Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 497 від 21.08.2006

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на митну територію України для Збройних Сил України та інших військових формувань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             03.04.2006 N 98
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 квітня 2006 р.
                   за N 450/12324
 
 
        Про затвердження Типового положення
           про соціальний готель
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту
бездомних громадян  і  безпритульних  дітей"  (  2623-15  )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про соціальний готель, що
додається.
 
   2. Міністерству  праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення  обласних  держадміністрацій,  Головному  управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації забезпечити  відповідно  до  потреб
регіонів утворення вищезгаданого закладу.
 
   3. Управлінню  у  справах  бездомних  громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі (О.Суліма), забезпечити
державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Міністра охорони
 здоров'я України                  В.Весельський
 
 Голова Профспілки працівників
 соціальної сфери                    В.Тьоткін
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                        В.Матвійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   03.04.2006 N 98
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 квітня 2006 р.
                   за N 450/12324
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
           про соціальний готель
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Соціальний готель (далі - готель) - заклад соціального
захисту для перебування бездомних громадян (далі - клієнти), який
має у своєму складі окремі номери (кімнати).
 
   1.2. Засновниками готелю можуть бути органи виконавчої влади
та  органи  місцевого  самоврядування,  об'єднання  громадян,
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
 
   1.3. Готель створюється, реорганізується та ліквідується його
засновниками.
 
   1.4. Клієнтами готелю можуть бути бездомні громадяни у віці
від 18 років, бездомні громадяни з дітьми, які не мають медичних
протипоказань та перебувають на території України на законних
підставах.
 
   1.5. Готель у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
іншими нормативно-правовими актами з питань діяльності готелю та
цим Положенням.
 
   1.6. Готель за своїм статусом може бути як юридичною особою
зі своєю печаткою, штампами зі своїм найменуванням, бланками,
самостійним балансом, реєстраційними рахунками, так і структурним
підрозділом іншого закладу соціального захисту для бездомних
громадян.
 
   1.7. Готель  утворюється  у  разі  наявності  необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки.
   Умови розташування, побутового обслуговування клієнтів та
утримання приміщень готелю регулюються нормативами, передбаченими
чинним законодавством для гуртожитків.
 
      2. Основні завдання готелю та організація
              його роботи
 
   2.1. Основними завданнями готелю є:
   - забезпечення бездомних громадян тимчасовим житлом;
   - надання  соціально-побутових  та  інформаційних  послуг
зазначеним особам.
 
   2.2. Готель відповідно до покладених на  нього  завдань
забезпечує:
   - створення соціально-побутових умов для проживання;
   - захист прав та інтересів осіб, які в ньому проживають.
 
   2.3. Готель провадить свою діяльність з дотриманням принципів
захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг,
конфіденційності, поваги до особистості.
 
   2.4. Координацію  роботи  готелю,  організаційно-методичне
забезпечення його діяльності здійснює засновник.
 
   2.5. Готель у своїй діяльності взаємодіє із структурними
підрозділами  органу  виконавчої  влади  та органу місцевого
самоврядування у сфері соціального захисту, охорони здоров'я,
освіти,  службою  у  справах дітей, підприємствами, центрами
зайнятості,  установами  та  організаціями  незалежно від їх
підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та
благодійними фондами тощо. { Пункт 2.5 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007 }
 
   2.6. Розміщення та проживання бездомних громадян у готелі є
платним.
   Оплата за  проживання  в  готелі  може  здійснюватись
безпосередньо клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою.
   Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в
угоді між соціальним готелем та клієнтом (додаток 1).
 
 
   2.7. Зарахування до готелю здійснюється згідно з наказом
директора готелю на підставі заяви особи, документа, що  її
посвідчує, та направлення центру реінтеграції з відповідними
рекомендаціями.
 
   2.8. Кількість  місць  у  готелі  та  обсяг  надання
соціально-побутових послуг визначається засновником.
 
   2.9. У готелі мають бути обладнані житлові кімнати (номери),
кількість ліжко-місць у яких визначається засновником; кімната для
прання, харчоблок (для самообслуговування клієнтів); санвузол,
душова.
 
   2.10. У готелі можуть бути обладнані для надання додаткових
соціально-побутових послуг:
   - пральня;
   - їдальня;
   - вітальня;
   - тощо.
 
   2.11. Режим роботи готелю встановлюється засновником.
 
   2.12. Кімнату і місце проживання клієнта у готелі визначає
директор готелю або інша уповноважена ним особа.
 
   2.13. Граничний  термін  перебування  клієнта  у  готелі
встановлюється відповідно до укладеної між адміністрацією закладу
та клієнтом угоди в кожному випадку індивідуально, враховуючи
рекомендації фахівця із соціальної роботи (соціального працівника)
центру реінтеграції, який надає направлення.
 
   2.14. Відрахування клієнта з готелю здійснюється у разі:
   - подання ним відповідної заяви;
   - закінчення граничного терміну його перебування в готелі
відповідно до укладеної угоди;
   - одноразового грубого або систематичного порушення правил
внутрішнього розпорядку готелю;
   - забезпечення його житлом.
 
   2.15. Готель має право у встановленому законодавством порядку
залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг
підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема
волонтерів.
 
   2.16. Фінансування готелю здійснюється за рахунок коштів
засновника, а також за рахунок коштів, отриманих від клієнтів, як
плата за надання послуг. Додаткове фінансування здійснюється за
рахунок залучення коштів об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій, благодійних організацій, фізичних осіб тощо.
 
   2.17. Готель володіє та користується майном, переданим йому
засновником, юридичними та фізичними особами, а також придбаним
іншим шляхом, що не суперечить чинному законодавству.
 
   2.18. Готель має право придбавати та орендувати обладнання,
необхідне для забезпечення його функціонування.
 
   2.19. Примірний  штатний норматив чисельності працівників
готелю додається (додаток 2).
 
           3. Керівництво готелю
 
   3.1. Готель очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади засновником готелю.
 
   3.2. Директор готелю:
   - організовує його роботу, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на готель завдань, визначає ступінь
відповідальності працівників;
   - звітує про роботу готелю перед засновником;
   - призначає на посади та звільняє з посад працівників;
   - затверджує посадові інструкції працівників;
   - затверджує  правила  внутрішнього  розпорядку  готелю,
контролює їх виконання;
   - видає в межах своєї компетенції накази та організовує і
контролює їх виконання;
   - укладає договори, діє без довіреності від імені готелю і
представляє його інтереси;
   - розпоряджається коштами готелю в  межах  затвердженого
кошторису витрат.
 
         4. Контроль за діяльністю готелю
 
   4.1. Контроль за діяльністю готелю здійснюють засновники
закладу.
 
   4.2. Перевірка  роботи  та  ревізія  фінансової   і
виробничо-господарської діяльності готелю провадиться засновником
та іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного
законодавства України.
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних
 громадян та осіб,
 звільнених із місць
 позбавлення волі                    О.В.Суліма
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.6 Типового
                   положення про соціальний
                   готель
 
 
    Примірна угода між соціальним готелем та клієнтом
 
 
             УГОДА N______
       про надання послуг соціальним готелем
 
__________________________, в особі _____________________________,
   (назва закладу)           (директор Готелю)
 
який діє на підставі ________________________ (далі - Готель), з
однієї сторони, та________________________________________________ 
              (П.І.Б. користувача послуг)
 
(далі - Клієнт), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю Угоду
про таке:
 
             1. Предмет Угоди
 
   Готель надає, а Клієнт отримує соціально-побутові послуги на
умовах, визначених цією Угодою.
 
          2. Права та обов'язки сторін
 
   2.1. Готель зобов'язується надати Клієнту  такі  послуги
(необхідне підкреслити):
   - ліжко-місце у кімнаті N_____ на ___ особи (осіб) на період
з________ до_________200_;
   - користування душем, кімнатою для  прання,  харчоблоком
(кухнею) на весь період проживання;
   - видача постільної білизни, одягу та взуття тощо  (за
потребою та за наявності);
   - інші.
 
   2.2. Клієнт зобов'язується:
   - вносити плату за проживання у Готелі відповідно до умов,
викладених у розділі 3 цієї Угоди;
   - виконувати правомірні вимоги працівників Готелю;
   - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Готелю;
   - після завершення терміну, визначеного у п. 2.1 цієї Угоди
Клієнт зобов'язаний протягом доби звільнити ліжко-місце  або
поновити Угоду з Готелем за згодою обох Сторін.
 
          3. Розмір і порядок оплати
 
   3.1. Оплата за надані послуги здійснюється Клієнтом щомісяця,
не пізніше _____числа.
 
   3.2. Розмір оплати складає ____відсотків від фактичних витрат
на проживання Клієнта у Готелі і становить________гривень.
 
          4. Відповідальність Сторін
 
   У разі  порушення  положень  цієї  Угоди Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
          5. Умови розірвання Угоди
 
   Сторони мають право на розірвання Угоди у разі недотримання
ними положень цієї Угоди та у разі ______________________________.
 
           6. Урегулювання спорів
 
   Спори, що виникатимуть між Сторонами та стосуються виконання
зобов'язань за цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів. Таке
вирішення має бути письмово зафіксоване та підписане Сторонами.
 
            7. Термін дії Угоди
 
   7.1. Ця Угода набирає чинності з_______ ___ та діє до________
 
   7.2. Термін дії Угоди може бути подовжений за взаємною згодою
Сторін, на визначений Сторонами термін.
 
            8. Додаткові умови
 
   8.1. Ця Угода складена у 2 (двох) примірниках українською
мовою.
 
   8.2. Зміни та додатки до цієї Угоди повинні бути викладені
письмово та є невід'ємними частинами цієї Угоди.
 
            9. Реквізити Сторін
_______________________________    ____________________________
_______________________________    ____________________________
_______________________________    ____________________________
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних
 громадян та осіб,
 звільнених із місць
 позбавлення волі                    О.В.Суліма
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.19 Типового
                   положення про соціальний
                   готель
 
 
          Примірний штатний норматив
         чисельності працівників готелю*
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |         Посада         |Кількість клієнтів готелю|
|з/п|                    |-------------------------|
|  |                    |  30 | 30-60 | 60-90  |
|---+----------------------------------------+-------+-------+---------|
|1 |Директор                | 1,0  | 1,0 | 1,0  |
|---+----------------------------------------+-------+-------+---------|
|2 |Заступник  директора з господарських | -  |  -  | 0,5  |
|  |питань                 |    |    |     |
|---+----------------------------------------+-------+-------+---------|
|3 |Завідувач господарства         | 0,5  | 0,5 | 1,0  |
|---+----------------------------------------+-------+-------+---------|
|4 |Сестра-господиня            | 1,0  | 1,0 | 1,0  |
|---+----------------------------------------+-------+-------+---------|
|5 |Адміністратор              | 4,0  | 4,0 | 4,0  |
|---+----------------------------------------+-------------------------|
|6 |Бухгалтер                |Кількість штатних    |
|  |                    |одиниць визначається на |
|  |                    |основі Міжгалузевих   |
|  |                    |нормативів чисельності  |
|  |                    |працівників       |
|  |                    |бухгалтерського обліку, |
|  |                    |затверджених наказом   |
|  |                    |Мінпраці України від   |
|  |                    |26.09.2003 N 269    |
|  |                    |( v0269203-03 )     |
|---+----------------------------------------+-------------------------|
|7 |Касир                  |Кількість штатних    |
|  |                    |одиниць визначається на |
|  |                    |основі Міжгалузевих   |
|  |                    |нормативів чисельності  |
|  |                    |працівників       |
|  |                    |бухгалтерського обліку, |
|  |                    |затверджених наказом   |
|  |                    |Мінпраці України від   |
|  |                    |26.09.2003 N 269    |
|  |                    |( v0269203-03 )     |
|---+----------------------------------------+-------------------------|
|8 |Прибиральник службових приміщень    |Кількість штатних    |
|  |                    |одиниць визначається на |
|  |                    |основі Міжгалузевих   |
|  |                    |норм чисельності     |
|  |                    |робітників, що      |
|  |                    |обслуговують громадські |
|  |                    |будівлі (будівлі     |
|  |                    |управлінь,        |
|  |                    |конструкторські і    |
|  |                    |проектні організації),  |
|  |                    |затверджених наказом   |
|  |                    |Мінпраці України від   |
|  |                    |11.05.2004 N 105    |
|  |                    |( v0105203-04 )     |
|---+----------------------------------------+-------------------------|
|9 |Черговий з режиму            | 4,0  | 4,0 | 8,0  |
------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Інші посади та їх кількість вводяться в залежності від
конкретних умов обслуговування за рішенням засновника
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних
 громадян та осіб,
 звільнених із місць
 позбавлення волі                    О.В.Суліма
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner