Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 428 від 24.07.2006

Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку платників податків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             24.03.2006 N 86
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 березня 2006 р.
                   за N 343/12217
 
 
        Про умови оплати праці працівників
          державної служби зайнятості
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці
                     та соціальної політики
   N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006
   N 272 ( z0561-07 ) від 30.05.2007
   N 73 ( z0156-08 ) від 25.02.2008
   N 559 ( z1199-08 ) від 26.11.2008 )
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців Державного центру зайнятості, центру
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських  та
районних центрів зайнятості згідно з додатками 1-5.
 
   2. Надати  право  керівникам  органів  державної  служби
зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:
   1) установлювати:
   а) керівникам  підрозділів,  спеціалістам і службовцям -
посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем
посадових окладів;
   б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, посадові
оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового
окладу відповідного керівника;
   в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи:
   керівникам структурних  підрозділів,  їх   заступникам,
спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу
років,  керівникам  структурних  підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів
нормативно-правових актів - надбавку у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного
службовця та вислугу років; ( Абзац другий підпункту 1 в) пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної  політики  N 272 ( z0561-07 ) від 30.05.2007 -
застосовується з 01.05.2007 )
   службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за вислугу років. ( Абзац третій підпункту 1
"в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006 )
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується
або розмір її зменшується;
   г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
же категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової
непрацездатності,  перебування  у  відпустці  без  збереження
заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у
частково оплачуваній відпустці для догляду  за  дитиною  до
досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50
відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на
цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
   за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці
між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, що виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу,
не є його заступником;
   ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій  спеціалістів  та службовців; ( Пункт 2 доповнено
підпунктом 1 "ґ" згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006 )
   2) здійснювати преміювання працівників відповідно до  їх
особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах
коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного
органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня
2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не
менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці.
   Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному
центрі зайнятості;
   3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових  питань та допомогу для оздоровлення при
наданні  щорічної  відпустки  у  розмірі,  що  не перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника. ( Підпункт 3 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006 )
 
   3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1
цього наказу:
   1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
   2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу;
   3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5
відсотків посадового окладу.
   Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються  працівникам,  якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням;
   4) надбавку  за  вислугу  років державним  службовцям у
відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і
залежно від стажу  державної служби в таких розмірах : понад 3
роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15
років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
( Пункт 3 підпункту 3) доповнено підпунктом 4) згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 272 ( z0561-07 ) від
30.05.2007 - застосовується з 01.05.2007 )
 
   4. Преміювання  керівників,  їх  заступників,  керівників
фінансових, бухгалтерських і контрольно-ревізійних підрозділів та
інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість,
надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат
до посадових окладів здійснюється  у  порядку  та  розмірі,
установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату
праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого
рівня.
 
   5. Групи  за оплатою праці працівників державної служби
зайнятості встановлюються відповідно до показників, затверджених
постановою Кабінету  Міністрів  України від 21.07.2005 N 614
( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп
за оплатою праці".
   Керівним працівникам  і  спеціалістам  міських  центрів
зайнятості  посадові  оклади встановлюються в залежності від
чисельності населення міста, а міських центрів зайнятості, які
обслуговують  прилеглий район, - у залежності від загальної
чисельності населення відповідного міста і району, передбаченої
додатком 3.
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України  від  30.12.99  N  229
( z0179-00 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
державної служби зайнятості", зареєстрований  в  Міністерстві
юстиції України 20.03.2000 за N 179/4400 (із змінами).
 
   7. Умови  оплати  праці,  затверджені  цим  наказом,
застосовуються з 1 січня 2006 року.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                        В.Матвійчук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   праці та соціальної
                   політики України
                   24.03.2006 N 86
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   від 26.11.2008 N 559)
                   ( z1199-08 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів Державного центру зайнятості
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада        |Місячний посадовий оклад,|
|                   |     гривень     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Директор               |     3568      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Перший заступник директора      |     3367      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заступник директора          |     3258      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник управління         |    2716-2871    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник самостійного відділу    |    2561-2716    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу у складі управління |    2327-2406    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст          |    1552-1707    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст         |    1320-1357    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст 1 категорії        |    1188-1225    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст 2 категорії        |    1063-1102    |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст              |    970-1009     |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 272 ( z0561-07 ) від 30.05.2007 - застосовується з
01.05.2007, N 73 ( z0156-08 ) від 25.02.2008 - застосовується з
01.02.2008, N 559 ( z1199-08 ) від 26.11.2008 )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   24.03.2006 N 86
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 25.02.2008 N 73
                   ( z0156-08 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів центру зайнятості Автономної
       Республіки Крим, обласних, Київського
     і Севастопольського міських центрів зайнятості
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Посада  |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|       |--------------------------------------------------|
|       | Автономна |поза групою,| за групами областей |
|       | Республіка | м. Київ  |-----------------------|
|       |  Крим   |      |  I  |   II,   |
|       |       |      |     |   м.   |
|       |       |      |     | Севастополь |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Директор   |  2793   | 2482-2638 |2327-2482| 2172-2327 |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Начальник  | 1436-1595 | 1436-1595 |1356-1515| 1276-1436 |
|відділу   |       |      |     |       |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Головний   | 1006-1050 | 1006-1050 |973-1015 |  940-982  |
|спеціаліст  |       |      |     |       |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Провідний  |  871-914  | 871-914  | 838-880 |  803-847  |
|спеціаліст  |       |      |     |       |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст  |  770-812  | 770-812  | 770-812 |  737-779  |
|1 категорії |       |      |     |       |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст  |   744   |  744   |  737  |   737   |
|2 категорії |       |      |     |       |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст  |   693   |  693   |  677  |   677   |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006, N 272 ( z0561-07 ) від
30.05.2007 - застосовується з 01.05.2007, N 73 ( z0156-08 ) від
25.02.2008 - застосовується з 01.02.2008 )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   24.03.2006 N 86
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 25.02.2008 N 73
                   ( z0156-08 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів міських центрів зайнятості
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Посада   |    Місячний посадовий оклад, гривень    |
|        |-----------------------------------------------|
|        |    у містах із чисельністю населення    |
|        |-----------------------------------------------|
|        |понад 200 тис. | від 100 тис. | до 100 тис. |
|        |   чол.   |   чол.   |   чол.   |
|        |        | до 200 тис. |        |
|        |        |   чол.   |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Директор    |  1467-1508  |  1460-1499  |  1436-1476  |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Начальник    |  1180-1221  |  1173-1212  |  1164-1205  |
|відділу     |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний    |  914-956  |  905-948  |  863-905  |
|спеціаліст   |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний    |  821-863  |  803-847  |  787-829  |
|спеціаліст   |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст   |  753-795  |  737-779  |  728-770  |
|1 категорії   |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст   |   719   |   719   |   711   |
|2 категорії   |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст   |   693   |   693   |   677   |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006, N 272 ( z0561-07 ) від
30.05.2007 - застосовується з 01.05.2007, N 73 ( z0156-08 ) від
25.02.2008 - застосовується з 01.02.2008 )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   24.03.2006 N 86
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 25.02.2008 N 73
                   ( z0156-08 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
        і спеціалістів районних та районних
          у містах центрів зайнятості
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Посада     |  Місячний посадовий оклад, гривень  |
|            |----------------------------------------|
|            |район у м. Києві|райони областей та міст|
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Директор        |  1428-1467  |    1364-1404    |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Начальник відділу   |  1108-1151  |    1041-1083    |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Головний спеціаліст  |  905-948   |    838-880    |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Провідний спеціаліст  |  803-847   |    770-812    |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 1 категорії |  737-779   |    719-744    |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 2 категорії |   719    |     711     |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст       |   693    |     677     |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006, N 272 ( z0561-07 ) від
30.05.2007 - застосовується з 01.05.2007, N 73 ( z0156-08 ) від
25.02.2008 - застосовується з 01.02.2008 )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   24.03.2006 N 86
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 25.02.2008 N 73
                   ( z0156-08 )
 
 
               СХЕМА
     посадових окладів службовців Державного центру
       зайнятості, центру зайнятості Автономної
     Республіки Крим, обласних, міських та районних
            центрів зайнятості
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада      | Місячний посадовий оклад, гривень |
|              |-----------------------------------|
|              |апарат Державного|апарат міських та|
|              |центру зайнятості|районних центрів |
|              |   центру   |  зайнятості  |
|              |  зайнятості  |         |
|              |  Автономної  |         |
|              |Республіки Крим, |         |
|              |обласних центрів |         |
|              |  зайнятості  |         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Відповідальний черговий   |   803-880   |   668-711   |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Завідувач: архіву,     |   803-847   |   737-779   |
|протокольної частини,    |         |         |
|підрозділу з обліку та   |         |         |
|доставки документів,    |         |         |
|бібліотеки         |         |         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Старший: інспектор,     |   770-812   |   668-711   |
|статистик;         |         |         |
|Завідувач: друкарського бюро|         |         |
|копіювально-розмножувального|         |         |
|бюро            |         |         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Завідувач: експедиції,   |   635-677   |   635-677   |
|господарства, складу; касир |         |         |
|інспектор, статистик,    |         |         |
|бібліотекар         |         |         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Секретар керівника     |   635-677   |   635-677   |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Комендант          |   635-677   |   635-677   |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Оператор комп'ютерного   |   668-711   |   668-711   |
|набору, оператор      |         |         |
|копіювальних та       |         |         |
|розмножувальних машин    |         |         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Друкарка 1-ї категорії   |   635-677   |   635-677   |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Друкарка 2-ї категорії   |   626-642   |   626-642   |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Діловод, архіваріус     |    609    |    609    |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 318 ( z1037-06 ) від 30.08.2006; в
редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 272
( z0561-07 ) від 30.05.2007 - застосовується з 01.05.2007, N 73
( z0156-08 ) від 25.02.2008 - застосовується з 01.02.2008 )
 
 Начальник відділу державного
 регулювання заробітної плати
 в бюджетній сфері                   А.М.Литвин<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner