Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 587 від 20.12.2005

Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
        З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2005 N 333
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2005 р.
                   за N 1531/11811
 
 
        Про умови оплати праці працівників
      УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
               з державного матеріального резерву 
  N 202 ( z0406-06 ) від 27.03.2006
  N 149 ( z0514-07 ) від 26.04.2007
  N 203 ( z0713-07 ) від 18.06.2007
  N 165 ( z0510-08 ) від 22.05.2008
  N 348 ( z1287-08 ) від 29.12.2008 }
 
   Відповідно до  постанов  Кабінету  Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від
22.08.2005 N 790 ( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці працівників установ, закладів та
організацій  окремих  галузей  бюджетної сфери" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Українського державного науково-дослідного інституту
"Ресурс" Держкомрезерву України, згідно з додатком 1 до наказу;
{ Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Державного комітету
України з державного матеріального резерву N 203 ( z0713-07 ) від
18.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року }
   схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, наукових
працівників, професіоналів,  фахівців,  технічних  службовців,
робітників  та  інших  працівників  Українського  державного
науково-дослідного інституту "Ресурс", згідно з додатками 2, 3.
 
   2. Надати право директору інституту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:
 
   2.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних
розрядів.
 
   2.2. Посадові  оклади  заступникам  директора  інституту,
заступникам керівників структурних підрозділів інституту - на
5-15 відсотків,  головним  бухгалтерам - на 10-30 відсотків,
помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий
оклад відповідного керівника, визначеного за схемою тарифних
розрядів, затвердженою цим наказом.
 
   2.3. У разі, коли  посадові  оклади  окремих  категорій
працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей  бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими
окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування
підвищень, передбачених  умовами  оплати праці), що діяли до
1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної
заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони
зменшуються,  таким  категоріям  працівників  установлюється
попередній посадовий оклад (без урахувань підвищень, передбачених
умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
 
   2.4. Надбавки працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо  важливої  роботи  (на  строк  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової  дисципліни  зазначені  надбавки
скасовуються або зменшуються;
   б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
інституту;
   в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської -  10,  однієї  східної,  угро-фінської  або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
 
   2.5. Доплати працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються директору інституту,
його заступникам, керівникам структурних підрозділів інституту, їх
заступникам;
   б) у  розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку;
   в) за вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати  встановлюються  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За
наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
   г) за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначені доплати  встановлюються  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
інституту.
   Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого  звання,  повинні  відповідати  нормам  та  вимогам,
передбаченим законодавством.
 
   2.6. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
 
   2.7. Преміювати  працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими
порядком і розмірами преміювання працівників.
   Преміювання директора  інституту,   його   заступників,
установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Держкомрезерву
України в межах коштів на оплату праці.
   Рішення про відповідність почесного звання, ученого звання та
наукового  ступеня  профілю  діяльності  директора  інституту
приймається Держкомрезервом України.
 
   3. Директору інституту запровадити з 1 вересня 2005 року ці
умови оплати праці працівників інституту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі.
 
 В.о. Голови Держкомрезерву України          Р.Г.Головін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство праці та соціальної
 політики України
 
 Заступник Міністра                   Н.Іванова
 
 Міністерство фінансів України
 
 Заступник Міністра                  В.Матвійчук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держкомрезерву
                   07.12.2005 N 333
                   (у редакції наказу
                   Держкомрезерву
                   від 22.05.2008 N 165
                   ( z0510-08 )
 
 
               РОЗМІРИ
     тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
   працівників Українського державного науково-дослідного
      інституту "Ресурс" Держкомрезерву України
 
 
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди |  Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються  |
|         |----------------------------------------------|
|         | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    1    |     1,00     |     1,00     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    2    |     1,06     |     1,09     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    3    |     1,12     |     1,18     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    4    |     1,18     |     1,27     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    5    |     1,24     |     1,36     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    6    |     1,30     |     1,45     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    7    |     1,37     |     1,54     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    8    |     1,47     |     1,64     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    9    |     1,57     |     1,73     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    10    |     1,66     |     1,82     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    11    |     1,78     |     1,97     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    12    |     1,92     |     2,12     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    13    |     2,07     |     2,27     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    14    |     2,21     |     2,42     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    15    |     2,35     |     2,58     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    16    |     2,50     |     2,79     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    17    |     2,66     |     3,00     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    18    |     2,83     |     3,21     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    19    |     3,01     |     3,42     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    20    |     3,25     |     3,64     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    21    |     3,41     |     3,85     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    22    |     3,50     |     4,06     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    23    |     3,71     |     4,27     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    24    |     3,80     |     4,36     |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|    25    |     3,93     |     4,51     |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт.  У  разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 у редакції Наказів Державного комітету з державного
матеріального резерву N 202 ( z0406-06 ) від 27.03.2006, N 149
(  z0514-07  ) від 26.04.2007 - застосовується з 1 квітня
2007 року, N 203 ( z0713-07 ) від 18.06.2007 - застосовується з 1
червня 2007 року, N 165 ( z0510-08 ) від 22.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з державного
матеріального резерву N 348 ( z1287-08 ) від 29.12.2008 }
 
 Заступник директора Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та бухгалтерського
 обліку                         О.П.Кулак
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держкомрезерву
                   України
                   07.12.2005 N 333
 
 
           СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
       посад керівних, наукових працівників,
     професіоналів, фахівців, технічних службовців
      та інших працівників Українського державного
       науково-дослідного інституту "Ресурс"
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Найменування посад         | Тарифні |
|                           | розряди |
|------------------------------------------------------+---------|
|             1              |  2  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Директор                       | 18-22 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний інженер                   | 16-19 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач науково-дослідного відділу (відділення,   | 17-20 |
|лабораторії), учений секретар             |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що| 16-19 |
|входить до складу науково-дослідного відділу     |     |
|(лабораторії)                     |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, | 17-19 |
|стандартизації, науково-технічної інформації, який  |     |
|виконує наукову, науково-технічну або         |     |
|науково-організаційну роботу             |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Старший науковий співробітник             | 14-18 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Науковий співробітник                 | 12-17 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Молодший науковий співробітник            | 10-16 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Працівники, які проводять наукові та науково-технічні |     |
|розробки:                       |     |
|провідні: інженери, конструктори, економісти, інші  | 11-14 |
|фахівці                        |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Професіонали та фахівці: інженери, інженери-технологи,|     |
|програмісти, інші фахівці:              |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|I категорії                      | 12-13 |
|------------------------------------------------------+---------|
|II категорії                     | 11-12 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Працівники інших структурних підрозділів:       |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|завідувач (начальник) відділу: кадрів, планового,   | 10-12 |
|юридичного, міжнародних зв'язків,           |     |
|матеріально-технічного постачання,          |     |
|експлуатаційно-технічного, загального         |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач канцелярії, друкарського бюро, господарства |  5-8  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Провідні фахівці: юрисконсульт, бухгалтер та інші   |  7-9  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Фахівці: референт та інші               |  6-9  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус,    |  4-5  |
|діловод, оператор копіювальних і розмножувальних машин|     |
|------------------------------------------------------+---------|
|Техніки всіх спеціальностей:             |     |
|------------------------------------------------------+---------|
|I категорії                      |  7  |
|------------------------------------------------------+---------|
|II категорії                     |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та бухгалтерського
 обліку                         О.П.Кулак
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Держкомрезерву
                   України
                   07.12.2005 N 333
 
 
           СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
      професій робітників Українського державного
       науково-дослідного інституту "Ресурс"
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Найменування посад          |Тарифні |
|                            |розряди |
|-------------------------------------------------------+--------|
|              1              |  2  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або |    |
|допоміжні роботи:                   |    |
|кур'єр, підсобний робітник, прибиральник виробничих  | 1-2  |
|(службових) приміщень та інші             |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: |    |
|водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної | 1-3  |
|машини і самохідних механізмів; копіювальник та інші  |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні)  |    |
|роботи:                        |    |
|слюсар, токар, столяр, електрик, електромеханік,    | 2-5  |
|сантехнік, водій автомобіля та інші          |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|4. Робітники, які виконують висококваліфіковані    |    |
|(особливо складні та відповідальні) роботи:      |    |
|з ремонту та налагоджування електронного та іншого   | 3-8  |
|особливо складного обладнання, робітники з комплексного|    |
|обслуговування й ремонту будинків та інші       |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та бухгалтерського
 обліку                         О.П.Кулак
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner