Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 10 від 25.01.2006

Про внесення Змін до Положення про порядок проведення Головдержслужбою перевірок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2005 N 578
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1589/11869
 
 
 
     Про затвердження Змін до Положення про порядок
      подання та розгляду скарг платників податків
        органами державної податкової служби
 
 
 
   Відповідно до Законів  України  "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою вдосконалення процедури оскарження
рішень органів державної податкової служби в адміністративному
порядку Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання та
розгляду скарг платників податків органами державної податкової
служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 11 грудня 1996 року N 29 (  z0723-96  )  та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року
за N  723/1748  (у  редакції  наказу  ДПА  України  від
2 березня 2001 року N 82 ( z0238-01 ) (із змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту апеляцій (Лонюк І.І.) подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту    інформаційної    політики    та
масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А.О.) після державної
реєстрації цього наказу довести його до відома платників податків.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г.М.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство фінансів України
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Рада підприємців України
 
 Голова Ради                       К.Ляпіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   16.12.2005 N 578
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1589/11869
 
 
               ЗМІНИ
      до Положення про порядок подання та розгляду
      скарг платників податків органами державної
            податкової служби
              ( z0723-96 )
 
 
   1. У пункті 2:
   підпункт 1 абзацу першого після слів "податкових повідомлень"
доповнити словами "податкових повідомлень-рішень (далі - податкові
повідомлення)";
   абзац другий підпункту 2 абзацу першого викласти в такій
редакції: "заборону здійснення операцій із заставленими активами
платника податків (припис)";
   абзац сьомий підпункту 2 абзацу першого викласти в такій
редакції:
   "продаж активів,  що  перебувають  у податковій заставі;
самостійне визначення органами державної податкової служби складу
активів, що підлягають продажу (акт опису)";
   підпункт 2 абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "застосування штрафних (фінансових) санкцій";
   підпункт 3 абзацу першого викласти в такій редакції:
   "3) постанов по справі про адміністративне правопорушення";
   абзац п'ятий виключити.
 
   2. У пункті 3:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "3. Дія цього Положення не поширюється на розгляд скарг
(заяв) платників податків на податкові повідомлення, рішення, які
зазначені в пункті 2 цього Положення, щодо яких подано позови до
суду, а також на рішення податкової міліції";
   підпункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
   "2) найменування органу державної податкової служби, яким
видано податкове повідомлення, рішення або постанова по справі про
адміністративне правопорушення, що оскаржується, дата і номер;
назва  податку,  збору  (обов'язкового платежу) або штрафної
(фінансової) санкції та сума";
   підпункт 5 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
   "5) підпис фізичної особи - платника податку, а для юридичної
особи - платника податку - підпис керівника або особи, яка виконує
обов'язки керівника юридичної особи - платника податку. Якщо
скарга (заява) в інтересах фізичної особи - платника податку або
юридичної особи - платника податку подається її представником, то
до  скарги (заяви) долучається копія довіреності, оформленої
відповідно до вимог законодавства, і підпис представника юридичної
особи - платника податку на скарзі (заяві) повинен бути скріплений
печаткою юридичної особи - платника податку";
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "Скарга (заява), оформлена без дотримання вимог, зазначених у
підпункті 5 абзацу четвертого цього пункту, або оформлена без
дотримання вимог, зазначених у підпунктах 1-4 абзацу четвертого і
абзаці п'ятому цього пункту, та не дає змоги розглянути скаргу
(заяву) по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з
відповідними роз'ясненнями не пізніше п'яти днів від дня отримання
такої скарги (заяви)";
   абзац сьомий  виключити.  У  зв'язку  з  цим  абзаци
восьмий-одинадцятий уважати відповідно абзацами сьомим-десятим;
   в абзаці сьомому слова "його повноважень" замінити словами
"повноважень органів державної податкової служби";
   додати речення такого змісту: "Скарга (заява), подана з
порушенням порядку, установленого цим Положенням, не підлягає
розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу (заяву),
з  роз'ясненням  порядку  і  строків  оскарження  податкових
повідомлень, рішень або постанов по справі про адміністративне
правопорушення".
 
   3. У пункті 4:
   у підпункті 4.5 слова "Рішення про: узгодження" замінити
словами "Податкові вимоги і рішення про: заборону здійснення",
після  слів  "у  податковій  заставі" додати словосполучення
"самостійне визначення органами державної податкової служби складу
активів, що підлягають продажу (акт опису)";
   підпункт 4.6 після слів "штрафних (фінансових)  санкцій"
доповнити словами "за порушення податкового законодавства та
законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності".
 
   4. В абзаці першому пункту 8 після слів "на його адресу"
додати слова "зазначеною платником податків у скарзі (заяві) як
адреса, на яку необхідно надіслати рішення (відповідь) на скаргу
(заяву)".
 
   5. В  абзаці  першому  пункту  9 після слів "податкове
повідомлення" в усіх відмінках додати слова "податкова вимога" у
відповідних відмінках.
 
   6. У пункті 10:
   абзац дванадцятий після слів "податкових повідомлень" додати
слова "податкових вимог та рішень, зазначених у пункті 2 цього
Положення";
   в абзаці тринадцятому слова "(рішення якого було оскаржено)"
замінити словами "(податкове повідомлення, податкова вимога або
рішення якого було оскаржено)";
   абзац чотирнадцятий після слова "скарги" доповнити словом
"(заяви)".
 
   7. В абзаці першому пункту 15 слова "рішення (постанову)"
замінити словами "податкове повідомлення,  податкову  вимогу,
рішення, постанову по справі про адміністративне правопорушення".
 
   8. Доповнити Положення пунктом 16 такого змісту:
   "16. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
органу державної податкової служби, крім штрафних (фінансових)
санкцій за порушення законодавства про оподаткування та  за
порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
може бути оскаржене  в  державній  податковій  адміністрації
(інспекції) вищого рівня протягом одного року з моменту (дня) його
прийняття, але не пізніше одного місяця з  дня  надсилання
(вручення) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
платнику податків, якщо інший порядок та строки оскарження не
зазначено  в  законодавчому  акті,  яким передбачено штрафні
(фінансові) санкції та їх  застосування  органами  державної
податкової служби.
   Скарга подається (надсилається поштою з повідомленням про
вручення):
   1) на рішення державної податкової інспекції в  районі,
міжрайонної, міської (міст з районними державними податковими
інспекціями), об'єднаної або спеціалізованої державної податкової
інспекції - до державної податкової адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
   2) на рішення державної податкової інспекції в районі міста з
районним поділом, крім міст Києва та Севастополя, - до державної
податкової інспекції у місті;
   3) на рішення регіональних управлінь Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації
України - до Департаменту з питань адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної
податкової адміністрації України;
   4) на рішення державної податкової адміністрації в Автономній
Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та Севастополі,
Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової
адміністрації України - до Державної податкової адміністрації
України.
   Скарга повинна  бути  складена  відповідно  до  вимог,
передбачених пунктом 3 цього Положення.
   До документів, які необхідно додати до скарги, належать
ксерокопії:
   1) акта перевірки, за наслідками якої прийнято рішення;
   2) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій;
   3) зауважень та пояснень, якщо вони були подані платником
податків під час перевірки і розгляду матеріалів перевірки, інших
документів, що засвідчують обставини справи.
   Розгляд скарг  на  рішення  про  застосування  штрафних
(фінансових)  санкцій  і  прийняття  рішень  відбувається  у
тридцятиденний строк з дня надходження скарги до органів державної
податкової служби. Прийняте рішення за наслідками розгляду скарги
вручається або надсилається платнику податків, який її подав, і
державній податковій інспекції (адміністрації),  регіональному
управлінню Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної
податкової адміністрації України, рішення якого оскаржувалося.
   Якщо у тридцятиденний строк вирішити порушені в  скарзі
питання неможливо, керівник (або його заступник) органу державної
податкової служби, Департаменту з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів
Державної податкової адміністрації України встановлює необхідний
строк для розгляду скарги, про що повідомляється (надсилається
рішення) платнику податків, який подав скаргу. При цьому загальний
строк розгляду скарги не може перевищувати сорока п'яти днів.
Підставою для прийняття рішення про продовження строку розгляду
скарги можуть бути обставини, викладені в абзаці другому пункту 8
цього Положення і які зазначаються у рішенні про продовження
строку розгляду скарги.
   Рішення за розглядом  скарги  складається  і  вручається
(надсилається) особі, яка подала скаргу, відповідно до порядку,
передбаченого підпунктами 1, 2, 3 і 5 абзацу першого пункту 9 та
пунктом 10 цього Положення.
   У разі незгоди особи з  рішенням  державної  податкової
адміністрації  (інспекції),  прийнятим за наслідками розгляду
поданої скарги, указане рішення може бути оскаржене в державній
податковій адміністрації вищого рівня, а рішення Департаменту з
питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації
України - у Державній податковій адміністрації України протягом
одного року з моменту (дня) його прийняття, але не пізніше одного
місяця з дня вручення рішення платнику податків  або  його
представнику.
   Скарги, подані  з  порушенням  зазначеного  строку,  не
розглядаються органами державної податкової служби, Департаментом
з питань адміністрування  акцизного  збору  і  контролю  за
виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової
адміністрації України.
   Порушений з поважної причини строк подання скарги може бути
поновлений на підставі заяви платника податків керівником (або
його заступником) органу державної податкової служби, Департаменту
з питань адміністрування  акцизного  збору  і  контролю  за
виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової
адміністрації України, правомочним розглядати скаргу.
   На подання та розгляд скарг на рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, зазначені у цьому пункті, не
поширюється дія пунктів 4-8, підпункту 4 абзацу першого та абзаців
четвертого-одинадцятого пункту 9 і пунктів 11 та  12  цього
Положення".
 
 Директор Департаменту апеляцій             І.І.Лонюк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner