Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 99 від 02.02.2006

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України від 04.05.95 N 52


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.12.2005 N 721
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 березня 2006 р.
                   за N 219/12093
 
 
             Про затвердження
       Інструкції із селекції племінних бугаїв
         молочних і молочно-м'ясних порід
 
 
   На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), Закону України "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), підпункту 42 пункту 4 Положення про
Міністерство  аграрної політики України, затвердженого Указом
Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ) (із
змінами, внесеними Указами Президента України від  30.10.2001
N 1021 ( 1021/2001 ), від 27.03.2002 N 304 ( 304/2002 ) та від
05.03.2004 N 280 ( 280/2004 ), та з метою поліпшення генетичної
якості  тварин,  підвищення  економічної  ефективності  та
конкурентоспроможності галузі Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію із  селекції  племінних  бугаїв
молочних і молочно-м'ясних порід, що додається.
 
   2. Уважати такою, що не застосовується на території України,
"Инструкцию по испытанию и оценке быков-производителей молочных
пород по качеству потомства", затверджену Науково-технічною радою
Державного агропромислового комітету Української РСР (протокол від
10 липня 1990 року N 4).
 
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити  в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою) забезпечити видання
та доведення до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві
Інструкції із селекції племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних
порід.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   аграрної політики України
                   20.12.2005 N 721
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 березня 2006 р.
                   за N 219/12093
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
          із селекції племінних бугаїв
         молочних і молочно-м'ясних порід
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Законів України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та  "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), визначає порядок та нормативні показники
одержання,  оцінки  та  відбору племінних бугаїв молочних і
молочно-м'ясних порід.
 
   1.2. Інструкція поширюється на суб'єктів племінної справи у
тваринництві,  що  займаються  молочним  та  молочно-м'ясним
скотарством.
 
   1.3. Оцінка бугаїв проводиться з метою визначення племінної
цінності, за результатами якої відбирають для використання кращих
племінних бугаїв, чим забезпечується поліпшення генетичної якості
тварин, підвищення селекційного ефекту в стадах, ріст економічної
ефективності та конкурентоспроможності галузі.
 
   1.4. Оцінка племінних бугаїв складається з таких етапів:
   визначення племінної цінності за походженням - при народженні
та переоцінка в старшому віці;
   визначення племінної цінності за індивідуальними якостями
(інтенсивність росту, тип будови тіла і спермопродуктивність) - у
віці до 15 місяців;
   визначення племінної цінності за якістю потомства - у віці
60 місяців і старше.
 
   1.5. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   ремонтний бугаєць - бугаєць, одержаний від батьків з високою
племінною цінністю і відібраний для  проведення  оцінки  за
індивідуальними якостями;
   бугай, що перевіряється, - бугай, відібраний з ремонтних
бугайців  за  походженням  та  індивідуальними  якостями,
спермопродукція якого використовується для відтворення, з метою
проведення оцінки тварини за якістю потомства;
   бугай-поліпшувач - бугай, що пройшов оцінку  за  якістю
потомства  і  розряд якого за індексом селекційної цінності
становить П3 і вище;
   випробування -  здійснення  комплексу  організаційних  та
зоотехнічних заходів, спрямованих на проведення оцінки бугая, що
перевіряється за якістю потомства;
   підконтрольне стадо - стадо великої рогатої худоби молочного
і молочно-м'ясного напряму продуктивності (далі - племінне стадо),
яке належить суб'єкту племінної справи у тваринництві, який має
статус  племінного  заводу  (репродуктора)  або претендує на
присвоєння  такого  статусу,  і  маточне  поголів'я  якого
використовується для випробування;
   сибс - селекція - відбір та підбір тварин за племінною
цінністю їх братів і сестер.
 
   1.6. Розрахунок племінної цінності здійснюється Міністерством
аграрної політики України.
 
   1.7. Визначення племінної цінності здійснюють щокварталу за
даними зведеної інформаційної бази даних племінних тварин.
 
   1.8. Формування та ведення зведеної інформаційної бази даних
племінних  тварин,  координацію  випробування  бугаїв  на
загальнопородному рівні проводить Міністерство аграрної політики
України.
 
     2. Порядок та нормативні показники одержання,
        оцінки та відбору ремонтних бугайців
 
   2.1. З метою одержання нового покоління ремонтних бугайців
високої племінної цінності за походженням Міністерство аграрної
політики  України  щороку  встановлює  вимоги  для  відбору
корів-матерів і бугаїв-батьків.
 
   2.2. Корів-матерів, що відповідають вимогам, установленим
діючими програмами селекції порід, виділяють із селекційного ядра
племінних стад. Резервні матері (СЯ1) відбираються серед кращих
корів-первісток.  Визнаних матерів (СЯ2) відбирають із числа
резервних у віці третього отелення і старше після оцінки корів за
повторюваністю молочної продуктивності та якістю їх дочок.
 
   2.3. Для одержання одного ремонтного бугайця відбирають 4-5
резервних і 2-3  визнані  корови-матері,  батьками  яких  є
бугаї-поліпшувачі  з індексом селекційної цінності вище, ніж
установлено Міністерством аграрної політики України,  та  за
походженням, що підтверджене генетичною експертизою.
   Дані про корів СЯ1 і СЯ2 заносяться до регіональних та
зведеної інформаційних баз даних племінних тварин.
 
   2.4. Батьками  ремонтних  бугайців  можуть  бути  лише
бугаї-поліпшувачі вітчизняної та зарубіжної селекції, індекси
селекційної цінності за потомством яких вище, ніж установлено
Міністерством аграрної політики України. Відібрані бугаї-батьки
повинні мати високу племінну  цінність  за  походженням  та
індивідуальними якостями, відповідати перспективній генеалогічній
структурі порід.
 
   2.5. Чисельність   бугаїв-батьків   ремонтних  бугайців
установлюють за параметрами програми селекції конкретної породи.
 
   2.6. Проект-замовлення на  одержання  ремонтних  бугайців
щорічно розробляють і реалізують селекційні центри, підприємства
(об'єднання) з племінної справи у  тваринництві  за  участю
спеціалістів інших суб'єктів племінної справи у тваринництві.
Перевагу віддають внутрішньолінійному відбору.
 
   2.7. Ремонтних бугайців, отриманих від замовного підбору,
ідентифікують  і  реєструють  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. До 6-8-місячного віку їх вирощують у племінних
стадах,  а  потім реалізовують підприємствам (об'єднанням) з
племінної справи у тваринництві та селекційним центрам. Раціони
годівлі  та  умови  утримання  повинні  відповідати  науково
обґрунтованим нормам. До 8-місячного віку всі ремонтні бугайці
повинні  пройти  генетичну  експертизу походження. Тварини з
непідтвердженим походженням вибраковуються.
 
   2.8. Під час вирощування ремонтні бугайці щомісяця оцінюються
за індивідуальними якостями відповідно до діючої інструкції з
бонітування. Тварини з низькими індексами племінної цінності
вибраковуються.
 
   2.9. Акти відбору ремонтних бугайців для випробування за
якістю потомства (додаток 1) та Відомість оцінки  ремонтних
бугайців  (додаток 2) оформлюють підприємства (об'єднання) з
племінної справи та селекційні центри на основі даних зведеної
інформаційної  бази  даних  племінних тварин, і погоджується
Міністерством аграрної політики України. Ремонтних бугайців, яких
ставлять на випробування за потомством, обов'язково фотографують.
 
        3. Порядок та нормативні показники
         проведення випробування бугаїв
 
   3.1. Випробування проходять усі бугаї, які перевіряються і
належать суб'єктам племінної справи у тваринництві, а також бугаї,
спермопродукція яких придбана за імпортом.
 
   3.2. Ремонтних бугайців,  відібраних  за  індивідуальними
якостями, ставлять на випробування до 15-місячного віку.
 
   3.3. Молочна продуктивність корів за даними бонітування у
контрольних стадах повинна бути вище стандарту породи.
 
   3.4. У кожному контрольному стаді одночасно перевіряють 4 і
більше бугаїв.
 
   3.5. У контрольному стаді для осіменіння спермою бугаїв, яких
перевіряють,  виділяється  від 20 до 30 відсотків маточного
поголів'я.  Постановочну  кількість  спермодоз  бугая,  який
перевіряється,  обчислюють відповідно до алгоритму розрахунку
кількості спермодоз для випробування племінних бугаїв за кільцевим
методом (додаток 3) та розподіляють між контрольними стадами
пропорційно парувальному контингенту маточного поголів'я у кожному
стаді.
 
   3.6. Випробування племінних бугаїв, які перевіряються за
кільцевим  методом, організовують зональні селекційні центри,
підприємства (об'єднання) з племінної справи відповідно до схеми
випробування племінних бугаїв за кільцевим методом (додаток 4
( za219-06 ). Його проводять у контрольних стадах декількох
областей. Бугаїв випробовують у двох або трьох постановочних турах
з кільцюванням груп з двома або трьома суміжними бугаями в кожному
турі.
 
   3.7. Нормативні показники випробування племінних бугаїв за
потомством (додаток 5).
 
   3.8. Осіменіння  корів  і  телиць  спермою  бугаїв, які
перевіряються, проводиться за типом зрівняльного підбору (без
вибору) в максимально короткий термін. Для цього оператори з
відтворення тварин тимчасово відступають від основного плану
підбору в стаді та проводять осіменіння спермою бугаїв, яких
перевіряють, корів і телиць, які приходять в охоту. Не осіменяють
хворих, що абортували, із сервіс-періодом більше 150 днів, а також
корів-матерів ремонтних бугайців. Після  використання  сперми
бугаїв, яких перевіряють, переходять до реалізації планового
підбору в стаді.
 
   3.9. За результатами осіменіння маточного поголів'я оцінюють
запліднювальну здатність сперміїв бугаїв, які перевіряються. Якщо
запліднюваність менше 50%, то бугаїв з випробування виключають, а
їх спермопродукцію утилізують.
 
   3.10. Приплід,  одержаний  від  маток  та  бугаїв,  які
перевіряються, ідентифікують і реєструють згідно з  вимогами
чинного законодавства. Ураховують перебіг отелень корів і телиць,
число мертвонароджених телят і виродків. Походження дочок бугаїв,
які  перевіряються, та їх ровесниць підтверджують генетичною
експертизою.
 
   3.11. Усіх телиць-дочок  основних  бугаїв  і  тих,  які
перевіряються, вирощують за технологією, прийнятою у господарстві.
Осіменіння телиць проводять у віці 14-18 місяців при живій масі не
нижче  стандарту  породи.  Корів-первісток  оцінюють  за
індивідуальними якостями згідно з діючими інструкціями.
 
   3.12. Відомості про ідентифікацію і реєстрацію приплоду,
результати його вирощування та показники оцінки корів-первісток за
індивідуальними якостями заносять до інформаційних баз даних
господарств,  з  яких  матеріали  надходять  до регіональних
інформаційних баз даних племінних тварин. Для розрахунку племінної
цінності бугаїв включають інформацію про всіх дочок основних
бугаїв і бугаїв, які перевіряються, за винятком хворих, що
абортували, з атрофією часток вимені та тривалістю лактації менше
240 днів.
 
        4. Оцінка племінної цінності бугаїв
         і класифікація їх за індексом
            селекційної цінності
 
   4.1. На основі матеріалів, що надходять з  регіональних
інформаційних баз даних племінних тварин, Міністерство аграрної
політики України щокварталу проводить  централізовану  оцінку
племінної цінності бугаїв, корів і молодняку за селекційними
ознаками. Оцінку одержують усі тварини, матеріали про  яких
надійшли до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин.
 
   4.2. За показниками розрахункової племінної цінності (РПЦ)
для тварин на різних етапах оцінки їх  племінної  цінності
обчислюють індекс за походженням (ПІ), індекс за походженням та
індивідуальними якостями (ІПФ), індекс селекційної цінності (СІ).
За цими індексами ведуть відбір племінних бугаїв, ремонтних
бугайців та їх батьків, а також маточного поголів'я.
 
   4.3. За індексом селекційної цінності (СІ) племінних бугаїв
класифікують за розрядами:
   П5 - поліпшувач "відмінно" (ранг 95-99 %);
   П4 - поліпшувач "добре" (ранг 75-94 %);
   П3 - поліпшувач "задовільно" (ранг 65-74 %);
   Н+ - нейтральний "плюс" (ранг 50-64 %);
   Н- - нейтральний "мінус" (ранг 35-49 %);
   ПГ - погіршувач (ранг 1-34 %).
 
   4.4. Розряд племінної цінності за потомством установлюють
лише для бугаїв, дочки яких за кількістю молочного жиру і
молочного білка перевершують стандарт породи.
 
   4.5. Племінним бугаям, що за індексом селекційної цінності
(СІ) мають ранг 99 та повторюваність 85% і вище, присвоюють статус
"лідер-породи" (скорочений запис ЛП'02, де ЛП - статус бугая
"лідер-породи"; 02 - останні дві цифри року присвоєння статусу).
Статус  "лідер-породи",  присвоєний  бугаю,  протягом  його
використання не змінюється.
 
        5. Інформаційне забезпечення оцінки
          і відбору племінних бугаїв
 
   5.1. Необхідними умовами впровадження розрахунку племінної
цінності бугаїв за методом BLUP (найкращий лінійний незміщений
прогноз) та підвищення результативності селекції племінних бугаїв
з використанням персонального комп'ютера є:
   обов'язкова ідентифікація усіх тварин, які належать суб'єктам
племінної  справи  у  тваринництві,  відповідно  до  діючих
нормативно-правових актів;
   збільшення чисельності племінних (генетичних) ресурсів, що є
однією  з  основних  передумов ефективної селекції бугаїв і
підвищення молочної продуктивності стад;
   здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства
про племінну справу у тваринництві;
   створення інформаційних  баз даних племінних тварин, які
належать суб'єктам племінної справи у тваринництві, як основи
сучасної селекції;
   підвищення кваліфікації спеціалістів щодо виконання племінної
роботи за світовими вимогами.
 
   5.2. Для інформаційного забезпечення на рівнях (власники
племінних генетичних ресурсів,  підприємства  (об'єднання)  з
племінної  справи,  регіональні  селекційні  центри та інші)
використовують  програмні  комплекси,   які   забезпечують
автоматизоване ведення племінного обліку у тваринництві.
 
   5.3. Міністерство аграрної політики України за результатами
випробування та оцінки племінної цінності бугаїв розробляє і
публікує:
   щокварталу - інформаційний бюлетень племінних бугаїв, яких
уперше оцінили за потомством та переоцінили за більшим числом
дочок;
   щороку -  каталог  племінних  бугаїв,  що  допущені для
відтворення маточного поголів'я.
 
   5.4. Ці каталоги та бюлетені є підставою для проведення
вибракування живих бугаїв та утилізації спермопродукції з причини
низької племінної цінності  за  потомством  (погіршувачі  та
нейтральні).
 
         6. Використання племінних бугаїв
 
   6.1. За матеріалами бюлетенів і каталогу бугаїв молочних та
молочно-м'ясних порід  для  відтворення  маточного  поголів'я
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні
управління  агропромислового  розвитку  обласних  державних
адміністрацій разом із суб'єктами племінної справи у тваринництві
розробляють і корегують плани групового та інтегровано-групового
підбору племінних бугаїв до корів і телиць конкретних стад з
урахуванням генеалогії, племінної цінності тварин, досягнутого
рівня продуктивності та інших характеристик маточного поголів'я.
 
   6.2. Для  збільшення  темпу  селекції  порід  запас
спермопродукції бугаїв-поліпшувачів реалізовують у максимально
стислі строки (за 1-2 роки). Живих бугаїв-поліпшувачів, особливо
тих із них, що одержали високий розряд племінної цінності,
інтенсивно використовують з метою одержання максимального числа
дочок.
 
   6.3. Використання бугаїв, які поставлені на випробування,
використовують у двох режимах. Від кращих бугаїв за походженням,
яких  допустили  до  відтворення  стад,  створюють  запас
спермопродукції. Частину її використовують для збільшення темпу
сибс-селекції у товарних стадах.
 
 Заступник начальника Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      В.А.Пищолка
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.9
                   Інструкції із селекції
                   племінних бугаїв молочних
                   і молочно-м'ясних порід
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   ________________________
                   "____" _________ 20____р.
 
 
                АКТ
     відбору ремонтних бугайців _________області для
        випробування за якістю потомством
           від "___"________20 _ р.
 
 
 Комісія, створена згідно з наказом ______________________________
 ______________________________ від "___"_________20___р. N _____,
   у складі: голови ____________________________________________
   і членів ____________________________________________________
   _____________________________________________________________
   ____________________________________________________________,
         (прізвища та ініціали, посада)
   розглянула матеріали оцінки ремонтних бугайців і визначила їх
призначення:
   1) бугайці, яких перевіряють (БП), ____ голів, відібраних для
    випробування за якістю потомства;
   2) ремонтні бугаї (РБ) _____ голів, які підлягають подальшій
    оцінці за індивідуальними якостями;
   3) брак бугайців (ББ) _______, яких з ідентифікаційним
    N_________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   вибракувати, а наявну від них сперму в кількості ________ доз
   списати і утилізувати.
   Відомість оцінки ремонтних бугайців від "___"_________20__р.
додається.
 
   Голова комісії ______________________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
   Члени комісії:_______________________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
          _______________________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
          _______________________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
 Заступник начальника Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      В.А.Пищолка
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.9
                   Інструкції із селекції
                   племінних бугаїв молочних
                   і молочно-м'ясних порід
 
 
              ВІДОМІСТЬ
    оцінки ремонтних бугайців _______________________
                   (назва регіону)
         від "____" __________ 20 ___р.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код  |Ідентифікаційний номер| Код |Вік,|Одержано |  Індекс  |Кріопридат-|Наявність| Індекс  |  Індекс   |  Код  | Примітка|
|підприєм-|   і кличка    |породи|міс.|еякулятів|спермопродук-|ність   | сперми, |походження|  племінної  |призначен-|     |
| ства  |           |   |  |  з   | тивності,  |сперми, % |  доз  |  (ПІ)  | цінності за |  ня   |     |
|     |           |   |  |початку | млрд. рс/е |      |     |     | походженням і |     |     |
|     |           |   |  |викори- |       |      |     |     |фенотипом (ІПФ)|     |     |
|     |           |   |  |стання, |       |      |     |     |        |     |     |
|     |           |   |  | шт.  |       |      |     |     |        |     |     |
|---------+----------------------+------+----+---------+-------------+-----------+---------+----------+---------------+----------+---------|
|  1   |      2     | 3  | 4 |  5   |   6    |  7    |  8  |  9   |   10    |  11   |  12  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      В.А.Пищолка
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.5
                   Інструкції із селекції
                   племінних бугаїв молочних
                   і молочно-м'ясних порід
 
 
               АЛГОРИТМ
     розрахунку кількості спермодоз для випробування
       племінних бугаїв за кільцевим методом
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Шифр   |  Парувальний  | Кількість спермодоз бугая (С  ) для контрольного осіменіння маток в |
|-------------|контингент корів |               Hi                    |
|групи |стада | і телиць, голів |           і-тому стаді (сума С  =500)          |
| (G ) | (Н )|------------------|                     Hi             |
|  n |  і |  N   |сума N |----------------------------------------------------------------------|
|   |   |  Hi  |   Hi|    А     |    Б     |    В    |     Г    |
|   |   |     |    |-----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|   |   |     |    |1. Топаз|2. Дакар|3. Дрозд|4. Сон |5. Мінер|6. Клад|7. Ірак |8. Дунай|
|   |   |     |    |  1840 |  810 |  7980 |  794 |  3240 |  25 |  2020 |  210 |
|------+------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| I  | 1.1 | 1340  |    | 158  | 222  | -   | -   | -   | -  | 221  | 221  |
|   | 1.2 |  810  | 2150 |  96  | 134  | -   | -   | -   | -  | 133  | 133  |
|------+------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| II | 2.1 |  520  |    |  62  |  86  |  82  |  82  | -   | -  | -   | -   |
|   | 2.2 |  800  |    |  95  |  76  |  42  |  42  | -   | -  | -   | -   |
|   | 2.3 |  310  |    |  36  |  30  |  28  |  28  | -   | -  | -   | -   |
|   | 2.4 |  450  | 2080 |  53  |  42  |  40  |  40  | -   | -  | -   | -   |
|------+------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| III | 3.1 | 1010  |    |  -  |  -  |  92  |  92  |  92  | 92  |  -  | -   |
|   | 3.2 |  750  |    |  -  |  -  |  68  |  68  |  68  | 68  |  -  | -   |
|   | 3.3 |  600  | 2360 |  -  |  -  |  54  |  54  |  54  | 54  |  -  | -   |
|------+------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| IV | 4.1 |  750  |    |  -  |  -  |  -  |  -  |  68  | 68  |  72  | 72  |
|   | 4.2 |  620  |    |  -  |  -  |  -  |  -  |  56  | 56  |  58  | 58  |
|   | 4.3 |  730  | 2100 |  -  |  -  |  -  |  -  |  62  | 62  |  68  | 68  |
|------+------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| n=4 | i=12 |сума сума N =8690| 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500 | 500  | 500  |
|   |   |      Hi   |    |    |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Приклад розрахунку показника С для бугая 1. Топаз 1840:
                  Hi
 
          сума C        500
              Hi
   K   = ---------------------- = ----------- = 0.1182
   GI+II сума N  +  сума N   2150 + 2080
          H I      H II
 
  C   = K   x N   = 0,1182 x 1340 приблизно дорівнює 158
  H 1.1   GI+II  H 1.1
 
  C   = K   x N   = 0,1182 x 810 приблизно дорівнює 96
  H 1.2   GI+II  H 1.2
 
  С   =  K   x N   = 0,1182 x 520 приблизно дорівнює 62
  H 2.1   GI+II  H 2.1
 
  С   =  K   x N   = 0,1182 x 800 приблизно дорівнює 95
  H 2.2   GI+II  H 2.2
 
  С   =  K   x N   = 0,1182 x 310 приблизно дорівнює 36
  H 2.3   GI+II  H 2.3
 
  С   =  K   x N   = 0,1182 x 450 приблизно дорівнює 53
  H 2.4   GI+II  H 2.4
 
 Заступник начальника Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      В.А.Пищолка
 
 
                    Додаток 4
                    до пункту 3.6
                    Інструкції із селекції
                    племінних бугаїв молочних
                    і молочно-м'ясних порід
 
 
               СХЕМА
         випробування племінних бугаїв
            за кільцевим методом
              ( za219-06 )
 
 
                    Додаток 5
                    до пункту 3.7
                    Інструкції із селекції
                    племінних бугаїв молочних
                    і молочно-м'ясних порід
 
 
            НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
      випробування племінних бугаїв за потомством
 
 
------------------------------------------------------------------
|           Показник           | Величина  |
|                         | нормативу |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Щорічне постановочне поголів'я ремонтних бугайців |за програмою |
|на випробування за якістю потомства, голів    | селекції  |
|                         |  породи  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Парувальний контингент корів і телиць у      |600 і більше |
|контрольних стадах у розрахунку на бугая, який  |       |
|перевіряється, голів               |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Частка корів та телиць, яких виділяють у     |  20-30  |
|контрольних стадах для осіменіння спермою бугаїв, |       |
|які перевіряються, %               |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вік постановки ремонтних бугайців на випробування,|  до 15  |
|місяців                      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Постановочна кількість сперми для осіменіння корів|500 і більше |
|і телиць бугаєм, який перевіряється, доз     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Мінімальна чисельність корів і телиць, запліднених|  125   |
|спермою бугая, який перевіряється, голів     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Випробувальний мінімум дочок-первісток від бугая, |   30   |
|який перевіряється, голів             |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Мінімальне число стад               |   4   |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      В.А.Пищолка
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner