Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 45 від 31.01.2006

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1444


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.12.2005 N 105/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2005 р.
                   за N 1540/11820
 
 
        Про впорядкування умов оплати праці
       працівників науково-дослідних установ
       та Центру перепідготовки та підвищення
         кваліфікації працівників юстиції
          Міністерства юстиції України
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                 Міністерства юстиції 
       N  20/5 ( z0339-06 ) від 28.03.2006
       N 192/5 ( z0395-07 ) від 20.04.2007
       N 195/5 ( z0405-07 ) від 23.04.2007
       N 388/5 ( z0639-07 ) від 14.06.2007
       N 621/5 ( z0345-08 ) від 21.04.2008
       N 1686/5 ( z0928-08 ) від 06.10.2008
       N 2325/5 ( z1290-08 ) від 30.12.2008 )
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2005 року N 790 ( 790-2005-п )
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників юстиції згідно з додатком 1;
( Абзац другий пункту 1 в редакції Наказів Міністерства юстиції
N 192/5 ( z0395-07 ) від 20.04.2007; N 195/5 ( z0405-07 ) від
23.04.2007  -  зміни  застосовуються,  починаючи з 1 квітня
2007 року )
   схему тарифних  розрядів  посад  керівників,  наукових
працівників та інших працівників, які проводять наукові  та
науково-технічні розробки, науково-дослідних установ згідно з
додатком 2;
   схеми тарифних розрядів посад керівників інших структурних
підрозділів, фахівців і службовців та тарифних розрядів посад
(професій) робітників науково-дослідних установ згідно з додатками
3,4;
   схему тарифних   розрядів  посад  працівників  Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
згідно з додатком 5.
 
   2. Керівникам  науково-дослідних  установ  та  Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
(далі - керівники установ) у межах затвердженого фонду заробітної
плати з 1 вересня 2005 року встановити працівникам конкретні
розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до
затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.
   У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за
Єдиною тарифною сіткою збільшуються порівняно  з  посадовими
окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування
підвищень, передбачених умовами оплати праці), що  діяли  до
1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної
заробітної плати з 1 вересня 2005 р., чи у разі, якщо вони
зменшуються,  таким  категоріям  працівників  встановлюється
попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених
умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
 
   3. Установити, що посадові оклади заступників керівників
установ встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів -
на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
 
   4. Установити:
   1) надбавки працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо  важливої  роботи  (на  строк  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової  дисципліни  зазначені  надбавки
скасовуються або зменшуються;
   б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи;
   в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної - 15, двох і більше мов - 25
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   2) доплати працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів установ, їх
заступникам;
   б) у  розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку;
   в) за вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначена доплата  встановлюється  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
   г) за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначена доплата  встановлюється  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи.
   Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
законодавством;
   ґ) за використання у роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10
відсотків посадового (місячного) окладу;
   3) водіям автотранспортних засобів:
   надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I  класу  -  25  відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
   доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
 
   5. Надати право керівникам установ у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:
   а) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім
матеріальної допомоги на поховання;
   б) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах коштів на оплату праці.
   Преміювання керівників установ і їх заступників, встановлення
їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах
наявних коштів на оплату праці.
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 25.11.96 N 324/6 ( z0738-96 ) "Про схеми
посадових окладів керівних працівників, спеціалістів, службовців,
працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства
юстиції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
25.12.96 за N 738/1763.
 
 Міністр                        С.Головатий
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 
 Заступник Міністра                   Н.Іванова
 
 Міністерство фінансів України
 
 Заступник Міністра                  В.Матвійчук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   19.12.2005 N 105/5
                   (у редакції наказу
                   Міністерства юстиції
                   України
                   від 06.10.2008 N 1686/5)
                   ( z0928-08 )
 
 
               РОЗМІРИ
      тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати
        праці працівників науково-дослідних
         установ та Центру перепідготовки
     та підвищення кваліфікації працівників юстиції
 
 
------------------------------------------------------------------
| Тарифні   |   Тарифні коефіцієнти, що застосовуються   |
| розряди   |--------------------------------------------------|
|       | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   1   |     1,00     |     1,00      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   2   |     1,06     |     1,09      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   3   |     1,12     |     1,18      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   4   |     1,18     |     1,27      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   5   |     1,24     |     1,36      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   6   |     1,30     |     1,45      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   7   |     1,37     |     1,54      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   8   |     1,47     |     1,64      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   9   |     1,57     |     1,73      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   10   |     1,66     |     1,82      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   11   |     1,78     |     1,97      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   12   |     1,92     |     2,12      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   13   |     2,07     |     2,27      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   14   |     2,21     |     2,42      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   15   |     2,35     |     2,58      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   16   |     2,50     |     2,79      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   17   |     2,66     |     3,00      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   18   |     2,83     |     3,21      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   19   |     3,01     |     3,42      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   20   |     3,25     |     3,64      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   21   |     3,41     |     3,85      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   22   |     3,50     |     4,06      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   23   |     3,71     |     4,27      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   24   |     3,80     |     4,36      |
|-------------+------------------------+-------------------------|
|   25   |     3,93     |     4,51      |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли в листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами
Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення
окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний
тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства юстиції N 20/5
( z0339-06 ) від 28.03.2006, N 192/5 ( z0395-07 ) від 20.04.2007,
N 195/5 ( z0405-07 ) від 23.04.2007 - зміни застосовуються,
починаючи з 1 квітня 2007 року, N 388/5 ( z0639-07 ) від
14.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року, N 621/5
( z0345-08 )  від  21.04.2008, N 1686/5 ( z0928-08 )  від
06.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2325/5 ( z1290-08 ) від 30.12.2008 )
 
 Директор департаменту
 планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку
 і звітності                      С.Которобай
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   19.12.2005 N 105/5
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад керівників,
      наукових працівників та інших працівників,
      які проводять наукові та науково-технічні
        розробки, науково-дослідних установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад          |  Тарифні  |
|                         |  розряди  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівні працівники                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Директор                     |  18-22  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Директор: філії, відділення            |  17-21  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Завідувач науково-дослідного відділення      |  17-20  |
|(лабораторії), учений секретар          |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Завідувач науково-дослідного сектору, що входить |  16-19  |
|до складу науково-дослідного відділення      |       |
|(лабораторії)                   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головний інженер наукової установи        |  16-19  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Наукові співробітники               |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головний науковий співробітник          |  17-20  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідний науковий співробітник          |  15-19  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старший науковий співробітник           |  14-18  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Науковий співробітник               |  12-17  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Молодший науковий співробітник          |  10-15  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Працівники, які проводять наукові та науково -  |       |
|технічні розробки                 |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідні фахівці                 |  9-14   |
|Фахівці:                     |       |
|I категорії                    |  12-13  |
|II категорії                   |  11-12  |
|III категорії                   |  8-11   |
|Техніки всіх спеціальностей, лаборант з вищою   |       |
|освітою:                     |       |
|I категорії                    |  9-10   |
|II категорії                   |  8-9   |
|III категорії                   |  7-8   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку
 і звітності                      С.Которобай
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   19.12.2005 N 105/5
 
 
               СХЕМА
       тарифних розрядів посад керівників інших
        структурних підрозділів, фахівців
       і службовців науково-дослідних установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад          | Тарифні |
|                          | розряди |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувачі відділів: кадрів, науково-технічної   |  9-12  |
|бібліотеки, науково-технічного архіву та інші    |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Провідні фахівці: інженер, програміст, економіст,  |  7-10  |
|юрисконсульт, бухгалтер та інші           |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фахівці: інженер, програміст, економіст,      |  6-9  |
|юрисконсульт, бухгалтер, старший лаборант, який має |      |
|повну вищу освіту, та інші             |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувачі: канцелярії, архіву, машинописного бюро, |  6-8  |
|копіювально-розмножувального бюро, експедиції,   |      |
|господарства, інших підрозділів           |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей             |  5-7  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Старші: касир, інспектор, табельник, диспетчер,   |  5-6  |
|стенографістка I категорії та інші         |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інші фахівці та технічні службовці: експедитор,   |  4-5  |
|агент з постачання, касир, інспектор, оператор   |      |
|копіювальних і розмножувальних машин, оператор   |      |
|комп'ютерного набору, діловод, архіваріус,     |      |
|бібліотекар, друкарка (всіх категорій),       |      |
|секрктар-друкарка, секретар, лаборант та інші    |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку
 і звітності                      С.Которобай
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   19.12.2005 N 105/5
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад (професій)
        робітників науково-дослідних установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад (професій)      | Тарифні |
|                           | розряди |
|------------------------------------------------------+---------|
|Робітники, які виконують прості некваліфіковані або  |  1-2  |
|допоміжні роботи: гардеробник, опалювач, підсобний  |     |
|робітник, прибиральник виробничих (службових)     |     |
|приміщень, прибиральник території, двірник, комірник |     |
|та інші                        |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:  |  1-3  |
|копіювальник, контролер та інші            |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Робітники, які виконують кваліфіковані (складні)   |  2-5  |
|роботи: слюсар, столяр, сантехнік, електрик,     |     |
|електромеханік, електромонтер, оператори: копіювальних|     |
|і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та |     |
|обчислювальних машин, будівельник, водій автомобіля  |     |
|(автобуса) та інші                  |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо|  3-8  |
|складні та відповідальні) роботи: з ремонту та    |     |
|налагодження електронного та іншого особливо складного|     |
|обладнання, робітники з комплексного обслуговування й |     |
|ремонту будинків та інші               |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку
 і звітності                      С.Которобай
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   19.12.2005 N 105/5
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад працівників
        Центру перепідготовки та підвищення
         кваліфікації працівників юстиції
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування посад          | Тарифні |
|                          | розряди |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Керівні працівники                 |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Директор                      |  15-16  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувач: відділу (кабінету)            |  11-12  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фахівці і технічні службовці            |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Провідні фахівці                  |  10   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фахівці                       |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|I категорії                     |   9   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|II категорії                    |   8   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|без категорій                    |   7   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувач: канцелярії, господарства         |  7-8  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувач: гуртожитку, складу, бібліотекою     |  6-7  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Бібліотекар, секретар, друкарка           |  4-5  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Робітники                      |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Кастелянка, прибиральник виробничих (службових)   |  1-2  |
|приміщень, прибиральник території, двірник, комірник|      |
|та інші                       |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Черговий: гуртожитку, навчального корпусу      |  1-3  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Слюсар, сантехнік, столяр, електрик, водій     |  2-5  |
|автомобіля                     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку
 і звітності                      С.Которобай<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner