Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 737 від 12.12.2005

Про встановлення заохочувальної відзнаки Міністерства оборони України - медалі "За сприяння Збройним Силам України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
       при Міністерстві охорони навколишнього
         природного середовища України
 
              Н А К А З
 
            05.12.2005 N 295
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2006 р.
                   за N 58/11932
 
 
      Про внесення змін та доповнень до Інструкції
     із застосування Класифікації запасів і ресурсів
       корисних копалин державного фонду надр
        до родовищ мінеральних підземних вод
 
 
   Відповідно до Положення про Державну комісію України по
запасах  корисних  копалин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.11.2000 N 1689 ( 1689-2000-п ), з метою
визначення вимог до ресурсної частини підземних вод згідно з
Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
05.05.97 N 432 ( 432-97-п ), зі змінами від 05.07.2004 N 850
( 850-2004-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  зміни  та  доповнення  до  Інструкції із
застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод,
затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних
копалин від 14.03.2002 N 32 ( z0320-02 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за N 320/6608 (додаються).
 
   2. Відділу підземних вод, гідромінеральної  сировини  та
лікувальних грязей (Бакаржієва О.О.):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
 
   2.2. У десятиденний термін після державної реєстрації довести
зміни та доповнення до відома зацікавлених органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова ДКЗ                       Г.І.Рудько
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Голова Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Міністерство охорони 
 навколишнього природного 
 середовища України
 
 Перший заступник Міністра                С.О.Лизун
 
 Заступник Міністра аграрної 
 політики України                   С.І.Мельник
 
 Міністерство охорони здоров'я України
 
 Перший заступник Міністра - 
 головний державний санітарний 
 лікар України                    С.П.Бережнов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної комісії
                   України по запасах корисних
                   копалин
                   05.12.2005 N 295
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2006 р.
                   за N 58/11932
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Інструкції із застосування Класифікації
     запасів і ресурсів корисних копалин державного
        фонду надр до родовищ мінеральних
             підземних вод
              ( z0320-02 )
 
 
   1. У розділі 1:
   у п'ятому абзаці пункту 1.1 слова "прогнозних ресурсів"
замінити словами "перспективних та прогнозних ресурсів";
   пункт 1.9 викласти в такій редакції: "Ресурси мінеральних вод
(тут і далі за текстом під ресурсами розуміють перспективні та
прогнозні ресурси) - оцінені за даними геологічного вивчення надр
обсяги мінеральних вод, що характеризують потенційні можливості їх
видобування з надр на відповідній  території  з  визначеною
забезпеченістю витрат (рівнів) підземних вод";
   у пункті 1.10 слова "прогнозні ресурси" замінити словом
"ресурси";
   у пункті 1.12 слова "Прогнозні ресурси" замінити словом
"Ресурси";
   у пункті 1.13 слова "прогнозних ресурсів" замінити словом
"ресурсів".
 
   2. У розділі 4:
   у назві розділу 4 виключити слово "прогнозних";
   пункт 4.3 викласти в такій редакції:
   "Перспективні ресурси (категорія Р ) - це оцінена кількість
                    1
мінеральних підземних вод певної якості й цільового призначення у
межах артезіанських басейнів, гідрогеологічних масивів, областей,
районів,  площ  та  ділянок  поширення водоносних горизонтів
(комплексів),     перспективних     для     подальшого
промислово-господарського освоєння, обсяги, якість, геологічні,
гідрогеологічні, водогосподарські та інші умови формування яких
вивчені  на  рівні,  достатньому  для визначення доцільності
проведення пошукових та пошуково-оцінювальних робіт.
   Перспективні ресурси   є   основою   для   проведення
пошуково-оцінювальних  робіт з метою виявлення нових родовищ
мінеральних    підземних    вод.    При    подальшому
геолого-гідрогеологічному   вивченні   перспективні  ресурси
переводяться в  експлуатаційні  запаси  за  категоріями,  що
відповідають  рівню  їхнього  вивчення.  Перспективні ресурси
враховуються при складанні схем комплексного використання  й
охорони надр.
   Перспективні ресурси є найбільш вивченою частиною прогнозних
ресурсів.
   Прогнозні ресурси (категорія Р )  віддзеркалюють  реальні
                   2
можливості відбору підземних вод при раціональній схемі розміщення
водозаборів і стабільних умовах їхньої експлуатації.
   Прогнозні ресурси можуть враховуватись при складанні схем
комплексного використання підземних вод з метою удосконалення
схеми розташування водозаборів підземних вод і раціонального
використання водних ресурсів".
 
   3. У розділі 5:
   у таблиці, у графі "Ступінь геологічного  вивчення",  в
останньому  рядку  слова "прогнозні ресурси" замінити словом
"ресурси";
   у першому реченні останнього абзацу розділу слова "прогнозні
ресурси" замінити словом "ресурси".
 
   4. У розділі 7:
   у назві розділу 7 виключити слово "прогнозних";
   у першому реченні першого абзацу замінити слова "прогнозні
ресурси" словом "ресурси";
   у третьому реченні першого абзацу замінити слова "8 класів"
словами  "9  класів"  та слова "прогнозних ресурсів" словом
"ресурсів";
   у таблиці, у графі 3 "Ступінь геологічного вивчення", в
останній клітинці графи після слів "попередньо розвідані запаси
(..2)" з нового рядка додати слова "перспективні ресурси (..3)";
   у таблиці, у графі 4 "Код класу", в останній клітинці після
цифр "332" додати з нового рядка цифри "333".
 
   5. У розділі 9:
   у назві розділу 9 виключити слово "прогнозних";
   у пункті  9.6 слова "Прогнозні ресурси" замінити словом
"Ресурси";
   підпункт 9.9.5 пункту 9.9 викласти в такій редакції:
   "Перспективні ресурси  (категорія  Р )  оцінюються  за
                      1
розрахунковою кількістю підземних вод, яка віддзеркалює можливості
використання підземних вод стосовно проектної, а  незадіяної
частини - стосовно умовної схеми розташування водоспоживачів, з
урахуванням  природоохоронних  обмежень  та  85-відсоткової
забезпеченості витрат (рівнів) підземних вод.
   Розрахунки базуються  на  результатах  різномасштабного
геологічного й гідрогеологічного картування, гідрогеологічних,
воднобалансових, геофізичних та гідрохімічних досліджень.
   Прогнозні ресурси (категорія Р ) оцінюються за розрахунковою
                  2
кількістю підземних вод, яка може бути отримана на території, що
вивчається, на всій площі розповсюдження продуктивних водоносних
горизонтів  при  відстанях  між  водозабірними спорудами, що
забезпечують відносно повне використання всіх джерел формування
підземних  вод,  при максимально можливих зниженнях рівня й
розрахункових термінах  експлуатації  при  дебітах  проектних
свердловин, які забезпечують потреби водоспоживачів на території,
що оцінюється.
   Розрахунки базуються  на  результатах  різномасштабного
геологічного й гідрогеологічного картування, гідрогеологічних,
воднобалансових, геофізичних та  гідрохімічних  досліджень  з
урахуванням  природоохоронних  обмежень  та обґрунтованої для
відповідних природних  умов  забезпеченості  витрат  (рівнів)
підземних вод".
 
 Заступник голови ДКЗ України              О.П.Мітько<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner