Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 375 від 14.11.2005

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   Календарний і модельний роки виготовлення  можуть  також
визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера
(останні 8 знаків).
   Більшість виробників  ТЗ  зазначають  рік  виготовлення
10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим
існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком,
розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі
виробники  формують  ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік
виготовлення взагалі не зазначається.
   За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його
виготовлення (день, місяць, рік).
   Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна
інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою
вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах
виробника ТЗ.
   Якщо календарну  дату виготовлення ТЗ, який перебував у
користуванні,  визначити  за  його  ідентифікаційним  номером
неможливо, то за основу береться рік виготовлення, визначений за
його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати
першої реєстрації ТЗ.
   Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є
дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва
про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата
видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).
   У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли
модельний  чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в
ідентифікаційному номері, збігається з  роком  початку  його
експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного
в ідентифікаційному номері ТЗ.
   Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік
виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який
зазначено в реєстраційному документі, й перевищує його, датою
виготовлення вважати 1  липня  зазначеного  в  реєстраційних
документах року.
   Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або
модельний  рік  виготовлення  не збігається з роком початку
експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і є
меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного
року, зазначеного в ідентифікаційному номері.
   У разі  неможливості визначення року виготовлення ТЗ за
ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік,  що
значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.
   При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою
вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ.
   Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та
ввозяться на митну територію України, уважається дата першої
реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані
вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці
ТЗ на постійній основі. У  разі  відсутності  реєстраційних
документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати
перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному
номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року
виготовлення - 1 січня  року  виготовлення,  зазначеного  в
реєстраційних документах.
   За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року
виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має
свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної
експертної  спеціальності та внесений до Реєстру атестованих
судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян
Міністерства юстиції України.
 
   9. Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:
   номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи
двигуна якого знищено, підроблено або який не відповідає запису в
реєстраційних документах;
   що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не
знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої
країни;
   що вивозиться за межі України громадянином для вільного
обігу,  не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які
відповідно до законодавства України вповноважені  здійснювати
державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;
   увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено
за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право
власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом
розпорядження);
   що ввозиться в Україну для вільного обігу й за який не
сплачено податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ
через митний кордон України;
   який знято з обліку, увозиться з метою транзиту і на який не
оформлено гарантії доставки ТЗ до митниці призначення.
   У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа
митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення
ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань
митної справи.
 
   10. ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок
установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також
несплати встановлених податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні ТЗ через митний кордон України, підлягають вивезенню з
території України або переданню на склад митного органу оформлення
для зберігання відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ).
 
   11. У разі прийняття в пункті пропуску через державний кордон
України власником (уповноваженою особою) рішення про повернення в
суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України,
власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної
декларації на вивезення такого ТЗ.
   Після завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один
примірник митної декларації з відмітками посадової особи митного
органу про завершення митного  оформлення,  необхідного  для
зворотного вивезення ТЗ, передається власникові ТЗ (уповноваженій
особі), другий примірник залишається в справах митного органу та
підшивається до ПДГ (у разі її наявності) разом з ксерокопіями
документів на ТЗ.
   Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного
через митний кордон України, проводиться виключно в тому пункті
пропуску через державний кордон України, через який здійснювалося
ввезення ТЗ.
 
   12. Вивезення за межі митної території України ТЗ, митне
оформлення яких  не завершено внаслідок причин, зазначених в
пункті 1.9 цих Правил (за відсутності ознак порушення митних
правил), здійснюється за письмовою заявою власника за умови
оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), оформленої в режимі
транзиту, та застосування відповідно до законодавства заходів
гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через
пункти пропуску, перелік яких затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1987 ( 1987-2002-п ) "Про
затвердження  переліку  пунктів  пропуску  для автомобільного
сполучення через державний кордон  України  для  переміщення
громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них", зі
змінами.
 
   13. Вивезення ТЗ за межі митної території України, з причин,
зазначених в пункті 1.9 цих Правил, не пропущених в Україну для
вільного обігу або з метою транзиту, за рішенням  власника
(уповноваженої особи) здійснюється за умови відсутності в його
діях ознак порушень митних правил.
 
   14. Митні органи для звітності  ведуть  облік  ТЗ,  що
переміщуються через митний кордон України і належать громадянам,
із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби (далі - ЄАІС).
 
   15. Формування  вповноваженими посадовими особами митного
органу електронних копій ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень,  квитанцій  МД-1  (  za066-05  ) здійснюється з
використанням відповідного програмного забезпечення ЄАІС.
   За відсутності належних умов для застосування відповідного
програмного забезпечення ЄАІС безпосередньо під час оформлення ТЗ
уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити
інформацію про  оформлені  протягом  робочої  зміни  ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1
( za066-05 ) до відповідної бази даних митного органу за допомогою
відповідного програмного забезпечення і передавати її до ЄАІС
протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.
 
   16. Якщо виробником при виготовленні ТЗ не застосовується
ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту
ISO 3779, то до ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчень,
квитанцій МД-1 ( za066-05 ) уноситься інформація про заводський
номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником.
   Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості про номер і
робочий об'єм двигуна до ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень, квитанцій МД-1 ( za066-05 ) не вносяться.
 
   17. Електронні копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень, квитанцій МД-1 ( za066-05 ) передаються до ЄАІС
засобами електронного зв'язку, а для внесення відміток до таких
електронних копій використовуються оперативні канали зв'язку. У
разі відсутності зв'язку з ЄАІС передання згаданих електронних
копій чи внесення відміток до них здійснюється одразу після
поновлення зв'язку з ЄАІС.
 
   18. У разі виявлення невідповідності ТЗ даним, заявленим у
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (у належних випадках і в квитанції
МД-1 ( za066-05 ) і зазначеним у документах на цей ТЗ, а також
даним, наявним в ЄАІС, під час митного оформлення ТЗ,  що
вивозиться громадянином після транзиту, вирішення питання пропуску
такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання
засобами електронного зв'язку від митного органу, який здійснив
митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України,
підтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних
органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані
засобами електронного зв'язку до митного органу, який здійснив
митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України,
розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однієї
години з моменту одержання запиту.
 
   19. Запит до ЄАІС здійснюється за:
   кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його
ввезенні на митну територію України, згідно з Класифікатором
митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих
митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), зі змінами;
   ідентифікаційним номером  ТЗ.  Якщо  виробником  ТЗ  не
застосовується  ідентифікаційний  номер  відповідно  до вимог
міжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запиті зазначається
заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим
виробником;
   датою оформлення  ВМД  ( za140-07, 910а-2007-п ),  ДКД,
Посвідчення, квитанції МД-1 ( za066-05 ).
 
   20. Регіональна інформаційна митниця забезпечує посадовим
особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС.
   Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію
про оформлені ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення,
квитанції МД-1 ( za066-05 ) до відповідної бази даних митного
органу, використовувати відповідне програмне забезпечення для
формування електронних копій цих ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій
МД-1, формувати із застосуванням цього програмного забезпечення
звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію про оформлені
протягом певного періоду ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 та
вносити відмітки до їх електронних копій, затверджується наказом
митного органу.
   Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної бази
даних митного органу інформації про оформлені ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 ( za066-05 ), за
дотримання строків її передання до ЄАІС, а також унесення відміток
до електронних копій цих документів покладається на керівників
митних органів.
 
   21. ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, митні
декларації, квитанції МД-1 ( za066-05 ), акти про проведення
митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних
засобів, а також ксерокопії документів, що подавалися для митного
оформлення ТЗ, зберігаються в справах митного органу протягом
установленого строку.
 
   22. Обмін інформацією між Держмитслужбою та МВС України про
ТЗ,  оформлені митними органами, здійснюється в порядку, що
встановлюється Держмитслужбою та МВС України.
 
         II. Місце митного оформлення ТЗ
 
   1. Митне оформлення ТЗ (крім ТЗ, визначених у пункті 2.2 цих
Правил), що переміщуються громадянами через митний кордон України,
проводиться митним органом за місцем постійного проживання або
тимчасового перебування таких громадян.
   У разі ввезення громадянами-нерезидентами ТЗ для вільного
обігу митному органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт
пропуску через державний кордон України, через який здійснюється
переміщення  такого  ТЗ, подається заява довільної форми із
зазначенням місця тимчасового проживання на митній території
України таких громадян і документів, що підтверджують право на
таке проживання.
 
   2. Митне оформлення ТЗ, які:
   увозяться громадянами з метою транзиту через митну територію
України;
   вивозяться (у тому числі тимчасово) громадянами за межі
митної території України,
   проводиться митним  органом,  у  зоні  діяльності  якого
розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через
який здійснюється переміщення ТЗ.
 
   3. Митний контроль і митне оформлення ТЗ здійснюються в зонах
митного контролю.
   Переміщення ТЗ у зону митного контролю і за її межі можливе
тільки з дозволу вповноваженої посадової особи митного органу.
   Не допускається перебування в зоні митного контролю ТЗ, митне
оформлення яких завершено.
 
      III. Митний контроль і митне оформлення ТЗ,
      що ввозяться для вільного обігу на митній
            території України
 
   1. Пропуск через митний кордон України:
 
   1.1. При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник
або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі
митного органу, у зоні діяльності якого розташований  пункт
пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного
огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:
   що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження);
   реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб
(якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної
держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з
обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
   що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у
разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні),
перелік яких визначено в підпункті 4.3 пункту 4 цього розділу.
Працівники дипломатичної служби, які перебували за кордоном у
довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу
строком не менше одного року та повертаються в Україну, замість
довідки  МЗС України подають довідку відповідної закордонної
дипломатичної установи України про повернення з довгострокового
відрядження або після проходження дипломатичної служби;
   паспортних документів  та  інших  документів,  визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або  паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо.
   У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати такі документи:
   митні документи країни придбання ТЗ;
   сервісну книжку;
   експертний висновок;
   фотографії;
   технічну документацію.
 
   1.2. Посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого
розташований пункт пропуску через державний кордон України, через
який ТЗ ввозиться в Україну:
   за наявності інформації про оформлення митним органом за
місцем  постійного  (тимчасового)  проживання громадянина ПДГ
здійснює запит до ЄАІС Держмитслужби;
   здійснює митний  огляд  ТЗ,  перевіряє  та  встановлює
відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова,  шасі
(рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в
експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у ПДГ (за її наявності),
реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також проводить
документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у вповноважених
реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість
здійснення митних процедур у пункті пропуску та направлення ТЗ в
митний  орган  за місцем постійного (тимчасового) проживання
громадянина;
   за наявності інформації про оформлення митним органом за
місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ уносить
до її електронної копії відповідні відмітки (відповідно до вимог
цих Правил) про проведення митних процедур у пункті пропуску та
направлення ТЗ в митний орган за місцем постійного (тимчасового)
проживання громадянина, роздруковує два примірники ПДГ та оформлює
у встановленому цими Правилами порядку;
   за відсутності інформації про оформлення митним органом за
місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ за
допомогою ПЕОМ формує ПТП з обов'язковим застосуванням одного із
заходів гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу
України ( 92-15 ).
   Заходи гарантування доставки ТЗ до митниці призначення не
застосовуються за умови документального  підтвердження  факту
ввезення ТЗ в Україну з метою вільного обігу громадянами, які
ввозять ТЗ:
   при переселенні цих громадян в Україну на постійне місце
проживання;
   як склад спадщини за законом;
   працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном
у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу
строком не менше одного року та повертаються в Україну.
   У разі незастосування заходів гарантування доставки ТЗ до
митниці призначення у ДКД зазначаються підстави для незастосування
таких заходів.
 
   1.3. ПДГ оформлюється митним органом за місцем постійного
(тимчасового) проживання громадянина, який бажає ввезти на митну
територію України ТЗ для вільного обігу.
 
   1.4. ПДГ оформлюється на один ТЗ.
 
   1.5. Для оформлення ПДГ громадянин, який бажає ввезти в
Україну ТЗ з метою вільного обігу, або вповноважена на те особа
подає заяву довільної форми.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner