Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 55 від 26.01.2006

Про втрату чинності наказу Державного митного комітету України від 08.02.96 N 48


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.12.2005 N 226
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 січня 2006 р.
                   за N 76/11950
 
 
      Про затвердження Правил оформлення і видачі
     дипломатичними представництвами та консульськими
        установами України посвідчення особи
           на повернення в Україну
 
 
   Відповідно до пункту 4 Положення про посвідчення особи на
повернення в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня  2004 року  N 1079  ( 1079-2004-п ),
із змінами, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Правила оформлення і видачі дипломатичними
представництвами та консульськими установами України посвідчення
особи на повернення в Україну (додаються).
 
   2. Директору Департаменту консульської служби України, послам
та генеральним консулам України організувати вивчення Правил
працівниками  Департаменту  консульської служби, дипломатичних
представництв і консульських установ та забезпечити неухильне
дотримання їх вимог.
 
   3. Директору Департаменту консульської служби організувати
проведення заходів до запровадження нових бланків посвідчення
особи на повернення в Україну.
 
   4. Наказ  подати  в  установленому  порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - куратора Департаменту консульської служби.
 
 Міністр                        Б.І.Тарасюк
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                     Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   закордонних справ України
                   19.12.2005 N 226
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 січня 2006 р.
                   за N 76/11950
 
 
               ПРАВИЛА
        оформлення і видачі дипломатичними
    представництвами та консульськими установами України
      посвідчення особи на повернення в Україну
 
 
   Правила, що  регулюють  порядок  оформлення  та  видачі
посвідчення особи на повернення в Україну, розроблені відповідно
до Положення про посвідчення особи на повернення в Україну (далі -
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1079 ( 1079-2004-п ), із змінами.
 
   1. Посвідчення особи на повернення в Україну  (далі  -
посвідчення)  оформлюється у разі втрати проїзних документів
України.
 
   2. Посвідчення видається дипломатичними представництвами та
консульськими установами України на підставі особистого клопотання
заявника або звернення його законних представників.
   Посвідчення заповнюється  за  рекомендаціями  Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО) та відповідно до вимог
Положення.
   Посвідчення додатково захищається голографічним елементом,
який наклеюється на правий верхній кут фотокартки та на сторінку
бланка з відомостями про особу пред'явника.
 
   3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою
особою,  відповідальною за його видачу, виходячи з реальної
можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну, але не
може перевищувати 30 днів.
   У разі хвороби, нещасного випадку та інших поважних причин
строк дії посвідчення може бути продовжено іншим дипломатичним
представництвом чи консульською установою на шляху прямування
пред'явника посвідчення до України на термін, необхідний для
повернення заявника на територію України, але не більше 30 днів.
Про це в місці, відведеному для особливих відміток, робиться
відповідний запис, який засвідчується  підписом  консульської
посадової особи і скріплюється малою гербовою печаткою. Термін дії
посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено не
більше одного разу.
   Консульська посадова особа,  яка  продовжила  строк  дії
посвідчення,  повинна  письмово  поінформувати  про цей факт
дипломатичне представництво чи консульську установу, яка видала
посвідчення.
 
   4. Для отримання посвідчення заявник подає такі документи:
 
   4.1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними
органами країни перебування, що підтверджує факт його звернення з
приводу втрати проїзного документа.
 
   4.2. Заяву-анкету встановленого зразка (додаток 1).
 
   4.3. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.
 
   4.4. Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника,
установити його місце проживання в Україні  та  підтвердити
належність до громадянства України.
 
   4.5. Свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних
про дитину до посвідчення та 2 її кольорові фотокартки розміром
3,5 x 4,5 см (для дітей віком від 5 до 16 років).
   При наданні заявником вищезазначених документів посвідчення
має бути оформлене в день подання громадянином відповідної заяви
та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх справ за
місцем проживання такого заявника в Україні.
 
   5. Рішення про видачу посвідчення приймається консульською
посадовою особою шляхом  унесення  власноручного  запису  до
відповідної рубрики заяви-анкети та в журнал видачі посвідчень
особи на повернення в Україну, який ведеться за формою додатка 2 і
має бути прошнурованим, скріпленим великою гербовою печаткою
установи і підписом її керівника. Сторінки в журналі мають бути
пронумеровані.
 
   6. Якщо посвідчення отримує не його власник, до справи
додається документ, що підтверджує повноваження іншої особи на
отримання посвідчення.
 
   7. Заяви-анкети на видачу посвідчень з додатками формуються у
справи, які ведуться в порядку  зростання  номерів  виданих
посвідчень і зберігаються відповідно до термінів, установлених
чинним законодавством.
 
   8. Заяви-анкети підлягають реєстрації у книзі реєстрації
консульських  дій  у  день  їх  отримання.  На заяві-анкеті
проставлюється номер реєстрації за книгою реєстрації консульських
дій та через наскісну риску Ц номер бланка посвідчення після його
оформлення.
 
   9. У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують
його особу та підтверджують належність до громадянства України,
дипломатичне представництво або консульська установа України в
день подання відповідної заяви-анкети надсилає запит за формою
додатка 3 до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації
заявника в Україні (відповідно до інформації, наданої  заявником)
з метою підтвердження його належності до громадянства України та
ідентифікації особи за фотокарткою.
 
   Запити надсилаються  безпосередньо до відділів у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України,
які розглядають їх у терміновому порядку і протягом трьох діб з
моменту отримання запиту надсилають відповідь до дипломатичного
представництва або консульської установи України відповідними
засобами зв'язку.
 
   10. У разі, коли громадянин України, який втратив паспорт,
виїхав за межі України з неповнолітніми дітьми, відомості про яких
було внесено до його  паспорта,  необхідно  також  отримати
підтвердження органів внутрішніх справ про факт унесення таких
відомостей до його паспортного документа.
 
   11. За  оформлення  та  видачу  посвідчення  стягується
консульський збір згідно з чинними тарифами. За оформлення та
видачу посвідчення подвійна  ставка  консульського   збору
(за терміновість) не застосовується.
   У разі наявності обставин,  що  доводять  неспроможність
громадянина сплатити консульський збір за видачу посвідчення,
керівником дипломатичного представництва або консульської установи
України може бути прийняте рішення про видачу такому громадянину
посвідчення без стягнення консульського збору.
   Таке рішення  оформлюється  у  вигляді  резолюції,  яка
накладається на письмовому зверненні заявника з клопотанням про
звільнення від сплати консульського збору.
 
   12. МЗС України надсилає бланки посвідчень разом із захисними
голографічними елементами до дипломатичних  представництв  та
консульських установ України дипломатичною (командирською) поштою
або нарочним згідно з письмовим запитом керівника закордонної
дипломатичної  установи, адресованим Департаменту консульської
служби і Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної
служби МЗС України.
   Приймання бланків посвідчень від МЗС України проводиться
створеною  у  дипломатичному  представництві або консульській
установі комісією.
   При прийманні бланків посвідчень комісія має перевірити стан
і цілісність упаковки, загальну кількість бланків та захисних
голографічних елементів, відповідність серій і номерів одержаних
бланків до кількості, серій та номерів, зазначених у супровідному
документі.
   У дипломатичному представництві або в консульській установі
України про приймання бланків посвідчень та голографічних захисних
документів складається акт (додаток 4) у трьох примірниках, один з
яких надсилається до Департаменту консульської служби МЗС України,
другий - до Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної
служби  МЗС України, а третій - зберігається у закордонній
дипломатичній установі.
 
   13. Бланки посвідчень є документами суворої звітності.
   Отримані дипломатичним  представництвом  чи  консульською
установою бланки посвідчень мають бути враховані в спеціальному
журналі обліку та руху бланків (додаток 5).
 
   14. Бланки посвідчень зберігаються у сейфах або металевих
шафах, які опечатуються. Про видачу бланків посвідчень працівнику,
на якого покладено функції оформлення посвідчень, консульська
посадова особа робить відповідний запис у Журналі обліку та руху
бланків.
   Порядок списання та знищення зіпсованих, недійсних бланків
посвідчення особи на повернення в Україну встановлюється чинним
законодавством.
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.2 Правил
                   оформлення і видачі
                   дипломатичними
                   представництвами
 
 
____________________________________
(назва дипломатичного представництва        ---------------
 чи консульської установи)             |       |
                          |       |
                          |  фото   |
          ЗАЯВА-АНКЕТА N______________  | 3,5х4,5 см |
         про оформлення посвідчення особи |       |
           на повернення в Україну    |       |
                          ---------------
 
--------------------------------------------------------------------------
| Цю частину заповнювати великими друкованими літерами          |
|            -------------------------------------------   |
| Прізвище (українською | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |
|      мовою)   -------------------------------------------   |
|            -------------------------------------------   |
|      (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |
|            -------------------------------------------   |
|            -------------------------------         |
| Ім'я   (українською | | | | | | | | | | | | | | | |         |
|      мовою)   -------------------------------   Стать   |
|            ------------------------------- ------ ------ |
|      (латиницею) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|            ------------------------------- |----| |----| |
|            ------------------------------- |Жін.| |Чол.| |
| По батькові      | | | | | | | | | | | | | | | | ------ ------ |
|            ------------------------------- (потрібне   |
|                             позначити)  |
|            -----    -----   ---------        |
| Дата народження: число | | | місяць | | | рік | | | | |        |
|            -----    -----   ---------        |
| Місце народження:    ---------------------------------------    |
|      держава   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |
|             ---------------------------------------    |
|             -----------------------------------------   |
|      область   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |
|             |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|   |
|      район/місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |
|             |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|   |
|      селище/село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------
 
   Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення:
------------------------------------------------------------------
|N |     Прізвище    |  Ім'я  |По батькові |  Дата  |
| |             |      |      |народження|
|--+-------------------------+-----------+------------+----------|
|1 |укр.|          |      |      |     |
|--+----+--------------------+-----------+------------+----------|
| |лат.|          |      |      |     |
|--+----+--------------------+-----------+------------+----------|
|2 |укр.|          |      |      |     |
|--+----+--------------------+-----------+------------+----------|
| |лат.|          |      |      |     |
|--+----+--------------------+-----------+------------+----------|
|3 |укр.|          |      |      |     |
|--+----+--------------------+-----------+------------+----------|
| |лат.|          |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
  Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років)
    ----------   ----------   ----------
  1. |    | 2. |    |  3. |    |
    |    |   |    |   |    |
    |    |   |    |   |    |
    |    |   |    |   |    |
    ----------   ----------   ----------
 
   Прошу видати мені посвідчення особи на повернення в Україну в
зв'язку тим, що під час мого перебування на території ____________
__________________________________________________________________
          (зазначається місце втрати)
 
мною було втрачено _______________________________________________
            (назва паспортного документа, номер,
__________________________________________________________________
            дата, орган видачі)
 
   Прибув(ла) на територію _____________________________________
           (назва держави, дата в'їзду на її територію)
 
з метою __________________________________________________________
      (зазначається мета перебування на території держави)
 
   На території ________________________________ перебуваю _____
_____________________________________________ тел. _______________
 
   На території України зареєстрований: ________________________
_____________________________________________ тел. _______________
 
   Маю в наявності такі документи ______________________________
__________________________________________________________________
 
 "___" __________________ 200_ р.
                    ---------------------------
 Підпис заявника            |             |
 (законного представника)       |             |
                    ---------------------------
__________________________________________________________________
 
   Анкету прийняв "___" ______200_ р. __________________________
                    (підпис, прізвище, посада)
__________________________________________________________________
 
   Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну
N ___________________ від ____________________________
 
   Консульський збір у розмірі _______________________ стягнуто.
 
   Посвідчення видане  без  стягнення  консульського  збору
на підставі: _____________________________________________________
        (зазначається підстава для звільнення від сплати
               консульського збору)
 
   Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:
 
   "___"_____________ 200__ р.    ___________________________
                      (підпис заявника)
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 5 Правил
                   оформлення і видачі
                   дипломатичними
                   представництвами
                   та консульськими
                   установами України
                   посвідчення особи
                   на повернення в Україну
 
 
               ЖУРНАЛ
       обліку оформлених та виданих посвідчень
         особи на повернення в Україну
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Номер |Прізвище, ім'я, |  Дата  |Прізвище, | Підпис |
|з/п | посвід- | по батькові  | видачі |ім'я, по | заявника |
|  | чення |  заявника   |     |батькові |  про  |
|  |     |        |     |консульсь-|отримання |
|  |     |        |     |  кої  | посвід- |
|  |     |        |     |посадової | чення  |
|  |     |        |     |особи, яка|     |
|  |     |        |     | видала |     |
|  |     |        |     | посвід- |     |
|  |     |        |     | чення  |     |
|----+---------+----------------+----------+----------+----------|
| 1 |  2  |    3    |   4  |   5  |   6  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 9 Правил
                   оформлення і видачі
                   дипломатичними
                   представництвами
                   та консульськими
                   установами України
                   посвідчення особи
                   на повернення в Україну
 
 
 "___" _________200_ р. N ________
 
                   Відділ у справах
                   громадянства, імміграції та
                   реєстрації фізичних осіб
                   УМВС України в
                   ____________________________
                   ТЕРМІНОВО!
 
   Щодо підтвердження особи  
   ________________________
 
   Повідомляємо, що до _________________________________________
             (назва дипломатичного представництва або
               консульської установи України)
 
звернувся/лась громадянин/ка _____________________________________
_________________________________________________________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження заявника)
 
який/яка зареєстрований/на на території України:
_________________________________________________________________,
   (область, місто, вулиця, N будинку, N квартири, телефон)
 
з проханням оформити йому/їй посвідчення особи на повернення в
Україну у зв'язку з утратою ______________________________________
               (назва паспортного документа, номер,
                  дата та орган видачі)
 
   Просимо підтвердити особу __________________________________,
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 
його/її належність або неналежність до громадянства України, а
також факт його реєстрації за вищезазначеною адресою, оформлення
на його/її ім'я паспортного документа та надіслати копію форми N 1
(N 2).
 
   Також просимо  підтвердити  факт унесення до зазначеного
паспортного документа відомостей про _____________________________
Втрачений паспортний документ ____________________________________
               (назва паспортного документа, номер,
                   дата та орган видачі)
 
просимо оголосити недійсним.
 
   Додаток: збільшена фотокартка особи.
 
 Посада консульської
 посадової особи      (підпис)  Прізвище, ім'я, по батькові
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 12 Правил
                   оформлення і видачі
                   дипломатичними
                   представництвами
                   та консульськими
                   установами України
                   посвідчення особи
                   на повернення в Україну
 
                   "Затверджую"
                   ____________________________
                   Прізвище, ім'я, по батькові
                   керівника ЗДУ
 
 
            АКТ N____ від ______
     про отримання та обліку бланків посвідчень особи
       на повернення в Україну та голографічних
            захисних елементів у
 
    ___________________________________________________
              (назва ЗДУ)
 
 
   Комісія у складі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
провела перевірку отриманих бланків посвідчень особи на повернення
в Україну  та  голографічних  захисних  елементів,  отриманих
______________________________
   (назва ЗДУ, дата)
 
за видатковими накладними від МЗС України:
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Серія | Номери |Кількість |N видаткової | Примітки |
| з/п |     |     |     | накладної  |      |
|------+---------+----------+----------+-------------+-----------|
|   |     |     |     |       |      |
|------+---------+----------+----------+-------------+-----------|
|   |     |     |     |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
   Усього ________________________ отримано ____________ бланків
        (назва ЗДУ, дата)
посвідчень особи на повернення в Україну та ________ голографічних
захисних елементів згідно з видатковою накладною _________________
від ____________.
 
 Підписи членів комісії: ___________ (прізвище, ім'я, по батькові)
             ___________ (прізвище, ім'я, по батькові)
             ___________ (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 13 Правил
                   оформлення і видачі
                   дипломатичними
                   представництвами
                   та консульськими
                   установами України
                   посвідчення особи
                   на повернення в Україну
 
 
               ЖУРНАЛ
       обліку та руху бланків посвідчень особи
           на повернення в Україну
 
 
------------------------------------------------------------------
|     ПРИХІД    |        ВИДАТОК         |
|-----------------------+----------------------------------------|
| N | серія, | дата |акт| N |серія, |прізвище, |прізвище,| дата |
|з/п| номери | над- | N |з/п|номери |ім'я, по  | ім'я, |видачі|
|  |посвід- | ход- |  |  |посвід-|батькові і |  по  |   |
|  |чень, що|ження |  |  | чень | підпис  |батькові |   |
|  |надійшли|   |  |  |    |працівника,|і підпис |   |
|  | з МЗС |   |  |  |    |який видав |працівни-|   |
|  |    |   |  |  |    |посвідчення|ка, який |   |
|  |    |   |  |  |    |      | отримав |   |
|  |    |   |  |  |    |      | посвід- |   |
|  |    |   |  |  |    |      | чення  |   |
|---+--------+------+---+---+-------+-----------+---------+------|
| 1 |  2  |  3 | 4 | 5 |  6  |   7   |  8  |  9 |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту консульської
 служби - начальник відділу
 консульсько-правових питань              С.В.Альошин<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner