Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 375 від 14.11.2005

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            17.11.2005 N 1118
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2005 р.
                   за N 1428/11708
 
 
       Про затвердження Правил митного контролю
      та митного оформлення транспортних засобів,
      що переміщуються громадянами через митний
             кордон України
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
               Державної митної служби
       N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006
       N 1010 ( z1332-06 ) від 15.11.2006
       N 229 ( z0291-08 ) від 17.03.2008 }
 
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022
( 1022/2000 ), і з метою вдосконалення митного контролю та митного
оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами
через митний кордон України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Правила митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний
кордон України (далі - Правила), що додаються.
 
   2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби
України від 25.06.99 N 393 ( z0516-99 ) "Про затвердження Правил
митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів  та
агрегатів, що переміщуються через митний кордон України" (із
змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 29.07.99 за N 516/3809, від 26.07.2000 N 407 ( z0491-00 )
"Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на
ввезення/вивезення   транспортного   засобу  індивідуального
користування, номерного вузла чи агрегату"  (із  змінами  й
доповненнями),  зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10.08.2000 за N 491/4712, від 06.09.2000 N 490 ( z0627-00 ) "Про
затвердження  Положення  про  порядок здійснення контролю за
доставкою  в  митниці  призначення  транспортних  засобів
індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних
органах іноземних держав", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 20.09.2000  за  N 627/4848, і від 12.10.2001 N 664
( z0949-01 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться
громадянами на  митну  територію  України"  (із  змінами  й
доповненнями),  зареєстрований у Міністерстві юстиції України
14.11.2001 за N 949/6140.
 
   3. Управлінню  контролю  за   переміщенням   вантажів
(Луговець В.А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування
цього наказу розробити проект Порядку здійснення контролю за
доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого
користування, що переміщуються через митну територію України
транзитом, і подати його в установленому порядку на затвердження.
 
   4. Управлінню  бухгалтерського  обліку  та  звітності
(Околіта М.В.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування
цього наказу розробити проект Порядку внесення та повернення
грошової застави при переміщенні транспортних засобів громадян
через митну територію України і подати його в установленому
порядку на затвердження.
 
   5. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики
(Копосов С.А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування
цього  наказу  розробити  програмно-інформаційний  комплекс
"Транспортні засоби громадян" і забезпечити запровадження в митних
органах.
 
   6. Департаменту  декларування   та   митних   режимів
(Науменко В.П.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування
цього наказу розробити проект Порядку заповнення граф вантажної
митної декларації при вивезенні громадянами транспортних засобів
за межі митної території України для вільного обігу і подати його
в установленому порядку на затвердження.
 
   7. Департаменту   декларування   та   митних  режимів
(Науменко В.П.) та  Юридичному   департаменту (Мельник М.В.)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   8. Прес-службі (Клочок В.П.) забезпечити висвітлення цього
наказу  в  засобах масової інформації після його офіційного
опублікування.
 
   9. Департаменту  міжнародного  митного  співробітництва
(Завтур Д.О.) інформувати Міністерство закордонних справ України
та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу
після його офіційного опублікування.
 
   10. Начальникам митниць інформувати громадян і заінтересовані
організації після офіційного опублікування цього наказу про вимоги
Правил, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах
масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях
розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску
через державний кордон України.
 
   11. Установити, що цей наказ, крім пунктів 1 і 2, набирає
чинності після його офіційного опублікування; пункти 1 і 2 - через
80 днів з дня його офіційного опублікування.
 
   12. Контроль за виконанням наказу покласти  на  першого
заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.
 
 Голова Держмитслужби України              О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   17.11.2005 N 1118
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 17.03.2008 N 229
                   ( z0291-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2005 р.
                   за N 1428/11708
 
 
               ПРАВИЛА
       митного контролю та митного оформлення
       транспортних засобів, що переміщуються
       громадянами через митний кордон України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби (далі -
ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які
не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, для вільного
обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини)
на митну територію України (за її межі) або з метою транзиту, а
також тимчасово вивозяться за межі митної території України.
   Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального
підтвердження, що транспортні засоби ввозяться для особистого
користування особами,  зазначеними в статтях 287-290, 292-294
Митного кодексу України ( 92-15 ).
 
   2. Терміни, що вживаються в цих Правилах:
   власник ТЗ - громадянин, що відповідно до законів України має
право власності на ТЗ, яке підтверджується документально;
   документи, що підтверджують право власності на ТЗ:
   а) придбані (отримані) у громадян чи підприємств - засвідчені
нотаріально в країні придбання або в консульських установах чи в
посольствах України договори купівлі-продажу, міни чи дарування
тощо;
   б) придбані в підприємств - оформлені на відповідних бланках
і завірені печатками цих осіб чи інших організацій та установ
оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур,  інвойсів,  інших
документів.  У цих документах, крім чеків, згідно з формою
відповідного бланка повинні бути зазначені дата продажу, номери
шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його
модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім'я, по батькові
особи, якій продано ТЗ;
   в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні  книжки,
реєстраційні  свідоцтва  та  інші  документи  на ТЗ, видані
вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника
ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку;
   документи контролю за доставкою ТЗ до митниці призначення
(далі - ДКД), оформлені в установленому порядку:
   попередня декларація для громадян (далі - ПДГ);
   повідомлення про транзитне переміщення ТЗ (далі - ПТП).
   Вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ) (далі -
ВМД) використовується як ДКД у разі переміщення ТЗ, нового або
знятого з реєстраційного обліку  у  відповідних  підрозділах
реєстраційних органів (далі - реєстраційні органи) України або
іноземної держави, транзитом через митну територію України;
   ідентифікаційний номер ТЗ (далі - ідентифікаційний номер) -
номер (Vehicle Identification  Number  -  VIN)  ТЗ,  що  є
структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється
виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на
деталі кузова, шасі (рами);
   квитанція МД-1 ( za066-05 ) - уніфікована митна квитанція
МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком
застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим
наказом Державної  митної служби України від 04.01.2005 N 1
( z0066-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
20.01.2005 за N 66/10346, зі змінами;
   митна декларація -  документ,  форму  якого  затверджено
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  15.07.97 N 748
( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами
за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон
України предметів" і в якому містяться відомості про предмети, що
переміщуються громадянами через митний кордон України;
   номерний вузол - вузол, що класифікується за кодом 8706 або
8707   згідно   з   Українською   класифікацією  товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД),
призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705, 8711 та 8716 згідно з
УКТЗЕД і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному
паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну;
   обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ; стихійне
лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне
явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття
шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний
стан у регіоні, через який переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії
третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня пригода за
участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження;
неможливість подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює
небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю людей або
навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи
події;
   посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі - Посвідчення) - документ
суворої  звітності,  що  видається  митницею  власнику  ТЗ
(уповноваженій особі) для реєстрації цього ТЗ на ім'я особи,
зазначеної в цьому документі,  у  реєстраційних  органах  у
встановлений законодавством строк;
   транзит - переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту
пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну
територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон
України (при вивезенні за межі митної території України) у
незмінному стані, крім природних втрат, у строк, визначений митним
органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була
заявлена цьому митному органу;
   ТЗ - товари, що класифікуються за кодами 8701 - 8705, 8711,
8716 згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ), і номерні вузли до них.
   Інші терміни  вживаються  у  цих  Правилах у значеннях,
установлених:
   Законом України  "Про  порядок  ввезення (пересилання) в
Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей,
товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ) - громадяни,
громадяни-резиденти,  громадяни-нерезиденти,  постійне  місце
проживання;
   Митним кодексом України ( 92-15 ) - ввезення товарів і
транспортних засобів на митну територію України (далі - ввезення),
вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території
України (далі - вивезення), вільний обіг, зона митного контролю,
митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через
митний кордон України у  вантажних  відправленнях  (далі  -
переміщення через митний кордон України), переміщення товарів
через митний кордон України в несупроводжуваному багажі (далі -
переміщення через митний кордон України), переміщення товарів
через митний кордон України в супроводжуваному багажі (далі -
переміщення  через митний кордон України), предмети, пропуск
товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі -
пропуск), підприємство, уповноважена особа;
   Положенням про вантажну  митну  декларацію,  затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  09.06.97 N 574
( 574-97-п ), зі змінами, - ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   3. ТЗ для здійснення митного контролю та митного оформлення
може  бути пред'явлений митному органу як власником, так і
вповноваженою особою.
 
   4. ТЗ, що переміщуються  через  митний  кордон  України
громадянами, перебувають під митним контролем:
  при ввезенні для вільного обігу - з моменту перетину митного
кордону України до завершення митного оформлення та  видачі
Посвідчення;
   при ввезенні з метою транзиту - з моменту перетину митного
кордону України до вивезення за межі митної території України;
   при вивезенні для вільного обігу або тимчасово - з моменту
пред'явлення митному органу до завершення митного оформлення та
вивезення за межі митної території України.
 
   5. Нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні ТЗ через митний кордон України, здійснюється із
застосуванням ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) у разі декларування
цього ТЗ з метою вільного обігу.
   Платники податків  або  вповноважені на те особи можуть
перераховувати кошти на відповідні рахунки митних органів для
забезпечення сплати митних та інших платежів відповідно до Порядку
розрахунково-касового обслуговування через  органи  Державного
казначейства України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час  митного  оформлення,  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів  України і Держмитслужби від 24.01.2006
N 25/44 ( z0064-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.01.2006 за N 64/11938. Ці кошти є передоплатою і можуть
бути підставою разом з поданням інших документів для оформлення
ПДГ або ПТП.
 
   6. Квитанція МД-1 ( za066-05 ) застосовується при внесенні
грошової застави в сумі податків і зборів, що підлягають сплаті
при ввезенні ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу,
в разі транзиту, як гарантія доставки ТЗ до митниці призначення
або прийняття ТЗ митним органом на зберігання.
 
   7. Власник ТЗ або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через
митний кордон України, пред'являє його митному  органу  для
проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких
документів:
   що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження);
   реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб
(якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної
держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з
обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
   митної декларації - у разі потреби;
   ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (у разі транзиту ТЗ, нового або
знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію
України);
   що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у
разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
   паспортних документів  та  інших  документів,  визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають  право на перетин державного кордону, та/або паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо;
   довідки про  ідентифікаційний  номер  громадянина  (за
наявності).
   У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати деякі чи всі з перелічених документів:
   митні документи країни придбання ТЗ;
   сервісну книжку;
   експертний висновок;
   фотографії;
   технічну документацію.
 
   8. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі
даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ.
Міжнародною організацією стандартизації (ISO)  запроваджено  з
1976 року  міжнародний  стандарт  ідентифікаційних  позначень
автомобіля - ISO 3779-1983, гармонізований з державним стандартом
України ДСТУ 3525-97 обов'язкового застосування в Україні, які
складаються з міжнародного коду виробника ТЗ (перші три символи),
описової частини (подальші шість символів) і розпізнавальної
частини  (останні  вісім  символів),  за  яким  визначається
ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний
для кожного ТЗ.
   У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати
те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ
зазначають  в  ідентифікаційному номері або календарний, або
модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік
починається після 1 липня поточного календарного року.
   Стандартом ISO 3779-1983 для кодування  модельних  років
виготовлення  ТЗ  рекомендовано використання 10-го символу в
17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у
табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки
дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003
N 142/5/2092 ( z1074-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.11.2003 за N 1074/8395.

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner