( v0184282-99 ), "Акті судово-медичного дослідження (обстеження)"
(форма 171/о), який затверджено наказом МОЗ України від 05.08.99
N 197  (  v0197282-99  )  "Про  затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в закладах охорони
здоров'я".
 
   2.12. Своїм підписом на бланку медичного свідоцтва  про
народження мати дає згоду на використання інформації щодо її
медичних даних. У разі її відмови II частина свідоцтва не
заповнюється. На бланку робиться відмітка "не згодна".
 
   2.13. Свідоцтво засвідчується підписом лікаря (фельдшера,
акушерки), одержувача та круглою печаткою закладу, де приймали
пологи.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   08.08.2006 N 545
 
------------------------------------------------------------------
|Назва міністерства, іншого центрально-|  МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |
|го органу виконавчої влади, органу  |-------------------------|
|місцевого самоврядування, у сфері   |Форма первинної облікової|
|управління якого перебуває заклад ____|    документації   |
|______________________________________|             |
|--------------------------------------|    N 103/о     |
|Найменування та місцезнаходження   |             |
|закладу, відповідальні особи якого  |    ЗАТВЕРДЖЕНО    |
|заповнили повідомлення _______________|  Наказ МОЗ України  |
|______________________________________|  08.08.2006 N 545  |
|                   |             |
|Ідентифікаційний код ЄДРПОУ      |             |
|------------------------------------ |             |
|| || || || || || || || || | |             |
|------------------------------------ |             |
------------------------------------------------------------------
 
 
       МЕДИЧНЕ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ N ____
 
     (видається для реєстрації в органах реєстрації
           актів цивільного стану)
 
 
 Дата видачі "_____" ____________________        20____ р.
 
   I. Я, лікар (фельдшер, акушерка), __________________________,
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 цим підтверджую, що у громадянки _______________________________,
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 яка проживає за адресою:
 
 держава _________________, республіка, область _________________,
 
 район ______________________, населений пункт __________________,
 
 вулиця ______________________, буд. N ___,
 
 кв. N _____ в ___________________________________________________
         найменування лікувального закладу, удома, 
                 в іншому місці
 
 народилась:
 
   рік ________ місяць _____________ число ________ година _____
 
   дитина: хлопчик, дівчинка (підкреслити) вагою _______ грамів.
 
   II. Спеціальні відомості:
 
   1. Дитина  народилась:  доношена,  недоношена, переношена
(підкреслити), на________ тижні вагітності.
 
   2. Дитина народилась при одноплідних пологах, першим із
двійні, другим із двійні, при багатоплідних пологах (підкреслити).
 
   3. Яка за рахунком дана вагітність _____________
 
   4. Які пологи за рахунком __________
 
   5. Скільки у матері живих дітей _____________________
 
   6. Дата останніх попередніх пологів (місяць, рік) ___________
 
   7. Число попередніх вагітностей, які закінчилися: народженням
живої дитини _________________, мертвонародженням _______________,
 
мимовільним викиднем _______, штучним абортом ___________________
 
   8. Чим закінчилась попередня вагітність: народженням живої
дитини, мертвонародженням, мимовільним викиднем, штучним абортом
(підкреслити).
 
   9. Батьки дитини перебувають: у зареєстрованому шлюбі, мати
дитини в зареєстрованому шлюбі не перебуває (підкреслити).
 
   10. Якщо батьки відносяться до осіб, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, указати категорію та серію посвідчення:
 
   а) мати: категорія ______________ серія _____________________
 
   б) батько: категорія ________________ серія _________________
 
 Підпис лікаря (фельдшера, акушерки)        _______________
                            (підпис)
 
 З вищевикладеним згодна _______________________  _______________
      (прізвище, ім'я, по батькові матері)    (підпис)
 
 Підпис одержувача свідоцтва _______________________ М.П._________
            (прізвище, ім'я, по батькові)   (підпис)
 
   До відома батьків:
   Згідно із статтею 144 Сімейного кодексу України реєстрація
дитини в органах реєстрації актів цивільного стану обов'язкова і
повинна бути проведена не пізніше одного місяця з дня народження
дитини.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner