Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 726 від 19.12.2005

Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            07.12.2005 N 682
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1483/11763
 
 
    Про затвердження Порядку визначення на конкурсних
     засадах виконавців програми "Фінансова підтримка
      розвитку підприємств молочної переробки",
      що фінансується з Державного бюджету України
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
30 листопада 2005 року N 1125 ( 1125-2005-п ) "Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної
переробки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок визначення на  конкурсних  засадах
виконавців програми "Фінансова підтримка розвитку підприємств
молочної переробки", що фінансується з Державного бюджету України
(додається).
 
   2. Департаменту   розвитку  сільської  місцевості  та
підприємництва (Гайдар М.В.) у встановленому порядку:
   забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України;
   довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства
аграрної політики  України,  Міністерства  аграрної  політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку  обласних,  Управління  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, галузевих об'єднань
при Міністерстві аграрної політики України.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   07.12.2005 N 682
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1483/11763
 
 
               ПОРЯДОК
      визначення на конкурсних засадах виконавців
    програми "Фінансова підтримка розвитку підприємств
        молочної переробки", що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає організацію проведення конкурсу з
визначення виконавців програми КПКВ 2801480 "Фінансова підтримка
розвитку підприємств  молочної переробки", які згідно з КВЕД
( v0441217-96 ) належать до групи 15.5 "Продукти молочні та
морозиво", що фінансується з Державного бюджету України (далі -
Програма).
 
   1.2. Цей Порядок поширюється  на  підприємства  молочної
переробки незалежно від форми власності та організаційно-правової
форми.
 
   2. Порядок організації конкурсу
 
   2.1. Для виконання організаційної роботи,  пов'язаної  з
проведенням конкурсу, Міністерство аграрної політики України (далі
- Мінагрополітики) своїм наказом формує конкурсну комісію з
визначення виконавців Програми (далі - комісія) та затверджує її
склад у кількості не менш як 5 осіб. До комісії входять його
працівники, а в разі потреби (за згодою) - представники галузевих
об'єднань при Мінагрополітики, Української академії аграрних наук,
експерти.
 
   2.2. Заявки на участь у конкурсі з визначення виконавців
Програми подаються претендентами до комісії.
 
   2.3. Претенденти подають до комісії заявки на участь у
конкурсі з визначення виконавців Програми (додаток 1) один чистий
конверт та такі документи:
   2.3.1. Завірені у встановленому порядку копії:
   свідоцтва про державну реєстрацію;
   довідки з  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та
організацій України.
   2.3.2. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік
та за 9 місяців поточного року.
   2.3.3. Пропозиції  претендента щодо видів та обсягів (у
кількісному виразі) робіт і послуг на виконання Програми.
 
   2.4. Усі вищезазначені документи подаються прошитими  та
пронумерованими, з описом документів, що подаються на конкурс з
визначення виконавців Програми (додаток 2), запаковані в конверти,
на яких зазначаються повна назва та реквізити (адреса, телефон,
телефакс, електронна адреса - за наявності) претендента.
 
   2.5. Якщо частина чи вся інформація,  що  міститься  у
пропозиції, має конфіденційний характер або становить комерційну
таємницю, то претендент повинен письмово повідомити про  це
комісію.
   За розголошення такої інформації  члени  комісії  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
   2.6. Розпечатування  конвертів  з документами на конкурс
проводиться відповідальним  секретарем  комісії  в  міру  їх
надходження.
 
   2.7. Подані на конкурс документи реєструються у журналі
обліку претендентів на виконання Програми (додаток 3).
   Документи, представлені не в повному обсязі або неналежним
чином оформлені, не реєструються і повертаються претендентам із
зазначенням причин повернення в 3-денний строк.
 
   2.8. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, комісія
може проводити перевірку достовірності наданої інформації.
   Претендент несе відповідальність за достовірність наданої ним
інформації.
 
   3. Порядок роботи комісії
 
   3.1. Проведення конкурсу покладається на комісію.
 
   3.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
 
   3.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії.
 
   3.4. Голова комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях комісії;
   дає доручення, обов'язкові для членів комісії;
   дає доручення спеціалістам, радникам та  експертам,  які
залучені до роботи комісії.
 
   3.5. День і час проведення конкурсу визначаються комісією.
   Комісія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення конкурсу
розміщує відповідне оголошення в засобах масової інформації.
 
   3.6. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
більшістю  голосів.  У  разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.
 
   3.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні.
 
   4. Визначення переможців конкурсу
 
   4.1. Комісія  проводить  попередній  розгляд  документів,
аналізує та зводить матеріали, які подані претендентами  на
виконання Програми.
 
   4.2. Комісія у встановлений головою комісії термін аналізує
подані претендентом документи, відповідність претендентів вимогам,
викладеним у пункті 4.3 цього Положення, визначає переможців
конкурсу з урахуванням пропозицій щодо видів і обсягів робіт з
виконання Програми.
 
   4.3. Критеріями відбору при визначенні переможців конкурсу є:
   - наявність переважно експортної орієнтації продукції, на
виготовлення якої надається державна підтримка;
   - зосередження основної уваги щодо експорту на ринки країн -
членів СОТ з метою максимального просування продукції українського
виробництва  та  підвищення   рівня   незалежності   від
трейдерів-нерезидентів та імпортерів;
   - наявність досвіду експортної діяльності не менше 3 останніх
років та обсягів експортних поставок не менше 5000 тис. дол. США
щорічно  для  підтвердження  стабільності  підприємництва  та
можливості подальшої роботи в даному напрямку;
   - спрямованість підприємства на опосередковане  залучення
якнайбільшої кількості молокопереробних підприємств України у
власній господарській діяльності шляхом закупівлі у них сировини,
що дасть змогу постійно підтримувати функціональність та подальший
розвиток молокопереробної галузі відповідно до стандартів і потреб
ринків розвинутих країн;
   - застосування підприємством передових світових технологій у
молочній промисловості (у тому числі для забезпечення глибокої
переробки сировини та побічних продуктів), завдяки чому буде
гарантовано вихід готової продукції, що відповідатиме міжнародним
стандартам якості за всіма показниками і буде конкурентоздатною на
світовому ринку;
   - підтвердження досвіду участі підприємства в  державних
програмах, тендерах на поставку молочної продукції;
   - підприємство-одержувач не повинно мати заборгованості по
заробітній платі, платежах в бюджет та до державних цільових
фондів;
   - розв'язання  екологічних  проблем переробки в молочній
галузі.
 
   4.4. Підставами, за яких претендент не може бути визначеним
переможцем конкурсу, є:
   - подання недостовірної інформації;
   - заборгованість з виплати заробітної плати, по платежах в
бюджет та до державних цільових фондів;
   - визнання банкрутом або порушення справи про банкрутство;
   - прийняття рішення про ліквідацію.
 
   4.5. Комісія в 5-денний термін після затвердження результатів
конкурсу формує зведений план використання коштів державного
бюджету на виконання Програми із зазначенням виконавця, виду
робіт, який фінансується, суми виділених коштів і подає його на
затвердження керівництву Мінагрополітики, після якого у 3-денний
термін повідомляє учасників про результати конкурсного відбору.
 
 Начальник Департаменту розвитку
 сільської місцевості
 та підприємництва                   М.В.Гайдар
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.3 Порядку
                   визначення на конкурсних
                   засадах виконавців програми
                   "Фінансова підтримка
                   розвитку підприємств
                   молочної переробки", що
                   фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
               ЗАЯВКА
      на участь у конкурсі з визначення виконавців
    програми "Фінансова підтримка розвитку підприємств
        молочної переробки", що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
   Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення виконавців
програми  "Фінансова  підтримка розвитку підприємств молочної
переробки", що фінансується з Державного бюджету України.
   З вимогами  Порядку  визначення  на  конкурсних  засадах
виконавців програми "Фінансова підтримка розвитку підприємств
молочної переробки" ознайомлені та зобов'язуємося виконувати їх.
 
   Відомості про юридичну особу
 
   1. Назва:
 
   1.1. Повна __________________________________________________
 
   1.2. Скорочена ______________________________________________
 
   2. Місцезнаходження:
 
   2.1. Адреса виконавчого органу ______________________________
 
   2.2. Телефон ________________ Факс _________________________
   Телетайп ________________________ E - mail __________________
 
   3. Класифікаційні ознаки:
 
   3.1. Форма власності ________________________________________
 
   3.2. Види діяльності ________________________________________
 
   3.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________________________
 
   4. Банківські реквізити _____________________________________
 
   5. Державна реєстрація:
 
   5.1. Повна назва реєструвального органу _____________________
 
   5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
 
   6. Орган управління майном __________________________________
 
   7. Керівник _________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________ телефон ________________________________________
 
   8. Головний бухгалтер __________________ телефон ____________
 
 Керівник _____________
 М.П.   (підпис)
 
 Начальник Департаменту розвитку
 сільської місцевості
 та підприємництва                   М.В.Гайдар
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Порядку
                   визначення на конкурсних
                   засадах виконавців програми
                   "Фінансова підтримка
                   розвитку підприємств
                   молочної переробки", що
                   фінансується з Державного
                   бюджету України
 
       Міністерство аграрної політики України
           (уповноважений орган)
 
 
             ОПИС ДОКУМЕНТІВ,
     що подаються на конкурс з визначення виконавців
    програми "Фінансова підтримка розвитку підприємств
        молочної переробки", що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
-----------------------------------------------------------------
 (найменування суб'єкта господарювання - підприємства молочної
              переробки)
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування документа     |Кількість|Примітка |
|з/п |                    | аркушів |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Заявка на участь у конкурсі з     |     |     |
|  |визначення виконавців програми     |     |     |
|  |"Фінансова підтримка розвитку     |     |     |
|  |підприємств молочної переробки", що  |     |     |
|  |фінансується з Державного бюджету   |     |     |
|  |України                |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 2 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію|     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 3 |Копія довідки з Єдиного державного   |     |     |
|  |реєстру підприємств та організацій   |     |     |
|  |України                |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 4 |Баланс виробничо-фінансової діяльності |     |     |
|  |за останній рік та за 9 місяців    |     |     |
|  |поточного року             |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 5 |Пропозиції претендента з виконання   |     |     |
|  |програми "Фінансова підтримка розвитку |     |     |
|  |підприємств молочної переробки"    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис заявника _________________________________________
 
 "____" _________ 2005 р.        М.П.
 
 Відмітка про прийняття документів
 
 "___"_________ 2005 р. N _________  ____________________________
                       (підпис)
                   (П.І.Б. відповідальної особи)
__________________________________________________________________
         (посада відповідальної особи)
 
 Начальник Департаменту розвитку
 сільської місцевості
 та підприємництва                   М.В.Гайдар
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.7 Порядку
                   визначення на конкурсних
                   засадах виконавців програми
                   "Фінансова підтримка
                   розвитку підприємств
                   молочної переробки", що
                   фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
             ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
        претендентів на виконання програми
      "Фінансова підтримка розвитку підприємств
        молочної переробки", що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Повна назва   |Дата подання|  Підпис  |Примітка |
|з/п | претендента, район, | заявки та |відповідально-|     |
|  |  область, код за  | документів | го секретаря |     |
|  |    ЄДРПОУ    |      |       |     |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
| 1 |     2     |   3   |   4    |  5  |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
|  |           |      |       |     |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
|  |           |      |       |     |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
|  |           |      |       |     |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
|  |           |      |       |     |
|----+---------------------+------------+--------------+---------|
|  |           |      |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту розвитку
 сільської місцевості
 та підприємництва                   М.В.Гайдар
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner