Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 777/693/826/1137 від 21.11.2005

Про втрату чинності наказу Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України, Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Голови Державної митної служби України від 20.12.96 N 410/393/542/561


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.11.2005 N 624
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2005 р.
                   за N 1452/11732
 
 
       Про внесення змін до Порядку проведення
      сертифікації виробництва лікарських засобів,
        затвердженого наказом МОЗ України
            від 30.10.2002 N 391
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" ( 1629-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 2004 року N 1419 ( 1419-2004-п ) та Положення про
Державну  службу  лікарських  засобів  і  виробів  медичного
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 року N 789 ( 789-2003-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести  зміни  до  Порядку  проведення  сертифікації
виробництва лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 30.10.2002 N 391 ( z0908-02 ) та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 22.11.2002 за
N 908/7196 (зі змінами) (додаються).
 
   2. Заступнику голови Державної служби лікарських засобів і
виробів  медичного призначення Підпружникову Ю.В. забезпечити
подання цього наказу в установленому  порядку  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та його опублікування в
засобах масової інформації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра В.Л. Весельського.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   21.11.2005 N 624
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2005 р.
                   за N 1452/11732
 
 
               ЗМІНИ
        до Порядку проведення сертифікації
         виробництва лікарських засобів
              ( z0908-02 )
 
 
   1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
   "3.2. Для отримання або визнання сертифіката Заявник подає до
Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 1). Заява
подається особисто або через уповноважену в установленому порядку
особу. До заяви додаються такі документи:
   довідка про якість продукції згідно з додатком 2;
   довідка про  результати  перевірок,  проведених  органами
державного контролю, за формою згідно з додатком 3;
   загальний перелік номенклатури продукції за формою згідно з
додатком 4 в письмовому та електронному виглядах;
   досьє виробничої дільниці за формою згідно з додатком 5 цього
Порядку (для резидентів);
   копія досьє виробничої дільниці  та  його  переклад  на
українську  або  англійську  мову, засвідчена Заявником (для
нерезидентів);
   копія свідоцтва, виданого Державною службою у встановленому
порядку, про атестацію або акредитацію лабораторії, яка контролює
якість лікарських засобів на виробництві (для резидентів);
   копія сертифіката відповідності  вимогам  НВП  виробничої
дільниці, що вказана в Заяві, виданого відповідним державним
органом країни, де розташоване виробництво, засвідчена цим органом
(за наявності);
   копія документа, що засвідчує відповідність вимогам  НВП
виробничої  дільниці,  що  є власним закордонним підрозділом
підприємства, основне виробництво якого розташоване в країні-члені
міжнародної  системи  співробітництва фармацевтичних інспекцій
(PIC/S), США або Японії, виданого відповідним державним органом
країни, де розташоване основне виробництво, засвідчена цим органом
(за наявності);
   копія звіту  останньої перевірки виробничої дільниці, що
вказана в заяві, відповідним державним органом  країни,  де
розташоване виробництво, засвідчена цим органом, та переклад цього
звіту  на  українську  мову,  засвідчений  Заявником  (для
нерезидентів);
   копія звіту останньої перевірки виробничої дільниці, яка є
власним закордонним підрозділом підприємства, основне виробництво
якого  розташоване  в  країні-члені  міжнародної  системи
співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), США або Японії,
проведеної відповідним державним органом країни, де розташоване
основне виробництво, засвідчена цим органом, та переклад цього
звіту  на  українську  мову,  засвідчений  Заявником  (для
нерезидентів);
   копії сертифікатів виробничої дільниці, що вказана у заяві,
видані державними органами інших країн (за наявності).
   Заява про видачу або визнання сертифіката та документи,
додані до неї, підлягають зберіганню в Державній службі протягом
10 років".
 
   2. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Державна служба в термін до 15 робочих днів після
реєстрації заяви перевіряє та  опрацьовує  наданий  комплект
документів на відповідність вимогам цього Порядку і у термін не
пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку інспектування
направляє на адресу Заявника письмове повідомлення про мету, дати,
терміни, план та програму інспектування виробництва. Визнання
сертифіката може здійснюватися без проведення інспектування у
разі:
   якщо сертифіковане  виробництво  розташоване на території
країни-члена міжнародної системи співробітництва фармацевтичних
інспекцій (PIC/S), США чи Японії або виробнича дільниця є власним
закордонним підрозділом підприємства, основне виробництво якого
розташоване в зазначених країнах (за наявності документа, що
засвідчує відповідність цієї дільниці вимогам НВП,  виданого
відповідним державним органом країни, де розташоване основне
виробництво, та звіту  останньої  перевірки  цієї  дільниці,
проведеної цим органом);
   якщо існує взаємовизнання вимог НВП та процедур інспектування
між Державною службою та відповідним державним органом країни, де
розташоване виробництво, указане в заяві".
 
   3. Додаток 4 до пункту 3.2 Порядку викласти в такій редакції:
 
                   "Додаток 4
                   до пункту 3.2 Порядку
                   проведення сертифікації
                   виробництва лікарських
                   засобів ( z0908-02 )
                   (в редакції наказу
                   МОЗ України
                   21.11.2005 N 624)
                   
 
            ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
           номенклатури продукції
 
 
 виробництва _____________________________________________________
               (назва Заявника)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування лікарського засобу   |Реєстраційне посвідчення|  Назва  | Додаткова |
|з/п|                      | (торгова ліцензія),  |(позначення),| інформація |
|  |                      |     N від     | номер і дата|   (за   |
|  |-------------------------------------------+------------------------| затвердження|необхідності)|
|  |  торговельна назва  |   міжнародна  |в Україні| в країні, де |   ТНД   |       |
|  |  (лікарська форма  |непатентована назва|     | здійснюється |       |       |
|  |   та дозування)   |діючих складових (у|     | виробництво |       |       |
|  |-----------------------|т.ч. їх перелік для|     |   (для   |       |       |
|  |українською|англійською|багатокомпонентних)|     | Заявників - |       |       |
|  |  мовою  |  мовою  | (латинською або |     |нерезидентів) |       |       |
|  |      |      | англійською мовою)|     |       |       |       |
|---+-----------+-----------+-------------------+---------+--------------+-------------+-------------|
|  |      |      |          |     |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дата складання "____" ______________ 20 ____ року
 
 Керівник підприємства (посада)  ____________   ______________
                  (підпис)      (П.І.Б.)
                       печатка
 
 Уповноважена особа з якості   ____________   ______________
                  (підпис)      (П.І.Б.)
 
 Уповноважена особа з виробництва ____________   ______________
                  (підпис)      (П.І.Б.)
 
 
   4. Додаток 11 до пункту 3.13 Порядку викласти в такій
редакції:
 
                   "Додаток 11
                   до пункту 3.13 Порядку
                   проведення сертифікації
                   виробництва лікарських
                   засобів ( z0908-02 )
                   (в редакції наказу
                   МОЗ України
                   21.11.2005 N 624)
 
 
              РІШЕННЯ N
           про визнання сертифіката
 
 
      На підставі розгляду заяви та документів,
            що додаються до неї,
          __________________________
             (назва Заявника)
 
       від "____" _______ 200 ___ року N _____
 
та результатів   проведеного   інспектування   (звіт   від
"____" __________ 200__ року N _____ ) *
 
   Державною службою лікарських засобів і виробів медичного
призначення  відповідно  до  Порядку  проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України
від 30.10.2002 N 391, зареєстрованого у Мін'юсті України від
22.11.2002 за N  908/7196  (зі  змінами),  приймається  таке
рішення**:
 
 Термін дії Рішення ______________
 
 Керівник Державної служби
 лікарських засобів і виробів
 медичного призначення ___________  _____________________________
             (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 "_____" ____________ 200__           Місце для печатки
 
_______________
 
   * Вноситься у разі проведення інспектування.
   ** Наводиться текст рішення з усіма необхідними даними про
виробничу дільницю".
 
 Заступник голови
 Державної служби                 Ю.В.Підпружников
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner