Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 397 від 10.07.2006

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 09.02.2006 N 71


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             20.03.2006 N 83
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 квітня 2006 р.
                   за N 387/12261
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Міністерства праці та соціальної
         політики від 25.03.2002 N 169
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  основи  соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (із змінами) та
Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N  1434
( 1434-2002-п ), Н А К А З У Ю:
 
   Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики від 25.03.2002 N 169 ( z0378-02 ) "Про затвердження
Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та
загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації
громадської організації інвалідів", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 19.04.2002 за N 378/6666 (із змінами),  що
додаються.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Перший заступник Голови
 Федерації роботодавців України             В.Грищенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   20.03.2006 N 83
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 квітня 2006 р.
                   за N 387/12261
 
 
               ЗМІНИ
          до наказу Міністерства праці
           та соціальної політики
            від 25.03.2002 N 169
              ( z0378-02 )
 
 
   1. У наказі:
   у назві і пункті 1 наказу слова "про кількість працюючих
інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в
організації громадської організації інвалідів" замінити словами
"про чисельність працюючих інвалідів".
 
   2. У Порядку ( z0378-02 ), затвердженому зазначеним наказом:
 
   2.1. У назві слова "про кількість працюючих інвалідів та
загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації
громадської  організації  інвалідів"  замінити  словами  "про
чисельність працюючих інвалідів".
 
   2.2. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
   "1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального
захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих інвалідів
(далі - довідка), які мають основне місце роботи в підприємстві,
установі, організації, у тому числі підприємстві, організації
громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах, а
також у фізичної особи, яка використовує найману працю, виходячи з
середньооблікової  чисельності  штатних працівників облікового
складу.
   Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу обчислюється у встановленому порядку.
 
   2. Підприємство, установа,  організація,  у  тому  числі
підприємство, організація громадської організації інвалідів, їх
відокремлені підрозділи, а також фізична особа, яка використовує
найману працю (далі - юридична та фізична особи), для отримання
довідки відповідно до свого місцезнаходження подає до відділення
Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) такі
документи:
   - заяву;
   - копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ);
   - звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів  за
попередній рік;
   - список працюючих інвалідів (додаток 1).
   У разі, якщо юридичні та фізичні особи зареєстровані менше
року, то звіт про зайнятість та працевлаштування  інвалідів
подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один
звітний квартал.
   Відділення Фонду  мають  право  здійснювати  перевірки
достовірності поданих юридичними та фізичними особами документів
відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (із
змінами)".
 
   2.3. У пункті 4 друге речення викласти в такій редакції:
   "У разі відмови у видачі довідки юридичній та фізичній особі
(не надані необхідні документи, документи не оформлені належним
чином) дається обґрунтована відповідь".
 
   2.4. У пунктах 5 і 6 слова "підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів" замінити словами "юридичним та
фізичним особам".
 
   2.5. Додатки 1-3 до Порядку ( z0378-02 ) викласти в редакції,
що додаються.
 
 Директор Департаменту
 у справах інвалідів                 І.Тарабукіна
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2 Порядку видачі
                   довідки про чисельність
                   працюючих інвалідів
                   ( z0378-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   від 20.03.2006 N 83)
 
 
               СПИСОК
            працюючих інвалідів
        за станом _________________________
             (звітний період)
 _____________________________________________________________
  для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи
          прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище,|Номер |Група|Термін, |Посада, N та   |Місце   |
|з/п|ім'я, по |довід-|інва-|на який |дата наказу про |проживання|
|  |батькові |ки  |лід- |встанов-|зарахування   |інваліда, |
|  |     |МСЕК |ності|лена  |(звільнення) або |телефон  |
|  |     |   |   |інвалід-|укладення (розір-|     |
|  |     |   |   |ність  |вання) трудового |     |
|  |     |   |   |    |договору     |     |
|---+---------+------+-----+--------+-----------------+----------|
|1 |2    |3   |4  |5    |6        |7     |
|---+---------+------+-----+--------+-----------------+----------|
|  |     |   |   |    |         |     |
------------------------------------------------------------------
 
   "___"______________20___ рік
 
 М.П. Керівник _____________________________________________
            (підпис, ініціали та прізвище)
 
 Директор Департаменту
 у справах інвалідів                 І.Тарабукіна
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3 Порядку видачі
                   довідки про чисельність
                   працюючих інвалідів
                   ( z0378-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   від 20.03.2006 N 83)
 
 
               ЖУРНАЛ
      реєстрації виданих довідок про чисельність
            працюючих інвалідів
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Повне   |Реєстрацій-|Дата    |Дата видачі|Прізвище,  |
|з/п|найменуван-|не     |реєстрації |довідки  |ім'я, по  |
|  |ня юридич- |посвідчення|поданих  |      |батькові  |
|  |ної особи |      |документів |      |працівника |
|  |(для фізич-|      |      |      |відділення |
|  |ної особи |      |      |      |Фонду    |
|  |прізвище, |      |      |      |соціального |
|  |ім'я, по  |      |      |      |захисту   |
|  |батькові) |      |      |      |інвалідів, |
|  |      |      |      |      |який    |
|  |      |      |      |      |підготував |
|  |      |      |      |      |довідку   |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1 |2     |3     |4     |5     |6      |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 у справах інвалідів                 І.Тарабукіна
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4 Порядку видачі
                   довідки про чисельність
                   працюючих інвалідів
                   ( z0378-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   від 20.03.2006 N 83)
 
 
               ДОВІДКА
        про чисельність працюючих інвалідів
 
 
   Кому подається ______________________________________________
              (назва та адреса одержувача)
__________________________________________________________________
  для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
 
__________________________________________________________________
     (банківські реквізити юридичної (фізичної) особи)
__________________________________________________________________
     (повне найменування відокремленого підрозділу)
__________________________________________________________________
   (поштові реквізити, телефон відокремленого підрозділу)
__________________________________________________________________
     (банківські реквізити відокремленого підрозділу)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Назва показника       |Код  |Чисельність працюючих   |
|               |рядка |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|1              |2   |3             |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|Середньооблікова чисельність |   |              |
|штатних працівників за    |   |              |
|попередній період (квартал, |   |              |
|півріччя, три квартали, рік):|   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у юридичної (фізичної) особи |01  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у відокремленому підрозділі |02  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у тому числі кількість    |   |              |
|інвалідів:          |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у юридичної (фізичної) особи |03  |              |
|(осіб)            |   |              |
|-----------------------------+------+---------------------------|
|у відокремленому підрозділі |04  |              |
|(осіб)            |   |              |
------------------------------------------------------------------
 
   "____" ____________ р.
   (дата видачі довідки)
 
 Керуючий відділенням Фонду
 соціального захисту інвалідів
 _________________________
 М. П.
 
 Директор Департаменту
 у справах інвалідів                 І.Тарабукіна
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner