Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 718 від 20.12.2005

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Комітету харчової промисловості України, Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 21 травня 1999 року N 83/35


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
            МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2005 N 3133
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2005 р.
                   за N 1580/11860
 
 
     Про затвердження Типового положення про службу
             "Телефон Довіри"
 
 
   Відповідно до статті 13 Закону України "Про соціальну роботу
з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) та підпункту 3 пункту 13
Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2004 N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення
соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про службу "Телефон Довіри"
(додається).
 
   2. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським,  районним,  міським,
районним у містах центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді у двомісячний термін після реєстрації цього наказу в
Міністерстві  юстиції вжити заходів щодо визнання таким, що
втратило  чинність, Примірного положення про службу "Телефон
Довіри", затвердженого наказом Державного центру соціальних служб
для молоді від 04.09.2002 N 80 "Про затвердження Примірних
положень про спеціалізовані служби центрів ССМ".
 
   3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді:
 
   3.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно
до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92
) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
Державної соціальної  служби  для  сім'ї,  дітей  та  молоді
Толстоухову С.В.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   07.12.2005 N 3133
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2005 р.
                   за N 1580/11860
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
          про службу "Телефон Довіри"
 
 
   1. Служба "Телефон Довіри" (далі - служба "ТД") -  це
спеціалізоване формування, яке утворюється центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр).
 
   2. Служба "ТД" не є юридичною особою.
 
   3. Служба "ТД" здійснює свою діяльність згідно з чинним
законодавством та цим Типовим положенням.
 
   4. Служба "ТД" утворюється згідно з наказом директора Центру
за наявності  необхідних  умов,  що  забезпечують  ефективне
функціонування служби "ТД", а саме: наявності окремого приміщення,
що відповідає санітарно-гігієнічним  нормам  і  протипожежним
вимогам, наявності усіх видів комунального благоустрою, службового
телефону та телефону з окремою чи вільною у часи роботи служби
"ТД" лінією зв'язку.
   Приміщення служби "ТД" має бути захищене від стороннього шуму
та проникнення до нього сторонніх осіб.
   При цілодобовому режимі роботи служби "ТД"  мають  бути
передбачені умови для відпочинку та відновлення психологічного
стану консультантів.
 
   5. Головною метою  діяльності  служби  "ТД"  є  надання
психологічних,   соціально-педагогічних,   соціально-медичних,
юридичних та інформаційних послуг особам, які опинилися у складних
життєвих обставинах та звернулися до служби "ТД".
 
   6. Надання допомоги особам, які звертаються до служби "ТД",
здійснюється на безоплатній основі та ґрунтується на принципах
законності,  гуманізму,  дотримання  прав  людини  (дитини),
доступності, анонімності  й  конфіденційності,  професійності,
відповідальності  за  дотримання  етичних  та правових норм,
відсутності будь-якого політичного, ідеологічного або релігійного
тиску на абонента, добровільності у прийнятті допомоги.
 
   7. Основні завдання та функції служби "ТД":
   здійснення психологічного та інформаційного консультування по
телефону  різних категорій і груп населення, які потребують
психологічної  або  інформаційно-консультативної  допомоги  та
звертаються до служби "ТД";
   створення та постійне оновлення банку даних про фахівців та
служби, організації, установи, що працюють у соціальній сфері, для
здійснення переадресації;
   здійснення  переадресації  (направлення)  абонентів,  при
потребі, до інших фахівців та служб, в організації та установи,
які працюють у соціальній сфері, є компетентними у даній проблемі
та більш повно й кваліфіковано можуть задовольнити їхні запити.
 
   8. Ліквідація (реорганізація) служби "ТД" здійснюється згідно
з наказом директора Центру.
 
   9. Службу "ТД" очолює керівник, який призначається на посаду
та звільняється з посади директором Центру.
   На посаду  керівника  служби  "ТД" призначається штатний
спеціаліст Центру, який має вищу психологічну освіту та спеціальну
підготовку у галузі телефонного консультування.
   Керівник служби "ТД" відповідно до покладених на  нього
завдань:
   підпорядковується  заступнику директора або безпосередньо
директору Центру;
   здійснює загальне керівництво службою "ТД", розробляє поточні
та перспективні плани роботи служби "ТД";
   організовує  роботу  служби  "ТД",  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на службу "ТД" завдань;
   звітує про роботу служби "ТД" перед директором відповідного
Центру;
   забезпечує укладання договорів про співпрацю та налагодження
партнерських стосунків з установами та організаціями різних форм
власності  в  контексті  захисту прав, інтересів та надання
соціальних послуг;
   організовує підвищення кваліфікації працівників служби "ТД";
   здійснює внутрішній моніторинг ефективності роботи служби
"ТД".
 
   10. До роботи служби "ТД" можуть залучатись інші спеціалісти
на договірних засадах та волонтери.
 
   11. Фінансування служби "ТД" здійснюється за рахунок коштів,
передбачених на утримання та діяльність відповідного Центру.
 
   12. Видатки  на  оплату  праці  залучених  спеціалістів
обраховуються, виходячи із середніх розмірів посадових окладів
(ставок заробітної плати), затверджених для аналогічних категорій
працівників  відповідних  галузей,  та  відпрацьованого  часу
відповідно до наказу Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 01.11.2000 N 2111 ( z0153-01 ) "Про
затвердження  Положення  про  порядок  реалізації програм та
проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї",
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за
N 153/5344.
 
   13. Служба "ТД" має право:
   визначати форми та методи роботи служби "ТД";
   використовувати для провадження своєї діяльності кошти інших
джерел, у тому числі міжнародну фінансову, технічну допомогу та
міжнародні гранти;
   залучати на договірних засадах фахівців (лікарів, юристів,
психологів), які мають відповідну освіту та підготовку у сфері
психологічного телефонного консультування.
 
   14. Телефонні номери служби "ТД" мають бути занесені до
офіційних довідників і оприлюднені у засобах масової інформації.
Адреса  служби  "ТД"  використовується тільки для службового
користування з метою забезпечення анонімності та безпеки її
працівників.
 
   15. Служба  "ТД"  працює  цілодобово  при  наявності
матеріально-технічних та кадрових ресурсів. У разі неможливості
забезпечити цілодобовий режим роботи служба "ТД" працює не менше
восьми годин на добу з наданням переваги роботі у вечірні та нічні
години.
 
   16. Служба "ТД" налагоджує співпрацю, розвиває та підтримує
контакти із державними та громадськими організаціями: органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними
службами, установами і закладами соціального захисту населення та
окремими громадянами з метою надання ефективної психологічної та
інформаційно-консультативної допомоги громадянам, які звертаються
до служби "ТД".
 
 Заступник директора Державної
 соціальної служби для сім'ї,
 дітей та молоді                  Г.М.Лактіонова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner