Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 750 від 09.09.2006

Про відзнаки Міністерства культури і туризму України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.04.2006 N 109
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 квітня 2006 р.
                   за N 411/12285
 
 
        Про умови оплати праці працівників
       Українського центру оцінювання якості
         освіти та регіональних центрів
           оцінювання якості освіти
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 257 ( z0571-07 ) від 29.05.2007
    N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 )
 
 
 
   На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 31.12.2005 N 1312 ( 1312-2005-п ) "Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості  освіти"  та з метою встановлення умов оплати праці
працівників Українського центру оцінювання якості освіти  та
регіональних центрів оцінювання якості освіти, які мають вперше в
Україні запровадити незалежне зовнішнє оцінювання  навчальних
досягнень  випускників  загальноосвітніх  шкіл у поєднанні з
вступними випробовуваннями  до  вищих  навчальних  закладів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів керівних, педагогічних
працівників, професіоналів,  фахівців  та  інших  працівників
Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Центр) та
регіональних центрів оцінювання якості освіти (далі - регіональні
центри) згідно з додатками 1-3 до наказу.
 
   1.1.  Затвердити  схему  оплати  праці  педагогічних,
науково-педагогічних  працівників,  професіоналів,  фахівців,
залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання якості освіти, згідно з додатком 4 до Наказу.
( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.1 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 -
застосовується з 1 березня 2009 року )
 
   2. Надати право директору Центру в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі:
 
   2.1. Установлювати:
   а) працівникам  -  конкретні  розміри  посадових окладів
відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
   б) посадові оклади заступників директора Центру, заступників
директорів  регіональних  центрів,  заступників  керівників
структурних підрозділів  -  на  5-15  відсотків,  головного
бухгалтера - на 10-30 відсотків, помічників директора -  на
30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами посадових окладів,  затвердженими  цим
наказом;
   в) надбавки працівникам:
   у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу за
особливий характер роботи або за складність, напруженість у
роботі.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
   за почесні  звання  України  "народний"  -  у  розмірі
40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу;
   Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо
їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням;
   за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10 відсотків; однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15 відсотків; двох і більше мов - 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   г) доплати працівникам:
   у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються директору Центру,
директорам регіональних центрів, їх  заступникам,  керівникам
структурних підрозділів, їх заступникам;
   за вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу;
   доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу;
   Зазначена доплата  встановлюється  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
   за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати  встановлюються  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  в  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
Центру, регіонального центру.
   Документи, що  засвідчують  наявність  наукового ступеня,
повинні  відповідати  нормам  та  вимогам,  передбаченим
законодавством;
   ґ) водіям автотранспортних засобів:
   надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків  установленої  тарифної  ставки  за
відпрацьований час;
   доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час;
 
   2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі
до одного посадового (місячного) окладу;
 
   2.3. Преміювати  працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно із  затвердженим
порядком і розмірами преміювання працівників, спрямовуючи на цю
мету кошти фонду преміювання, створеного в розмірі тримісячного
фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.
   Преміювання директора  Центру,  директорів  регіональних
центрів, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до
посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за
рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату
праці.
   2.4. Установлювати посадовий оклад працівників на рівні
відповідного розміру мінімальної заробітної плати в разі, коли
розмір посадового окладу нижчий від визначеного законодавством
розміру  мінімальної  заробітної плати. ( Пункт 2 доповнено
підпунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 257 ( z0571-07 ) від 29.05.2007 - застосовується з 1
квітня 2007 року )
 
   3. Дозволити Українському центру оцінювання якості освіти та
його регіональним центрам залучати до роботи професіоналів і
фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.
 
   4. Ці умови застосовуються з 1 квітня 2006 року.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                  В.М.Матвійчук
 
 Заступник Міністра освіти
 і науки України                   В.О.Огнев'юк
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   06.04.2006 N 109
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   30.03.2009 N 119)
                   ( z0325-09 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних, педагогічних
        працівників, професіоналів, фахівців
        та інших працівників Українського
         центру оцінювання якості освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Посада       |  Місячний посадовий оклад,  |
|                |      гривень      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор Центру         |       4570       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу        |       3100       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст,      |       2550       |
|юрисконсульт          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії    |       2370       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії    |       2200       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст           |       2130       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист, редактор літературний |       2550       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адміністратор системний     |       2200       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар            |       900       |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 - застосовується з
1 березня 2009 року )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   06.04.2006 N 109
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   30.03.2009 N 119)
                   ( z0325-09 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних, педагогічних
        працівників, професіоналів, фахівців
        та інших працівників регіональних
         центрів оцінювання якості освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада       |  Місячний посадовий оклад, |
|                |      гривень      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор Центру         |       3080       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу        |       1670       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст, бухгалтер |       1360       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист            |       1330       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії    |       1280       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар            |       900       |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 - застосовується з
1 березня 2009 року )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   06.04.2006 N 109
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   30.03.2009 N 119)
                   ( z0325-09 )
 
 
               СХЕМА
       місячних окладів робітників Українського
         центру оцінювання якості освіти
     та регіональних центрів оцінювання якості освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Професія        |Місячний оклад, гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|Робітник з обслуговування водопровідних|     790      |
|та каналізаційних систем        |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Двірник                |     670      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Прибиральник службових приміщень    |     650      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Водій                 |    650-710     |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 - застосовується з
1 березня 2009 року )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   06.04.2006 N 109
 
 
               СХЕМА
          оплати праці педагогічних,
     науково-педагогічних працівників, професіоналів,
        фахівців, залучених до організації
       та проведення зовнішнього незалежного
           оцінювання якості освіти
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Посада       |Ставка погодинної оплати праці |
|                |у відсотках до окладу (ставки) |
|                |працівника I тарифного розряду |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Особа, уповноважена Українським |       4,3       |
|та регіональними центрами    |                |
|оцінювання якості освіти в   |                |
|пунктах тестування       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Відповідальний за пункт     |       3,8       |
|тестування           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник відповідального за   |       3,7       |
|пункт тестування        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший інструктор       |       3,4       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інструктор           |       2,6       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черговий пункту тестування   |       2,5       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Відповідальний за пункт     |       3,8       |
|перевірки відкритої частини   |                |
|тестових завдань        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший екзаменатор       |       6,9       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Екзаменатор           |       5,3 (*)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Відповідальний за пункт     |       1,3 (**)     |
|реєстрації учасників зовнішнього|                |
|оцінювання           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст з обробки тестових  |       2,4       |
|матеріалів           |                |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   Кількість годин залежить від предмета тестування та фактично
відпрацьованого часу.
   (*) Норми перевірки відкритої частини тестових завдань з
розгорнутою відповіддю з предметів:
   суспільно-гуманітарного та філологічного профілів - 3 роботи
за годину;
   природничо-математичного профілю - 4 роботи за годину.
   (**) За 3-х зареєстрованих учасників тестування за годину.
 
( Наказ доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 119 ( z0325-09 ) від 30.03.2009 -
застосовується з 1 березня 2009 року )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner