Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 103/28/57 від 06.02.2006

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 11.03.2002 N 173/32/100


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.12.2005 N 520
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2005 р.
                   за N 1592/11872
 
 
         Про впорядкування умов оплати
       праці працівників Вищих курсів іноземних
       мов при Міністерстві економіки України
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                Міністерства економіки 
       N 134 ( z0483-06 ) від 13.04.2006 
       N 98 ( z0416-07 ) від 16.04.2007 
       N 175 ( z0668-07 ) від 12.06.2007
       N 506 ( z0977-08 ) від 25.09.2008
       N 812 ( z1278-08 ) від 02.12.2008 }
 
   Відповідно до  статті  57  Закону  України "Про освіту"
( 1060-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із  змінами)  та  від  22.08.2005  N  790
( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою впорядкування
оплати  праці  працівників  Вищих  курсів іноземних мов при
Міністерстві економіки України (далі - Вищі курси іноземних мов)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити:
   розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних,
науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців та інших
працівників Вищих курсів іноземних мов, визначені на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
( 1298-2002-п ), згідно з додатком 1;
   схему тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних
та педагогічних працівників Вищих курсів іноземних мов згідно з
додатком 2;
   схему тарифних  розрядів  посад  фахівців  та  технічних
службовців Вищих курсів іноземних мов згідно з додатком 3;
   ставки погодинної  оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять на  Вищих  курсах
іноземних мов згідно з додатком 4.
 
   2. Завідувачу Вищих курсів іноземних мов надати право в межах
фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом:
 
   2.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових
окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим
наказом схем тарифних розрядів.
   Посадовий оклад головного бухгалтера установлювати на 10 - 30
відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемою тарифних розрядів.
 
   2.2. Установлювати надбавки працівникам:
   2.2.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на  строк її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються.
   2.2.2. За знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови не
встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади
передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним
документом.
 
   2.3. Доплати працівникам:
   2.3.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються завідувачу Вищих
курсів іноземних мов, керівникам структурних підрозділів.
   2.3.2. За вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   доцента - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати).
   Доплата за вчене звання встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у працівників двох вчених звань доплата встановлюється
за одним (вищим) званням.
   2.3.3. За науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати  встановлюються  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається завідувачем
Вищих курсів іноземних мов.
   Документи, що  засвідчують  наявність  вченого звання та
наукового ступеня, повинні відповідати  нормам  та  вимогам,
передбаченим законодавством.
 
   2.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
 
   2.5. Надавати   науково-педагогічним   та  педагогічним
працівникам надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу на
оздоровлення при наданні щорічної відпустки, щорічну грошову
винагороду за сумлінну працю, зразкове  виконання  службових
обов'язків у порядку та розмірах, передбачених законодавством.
 
   2.6. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах коштів на оплату праці.
 
   3. Преміювання  завідувача  Вищих  курсів іноземних мов,
установлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання
матеріальної  допомоги  здійснювати  за рішенням Міністерства
економіки України.
 
   4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників
Вищих курсів іноземних мов за Єдиною тарифною сіткою розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )
збільшуються  порівняно  з посадовими окладами цих категорій
працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених
умовами оплати праці), що діяли до 01.09.2005, менше ніж на
відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 01.09.2005, чи
в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників
установлюється  попередній  посадовий  оклад  (без урахування
підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1
відсотка.
   Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством,
не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної
плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені
за новими умовами оплати праці.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
21.12.2001 N 317 ( z1084-01 ) "Про встановлення розмірів посадових
окладів  (ставок  заробітної плати) працівників Вищих курсів
іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань європейської
інтеграції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
27.12.2001 за N 1084/6275 (із змінами).
 
   6. Умови оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов,
визначені цим наказом, застосовуються з 01.09.2005.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
адміністративного департаменту Дробного В.В.
 
 Міністр економіки
 України                         А.Яценюк
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство праці
 та соціальної
 політики України
 Заступник Міністра                   Н.Іванова
 
 Міністерство фінансів
 України
 Заступник Міністра                  В.Матвійчук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   20.12.2005 N 520
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   25.09.2008 N 506
                   ( z0977-08 )
 
 
       ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ТА ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ
     з оплати праці керівних, науково-педагогічних,
        педагогічних працівників, фахівців
        та інших працівників Вищих курсів
         іноземних мов при Міністерстві
            економіки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Тарифні розряди      |  Тарифні коефіцієнти   |
|------------------------------------+---------------------------|
|         1         |      1,00      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         2         |      1,09      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         3         |      1,18      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         4         |      1,27      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         5         |      1,36      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         6         |      1,45      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         7         |      1,54      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         8         |      1,64      |
|------------------------------------+---------------------------|
|         9         |      1,73      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        10         |      1,82      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        11         |      1,97      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        12         |      2,12      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        13         |      2,27      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        14         |      2,42      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        15         |      2,58      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        16         |      2,79      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        17         |      3,00      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        18         |      3,21      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        19         |      3,42      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        20         |      3,64      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        21         |      3,85      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        22         |      4,06      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        23         |      4,27      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        24         |      4,36      |
|------------------------------------+---------------------------|
|        25         |      4,51      |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 року установлюються з 1 грудня 2008 року у такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства
економіки N 812 ( z1278-08 ) від 02.12.2008 }
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі коли посадовий  оклад  (тарифна  ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економіки N 134
( z0483-06 ) від 13.04.2006, N 98 ( z0416-07 ) від 16.04.2007 -
застосовується з 01.04.2007, N 175 ( z0668-07 ) від 12.06.2007 -
застосовується з 01.06.2007, N 506 ( z0977-08 ) від 25.09.2008 -
застосовується з 01.09.2008 }
 
 Заступник директора
 адміністративного
 департаменту -
 головний бухгалтер                   П.Леськов
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   20.12.2005 N 520
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад керівних,
        науково-педагогічних та педагогічних
       працівників Вищих курсів іноземних мов
        при Міністерстві економіки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад       |Діапазон тарифних|
|                       |  розрядів за  |
|                       | Єдиною тарифною |
|                       |   сіткою   |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Керівні та науково-педагогічні працівники   |         |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Завідувач                   |21        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший викладач               |17        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Викладач, асистент              |16        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Завідувач лабораторії (кабінету)       |11-12      |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Педагогічні працівники            |         |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Методист:                   |         |
|----------------------------------------------+-----------------|
|вищої категорії                |10        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії                  |9        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії                 |8        |
|----------------------------------------------+-----------------|
|без категорії                 |7        |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 адміністративного
 департаменту -
 головний бухгалтер                   П.Леськов
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   20.12.2005 N 520
 
 
               СХЕМА
         тарифних розрядів посад фахівців
        та технічних службовців Вищих курсів
         іноземних мов при Міністерстві
            економіки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування посад         |Діапазон тарифних |
|                       |розрядів за Єдиною|
|                       | тарифною сіткою |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідні фахівці               |10        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Фахівці:                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії                 |9         |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії                 |8         |
|---------------------------------------------+------------------|
|без категорії                |7         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший лаборант, який має повну вищу освіту |6         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Стенографістка I категорії, друкарка,    |5         |
|яка працює з іноземним текстом        |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Касир, стенографістка II категорії,     |4-5        |
|друкарка I категорії             |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Секретар-друкарка, лаборант         |4-5        |
|---------------------------------------------+------------------|
|Друкарка II категорії, секретар-       |4-5        |
|стенографістка                |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Табельник                  |4         |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 адміністративного
 департаменту -
 головний бухгалтер                   П.Леськов
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   20.12.2005 N 520
 
 
               СТАВКИ
       погодинної оплати праці працівників усіх
      галузей економіки за проведення навчальних
        занять на Вищих курсах іноземних мов
        при Міністерстві економіки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Контингент    |Ставки погодинної оплати, у відсотках |
|             |   до окладу (ставки) працівника  |
|             |     I тарифного розряду     |
|             |--------------------------------------|
|             |професор|доктор| доцент | особи, які |
|             |    | наук |  або  | не мають |
|             |    |   |кандидат | наукового |
|             |    |   | наук  | ступеня  |
|-------------------------+--------+------+---------+------------|
|Студенти вищих навчальних|9,35  |7,39 |5,70   |4,55    |
|закладів III-IV рівнів  |    |   |     |      |
|акредитації       |    |   |     |      |
|-------------------------+--------+------+---------+------------|
|Аспіранти, слухачі    |10,78  |8,53 |6,82   |5,70    |
|курсів, які займають   |    |   |     |      |
|посади, що відповідають |    |   |     |      |
|освітньо-кваліфікаційному|    |   |     |      |
|рівню спеціаліста,    |    |   |     |      |
|магістра. Перепідготовка |    |   |     |      |
|кадрів з видачею диплома |    |   |     |      |
|спеціаліста, магістра  |    |   |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   Примітки:
   1. Ставки погодинної оплати праці включають оплату за дні
відпустки.
   2. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів  академій  наук  підвищуються   на
25 відсотків.
 
 Заступник директора
 адміністративного
 департаменту -
 головний бухгалтер                   П.Леськов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner