Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 383 від 14.08.2006

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.03.2006 N 148
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 квітня 2006 р.
                   за N 465/12339
 
 
         Про внесення змін до Положення
         про Державну Азово-Чорноморську
            екологічну інспекцію
 
 { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
            Наказу Міністерства охорони навколишнього
                      природного середовища
  N 65 ( z0252-04 ) від 23.02.2004, до якого вносились зміни }
 
 
 
 
   З метою  підвищення  ефективності  здійснення  державного
контролю  за  додержанням  вимог  законодавства  про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання,
відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах
своєї  компетенції  радіаційну  безпеку, з питань поводження
з  відходами  (крім  поводження  з радіоактивними відходами)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Положення про Державну Азово-Чорноморську
екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, затвердженого наказом Мінприроди України від
23.02.2004 N 65 ( z0252-04 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
26.02.2004 за N 252/8851, із змінами, унесеними наказом Мінприроди
України від 14.09.2004 N 348 ( z1193-04 ), зареєстрованим у
Мін'юсті України 21.09.2004 за N 1193/9792, що додаються.
 
   2. Начальнику Державної екологічної інспекції - Головному
Державному інспектору України з охорони навколишнього природного
середовища М.Кострову забезпечити подання наказу на державну
реєстрацію  до  Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        П.Ігнатенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   30.03.2006 N 148
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 квітня 2006 р.
                   за N 465/12339
 
 
               ЗМІНИ
          до Положення про Державну
       Азово-Чорноморську екологічну інспекцію
        Міністерства охорони навколишнього
         природного середовища України
              ( z0252-04 )
 
 
   1. В абзаці першому пункту 1 слова з "питань  охорони
навколишнього  природного  середовища,  екологічної  безпеки"
виключити.
 
   2. В абзаці другому пункту 1 слова "відповідно на території
від міста Скадовська до міста Генічеська Херсонської області
навколо Кримського півострова" виключити.
 
   3. Пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. У процесі виконання своїх повноважень Інспекція взаємодіє
з місцевими органами виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  Державною  екологічною  інспекцією  охорони
Азовського моря, Державною екологічною інспекцією з  охорони
довкілля  Північно-Західного регіону Чорного моря, спеціально
уповноваженим  органом  виконавчої  влади  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
Державним управлінням екології та природних ресурсів у Херсонській
області,  територіальними  органами  рибоохорони  Міністерства
аграрної політики України, правоохоронними органами, митними і
прикордонними службами та громадськими організаціями".
 
   4. Підпункт 1 пункту 4 після слів "поводження з відходами"
доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".
 
   5. Підпункт 2 пункту 4:
   після слів "використання" доповнити словами "відтворення та
охорони";
   слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".
 
   6. Підпункт 3 пункту 4:
   після слів "раціонального використання" доповнити словами
"відтворення та охорони";
   слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)";
   після слів "поводження з відходами" доповнити словами "(крім
поводження з радіоактивними відходами)".
 
   7. Підпункт 6 пункту 4 після слова "відходів" доповнити
словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".
 
   8. Абзац  перший  підпункту  1  пункту  5  після слова
"використанням" доповнити словом "відтворенням".
 
   9. Абзац шостий підпункту 1 пункту 5 після слова "відходів"
доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".
 
   10. Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 виключити.
 
   11. Абзац 8 підпункту 1 пункту 5 після слова "використанням"
доповнити словом "відтворенням".
 
   12. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
   "2) здійснює державний контроль за додержанням стандартів та
нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища,
раціонального  використання, відтворення та охорони природних
ресурсів (крім лісів), екологічної та у межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, установлення лімітів (квот) використання і
добування всіх видів природних ресурсів".
 
   13. В абзаці третьому підпункту 3 пункту 5:
   абревіатуру "СБУ" замінити словами "Служби безпеки України";
   після слів "військової техніки" додати слова "крім випадків
особливих ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства
України".
 
   14. Абзац третій підпункту 8 пункту 5 після слова "ресурсів"
доповнити словами "(крім лісів)".
 
   15. В абзаці третьому підпункту 9 пункту 5:
   слово "міжрегіонального" вилучити,  а  слова  "державного
управління Мінприроди України в Херсонській області" замінити
словами "Державного управління екології та природних ресурсів в
Херсонській області".
 
   16. Абзац п'ятий підпункту 9 пункту 5 після слова "відходів"
доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".
 
   17. Підпункт 14 пункту 5:
   після слова  "України" доповнити словами "в межах своєї
компетенції";
   слова "у зоні відповідальності Інспекції" виключити.
 
   18. Підпункт 16 пункту 5 після слова "Інспекції" доповнити
словами "після погодження їх з Головним державним інспектором
України з охорони навколишнього природного середовища або особою,
яка його заміщає".
 
   19. Підпункт 19 пункту 5 після слова "підготовки" доповнити
словами "та перепідготовки".
 
   20. Пункт 5 доповнити новим підпунктом 20 такого змісту:
   "20) здійснює контроль за  реалізацією  загальнодержавної
програми охорони Чорного та Азовського морів у межах своєї
компетенції".
 
   21. У підпункті 1 пункту 6:
   слова "автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими
транспортними засобами" замінити словами "крім випадків особливих
ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України";
   слова "використання  і  відтворення"  замінити  словами
"використання, відтворення та охорону";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   22. Підпункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції:
   "2) обмежувати та зупиняти (тимчасово)  в  установленому
порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів,
а також уносити до Мінприроди України відповідні подання щодо
припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм,
правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища,
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;".
 
   23. Пункт 6 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
   "3) опломбовувати приміщення, устаткування  та  апаратуру
підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було
прийнято в установленому порядку рішення про  обмеження  чи
зупинення (тимчасово) їх діяльності".
   У зв'язку  з  цим  підпункти  3-19  уважати  відповідно
підпунктами 4-20.
 
   24. Абзац перший підпункту 5 пункту 6 після слів "природних
ресурсів" доповнити словами "(крім лісів)".
 
   25. Абзац третій підпункту 5 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словами "відтворення та
охорони";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   26. Абзац перший підпункту 6 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словами "відтворення та
охорони";
   абзац другий підпункту 6 пункту 6 виключити.
 
   27. Підпункт 7 пункту 6 викласти в такій редакції:
   "7) застосовувати у випадках, передбачених законодавством,
економічні санкції до підприємств, установ та організацій за
порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування
збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;".
 
   28. Підпункт 8 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словами "відтворення та
охорони";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   29. Підпункт 9 пункту 6:
   після слів "відходів" доповнити словами "(крім поводження з
радіоактивними відходами)";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   30. Підпункт 12 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словами "відтворення та
охорону";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   31. Підпункт 14 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словами "відтворення та
охорону";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   32. У підпункті 15 пункту 6 слова "навколишнього природного
середовища" замінити словом "довкілля".
 
   33. Підпункт 16 пункту 6 викласти в такій редакції:
   "16) передавати відповідно до законодавства правоохоронним
органам матеріали про виявлені правопорушення";
 
   34. Підпункт 17 пункту 6:
   після слова "використання" доповнити словом "відтворення";
   після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім
лісів)".
 
   35. Підпункт 18 пункту 6 після слів "державний кордон"
доповнити словом "України".
 
   36. У підпункті 19 пункту 6:
   останнє речення доповнити словами "та Розмірів плати за
надання послуг територіальними органами Міністерства екології та
природних  ресурсів  України,  затверджених  спільним наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
15.03.2002 N 110/73 ( z0323-02 ), зареєстрованих у Мін'юсті
України 01.04.2002 за N 323/6611".
 
   37. Пункт 7 викласти в такій редакції:
   "7. Діяльність Інспекції поширюється на:
   1) прибережну захисну смугу вздовж морів, навколо заток та
лиманів шириною 100 метрів від адміністративної межі території
Херсонської області (Каланчакський район), навколо Кримського
півострова (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь)  до
м. Генічеськ Херсонської області;
   2) об'єкти, розташовані у межах 100-метрової прибережної
захисної смуги морів, заток та лиманів, морські та портові пункти;
морські причали (елінги) яхт-клубів; суднобудівні та судноремонтні
підприємства; кораблі, судна, інші плавучі об'єкти та засоби,
берегові об'єкти (у тому числі ті, що належать Військово-Морським
Силам Збройних Сил України, Державній прикордонній службі України,
Чорноморському флоту Російської Федерації); морські  споруди;
підприємства, господарська діяльність яких пов'язана з виловом та
переробкою водних живих ресурсів (крім тих, що займаються лише
переробкою водних живих ресурсів, без їх самостійного вилову);
   3) внутрішні  морські   води,   територіальне   море,
континентальний шельф України, виключну (морську) економічну зону
України та лимани. Розподіл функцій на морському середовищі
здійснюється  на  основі  протоколу розмежування з Державною
екологічною інспекцією з охорони довкілля  Північно-Західного
регіону  Чорного моря та з Державною екологічною інспекцією
Азовського моря і затверджується наказом Мінприроди України".
 
   38. У підпункті 2 пункту 8:
   слова "Держкомкордон,  СБУ,  МВС"  замінити  на  слова
"Держприкордонслужби,  Служби безпеки України, органів внутрішніх
справ".
 
   39. У пункті 11:
   слова "за поданням начальника Інспекції" вилучити;
   доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
   "Головний державний  інспектор  з  охорони  навколишнього
природного середовища Азовського і Чорного морів, його перший
заступник та заступник приймають рішення про  обмеження  та
зупинення (тимчасово) діяльності підприємств, установ, організацій
та експлуатацію об'єктів, за винятком суб'єктів підприємницької
діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність відповідно
до законодавства про угоди щодо розподілу продукції, у разі
порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища та надають дозволи на відновлення  їх
діяльності (експлуатації) після усунення ними допущених порушень".
   У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.
 
   40. Пункт 13 викласти в такій редакції:
   "13. Державна  Азово-Чорноморська  екологічна  інспекція
підзвітна і підконтрольна в частині здійснення державного контролю
Державній екологічній інспекції. Працівникам Інспекції надається
право носіння форми встановленого зразка, яка видається  їм
безкоштовно, та право на відповідне посвідчення.
   Структуру та штатний розпис Інспекції затверджує Міністр
охорони навколишнього природного середовища за поданням начальника
Інспекції, погодженим  з  начальником  Державної  екологічної
інспекції - Головним державним інспектором України з охорони
навколишнього природного середовища".
 
   41. Після пункту 13 доповнити пунктом 14 такого змісту:
   "14. Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
компетенції Інспекції, обговорення найважливіших напрямів  її
діяльності в Інспекції створюється колегія у складі начальника
Інспекції (голова колегії) та заступників начальника за посадою, а
також інших працівників Інспекції.
   До складу колегії можуть входити  керівники  відповідних
підрозділів  місцевих  державних  адміністрацій,  підприємств,
установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної
служб,   підприємств,   установ,   організацій  у  сфері
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, лісового та
водного господарства, земельних ресурсів, представники органів
прокуратури.
   Склад колегії  затверджує  Міністр  охорони навколишнього
природного середовища України за поданням начальника Інспекції.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції".
   У зв'язку з цим пункти 14, 15, 16 уважати  відповідно
пунктами 15, 16, 17.
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції,
 Головний державний інспектор
 України з охорони навколишнього
 природного середовища                  М.Костров
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner