Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1 від 06.01.2006

Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.12.2005 N 1219
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 26/11900
 
 
      Про затвердження Порядку прийняття рішення
      про класифікацію комплектного об'єкта згідно
        з УКТЗЕД та внесення змін до наказу
       Держмитслужби України від 30.06.98 N 380
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007
     N 1162 ( z1189-08 ) від 20.10.2008 )
 
 
   Відповідно до статей 11, 313  Митного  кодексу  України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок прийняття рішення про класифікацію
комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), що додається.
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 )
 
 
   3. Департаменту   декларування   та   митних  режимів
(Науменко В.П.) та  Юридичному  департаменту  (Мельник  М.В.)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики
(Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням
вимог цього наказу.
 
   5. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб.
 
   6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
 
   7. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
 
 Голова Державної
 митної служби України                 О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   12.12.2005 N 1219
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 26/11900
 
 
               ПОРЯДОК
        прийняття рішення про класифікацію
        комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих
умов для підприємств при переміщенні ними комплектних об'єктів
через митний кордон України.
 
   1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   комплектний об'єкт - промисловий або інший об'єкт у цілому,
окремий цех, установка чи агрегат, що являють собою закінчений
технологічний комплекс чи його самостійну частину, у зібраному
стані класифікуються за одним товарним кодом згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД) та спорудження яких
передбачає виконання інженерно-технічних робіт (установка, монтаж,
налагодження тощо) на місці експлуатації, але з урахуванням
транспортування та монтажу не можуть увозитись на митну територію
України (вивозитись за межі митної території України) за однією
партією товарів;
   складові комплектного об'єкта - деталі, вузли, комплектуючі
вироби, технологічне оснащення, призначені виключно для виконання
певних технічних функцій комплектного об'єкта, які відповідають
вимогам конструкторської документації, допущені до застосування в
складі комплектного об'єкта за прямим призначенням рішенням його
розробника (держателя оригіналів конструкторської документації) та
поставка яких здійснюється виключно у межах поставки комплектного
об'єкта.
   Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються
в значеннях, наведених у Митному кодексі України ( 92-15 ) та
інших нормативно-правових актах з питань митної справи.
 
     2. Порядок прийняття рішення про класифікацію
        комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД
 
   2.1. Для прийняття митним органом рішення про класифікацію
комплектного  об'єкта згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) (далі - Рішення) підприємство подає митному
органу у двох примірниках заяву, форму якої затверджено наказом
Держмитслужби України від 09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) "Про
запровадження  єдиної форми заяви підприємства, подання якої
митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних
засобів" і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.08.2005
за N 934/11214 (далі - Заява).
   При цьому в преамбулі Заяви ( z0934-05 ) після слів "дозвіл
на" вчиняється запис такого змісту: "класифікацію комплектного
об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом
_________ згідно з УКТЗЕД".
   У розділі 3 Заяви ( z0934-05 ) зазначається строк, протягом
якого комплектний об'єкт буде ввезено на митну територію України
(вивезено за межі митної території України) та здійснено його
декларування в повному обсязі.
   Строк переміщення через митний кордон України комплектного
об'єкта обчислюється, починаючи  з  дня  завершення  митного
оформлення митним органом першої партії складових комплектного
об'єкта.
 
   2.2. Разом із Заявою ( z0934-05 ) до митного органу подаються
документи, що засвідчують відомості, зазначені в ній, а саме:
   зовнішньоекономічний договір (контракт);
   довідка щодо термінів поставки комплектного об'єкта та їх
обґрунтування;
   технічний опис комплектного об'єкта, наданий виробником або
відправником (стороною зовнішньоекономічного договору (контракту)
комплектного об'єкта, що дає змогу установити призначення й
функції як усього обладнання в цілому, так і його окремих
складових частин;
   складальне креслення  (схема)  комплектного  об'єкта  із
зазначенням у ньому порядкових номерів позицій, визначених у
специфікації на складові комплектного об'єкта;
   специфікація на комплектний об'єкт, складена на підставі
зовнішньоекономічного договору (контракту), із зазначенням у ній
всіх його складових частин за такою формою:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Кількість|Фактурна|Валюта |N ВМД, за якою  |
|з/п|складових   |     |вартість|    |ввезено складові |
|  |комплектного |     |    |    |комплектного   |
|  |об'єкта    |     |    |    |об'єкта      |
|  |       |     |    |    |(заповнюється   |
|  |       |     |    |    |посадовою особою |
|  |       |     |    |    |митного органу)  |
------------------------------------------------------------------
 
   На бажання  підприємства  допускається подання копій цих
документів, завірених печаткою підприємства й підписом  його
керівника.
 
   2.3. Митний орган розглядає Заяву ( z0934-05 ) протягом 10
днів з дня її подання та приймає Рішення.
   У разі потреби отримання додаткових документів для прийняття
Рішення термін розгляду Заяви може бути продовжений керівником
митного органу або особою, яка його заміщує.
 
   2.4. У разі прийняття позитивного Рішення митним органом
заповнюються відповідні розділи Заяви ( z0934-05 ).
   При цьому в розділі "Рішення митного органу" вчиняється запис
"Код  комплектного  об'єкта  ___________  згідно  з  УКТЗЕД.
Дозволяється оформлення складових комплектного об'єкта за кодом
комплектного об'єкта _________ згідно з  УКТЗЕД,  за  умови
переміщення та декларування комплектного об'єкта у визначений
строк".
   У розділі "Строк дії дозволу/особливі умови дозволу/причини
відмови" митний орган зазначає окремо строк дії Рішення та строк,
протягом якого підприємство повинно ввезти на митну територію
України (вивезти за межі митної території України) та здійснити
декларування комплектного об'єкта в повному обсязі з урахуванням
термінів поставки комплектного об'єкта.
   Якщо зовнішньоекономічним    договором    (контрактом)
передбачається переміщення  декількох  однотипних  комплектних
об'єктів на одних і тих самих умовах, то на бажання підприємства
Рішення може видаватися на строк  дії  зовнішньоекономічного
договору (контракту).
   Однотипним комплектним  об'єктом  уважається  комплектний
об'єкт, що класифікується за одним і тим самим кодом згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і який випущено
за одним і тим самим технічним завданням або одними й тими самими
технічними умовами, або аналогічний за принципом дії, схемою,
конструкцією та технічними характеристиками комплектний об'єкт.
   Рішення митного органу підписується начальником або іншою
вповноваженою особою митного органу із зазначенням посади, дати,
ініціалів та прізвища й скріплюється печаткою митного органу,
після чого йому присвоюється реєстраційний номер і проводиться
реєстрація в журналі обліку Заяв.
   Реєстраційний номер Заяви ( z0934-05 ) - це цифровий код, що
складається з десяти знаків, а саме:
   перші п'ять знаків - перші п'ять цифр коду митного органу, у
якому прийнято на розгляд Заяву, згідно  з  класифікатором,
затвердженим Державною митною службою України;
   шостий знак - остання цифра поточного року, відокремлена з
обох боків скісною лінією;
   останні чотири знаки - порядковий номер Заяви в журналі
обліку  Заяв  (у порядку зростання протягом поточного року,
починаючи з одиниці).
   Журнал обліку Заяв містить:
   порядковий номер Заяви згідно з журналом обліку;
   дату реєстрації;
   найменування комплектного об'єкта;
   відомості про підприємство, що подає Заяву митному органу
(найменування/ПІБ, місцезнаходження/місце проживання,  код  за
ЄДРПОУ/номер за ДРФО);
   загальну фактурну вартість комплектного об'єкта у валюті
зовнішньоекономічного договору (контракту);
   кінцевий строк поставки комплектного об'єкта.
   За рішенням начальника митного органу до журналу обліку Заяв
можуть уноситись інші додаткові відомості.
   Один примірник Заяви ( z0934-05 ) разом з пакетом документів
зберігається в окремій справі в підрозділі митного оформлення
митного органу та використовується для здійснення контролю за
переміщенням комплектного об'єкта, а другий - видається  чи
надсилається поштою (з повідомленням про вручення) підприємству.
   Начальник митного  органу  визначає  посадових  осіб,
відповідальних за здійснення контролю за переміщенням комплектного
об'єкта.
 
   2.5. Якщо строк переміщення та декларування комплектного
об'єкта за поданими підприємством документами перевищує шість
місяців, то Рішення приймається митним органом за погодженням з
Державною митною службою України.
 
   2.6. У разі відмови в прийнятті позитивного Рішення в розділі
"Рішення митного органу" Заяви (  z0934-05  )  зазначаються
обґрунтовані причини такої відмови.
   Митний орган відмовляє в прийнятті позитивного Рішення, якщо:
   подано неповний комплект документів (копій цих документів,
завірених печаткою підприємства й підписом його  керівника),
перелік яких наведено в пункті 2.2 цього Порядку;
   складові комплектного об'єкта в зібраному стані не можуть
бути класифіковані  за одним товарним кодом згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   з поданих митному органу документів неможливо встановити
належність окремих складових частин до комплектного об'єкта;
   отримана від підприємства інформація про фактурну вартість
комплектного об'єкта викликає обґрунтовані сумніви;
   складові комплектного об'єкта частково випущено у вільний
обіг.
 
   2.7. Після завершення митного оформлення вантажної митної
декларації на складові комплектного об'єкта в специфікації на
комплектний об'єкт, що подавалася до митного органу разом із
Заявою ( z0934-05 ) та перебуває на контролі в підрозділі митного
оформлення митного органу, проставляється відмітка про митне
оформлення  відповідної складової комплектного об'єкта шляхом
зазначення навпроти цієї складової номера  вантажної  митної
декларації та дати оформлення. Відмітка завіряється підписом та
особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка
здійснила митне оформлення складової комплектного об'єкта.
 
   2.8. У разі вивезення комплектного об'єкта в митному режимі
експорту  підтвердження  про  фактичне  вивезення  складових
комплектного об'єкта за межі митної території України здійснюється
відповідно до Порядку підтвердження відомостей про  фактичне
вивезення товарів за межі митної території України, затвердженого
наказом Державної митної служби України та Державної податкової
адміністрації України від 21.03.2002 N 163/121 ( z0295-02 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2002  за
N 295/6583.
 
   2.9. Митне оформлення комплектного об'єкта в митному органі,
поза зоною діяльності якого розташовано підприємство, що його
переміщує, здійснюється з додержанням вимог статті 71 Митного
кодексу України ( 92-15 ).
   Митне оформлення  складових  комплектного об'єкта повинно
здійснюватись виключно в підрозділі митного  оформлення  (де
перебуває на контролі Заява ( z0934-05 ) митного органу, який
прийняв позитивне Рішення.
 
           3. Прикінцеві положення
 
   3.1. Якщо до партії товарів уходять товари, що не належать до
складових комплектного об'єкта, зазначених у специфікації, що
подавалася разом з Заявою до митного органу, то вони декларуються
за окремими вантажними митними деклараціями та кодами згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   3.2. Якщо до встановленого в Заяві строку комплектний об'єкт
не був увезений на митну територію України (вивезений за межі
митної території України), то митний орган на підставі статті 313
Митного кодексу України ( 92-15 ) визначає коди товарів, митне
оформлення яких було здійснено як складових комплектного об'єкта
за кодом комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД (  2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і вживає заходів щодо сплати
підприємством  податків  і  зборів  у  порядку,  визначеному
законодавством України.
( Пункт 3.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 1162
( z1189-08 ) від 20.10.2008 )
 
   3.3. До закінчення вказаного в Заяві строку митний орган на
підставі Заяви підприємства та згідно з умовами пунктів 2.2 та 2.5
цього Порядку може продовжити зазначений строк, з урахуванням
форс-мажорних  обставин та інших обставин, які перешкоджають
виконанню умов зовнішньоекономічного договору (контракту), що
повинні бути документально підтверджені підприємством.
( Порядок доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1162 ( z1189-08 ) від 20.10.2008 )
 
 Директор Департаменту
 декларування та митних режимів            В.П.Науменко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner