Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 690 від 07.12.2005

Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ДПА України,
                   Держкомстату України
                   01.12.2005 N 539/397
                   ( z1547-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 грудня 2005 р.
                   за N 1548/11828
 
 
               ЗМІНИ
      до Правил обліку податку на додану вартість
   для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу
    пільг з цього податку на формування дохідної частини
          Державного бюджету України
              ( z0939-04 )
 
 
   1. Слова "продаж" та "надання" у всіх відмінках замінити
словом "поставка" у відповідних відмінках.
 
   2. Слова "роботи, послуги" у всіх відмінках замінити словом
"послуги" у відповідних відмінках.
 
   3. Слова "книга обліку продажу" та "книга обліку придбання" у
всіх відмінках замінити словами "реєстр отриманих та виданих
податкових накладних" у відповідних відмінках.
 
   4. У пункті 2:
   підпункт 2.3 викласти в такій редакції:
   "2.3. Платники податку до операцій з поставки окремих товарів
(послуг), що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість,
нараховують податкові зобов'язання за нульовою ставкою цього
податку як до операцій з вивезення товарів (супутніх послуг) у
митному режимі експорту або реекспорту, так і до окремих товарів
(послуг) на митній території України";
   у підпункті 2.4 слова "технопарки, заготівельні підприємства"
виключити;
   підпункти 2.7 та 2.8 викласти в такій редакції:
   "2.7. Щодо кожної операції з поставки товарів (послуг), що є
об'єктом оподаткування податком на додану вартість, платники
податку  на дату виникнення податкових зобов'язань складають
податкову накладну, форму та порядок заповнення якої затверджено
наказом  ДПА  України від 30.05.97 N 165 ( z0233-97 )  та
зареєстровано в Міністерстві  юстиції  України   23.06.97
за N 233/2037 (із змінами) (далі - Порядок).
 
   2.8. Кожна податкова накладна та її дані відповідно продавцем
та покупцем товарів (послуг) відображаються у Реєстрах отриманих
та виданих податкових накладних, форму та порядок заповнення яких
затверджено вищезазначеним наказом".
 
   5. У пункті 4:
   підпункти 4.1 - 4.3 викласти в такій редакції:
   "4.1. Операції з поставки товарів (послуг), що звільнені від
оподаткування податком на додану вартість або не є об'єктом
оподаткування податком на додану вартість
   4.1.1. Перелік операцій з поставки товарів (послуг), що
звільняються від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість, передбачено такими законодавчими
актами: Законом ( 168/97-ВР ), іншими законами України з питань
оподаткування, міжнародними договорами (угодами), ратифікованими
Верховною Радою України.
   4.1.2. На операції з поставки товарів (послуг), що звільнені
від оподаткування або не є об'єктом оподаткування податком на
додану вартість, при оформленні податкової накладної у розділі VI
та графі 10 робиться помітка "Без ПДВ" з обов'язковим посиланням
на відповідний пункт (підпункт) або статтю нормативно-правового
акта, відповідно  до  якого  така  операція  звільнена  від
оподаткування або не є об'єктом оподаткування.
   4.1.3. Дані  податкових  накладних  як продавцем товарів
(послуг), так і покупцем переносяться відповідно до Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних.
   4.1.4. У розділі II "Видані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних платники податку, які
здійснюють операції з поставки товарів (послуг), звільнених від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування податком на додану
вартість, заповнюють графи 6 "Загальна сума поставки, включаючи
ПДВ" та 10 "Поставка товарів (послуг) та  послуги,  надані
нерезидентом на митній території України, які звільнені від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування (сума поставки)" та
інші графи, заповнення яких є обов'язковим.
   4.1.5. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи
кварталу) обсяги, які звільнені від оподаткування або не є
об'єктом оподаткування податком на додану вартість, з Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних платником  податку
переносяться відповідно до рядків 4 (колонка А) та 3 (колонка А)
розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з податку
на додану вартість, форму і порядок заповнення якої затверджено
наказом ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 )   та
зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  09.07.97
за N 250/2054 (із змінами) (далі - Порядок-1).
   4.1.6. У разі, якщо в податковій декларації з податку на
додану вартість заповнені рядки 3 та 4, то до неї додається
довідка довільної форми, засвідчена  підписом  керівника  чи
головного бухгалтера та печаткою, якщо платник фізична особа -
підписом платника податку, із зазначенням виду операції з поставки
товарів   (послуг)   та   пункту   (підпункту),   статті
нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція
звільнена від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість.
   4.1.7. У розділі I "Отримані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з придбання
товарів (послуг) як без податку на додану вартість, так і з
податком  на  додану  вартість, що використовуються у межах
господарської діяльності платника податку для здійснення операцій,
які звільняються від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість, відображаються у графі 6 "Загальна
сума,  включаючи  ПДВ", у графі 9 "Придбання (виготовлення,
будівництво, спорудження), імпорт товарів (послуг), включаючи
одержання  від нерезидента з метою їх використання у межах
господарської діяльності для здійснення операцій, які звільнені
від оподаткування або не є об'єктами оподаткування, вартість без
ПДВ", у  графі  10  "Придбання  (виготовлення,  будівництво,
спорудження), імпорт товарів (послуг), включаючи одержання від
нерезидента з метою їх використання у  межах  господарської
діяльності  для  здійснення  операцій,  які  звільнені  від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування, сума ПДВ", інших
графах, заповнення яких є обов'язковим.
   4.1.8. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи
кварталу) сума, відображена у графі 9 розділу I  "Отримані
податкові  накладні" Реєстру отриманих та виданих податкових
накладних, розподіляється у рядках  10.2  (колонка  А),  11.2
(колонка А), 12.3 (колонка А), 13.1 (колонка А), 13.2 (колонка А),
13.3 (колонка А) відповідно до реквізитів, зазначених у розділі II
"Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану
вартість.
   Сума податку на додану вартість, яка відображена у графі 10
розділу I "Отримані податкові накладні" Реєстру отриманих та
виданих  податкових  накладних,  - це сума податку, яка не
відноситься до складу податкового кредиту, а збільшує валові
витрати таких товарів (послуг), які звільняються від податку або
не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
   4.1.9. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість за операціями з поставки товарів
(послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану
вартість або не є об'єктом оподаткування податком на додану
вартість, здійснюється за алгоритмом
 
 СП = (V пост.зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х
x 20 %,
 
   де:
   СП - сума пільг;
   V пост.зв. - обсяги продажу товарів (послуг), звільнених від
оподаткування податком на додану вартість або які не є об'єктом
оподаткування - з рядка 4 та відповідно з рядка 3 декларації з
податку на додану вартість;
   V прид. з податком  - обсяги з придбання (виготовлення,
будівництва, спорудження) з податком на додану вартість на митній
території України товарів (послуг) та імпортованих товарів, а
також отриманих від нерезидента на митній території України послуг
з метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню
(п. 3.2 статті 3 Закону ( 168/97-ВР )  або/та  звільнені  від
оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти),
з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.1 і 13.3 податкової
декларації з податку на додану вартість відповідно, збільшені на
суму податку на додану вартість, сплачену (нараховану) у складі
ціни придбання/імпортування/отримання від нерезидента;
   V прид. без податку - обсяги придбаних на митній території
України та імпортованих товарів (послуг) без податку на додану
вартість - з рядка 11.2 (колонка А) та рядка 13.2 податкової
декларації з податку на додану вартість відповідно.
   4.1.10. Не проводиться розрахунок не внесених до державного
бюджету сум податку на додану вартість суб'єктами підприємництва,
які здійснюють операції з поставки товарів (послуг), що не є
об'єктом оподаткування, у разі:
   а) передачі орендодавцем (лізингодавцем) майна в користування
орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної
оренди (лізингу), а також повернення такого майна орендодавцю
(лізингодавцю) після закінчення дії такого договору;
   б) передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору)
згідно з договором позики та повернення такого майна із застави
(іпотеки) його власнику після закінчення дії такого договору, якщо
місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території
України;
   в) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також
повернення  майна із схову (відповідального зберігання) його
власнику;
   г) обігу валютних цінностей (у тому числі національної та
іноземної валюти), банківських  металів,  банкнот  та  монет
Національного банку України, за винятком тих, що використовуються
для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна
вартість; випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей,
запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України; виплати
грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття
ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші
замінники гривні, призначені для використання у гральних автоматах
та іншому гральному устаткуванні;
   ґ)  виплат  у  грошовій  формі заробітної плати (інших
прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій за
рахунок  бюджетів  або  Пенсійного  фонду України чи фондів
загальнообов'язкового  соціального  страхування (крім тих, що
надаються у майновій формі); виплат дивідендів та роялті в
грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються
емітентом.
 
   4.2. Операції з поставки товарів (послуг), оподаткування яких
здійснюється за нульовою ставкою
   4.2.1. Операції  з  поставки  товарів  (послуг),  що
оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою,
визначено такими законодавчими актами: Законом ( 168/97-ВР ),
іншими законами з питань оподаткування, міжнародними договорами
(угодами), ратифікованими Верховною Радою України.
   4.2.2. Загальна сума пільг операцій з поставки  товарів
(послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою (експорт товарів
(супутніх послуг) за межі митної території України, поставка
сільськогосподарськими товаровиробниками переробним підприємствам
молока та м'яса живою вагою, поставка газу, імпортованого на митну
територію України, крім поставки населенню, бюджетним установам та
неплатникам, надання транспортних послуг (міжнародні перевезення)
та інші), складається з:
   а) суми пільги внаслідок застосування нульової ставки;
   б) суми податку на додану вартість з таких операцій, що
підлягає відшкодуванню.
   4.2.3. Складові загальної суми пільг включаються до Довідника
пільг за окремими кодами.
   4.2.4. Пунктом 11 Порядку заповнення податкової накладної
установлено,  що  операції  з поставки товарів (послуг), що
підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, відображаються у
податковій накладній у графах 8 (поставка на митній території
України), 9 (експорт) та в розділі VI (з відповідною поміткою).
   4.2.5. У розділі II "Видані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з поставки
товарів (послуг) за нульовою ставкою відображаються у графі 9
"Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на
митній території України,  які  підлягають  оподаткуванню  за
ставкою 0 %", інших графах, заповнення яких є обов'язковим.
   4.2.6. У податковій декларації з податку на додану вартість
операції  з  поставки  товарів  (послуг), оподаткування яких
здійснюється за нульовою ставкою, відображаються в рядку  2
"Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою", з якого 2.1
(експортні операції), 2.2 (інші операції, що оподатковуються за
нульовою ставкою) (колонка А) розділу I "Податкові зобов'язання".
   4.2.7. У податковій декларації з податку на додану вартість
придбання товарів (послуг) з метою їх використання у межах
господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають
оподаткуванню за нульовою ставкою, відображаються у рядках 10.1
(придбання з податком на додану вартість на митній території
України), 11.1 (придбання без податку на додану вартість на митній
території України) (колонка А), 12 (імпортовані товари та отримані
від нерезидента на митній території України послуги) (колонка А),
з якого рядки 12.1 "ПДВ, сплачений митним органам", 12.2 "погашені
податкові векселі, що дають право на збільшення податкового
кредиту в поточному звітному періоді", 12.3 "звільнені від ПДВ
(статті 5, 11 Закону ( 168/97-ВР ), інші нормативно-правові акти)"
(колонка А), 12.4 "послуги, отримані від нерезидента", 12.5
"товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за
цільовим призначенням" розділу II "Податковий кредит".
   4.2.8. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість через застосування нульової ставки
здійснюється за алгоритмом
 
       СП = (V пост. нуль. - V прид.) x 20 %,
   де:
   СП - сума пільг;
   V пост. нуль. -  обсяги  поставки  товарів  (послуг),
оподатковуваних за нульовою ставкою, - з відповідних підрядків
рядка 2 податкової декларації з податку на додану вартість;
   V прид. - обсяги придбання товарів (послуг) на  митній
території  України  -  з рядків 10.1, 11.1 (колонка А) та
імпортованих товарів (послуг) - з відповідних підрядків рядка 12
(колонка А) податкової декларації з податку на додану вартість для
здійснення  операцій  з  поставки  товарів  (послуг),  які
оподатковуються за нульовою ставкою.
   4.2.9. Розрахунок  сум  податку  на додану вартість, що
підлягають відшкодуванню з державного бюджету при застосуванні
нульової ставки, здійснюється за алгоритмом
 
           СП = ПК факт. сплач.,
 
   де:
   СП - сума пільг;
   ПК факт. сплач. - сума податку на додану вартість, фактично
сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому
періоді постачальникам товарів (послуг), які використовуються у
межах господарської діяльності платника для здійснення операцій,
які оподатковуються за нульовою ставкою, у частині використання у
зазначених операціях - з рядка 10.1 (колонка Б) та рядків 12.1,
12.2, 12.4, 12.5 (колонка Б) розділу II "Податковий кредит"
податкової декларації з податку на додану вартість попереднього
звітного періоду.
   4.2.10. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість за експортованими товарами (супутніми
послугами) при бартерній (товарообмінній)  формі  розрахунків
здійснюється за алгоритмом
 
     СП = (V експорт.бартер. - (V прид.з податком +
         + V прид.без податку)) х 20 %,
 
   де:
   СП - сума пільг;
   V експорт.бартер. - обсяги експорту товарів (супутніх послуг)
за бартерними (товарообмінними)  операціями - з  підрядка 2.1
(у частині бартерних обсягів з поставки) рядка 2 декларації з
податку на додану вартість;
   V прид.з податком - обсяги придбаних товарів (послуг) на
митній території України та імпортованих з податком на додану
вартість для операцій з експорту за бартерними (товарообмінними)
операціями - з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.1 і 13.3
(колонка А) податкової декларації з податку на додану вартість,
збільшені на суму податку на додану вартість, сплачену у складі
ціни придбання/імпортування;
   V прид.без податку - обсяги придбаних на митній території
України та імпортованих товарів (послуг) без податку на  додану
вартість - з рядка 11.2 та рядка 13.2 (колонка А) декларації з
податку на додану вартість.
 
   4.3. Операції з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному
режимі імпорту або реімпорту, що звільнені від оподаткування
податком на додану вартість
   4.3.1. До об'єкта оподаткування податком на додану вартість
відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1  статті 3  Закону
( 168/97-ВР ) включаються також операції з ввезення  товарів
(супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту та згідно
з підпунктом "а" пункту 6.5 Закону - операції з надання послуг
нерезидентом на митній території України.
   4.3.2. Базою оподаткування для товарів, які імпортуються на
митну територію України, відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону
( 168/97-ВР ) є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але
не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації,
з  урахуванням  витрат  на  транспортування,  навантаження,
розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину
митного  кордону  України,  сплати  брокерських,  агентських,
комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з імпортом таких
товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності,
що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а
також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком
податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (послуг)
згідно з законами України з питань оподаткування.
   4.3.3. У розділі I "Отримані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з ввезення
товарів на митну територію України,  які  звільняються  від
оподаткування податком на додану вартість, відображаються на
підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації у
графі 6 "Загальна сума, включаючи ПДВ", у графі 9 "Придбання
(виготовлення,  будівництво,  спорудження),  імпорт  товарів,
включаючи одержання від нерезидента послуг з метою їх використання
у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які
звільнені від оподаткування або не є об'єктами оподаткування,
вартість без ПДВ" та інших графах, заповнення яких є обов'язковим.
   4.3.4. У податковій декларації з податку на додану вартість
обсяги придбаних імпортованих товарів без сплати податку на додану
вартість включаються до рядків 12.3 (звільнені імпортовані товари
та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які оподатковуються за  ставкою
20 % чи 0 %), 13.2 ( звільнені імпортовані товари та отримані від
нерезидента на митній території України послуги з метою їх
використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3
Закону ( 168/97-ВР ) або звільнені від оподаткування (статті 5, 11
Закону,    інші    нормативно-правові    акти)),    15
(придбання(виготовлення,  будівництво,  спорудження)без  ПДВ
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та
отримання від нерезидента на митній території України послуг, які
не призначаються для їх використання у господарській діяльності,
або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної
території України, місце поставки яких визначається відповідно до
п. 6.5 ст. 6 Закону) (колонка А) розділу II "Податковий кредит".
   4.3.5. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість через отримання пільг при ввезенні
товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту
здійснюється за алгоритмом
 
           СП імп. = V імп. х 20 %,
 
   де:
   СП імп. - сума пільги;
   V імп. - обсяг ввезених товарів (супутніх послуг),  що
звільнені від оподаткування ПДВ, та відображених у рядках 12.3,
13.2 та 15 (колонка А) розділу II "Податковий кредит" податкової
декларації з податку на додану вартість".
 
   6. Підпункт 4.4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.5 -
4.10 вважати відповідно підпунктами 4.4 - 4.9.
 
   7. В підпункті 4.4:
   підпункт 4.4.3 викласти в такій редакції:
   "4.4.3. Сільськогосподарські  товаровиробники,  на  яких
поширюються вказані норми пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону
( 168/97-ВР ), ведуть окремий облік щодо таких операцій з поставки
і на його підставі заповнюють та подають до органів державної
податкової служби, поряд із загальною, податкову декларацію з
податку на додану вартість (скорочену), за якою не проводяться
розрахунки з бюджетом. Податкова декларація з податку на додану
вартість (скорочена) подається за формою, яка затверджена наказом
ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ) та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (із змінами)";
   у абзаці п'ятому підпункту 4.4.6 слова та цифри "рядок 23.2
(колонка Б)" замінити словами та цифрами "рядок 23".
 
   8. У абзаці п'ятому підпункту 4.5.4 слова та цифри "рядок
23.2 (колонка Б)" замінити словами та цифрами "рядок 23".
 
   9. Підпункти 4.7 і 4.8 виключити. У зв'язку з цим підпункт
4.9 вважати відповідно підпунктом 4.7.
 
 Заступник директора
 Департаменту податку
 на додану вартість                  Л.В.Косміна
 
 Заступник директора
 департаменту міжгалузевої
 статистики підприємств               М.С.Кузнєцова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner