Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 722 від 20.07.2006

Про затвердження Переліку посад начальницького складу підрозділів боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ, за якими зараховується час проходження служби на пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за півтора місяця


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

              Н А К А З
 
             23.03.2006 N 48
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 квітня 2006 р.
                   за N 371/12245
 
 
           Про умови оплати праці
         та затвердження схем тарифних
       розрядів посад (професій) працівників
           організацій меліорації
           та водного господарства
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
                України по водному господарству
  N 56 ( z0262-07 ) від 07.03.2007 
  N 76 ( z0335-07 ) від 10.04.2007 
  N 114 ( z0682-07 ) від 16.06.2007
  N 112 ( z0391-08 ) від 05.05.2008
  N 202 ( z0955-08 ) від 24.09.2008
  N 261 ( z1276-08 ) від 05.12.2008 }
 
   Відповідно до  постанов  Кабінету  Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від
20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з
метою упорядкування умов оплати праці працівників організацій
меліорації та водного господарства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників організацій меліорації та водного господарства згідно
з додатком 1 до наказу; { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу
Державного комітету  України  по водному господарству N 114
( z0682-07 )  від 16.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007
року }
   схеми тарифних  розрядів  посад  (професій)  керівних
працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та
робітників організацій меліорації та водного господарства згідно з
додатками 2-6 (додаються).
 
   2. Надати право керівникам організацій меліорації та водного
господарства у межах фонду заробітної плати, затвердженого в
кошторисах:
 
   2.1. Установлювати:
   1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) працівникам цих організацій відповідно до затверджених цим
наказом схем тарифних розрядів посад (професій) та тарифних
коефіцієнтів, доплати та надбавки до них;
   2) посадові  оклади  заступників  керівників  організацій
меліорації  та  водного  господарства, заступників керівників
структурних підрозділів на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів -
на  10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного
керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими
цим наказом;
   3) надбавки працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо  важливої  роботи  (на  строк  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової  дисципліни  зазначені  надбавки
скасовуються або зменшуються;
   б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати).
   Надбавка за почесні звання встановлюється працівникам, якщо
їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням.
   Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником організації;
   в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської -  10,  однієї  східної,  угро-фінської  або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   4) доплати працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види  доплат  не  встановлюються  керівникам
організацій меліорації та водного господарства, їх заступникам,
керівникам  структурних підрозділів організацій меліорації та
водного господарства, їх заступникам;
   б) у  розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
   в) за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначена доплата  встановлюється  працівникам, якщо їхня
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником організації.
   Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
законодавством;
   г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які  зайняті  прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу;
   ґ) за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та
12 відсотків, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці -
16, 20 та 24 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати встановлюються працівникам на  підставі
атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з
чинним законодавством, та відповідно до Переліку робіт з важкими
та шкідливими та особливо важкими та особливо шкідливими умовами
праці, визначеного у Галузевій угоді між Держводгоспом України та
ЦК профспілки працівників агропромислового комплексу України;
   5) водіям автотранспортних засобів:
   надбавки за  класність водіям II класу - 10 відсотків,
водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
   доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час;
   6) робітникам надбавки за стаж роботи за спеціальністю:
   трактористам-машиністам сільськогосподарського  виробництва
при стажі роботи від 2 до 5 років - 8 відсотків; вище 5 до 10
років - 10 відсотків; вище 10 до 15 років - 13 відсотків; вище 15
років - 16 відсотків установленої тарифної ставки;
   машиністам насосних і компресорних установок при стажі роботи
від 3 до 5 років - 6 відсотків; вище 5 до 10 років - 8 відсотків;
вище 10 до 15 років - 10 відсотків; вище 15 років - 15 відсотків
установленої тарифної ставки.
   Зазначені надбавки  виплачуються  трактористам-машиністам
сільськогосподарського виробництва та машиністам  насосних  і
компресорних установок відповідно до Положення про порядок і умови
виплати надбавки  за  стаж  роботи  за  спеціальністю,  яке
затверджується Держводгоспом України.
 
   2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
 
   2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
 
   3. Преміювання керівників організацій меліорації та водного
господарства, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат
до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються
за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату
праці.
 
   4. Керівникам організацій меліорації та водного господарства
запровадити умови оплати праці та розміри посадових окладів
(ставок заробітної плати) працівникам у терміни, зазначені у
додатках 1-6, та вжити заходів щодо удосконалення структури й
оптимізації чисельності працівників організацій та установ.
   У разі, якщо відповідно до цього наказу, починаючи з 1 січня
2006 року, зменшується в окремих працівників розмір заробітної
плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця
між діючим та новим розміром заробітної плати.
 
   5. Оплата  праці  керівників,  професіоналів,  фахівців,
технічних службовців та робітників структурних підрозділів і
окремих  працівників  організацій  меліорації  та  водного
господарства, посади (професії) яких не передбачені цим наказом,
здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій
працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних
галузей економіки згідно з нормативно-правовими актами.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови комітету В.Лелявського.
 
 Голова комітету                    В.А.Сташук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 Заступник Міністра                  В.І.Тьоткін
 
 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                А.І.Мярковський
 
 Голова ЦК профспілки
 працівників агропромислового
 комплексу України                    В.К.Чепур
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державного
                   комітету України по водному
                   господарству
                   23.03.2006 N 48
                   (у редакції наказу
                   Державного комітету України
                   по водному господарству
                   від 05.05.2008 N 112
                   ( z0391-08 )
 
 
               РОЗМІРИ
     тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
        працівників організацій меліорації
           та водного господарства
 
 
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди |  Тарифні коефіцієнти, що застосовуються  |
|         |----------------------------------------------|
|         |з 1 червня 2007 року |з 1 вересня 2008 року  |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    1    |    1,00     |     1,00     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    2    |    1,06     |     1,09     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    3    |    1,12     |     1,18     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    4    |    1,18     |     1,27     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    5    |    1,24     |     1,36     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    6    |     1,3     |     1,45     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    7    |    1,37     |     1,54     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    8    |    1,47     |     1,64     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    9    |    1,57     |     1,73     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    10    |    1,66     |     1,82     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    11    |    1,78     |     1,97     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    12    |    1,92     |     2,12     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    13    |    2,07     |     2,27     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    14    |    2,21     |     2,42     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    15    |    2,35     |     2,58     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    16    |    2,50     |     2,79     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    17    |    2,66     |     3,00     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    18    |    2,83     |     3,21     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    19    |    3,01     |     3,42     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    20    |    3,25     |     3,64     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    21    |    3,41     |     3,85     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    22    |     3,5     |     4,06     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    23    |    3,71     |     4,27     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    24    |     3,8     |     4,36     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|    25    |    3,93     |     4,51     |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли в листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
 
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами
Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення
окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний
тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Державного комітету України по
водному господарству N 56 ( z0262-07 ) від 07.03.2007, N 76
( z0335-07 ) від 10.04.2007 - зміни застосовуються з 1 квітня 2007
року, N 114 ( z0682-07 ) від 16.06.2007 - застосовується з
1 червня 2007 року, N 112 ( z0391-08 ) від 05.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного комітету України по водному
господарству N 202 ( z0955-08 ) від 24.09.2008, N 261 ( z1276-08 )
від 05.12.2008 }
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   23.03.2006 N 48
 
 
               СХЕМА
         тарифних розрядів посад керівних
       працівників, професіоналів і фахівців
     організацій меліорації та водного господарства
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади          | Тарифні розряди  |
|-------------------------------------------+--------------------|
|           1           |     2     |
|----------------------------------------------------------------|
|   1. Обласні виробничі управління меліорації і водного   |
|    господарства, басейнові управління водних ресурсів    |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління            |    16-19    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головний інженер              |    13-18    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник (завідувач) відділу (лабораторії)|    11-14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головні: гідротехнік, механік, енергетик, |    9-12    |
|економіст та інші             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Професіонали та фахівці:          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Провідні: інженер-гідротехнік, інженер з  |    10-11    |
|використання водних ресурсів, інженер з  |          |
|організації експлуатації та ремонту,    |          |
|інженер-енергетик, економіст, бухгалтер (з |          |
|дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та|          |
|інші                    |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інженер-гідротехнік, інженер з використання|          |
|водних ресурсів, інженер з організації   |          |
|експлуатації та ремонту, інженер-енергетик,|          |
|економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор,  |          |
|інспектор з використання водних ресурсів, |          |
|диспетчер та інші:             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|I категорії                |    9-10    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|II категорії                |    8-9     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|без категорії               |    7-8     |
|----------------------------------------------------------------|
|           2. Управління каналів           |
|----------------------------------------------------------------|
|              Керівники              |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління            |    14-17    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головний інженер              |    13-16    |
|----------------------------------------------------------------|
|        Керівники структурних підрозділів        |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник: відділу, відділення каналу,   |    9-12    |
|дільниці; головні: економіст, механік,   |          |
|енергетик                 |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: цеху, гаража; завідувач:    |    8-11    |
|лабораторії, майстерні           |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: насосної станції (групи насосних|    8-12    |
|станцій), зміни              |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Майстер                  |    8-10    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інші головні фахівці            |    8-11    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Професіонали та фахівці:          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Провідні: інженер-гідротехнік, інженер з  |    9-10    |
|використання водних ресурсів, інженер з  |          |
|організації експлуатації та ремонту,    |          |
|інженер-енергетик, диспетчер диспетчерської|          |
|служби керування, економіст та інші    |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інженер-гідротехнік, інженер з використання|          |
|водних ресурсів, інженер з організації   |          |
|експлуатації та ремонту, інженер-енергетик,|          |
|диспетчер диспетчерської служби керування, |          |
|диспетчер, механік дільниці, економіст та |          |
|інші:                   |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|I категорії                |    8-9     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|II категорії                |    7-8     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|без категорії               |    6-7     |
|----------------------------------------------------------------|
|   3. Інші експлуатаційні водогосподарські організації    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Керівні працівники управлінь водного  |          |
|господарства, міжрайонних управлінь водного|          |
|  господарства, міжрайонних управлінь  |          |
|    колекторно-дренажних систем,    |          |
|  гідрогеолого-меліоративних експедицій  |          |
|  (партій) зони зрошення; регіонального  |          |
| управління експлуатації водогосподарських |          |
|   об'єктів "Донецькводексплуатація"   |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник                 |    12-15    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головні: інженер, гідрогеолог       |    11-14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник самостійної партії        |    11-14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головний інженер самостійної партії    |    10-13    |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник: партії, загону в експедиції;  |    9-12    |
|загону в самостійній партії        |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: відділення каналу, очисних   |    8-12    |
|споруд, дільниці              |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|  Керівні працівники управлінь водного  |          |
|господарства, міжрайонних управлінь водного|          |
| господарства, гідрогеолого-меліоративних |          |
|  експедицій (партій) зони осушення;   |          |
| регіональних управлінь водних ресурсів; |          |
| експлуатаційно-технічних вузлів зв'язку; |          |
|  самостійних експлуатаційних дільниць  |          |
|  групових водопроводів і зрошувальних  |          |
|    систем, меліоративних систем    |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник                 |    11-14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головні: інженер, гідрогеолог       |    10-13    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: партії, загону в експедиції;  |    8-12    |
|загону в самостійній партії; регіонального |          |
|відділу комплексного використання водних  |          |
|ресурсів; дільниці, механізованого загону |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|     Інші керівні працівники     |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник відділу; головні: економіст,   |    9-12    |
|механік, енергетик             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: насосної станції (групи насосних|    8-12    |
|станцій), зміни, гідровузла        |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Начальник: цеху, гаража; завідувач:    |    8-11    |
|лабораторії, майстерні та інші       |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Майстер                  |    8-10    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інші головні фахівці            |    8-11    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|     Професіонали та фахівці:     |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Провідні інженери-гідротехніки, інженери з |    9-10    |
|використання водних ресурсів, інженери з  |          |
|організації експлуатації та ремонту,    |          |
|інженери-енергетики, гідрологи,      |          |
|гідрогеологи, диспетчери диспетчерської  |          |
|служби керування, економісти та інші    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Інженери-гідротехніки, інженери з     |          |
|використання водних ресурсів, інженери з  |          |
|організації експлуатації та ремонту,    |          |
|інженери-енергетики, гідрологи,      |          |
|гідрогеологи, диспетчери диспетчерської  |          |
|служби керування, диспетчери, інспектори з |          |
|використання водних ресурсів, механіки   |          |
|дільниці, економісти та інші:       |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|I категорії                |    8-9     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|II категорії                |    7-8     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|без категорії               |    6-7     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   23.03.2006 N 48
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад (професій)
      керівників інших структурних підрозділів,
      фахівців, технічних службовців, загальних
         для всіх організацій меліорації
           та водного господарства
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади (професії)         | Тарифні  |
|                          | розряди  |
|---------------------------------------------------+------------|
|Завідувачі: канцелярії, центрального складу    |  5-8   |
|(складу), друкарського бюро, камери схову, бюро  |      |
|перепусток, копіювально-розмножувального бюро,   |      |
|фотолабораторії, експедиції, господарства, інших  |      |
|підрозділів                    |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей I категорії      |  6-7   |
|---------------------------------------------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей II категорії      |  5-6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей без категорії     |   5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник |  4-6   |
|та інші; стенографістка I категорії        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: товарознавець, |  4-5   |
|експедитор, секретар навчальної частини, касир,  |      |
|інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус,|      |
|табельник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх   |      |
|категорій), секретар-стенографістка,        |      |
|секретар-друкарка, секретар, паспортист, оператор |      |
|комп'ютерного набору, оператор електрозв'язку та  |      |
|інші                        |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   23.03.2006 N 48
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад (професій)
      робітників, загальних для всіх організацій
        меліорації та водного господарства
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посади (професії)        |Тарифні розряди |
|-----------------------------------------------+----------------|
|            1            |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|1. Робітники, які виконують прості,      |        |
|некваліфіковані або допоміжні роботи      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гардеробник, двірник, замірник, кастелянка,  |   1-2    |
|комірник, кур'єр, опалювач, підсобний робітник,|        |
|вантажник, натирач підлоги, робітник з     |        |
|благоустрою, сторож, склопротиральник,     |        |
|прибиральник виробничих (службових) приміщень, |        |
|території; робітник на геологічних та     |        |
|геофізичних роботах, швейцар та інші      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|2. Робітники, які виконують малокваліфіковані |        |
|роботи                     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу, машиніст|   1-3    |
|із прання та ремонту спецодягу, ліфтер; водії: |        |
|електро- та автовізка, транспортно-прибиральної|        |
|машини і самохідних механізмів; єгер,     |        |
|копіювальник, евакуатор, контролер;      |        |
|роздавальник нафтопродуктів та інші      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Оглядач гідротехнічних об'єктів, обхідник   |   2-3    |
|гідроспоруд, ремонтувальник русловий,     |        |
|регулювальник подавання води, оператор очисних |        |
|споруд, оператор на фільтрах, коагулянник   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Пробовідбірник, регенераторник відпрацьованого |        |
|масла та інші:                 |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|I розряду                   |    1    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Річковий робітник:               |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інші робітники, зайняті на ручних і      |   1-3    |
|напівмеханізованих роботах           |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|3. Робітники, які виконують кваліфіковані   |        |
|(складні) роботи                |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Електромеханік, налагоджувальник,       |   2-5    |
|електромонтер, дозиметрист; оператори:     |        |
|копіювальних і розмножувальних машин,     |        |
|електронно-обчислювальних та обчислювальних  |        |
|машин, робітник-рибовод; будівельник, лісник, |        |
|вулканізаторник, обмотувальник елементів    |        |
|електричних машин, слюсар-сантехнік та інші  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Акумуляторник, бетоняр та інші:        |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|I розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бруківник, готувач хімічних розчинів, коваль  |        |
|ручного кування, коваль на молотах і пресах,  |        |
|лаборант, муляр, машиніст (кочегар) котельні, |        |
|оператор котельні, монтажник, оператор     |        |
|заправних станцій, слюсар-електрик з ремонту  |        |
|електроустаткування, стропальник,       |        |
|столяр-верстатник, такелажник, токар, тесляр, |        |
|шліфувальник, штукатур, фрезерувальник та інші:|        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ізолювальник на гідроізоляції, маляр, слюсар з |        |
|ремонту дорожньо-будівельних машин та     |        |
|тракторів, автомобілів та інші:        |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|I розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машиніст крана автомобільного:         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Піскоструминник, чистильник:          |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|I розряду                   |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інші робітники з ремонту техніки, устаткування |   2-5    |
|тощо; робітники, зайняті на          |        |
|ремонтно-будівельних роботах, на геофізичних, |        |
|топографо-геодезичних, пошуково-зйомочних та  |        |
|геолого-розвідувальних роботах; служб зв'язку |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|4. Робітники, які виконують висококваліфіковані|        |
|(особливо складні і відповідальні) роботи   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бурильник шпурів, газозварник,         |        |
|електрогазозварник, електрозварник ручного   |        |
|зварювання, електромонтер диспетчерського   |        |
|устаткування та телеавтоматики та інші:    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|I розряду                   |    3    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    6    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    8    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Електромонтер з ремонту та обслуговування   |        |
|електроустаткування, електромонтер з ремонту та|        |
|обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, |        |
|електромонтер станційного устаткування     |        |
|телефонного зв'язку, машиніст крана      |        |
|(кранівник), машиніст компресорних установок, |        |
|слюсар-ремонтник, слюсар з           |        |
|контрольно-вимірювальних приладів та автоматики|        |
|та інші:                    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    6    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    8    |
|----------------------------------------------------------------|
|Кабельник-спаювальник, машиніст бурової    |        |
|установки, тракторист-машиніст         |        |
|сільськогосподарського виробництва та інші:  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |    4    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |    5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    6    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    8    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машиніст насосних установок та інші:      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|II розряду                   |   4-5    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III розряду                  |   5-6    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |   6-7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |   7-8    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машиніст екскаватора одноковшового,      |        |
|налагоджувальник приладів, апаратури та систем |        |
|автоматичного контролю, регулювання та     |        |
|керування (налагоджувальник КВП та автоматики) |        |
|та інші:                    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|IV розряду                   |    6    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    8    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Машиніст землесосного плавучого несамохідного |        |
|снаряда:                    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|V розряду                   |    7    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|VI розряду                   |    8    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Трактористам-машиністам   сільськогосподарського
виробництва встановлюється надбавка за класність: I класу  -
20 відсотків,  II класу - 10 відсотків відрядного заробітку
(тарифної ставки).
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   23.03.2006 N 48
 
 
               СХЕМА
           тарифних розрядів водіїв
           автотранспортних засобів
 
 
           1. Вантажні автомобілі
 
                   Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|Вантажо-   |Тарифні розряди за групами автомобілів:      |
|підйомність |--------------------------------------------------|
|(в тоннах)  |1 група   |2 група       |3 група    |
|       |-------------+--------------------+---------------|
|       |бортові   |спеціалізовані і  |автомобілі з  |
|       |автомобілі та|спеціальні     |перевезення  |
|       |автомобілі- |автомобілі:     |цементу,    |
|       |фургони   |самоскиди, цистерни,|отрутохіміка- |
|       |загального  |фургони,      |тів, безводного|
|       |призначення |контейнеровози,   |аміаку,    |
|       |       |технічної допомоги, |аміачної    |
|       |       |автокрани,     |селітри,    |
|       |       |автонавантажувачі та|загниваючого  |
|       |       |інші, сідельні   |сміття,    |
|       |       |тягачі з причепами |асенізаційних |
|       |       |          |вантажів    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|До 1,5    |   2   |     3     |    4    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 1,5 до 3|   2   |     3     |    4    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 3 до 5 |   3   |     4     |    4    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 5 до 7 |   3   |     4     |    4    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 7 до 10 |   4   |     4     |    5    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 10 до 20|   4   |     5     |    5    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 20 до 40|   5   |     5     |    5    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 40 до 60|   5   |     5     |    5    |
|-------------+-------------+--------------------+---------------|
|вище 60   |   -   |     5     |    5    |
------------------------------------------------------------------
 
           2. Легкові автомобілі
 
                   Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля    |Робочий об'єм двигуна | Тарифні розряди |
|           |(в літрах)       |         |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Особливо малий і малий|до 1,8         |    3    |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Середній       |від 1,8 до 3,5     |    4    |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Великий        |понад 3,5       |    5    |
------------------------------------------------------------------
 
       3. Автобуси (в тому числі спеціальні)
 
                   Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|Клас автобуса     |Габаритна довжина   | Тарифні розряди |
|           |автобуса (в метрах)  |         |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Особливо малий    |до 5          |    2    |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Малий         |від 5 до 7,5      |    3    |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Середній       |від 7,5 до 9,5     |    4    |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Великий        |понад 9,5       |    5    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Тарифні розряди водіїв автомобілів, переобладнаних для
перевезення людей, водіїв бурових установок на базі автомобілів
встановлюються  на  один пункт вище за вантажність базового
автомобіля.
   2. За  розрив  зміни  водіям,  які  перевозять  людей,
встановлюється доплата до 40 відсотків тарифної ставки (окладу) за
кожний день роботи в такому режимі.
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   23.03.2006 N 48
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад (професій)
       членів екіпажів суден річкового флоту,
      земснарядів, землесосів, дноочисних снарядів
     організацій меліорації та водного господарства
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади (професії)        |  Тарифні  |
|                         |  розряди  |
|-------------------------------------------------+--------------|
|1. Керівні працівники та фахівці         |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Капітан, командир                |   9-10   |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Змінний капітан, помічник капітана        |   8-10   |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Механік (електромеханік)             |   8-9   |
|-------------------------------------------------+--------------|
|2. Робітники                   |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Боцман                      |   6-7   |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Моторист (машиніст), електрик судновий, лебідник,|   5-6   |
|вакуумник, матрос, кухар             |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Водолаз III класу                |   8    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Водолазам встановлюється надбавка за клас кваліфікації:
I класу - 25 відсотків, II класу - 15 відсотків тарифної ставки
водолаза III класу.
   2. За час перебування водолаза під водою (крім тарифної
ставки) встановлюються такі розряди (залежно від глибини): до
6 метрів - 5 тарифний розряд; від 6 до 12 метрів - 6 тарифний
розряд; від 12 до 20 метрів - 7 тарифний розряд.
   3. За час тренувальних і кваліфікаційних спусків, у тому
числі в декомпресійних камерах (крім тарифної ставки), водолазу
встановлюється 4 тарифний розряд.
   4. Водолазам виплачується одноразова винагорода при загальній
тривалості перебування під водою з початку водолазної практики
500 годин - у розмірі 1 ставки заробітної плати за 1 тарифним
розрядом, 1000 годин - у розмірі 2-х ставок заробітної плати за
1 тарифним розрядом.
   За кожні наступні 1000 годин перебування водолаза під водою
розмір  одноразової  винагороди  збільшується  на 0,5 ставки
заробітної плати за 1 тарифним розрядом, а максимальний розмір
одноразової винагороди,  яка  виплачується  за кожні наступні
1000 годин перебування водолаза під водою, не може перевищувати
3-х ставок заробітної плати за 1 тарифним розрядом.
 
 Начальник управління економіки           С.Д.Тимошенко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner