Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 245 від 17.07.2006

Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах і відповідної форми звіту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
            МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            21.03.2006 N 892
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 травня 2006 р.
                   за N 524/12398
 
 
     Про впорядкування умов оплати праці працівників
        управління "Укрспортзабезпечення"
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
          України у справах сім'ї, молоді та спорту
    N 1083 ( z0366-07 ) від 11.04.2007 
    N 2036 ( z0651-07 ) від 08.06.2007
    N 3809 ( z0943-08 ) від 17.09.2008
    N 5074 ( z1318-08 ) від 29.12.2008 )
 
 
 
   На виконання  постанов  Кабінету  Міністрів  України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від
20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення
посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з
метою впорядкування умов оплати праці працівників управління
"Укрспортзабезпечення" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників  управління  "Укрспортзабезпечення"  згідно  з
додатком  1; ( Підпункт перший пункту 1 в редакції Наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 1083
( z0366-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з
01.04.2007 )
   2) схеми  тарифних  розрядів посад керівних працівників,
професіоналів,  фахівців,  технічних  службовців,  робітників
управління "Укрспортзабезпечення" за розрядами Єдиної тарифної
сітки згідно з додатками 2-3.
 
   2. Надати право керівнику управління "Укрспортзабезпечення" у
межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого в кошторисах,
установлювати:
   1) конкретні розміри посадових окладів працівникам управління
"Укрспортзабезпечення" відповідно до схем тарифних розрядів та
доплат і надбавок до них, затверджених цим наказом;
   2) посадові  оклади  заступників  керівника  управління
"Укрспортзабезпечення",  заступників  керівників  структурних
підрозділів на  5-15  відсотків,  головного  бухгалтера - на
10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче
ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами
тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;
   3) надбавки працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на  строк її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
   б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу;
   в) за спортивні звання "заслужений тренер",  "заслужений
майстер  спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу"  -  15  відсотків,  "майстер  спорту"  -
10 відсотків посадового окладу.
   Надбавки за почесні та спортивні  звання  встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань  надбавки  встановлюються  за  одним  (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником організації;
   г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської -  10,  однієї  східної,  угро-фінської  або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу.
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   4) доплати працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (тарифних
ставок):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівнику управління
"Укрспортзабезпечення", його заступникам, керівникам структурних
підрозділів та їх заступникам;
   б) у  розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ої години
вечора до 6-ої години ранку;
   в) за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу.
   Зазначені доплати  встановлюються  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником організації.
   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника,
його заступників визначається за рішенням органу вищого рівня.
   Документи, що засвідчують  наявність  наукового  ступеня,
повинні  відповідати  нормам  та  вимогам,  передбаченим
законодавством;
   г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10
відсотків посадового (місячного) окладу;
   5) водіям автотранспортних засобів:
   надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків  установленої  тарифної  ставки  за
відпрацьований час;
   доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час;
   6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (одна
тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
   7) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах коштів на оплату праці.
   Преміювання керівника управління "Укрспортзабезпечення", його
заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових
окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням
органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
 
   3. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих
працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром
заробітної плати.
 
   4. Ці умови оплати праці  застосовуються,  починаючи  з
1 січня 2006 року.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України            Н.І.Іванова
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                  В.М.Матвійчук
 
 Голова Центрального комітету
 профспілки працівників
 культури України                  Л.Ф.Перелигіна
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   України у справах сім'ї,
                   молоді та спорту
                   21.03.2006 N 892
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   від 17.09.2008 N 3809
                   ( z0943-08 )
 
 
               РОЗМІРИ
     тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
     працівників управління "Укрспортзабезпечення"
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Тарифні розряди     |      Тарифні      |
|                 |     коефіцієнти     |
|---------------------------------+------------------------------|
|        1        |       1,00       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        2        |       1,09       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        3        |       1,18       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        4        |       1,27       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        5        |       1,36       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        6        |       1,45       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        7        |       1,54       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        8        |       1,64       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        9        |       1,73       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        10        |       1,82       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        11        |       1,97       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        12        |       2,12       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        13        |       2,27       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        14        |       2,42       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        15        |       2,58       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        16        |       2,79       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        17        |       3,00       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        18        |       3,21       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        19        |       3,42       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        20        |       3,64       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        21        |       3,85       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        22        |       4,06       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        23        |       4,27       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        24        |       4,36       |
|---------------------------------+------------------------------|
|        25        |       4,51       |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року у такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення ( 1282-12 ).
( Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 5074 ( z1318-08 ) від
29.12.2008 - зміни застосовуються починаючи з 1 грудня 2008 року )
 
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад  (тарифна  ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 1083 ( z0366-07 ) від 11.04.2007 - зміни
застосовуються починаючи з 01.04.2007, N 2036 ( z0651-07 ) від
08.06.2007  - застосовується з 1 червня 2007 року, N 3809
( z0943-08 ) від 17.09.2008 - застосовується з 1 вересня 2008
року )
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансів                К.Є.Крищенко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   України у справах сім'ї,
                   молоді та спорту
                   21.03.2006 N 892
 
 
               СХЕМА
     тарифних розрядів посад керівних працівників,
        професіоналів, фахівців управління
           "Укрспортзабезпечення"
 
 
------------------------------------------------------------------
|          Посади           |Тарифні розряди |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Начальник Управління              |    19    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Начальник відділу               |   13-14   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головний фахівець               |   10-11   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідний професіонал             |   9-10   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Професіонали та фахівці:            |        |
|I категорії                  |   8-9    |
|II категорії                  |   7-8    |
|без категорії                 |    7    |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансів                К.Є.Крищенко
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   України у справах сім'ї,
                   молоді та спорту
                   21.03.2006 N 892
 
 
               СХЕМА
     тарифних розрядів посад (професій) керівників
     інших структурних підрозділів, професіоналів,
      фахівців, технічних службовців, робітників
        управління "Укрспортзабезпечення"
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади         |  Тарифні розряди  |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники, професіонали, фахівці та технічні службовці |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні: економіст, юрисконсульт    |     9      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і |     8      |
|доставки документів, друкарського бюро, |           |
|копіювально-розмножувального бюро,    |           |
|експедиції, господарства, складу     |           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Старші: інспектор, статистик       |     6      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Касир, інспектор, статистик, комендант  |     5      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Секретар, секретар-друкарка, друкарка  |     5      |
|(усіх категорій)             |           |
|----------------------------------------------------------------|
|              Робітники              |
|----------------------------------------------------------------|
|Робітник, зайнятий ремонтом та      |     4-6     |
|обслуговуванням технологічного обладнання|           |
|та електрообладнання           |           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Прибиральник службових приміщень, сторож |     1-2     |
------------------------------------------------------------------
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів професій водіїв
            легкових автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля |Робочий об'єм двигуна|  Тарифні розряди   |
|        |   (літри)    |-------------------------|
|        |           |загальні| при роботі на |
|        |           |    |  легкових,  |
|        |           |    | спеціальних  |
|        |           |    |  спортивних  |
|        |           |    |автомобілях, на |
|        |           |    |  санітарних  |
|        |           |    | автомобілях  |
|        |           |    | (крім швидкої |
|        |           |    |  допомоги)  |
|----------------+---------------------+--------+----------------|
|Особливо малий і|до 1,8        |  2  |   3     |
|малий      |           |    |        |
|Середній    |від 1,8 до 3,5    |  3  |   4     |
|Великий     |понад 3,5      |  4  |   5     |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансів                К.Є.Крищенко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner