Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 521 від 21.11.2005

Про втрату чинності наказу від 08.06.93 N 20


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.11.2005 N 663
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2005 р.
                   за N 1443/11723
 
 
          Про затвердження Положення
         про Всеукраїнський огляд-конкурс
         професійно-технічних навчальних
         закладів на кращу організацію
           роботи з охорони праці
 
 
   На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Всеукраїнський  огляд-конкурс
професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію
роботи з охорони праці, що додається.
 
   2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням,  управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
довести  цей наказ до відома керівників професійно-технічних
навчальних закладів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   21.11.2005 N 663
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2005 р.
                   за N 1443/11723
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Всеукраїнський огляд-конкурс
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Загальні положення
 
   Цей огляд-конкурс проводиться у відповідності до Положення
про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників
навчально-виховного  процесу  в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160.
   Огляд-конкурс спрямований на забезпечення належних, безпечних
і  здорових  умов  праці  та  навчання  і  поширюється  на
професійно-технічні  навчальні  заклади  (далі  -  ПТНЗ),
підпорядковані Міністерству освіти і науки України.
 
   2. Мета огляду-конкурсу
 
   Головною метою огляду-конкурсу є вдосконалення роботи щодо
створення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання,
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням учнів,
слухачів, працівників професійно-технічних навчальних закладів;
визначення пріоритету їх життя і здоров'я; використання передового
досвіду організації роботи щодо забезпечення охорони праці.
 
   3. Завдання огляду-конкурсу
 
   3.1. Поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці та
навчання в  ПТНЗ,  попередження  травматизму  і  професійних
захворювань усіх учасників навчально-виховного процесу.
 
   3.2. Підвищення відповідальності керівників за забезпечення
належних, безпечних і здорових умов праці та навчання.
 
   3.3. Комплексне розв'язання завдань управління охороною праці
в галузі професійно-технічної освіти.
 
   4. Керівництво оглядом-конкурсом
 
   4.1. Керівництво    Всеукраїнським    оглядом-конкурсом
здійснюється оргкомітетом, на який покладається відповідальність
за його організацію та підбиття підсумків. Призерів і переможців
огляду-конкурсу визначає журі.
   До складу оргкомітету і журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
входять відповідальні працівники Міністерства освіти і науки
України та його підвідомчих установ, фахівці професійно-технічної
освіти (далі - ПТО), представники органів державного нагляду,
інших зацікавлених організацій (за згодою).
 
   4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві
та  Севастополі   огляди-конкурси   проводять   відповідно
республіканський,  обласні  та  міські  (далі - регіональні)
оргкомітети і журі, до складу яких входять керівники та працівники
управлінь  освіти  і  науки, науково-методичних центрів ПТО,
методичних кабінетів ПТНЗ,  а  також  досвідчені  викладачі,
методисти. Представники місцевих органів державного нагляду за
охороною праці, професійних та творчих спілок, громадськості
можуть брати участь у проведенні огляду-конкурсу за згодою.
 
   4.3. Склади   оргкомітету   і   журі  Всеукраїнського
огляду-конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки
України, регіональних - наказами Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   5. Порядок проведення огляду-конкурсу
 
   Конкурс проводиться протягом одного календарного року один
раз на три роки в IV етапи:
   I етап (початковий) - професійно-технічні навчальні заклади
до 1 квітня надсилають регіональним оргкомітетам  заявки  з
відповідними матеріалами для участі в огляді-конкурсі;
   II етап (регіональний) - регіональні  оргкомітети,  журі
розглядають надіслані матеріали, визначають переможців та призерів
огляду-конкурсу  і  надсилають  оргкомітету  Всеукраїнського
огляду-конкурсу  до  1 червня відповідні матеріали переможця
регіонального огляду-конкурсу для участі в наступних етапах;
   III етап (заочний) - журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
розглядає матеріали, надіслані регіональними оргкомітетами і журі,
та до 1 жовтня визначає п'ять кращих із них;
   IV етап  (завершальний)  -  члени  журі  Всеукраїнського
огляду-конкурсу   протягом   жовтня-листопада  безпосередньо
ознайомлюються з  роботою  ПТНЗ,  визнаних  за  результатами
регіональних оглядів-конкурсів найкращими, визначають серед них
переможця та призерів, а відповідні висновки до 1 грудня подають
Всеукраїнському оргкомітету.
   Оргкомітет розглядає подання журі, до 20 грудня приймає
остаточне  рішення про переможців та призерів конкурсу, яке
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
   Початок огляду-конкурсу  визначається наказом Міністерства
освіти і науки України.
 
   6. Учасники огляду-конкурсу
 
   В огляді-конкурсі участь беруть ПТНЗ даного регіону згідно з
поданням до Міністерства освіти і науки АР Крим та відповідних
управлінь  освіти  і  науки  обласних  (міських)  державних
адміністрацій;  на  III  етапі  -  переможці  регіональних
оглядів-конкурсів за поданням відповідних управлінь освіти і
науки;  на завершальному IV етапі - п'ять ПТНЗ, визначених
Всеукраїнським журі в результаті розгляду відповідних матеріалів
на III (заочному) етапі.
 
   7. Матеріали, що надсилаються на огляд-конкурс:
 
   7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі.
 
   7.2. Листи-подання до Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   7.3. Висновок  (до  4 аркушів) про роботу в ПТНЗ щодо
забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання
учасників навчально-виховного процесу.
 
   7.4. Відеозапис не більше двох масових заходів з питань
охорони праці, у тому числі проведення днів безпеки, конкурсів з
охорони  праці,  проведення  інструктажів з охорони праці з
учасниками навчально-виховного процесу тощо.
 
   7.5. За результатами II (регіонального) етапу огляду-конкурсу
на  адресу  Всеукраїнського  огляду-конкурсу  надсилаються
листи-подання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки
Крим,  управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і матеріали,
зазначені у пунктах 7.3, 7.4.
 
   8. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс
 
   Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:
   - організаційні заходи та ефективність проведення роботи з
питань охорони праці;
   - забезпечення управління охороною праці в ПТНЗ;
   - форми і методи навчальної та методичної роботи з питань
охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу;
   - забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та
навчання (електро- та пожежна безпека, санітарно-гігієнічні умови
тощо).
 
   9. Відзначення переможців огляду-конкурсу
 
   Переможці регіонального   огляду-конкурсу  нагороджуються
грамотами відповідного органу управління освіти і науки та можуть
бути представлені в установленому порядку до відзначення їх
Міністерством освіти і науки України. Окремим ПТНЗ, які не стали
переможцями, може бути наданий статус "Кращий за напрямками
діяльності".
   ПТНЗ, що  стали  переможцями і призерами Всеукраїнського
огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами відповідно I, II і III
ступеня, а їх кращі працівники - відзнаками Міністерства освіти і
науки України.
   ПТНЗ та їх працівники можуть бути відзначені також грошовими
преміями  та  цінними  подарунками,  порядок  вручення  яких
визначається Всеукраїнським та регіональними оргкомітетами і журі
залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок
залучення позабюджетних коштів.
 
 Директор департаменту
 професійно-технічної освіти
 Міністерства освіти і науки України          Т.М.Десятов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner