Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 541 від 18.08.2006

Про внесення змін до наказу МНС України від 28.12.2005 N 440


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            31.03.2006 N 117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2006 р.
                   за N 809/12683
 
 
       Про внесення змін до Порядку складання,
     затвердження та контролю виконання фінансових
      планів державних підприємств, акціонерних,
       холдингових компаній та інших суб'єктів
       господарювання, у статутному фонді яких
       більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
         належать державі, та їх дочірніх
              підприємств
 
 
   З метою  удосконалення системи фінансового планування та
відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону  України  "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ), абзацу четвертого пункту 4 Постанови
Верховної Ради України від 22.09.2005 N 2896-IV ( 2896-15 ) "Про
інформацію Кабінету Міністрів України про заходи Уряду України
щодо підвищення ефективності управління державною власністю у
статутних фондах господарських товариств, що приватизуються, та
товариств, створених за участю держави" і пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 N 1105 ( 1105-2005-п )
"Про підсумки соціально-економічного розвитку України за дев'ять
місяців 2005 року та невідкладні завдання  щодо  поліпшення
економічної ситуації" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  зміни  до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів  державних  підприємств,
акціонерних,  холдингових  компаній  та  інших  суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
21.06.2005 N 173 ( z0729-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.07.2005 за N 729/11009 (із змінами), виклавши
його в редакції, що додається.
 
   2. Директору    департаменту   фінансової   політики
Жуковському Р.С. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
 Міністр                         А.Яценюк
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 Голова Фонду державного майна              В.Семенюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   21.06.2005 N 173
                   ( z0729-05 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   від 31.03.2006 N 117)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2006 р.
                   за N 809/12683
 
 
               ПОРЯДОК
        складання, затвердження та контролю
       виконання фінансового плану державного
       комерційного та казенного підприємства,
       господарського товариства, у статутному
       фонді якого більше 50 відсотків акцій
         (часток, паїв) належить державі
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження
(погодження) та контролю виконання фінансового плану державного
комерційного та казенного підприємства, господарського товариства,
у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належить державі (далі - фінансовий план підприємства).
 
   2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно
з додатком 1 ( za809-06 ) на кожен наступний рік з поквартальною
розбивкою і  відображає  очікувані  фінансові  результати  в
запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить
довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та
планових показників поточного року.
   При складанні  фінансового  плану  підприємство  може
використовувати рекомендації щодо його заповнення (додаток 2).
 
   3. Фінансовий  план  підприємства  повинен  забезпечувати
отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не
може бути менше ніж  прогнозний  показник  поточного  року,
розрахований на базі фактично досягнутих показників I кварталу
поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів
поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.
 
   4. Проект фінансового плану підприємства у двох примірниках
за формою згідно з додатком 1 ( za809-06 ) у паперовому та
електронному вигляді подається органу, уповноваженому управляти
державним майном або корпоративними правами держави, до 15 червня
року, що передує плановому.
   У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку
порівняно з прогнозними показниками поточного року підприємство
обов'язково подає також обґрунтування причин такого зменшення.
   У разі необхідності органи управління державним майном або
корпоративними правами держави можуть самостійно встановлювати
диференційовані  терміни  подання  проектів фінансових планів
підприємств, але не пізніше 15 червня року, що передує плановому.
 
   5. Органи, уповноважені управляти державним  майном  або
корпоративними правами держави, у місячний строк здійснюють аналіз
проекту фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням
його показників з показниками фінансово-господарської діяльності
підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу
готують висновок та подають його разом з проектом фінансового
плану підприємства в паперовому та електронному вигляді  на
погодження до Міністерства фінансів України до 15 липня року, що
передує  плановому,  з  відміткою  "Розглянуто".  До проекту
фінансового плану підприємства  додаються  в  паперовому  та
електронному вигляді:
   баланси підприємства  згідно  з  Положенням  (стандартом)
бухгалтерського  обліку  2  "Баланс",  затвердженим  наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),
зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України  21.06.99 за
N 396/3689, на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня
минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому
складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять
більше 10 відсотків валюти балансу;
   звіти про  фінансові  результати  підприємства  згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3  "Звіт  про
фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від  31.03.99  N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за I квартал,
півріччя, 9 місяців, 12 місяців минулого року і за останній
звітний період (I квартал року, у якому складається фінансовий
план);
   декларація податку на прибуток за 12 місяців минулого року.
   Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є
суб'єктами  природних  монополій,  та  підприємства, плановий
розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів
гривень, подають до 1 липня року, що передує плановому, на
погодження Міністерству економіки України та Міністерству фінансів
України,  крім  проекту  фінансового  плану  підприємства та
відповідного висновку, проект рішення Кабінету Міністрів України.
   У разі,  коли  проект фінансового плану підприємства не
відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він
уважається неподаним.
 
   6. Міністерство фінансів України після надходження проекту
фінансового плану підприємства та висновку до нього опрацьовує
матеріали та приймає рішення щодо погодження або повернення
проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання.
   Про прийняте  рішення  Міністерство  фінансів  України в
письмовій формі  повідомляє  орган,  уповноважений  управляти
державним майном або корпоративними правами держави.
   Міністерство економіки України після надходження  проекту
фінансового плану підприємства та висновку до нього опрацьовує
матеріали та приймає рішення щодо погодження або повернення
фінансового плану підприємства на доопрацювання. Про прийняте
рішення Міністерство економіки  України  в  письмовій  формі
повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном або
корпоративними правами держави.
   У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на
доопрацювання орган, уповноважений управляти державним майном або
корпоративними  правами держави, протягом десяти днів з дня
надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням
зауважень Міністерства фінансів України і Міністерства економіки
України та подає його на повторне погодження до Міністерства
фінансів України і Міністерства економіки України.
   У разі  прийняття  Міністерством  фінансів  України  та
Міністерством економіки України рішення про повторне повернення на
доопрацювання проекту фінансового плану підприємства,  що  є
суб'єктом  природних  монополій,  або підприємством, плановий
розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів
гривень, він подається повторно на погодження до Міністерства
фінансів України та Міністерства економіки України тільки за
результатами  узгоджувальної наради, яка проводиться органом,
уповноваженим управляти державним майном  або  корпоративними
правами  держави,  за  участю  представників  підприємства,
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.
   Після погодження  Міністерством  фінансів України проекту
фінансового плану підприємства орган, уповноважений управляти
державним майном, затверджує фінансовий план підприємства, а
орган, уповноважений управляти корпоративними правами держави,
затверджує  фінансовий план підприємства або погоджує проект
фінансового плану підприємства до 1 вересня року, що передує
плановому.
 
   7. Міністерство економіки України та Міністерство фінансів
України не пізніше ніж у місячний строк від дати надходження
проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження
фінансового плану підприємства (далі - рішення Кабінету Міністрів
України) та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом
природних монополій, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, з висновком
до нього, опрацьовують матеріали та приймають рішення  щодо
погодження цих проектів.
   Після погодження  Міністерством  економіки  України  та
Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів
України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом
природних монополій, або підприємства, плановий розрахунковий
обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень,
орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними
правами держави, погоджує проект рішення Кабінету  Міністрів
України з Міністерством юстиції України та подає погоджений
Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів
України  і проект фінансового плану підприємства, погоджений
відповідно до пункту 6 цього Порядку, на затвердження Кабінету
Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.
 
   8. Органи,  уповноважені  управляти державним майном або
корпоративними правами держави, подають Міністерству економіки
України  до 1 серпня року, що передує планованому, зведені
показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і
завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів
підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних
монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких
перевищує 50 мільйонів гривень.
   Зведені показники  фінансових  планів  підприємств, що є
суб'єктами природних монополій та плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою
"Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів
фінансових планів цих підприємств подаються окремо.
 
   9. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства
можуть уноситися один раз на рік, у  якому  затверджувався
фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.
   Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у
періоди, за якими минув строк звітування.
   Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною
запискою про причини змін готується підприємством і подається
органам,  уповноваженим  управляти  державним  майном  або
корпоративними правами держави, після закінчення звітного періоду
(кварталу) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, за процедурою, передбаченою абзацами першим і другим
пункту 4 цього Порядку.
 
   10. Органи, уповноважені управляти державним майном  або
корпоративними правами держави, у двотижневий строк приймають
рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та
подають  проект  зміненого фінансового плану підприємства на
погодження до Міністерства фінансів України  за  процедурою,
передбаченою пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав
унесення змін до нього.
   Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є
суб'єктами природних  монополій,  та  підприємства,  плановий
розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів
гривень, подають проект рішення Кабінету Міністрів України та
проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до
Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України за
процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку.
   Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується
та затверджується за процедурою, передбаченою пунктами 6 і 7 цього
Порядку. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка
"Змінений" та дата затвердження або погодження.
   Мотивована відмова  про  підстави  відхилення  змін  до
фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.
 
   11. Контроль  за своєчасним складанням фінансових планів
підприємств, а також за виконанням  показників  затверджених
(погоджених) фінансових планів підприємств здійснюють органи,
уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами
держави. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість
планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з
укладеним контрактом.
 
   12. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає
органам,  уповноваженим  управляти  державним  майном  або
корпоративними правами держави, щокварталу в строки, установлені
для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою
щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за
окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників
від планових.
   Звіт про виконання  фінансового  плану  підприємства  за
IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового
плану підприємства за рік.
 
   13. Органи, уповноважені управляти державним майном  або
корпоративними правами держави, подають Міністерству економіки
України:
   зведені показники фінансових планів підприємств та зведені
показники виконання фінансових планів підприємств за звітний рік
та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за
звітним періодом;
   зведені показники фінансових планів підприємств та зведені
показники виконання фінансових планів підприємств за  звітні
квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада
кожного року.
   Органи, уповноважені  управляти  державним  майном  або
корпоративними правами держави, щодо підприємств, які є суб'єктами
природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень,  крім
зведених показників фінансових планів та зведених показників
виконання фінансових планів, подають  Міністерству  економіки
України та Міністерству фінансів України показники фінансових
планів  і  показники  виконання  фінансових  планів  окремих
підприємств.
   До зведених показників фінансових планів підприємств  та
зведених  показників  виконання фінансових планів підприємств
додаються:
   довідка щодо  загальної  кількості підприємств, кількості
підприємств, яким були затверджені фінансові плани  та  які
звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість
прибуткових та збиткових підприємств;
   аналітична довідка з поясненнями причин значних відхилень
фактичних показників від запланованих щодо кожного фактора, що
призвів до відхилення.
 
   14. Міністерство економіки України здійснює узагальнення й
аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України
і Міністерству фінансів України:
   за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 травня
року, що настає за звітним періодом;
   за звітні квартали поточного року - до 30 червня, 30 вересня
та 31 грудня кожного року.
 
 Директор департаменту
 фінансової політики                 Р.Жуковський
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку складання,
                   затвердження та контролю
                   виконання фінансового плану
                   державного комерційного та
                   казенного підприємства,
                   господарського товариства, у
                   статуному фонді якого більше
                   50 відсотків акцій (часток,
                   паїв) належить державі
                   ( z0729-05 )
 
          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
              на ____ рік
              ( za809-06 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку складання,
                   затвердження та контролю
                   виконання фінансового плану
                   державного комерційного та
                   казенного підприємства,
                   господарського товариства, у
                   статуному фонді якого більше
                   50 відсотків акцій (часток,
                   паїв) належить державі
                   ( z0729-05 )
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
    щодо заповнення форми фінансового плану ( za809-06 )
            та таблиць до нього
              
 
       I. Рекомендації щодо заповнення форми
            фінансового плану
 
               I розділ
        "Формування прибутку підприємства"
 
   1. Показники фінансового плану відображають обсяги планових
надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб
діяльності та розвитку підприємства в планованому році, а також
довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та
планових показників поточного року.
 
   2. Рядок  001 "дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)" призначено для відображення загальної
суми доходу, який планується отримати підприємством від реалізації
готової продукції, товарів, робіт, послуг, уключаючи дохід від
реалізації продукції, робіт і послуг допоміжних, підсобних і
обслуговувальних виробництв і господарств стороннім  покупцям
(споживачам). Дохід наводиться з урахуванням непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору тощо) та  без
вирахування запланованих знижок.
 
   3. У рядку 002 "податок на додану вартість" відображається
запланована сума податку на додану вартість, яка включена до
складу доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг.
 
   4. У рядку 003 "інші непрямі податки" відображається сума
податків, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації
продукції, товарів, робіт, послуг.
 
   5. У рядку 004 "інші вирахування  з  доходу"  наводять
заплановані суми податків, зборів і платежів, що вираховуються при
визначенні чистого доходу, зокрема суми зборів на обов'язкове
державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, з надання
послуг стільникового рухомого зв'язку, а також заплановані до
сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства, рентних платежів.
 
   6. Показник рядка 005 "чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції  (товарів,  робіт,  послуг)"  визначається  шляхом
вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) (рядок 001) відповідних податків, зборів, платежів,
знижок (рядки 002, 003, 004).
 
   7. Показник рядка 006 "інші операційні доходи" відображає
загальну  суму  інших  доходів  від  операційної  діяльності
підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів,
дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше
списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій) тощо.
 
   8. У рядку 007 наводяться планові суми доходу від участі в
капіталі, тобто передбачувані до одержання інвестором суми доходів
на його частку в прибутку об'єкта інвестування від запланованого
одержання прибутків  асоційованими  підприємствами,  дочірніми
підприємствами. Втрати від участі в капіталі, тобто передбачувані
втрати інвестора на його частку у збитках об'єкта інвестування,
наводяться в рядку 016.
 
   9. У рядках 006 - 009 наводяться суми доходів без податку на
додану вартість.
 
   10. Показник рядка 010 "усього доходів" дорівнює сумі рядків
005, 006, 007, 008 та 009.
 
   11. Показник  рядка  011  відображає розмір собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг),  яка  складається  з
виробничої  собівартості  продукції (робіт, послуг), що була
реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші
прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі  витрати.  Виробнича  собівартість продукції
зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка
реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого
її використання, що використовується на самому підприємстві.
 
   12. Показник рядка 012 "адміністративні витрати" відображає
суму загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та
обслуговуванням підприємства.
 
   13. Показник рядка 013 "витрати на збут" відображає суму
витрат підприємства,  пов'язаних  з  реалізацією  продукції
(товарів), - витрати на утримання підрозділів, що займаються
збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам
тощо.
 
   14. Показник рядка 014 "інші операційні витрати" відображає
загальний розмір собівартості реалізованих виробничих запасів;
відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної
безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від знецінення
запасів; втрати від операційних  курсових  різниць;  визнані
економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування
наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з  операційною
діяльністю  підприємства  (крім  витрат,  що  включаються до
собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).
 
   15. Показник рядка 017 "інші витрати" відображає загальний
розмір собівартості реалізації фінансових інвестицій, необоротних
активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових
різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних
активів; інші витрати, які виникають  у  процесі  звичайної
діяльності  (крім  фінансових  витрат),  але не пов'язані з
операційною діяльністю підприємства.
 
   16. Показник рядка 019 "усього витрати" дорівнює сумі рядків
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 та 018.
 
   17. Показник  рядка  020  "валовий  прибуток  (збиток)"
розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації
продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 005) і собівартістю
реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 011).
 
   18. Показник рядка 021 "фінансовий результат від операційної
діяльності"  визначається  як різниця між алгебраїчною сумою
валового прибутку  (збитку)  й  іншого  операційного  доходу
(рядки 020, 006) та адміністративними витратами, витратами на
збут, іншими операційними витратами (рядки 012, 013, 014).
 
   19. Показник рядка 022 "фінансовий результат від звичайної
діяльності  до  оподаткування"  визначається  як різниця між
алгебраїчною сумою  фінансового  результату  від  операційної
діяльності, фінансових та інших доходів (рядки 021, 007, 008, 009)
та фінансовими й іншими витратами (рядки 015, 016, 017).
 
   20. Показник рядка 022/1 "частка меншості" відображає частину
чистого  прибутку  (збитку)  та  чистих  активів  дочірнього
підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо
або через інші дочірні підприємства).
   Підприємства, які не мають дочірніх підприємств, зазначений
рядок не заповнюють.
 
   21. Показник рядка 023 "чистий прибуток (збиток), усього"
розраховується як різниця між сумою прибутку  (збитку)  від
фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування
(рядок 022) та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності
(рядок 018).
   У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що
будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в
табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.
 
              II розділ
          "Розподіл чистого прибутку"
 
   Відрахування частини прибутку:
 
   1. У рядку 024 "державними, казенними підприємствами та їх
об'єднаннями і дочірніми підприємствами" відображається  сума
частини чистого прибутку, яка відраховується державними, казенними
підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами
відповідно  до порядку та нормативів, установлених Кабінетом
Міністрів України.
 
   2. У рядку 025 "господарськими товариствами, холдинговими
компаніями  та  їх  дочірніми  підприємствами  відповідно до
законодавства України" відображається  сума  частини  чистого
прибутку,  яка  відраховується  господарськими  товариствами,
холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно
до  порядку  та нормативів, установлених Кабінетом Міністрів
України.
 
   3. Показник рядка 026 "відрахування до фонду дивідендів
господарськими  товариствами,  холдинговими  компаніями та їх
дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному
році,  за  результатами фінансово-господарської діяльності за
минулий  рік,  у  тому  числі"  заповнюється  господарськими
товариствами,  холдинговими  компаніями  та  їх  дочірніми
підприємствами.
   Відображається сума відрахувань частини чистого прибутку за
нормативами, установленими в поточному році  (рік  в  якому
складається фінансовий план), яка визначається рішенням загальних
зборів та спрямовується до фонду дивідендів, але не менше суми,
розрахованої відповідно до базових нормативів частки прибутку, що
спрямовуються на виплату дивідендів, визначених законодавством
України.
 
   4. Показник рядка 026/1 "на державну частку" заповнюється
господарськими товариствами, холдинговими  компаніями  та  їх
дочірніми підприємствами.
   Відображається сума відрахувань частини чистого  прибутку
(рядок  023), яка визначається рішенням загальних зборів та
спрямовується до фонду дивідендів, але не менше суми, розрахованої
відповідно до базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються
на виплату  дивідендів,  визначених  законодавством  України,
помножену  на  частку  державного  майна у статутному фонді
господарського товариства.
 
   5. Показник рядка 027 "перераховані дивіденди за результатами
фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі"
заповнюється господарськими товариствами, холдинговими компаніями
та їх дочірніми підприємствами.
   Наводиться сума частини прибутку, яка визначена рішенням
загальних    зборів    за    результатами   діяльності
фінансово-господарської діяльності за минулий рік та спрямовується
на виплату дивідендів але не менш суми, розрахованої відповідно до
базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються на виплату
дивідендів, визначених законодавством України.
 
   6. Показник рядка 027/1 "на державну частку" заповнюється
господарськими товариствами, холдинговими  компаніями  та  їх
дочірніми підприємствами.
   Наводиться сума частини прибутку, яка визначена рішенням
загальних  зборів  за  результатами  фінансово-господарської
діяльності за минулий рік та спрямовується на виплату дивідендів,
але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів
частки  прибутку,  що  спрямовуються  на виплату дивідендів,
визначених законодавством України, помножену на частку державного
майна у статутному фонду господарського товариства.
 
   7. Показник рядка 028 "залишок нерозподіленого  прибутку
минулих  періодів  (непокритого  збитку)"  відображає  розмір
нерозподіленого прибутку минулих років або непокритого збитку.
 
   8. У рядку 031 "інші фонди" відображаються суми відрахування
до фондів відповідно до статей 75 і 87 Господарського кодексу
України ( 436-15 ).
   У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що
будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в
табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.
 
              III розділ
      "Обов'язкові платежі підприємства до бюджету
         та державних цільових фондів"
 
   1. Рядки даного розділу повинні включати всі обов'язкові
платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів.
 
   2. Рядок 033 "сплата поточних податків та  обов'язкових
платежів до бюджету" має відповідати сумі рядків 033/1 - 033/7,
показник рядка 033/4 повинен мати від'ємне значення. У зазначених
рядках мають бути вказані суми платежів, які сплачуються до
державного бюджету.
 
   3. Рядок 036 "Інші обов'язкові платежі" має відповідати сумі
рядків 036/1 - 036/2. У зазначених рядках мають бути вказані суми
платежів, які сплачуються до місцевих бюджетів.
   У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що
будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в
табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.
 
       II. Рекомендації щодо заповнення таблиць
 
   Таблиця 1 "Елементи операційних витрат"
 
   У табл. 1 "Елементи операційних витрат" наводиться сума
відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут,
управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство
в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
 
   Таблиця 2 "Капітальні інвестиції"
 
   У рядках табл. 2 "Капітальні інвестиції" наводяться суми
коштів у розрізі кожного виду інвестицій.
 
   Таблиця 3 "Коефіцієнтний аналіз"
 
   1. У разі, коли значення показника "приріст/зменшення чистих
активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату
розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %"
на відповідну дату попереднього року є нульовим або від'ємним, має
бути  зазначена  величина  абсолютного збільшення (зменшення)
показника. У разі, коли значення має місце за фактом  або
фінансовий план передбачає зменшення вартості чистих активів
підприємства або їх приріст на рівні, що є нижчим офіційного
фактичного/прогнозного показника інфляції за відповідний період,
тобто до зменшення реальної вартості активів, що належать державі,
підприємство повинно додати до фінансового плану аналітичний
висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.
 
   2. Під терміном  "цільове  фінансування"  слід  розуміти
фінансування на конкретні цілі, які отримані з бюджету та інших
джерел (суми, які відображаються в балансі підприємства форми 1 в
розділі II пасиву рядка 420).
 
   3. Під терміном "оборотні активи" слід розуміти результат
II розділу активу балансу підприємства форми 1.
 
   4. Під терміном  "поточні  зобов'язання"  слід  розуміти
IV розділ пасиву балансу підприємства форми 1.
 
   5. Під  терміном  "чисті  активи"  слід розуміти активи
підприємства, за винятком його зобов'язань, а саме: чисті активи
дорівнюють власному капіталу, який відображається в I розділі
пасиву балансу, у якому є  статті  "статутний  капітал"  і
"нерозподілений прибуток".
 
   Таблиця 4 "Рух грошових коштів"
 
   Табл. 4 "Рух грошових коштів" має відображати фактичний та
плановий рух коштів. Мета аналізу грошових коштів підприємства -
це аналіз фінансової стійкості та дохідності підприємства.
   Рядки, у яких зазначена примітка "розшифрувати", заповнюються
шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду надходжень або
витрат.
   У рядку  001  "надходження грошових коштів від основної
діяльності" відображається сума рядків 002 - 006.
   У рядку 007 "надходження грошових коштів від інвестиційної
діяльності" відображається сума рядків 008 - 011.
   У рядку 012 "надходження грошових коштів від фінансової
діяльності" відображається сума рядків 013 - 014.
   У рядку 015 "видатки грошових коштів основної діяльності"
відображається сума рядків 028 - 029.
   У рядку  021 "видатки грошових коштів від інвестиційної
діяльності" відображається сума рядків 022 - 026.
   У рядку  027  "видатки  грошових  коштів від фінансової
діяльності" відображається сума рядків 028 - 029.
   У рядку 030 "на початок періоду" відображається залишок
грошових коштів на 1 число місяця, з якого починається календарний
рік, або кварталу.
   У рядку 031 "на кінець періоду" відображається різниця між
рядком 030 та алгебраїчною сумою рядків 001, 007, 012 мінус
алгебраїчна сума рядків 015, 021, 027.
   Рядок 032 "чистий грошовий потік" має відображати розмір
грошових коштів, який визначається як різниця між рядками 031
та 030.
 
   Таблиця 5 "Довідка до фінансового плану"
 
   1. Пункт 1 "Дані про підприємство, персонал та фонд оплати
праці" має містити інформацію щодо фонду оплати праці та персоналу
підприємства, який заплановано на плановий рік.
 
   2. Пункт  2  "Перелік  підприємств,  які  входять  до
консолідованого фінансового плану" має містити повний перелік
підприємств із зазначенням структури підприємства; уключення до
показників фінансового плану всіх (або частини, указати якої)
підприємств, що перебувають у підпорядкуванні або корпоративному
управлінні.
 
   3. У пункті 7 "Інформація про проекти, під які планується
залучати кредитні кошти" має відображатись характеристика кожного
проекту з визначенням розміру  та  обґрунтуванням/розрахунком
залучення коштів, забезпечення, вартості такого залучення, строку
та джерел повернення.
 
   4. У пункті 9 табл. 5 має бути вказано, що фінансовий план
підприємства складено на базі законодавства та діючих цін на
товари, роботи, послуги або фінансовий план підприємства складено
за умови введення з ________ 200__ року (указати, з якого періоду)
змін до тарифів (цін) на товари, роботи, послуги (указати, які),
також має бути визначено, чи є потреба у перегляді фінансових
планів надалі (навести причини: зміна курсу валют, неприйняття
відповідними органами рішення щодо підвищення тарифів (цін) тощо).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner