Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 375 від 14.11.2005

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

                   до Правил митного контролю
                   та митного оформлення
                   транспортних засобів,
                   що переміщуються громадянами
                   через митний кордон України
 
 
       ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ПДГ
      на транспортні засоби, що ввозяться на митну
    територію України громадянами з метою вільного обігу
 
 
   1. Графи A, C, D/J ПДГ заповнюються посадовими особами митних
органів.
 
   2. Правила заповнення граф A, C, D/J ПДГ посадовою особою
митного органу:
   Графа A "Митний орган відправлення/експорту/призначення"
   У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що
прийняла ПДГ до оформлення, проставляється реєстраційний номер ПДГ
за такою схемою:
 
            ххххххххх/х/хххххх
              1   2  3,
 
   де 1 - дев'ятизначний код структурного підрозділу митного
органу, у якому проводиться митне оформлення ПДГ, згідно з
Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих  митних  установ та організацій, затвердженим
наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 )
"Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій" (зі
змінами);
   2 - остання цифра поточного року;
   3 - порядковий номер ПДГ у журналі обліку документів контролю
за переміщенням товарів у порядку зростання протягом поточного
року.
   Під реєстраційним номером посадовою особою митного органу, що
прийняла ПДГ до оформлення, також проставляється її підпис.
   Дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу, у
якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного
року можуть зазначатися декларантом.
   Графа C "Митний орган відправлення"
   Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування
доставки ТЗ до митниці призначення у вигляді грошової застави.
   Посадовою особою митного органу, якою здійснювалася перевірка
правильності нарахування податків і зборів, які підлягали б сплаті
при здійсненні митного оформлення ТЗ для вільного обігу, у графі
вчиняється запис "Перевірено" та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО",
дата й підпис.
   Графа D/J "Відмітки митного органу відправлення/призначення"
   Заповнюється посадовою особою митного органу в усіх аркушах
ПДГ.
   У полях граф:
   "Підпис" - проставляється підпис посадової особи митниці, що
завершила митне оформлення ПДГ.
   "Печатка" -  проставляється  відбиток штампа "Під митним
контролем" (далі - ПМК), під ним - відбиток особистої номерної
печатки посадової особи митниці (далі - ОНП), що завершила митне
оформлення ПДГ.
   Якщо всі поля графи 47 ПДГ заповнені, то відбиток штампа ПМК
проставляється над графою C ПДГ, ОНП - у графі C ПДГ.
 
   3. Оформлення ПДГ здійснюється посадовими особами відділу
контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ) митного органу, у
зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає громадянин,
що бажає ввезти ТЗ на митну територію України з метою вільного
обігу.
 
   4. При митному оформленні ПДГ митні збори за митне оформлення
не нараховуються і не сплачуються.
 
   5. Аркуш  із  позначенням  1/6  форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) ПДГ зберігається в справах  ВКПТ,  аркуш  із
позначенням 2/7 форми МД-2 ПДГ зберігається в справах відділу
митних платежів (далі - ВМП), аркуш з позначеннями 3/8 та 4/5
форми МД-2 ПДГ разом з поданими документами повертається особі,
яка його подавала.
 
   6. Під час прийняття та оформлення ПДГ посадова особа ВКПТ
виконує такі дії:
   перевіряє повноваження декларанта;
   перевіряє правильність заповнення ПДГ і її відповідність
електронній копії;
   присвоює їй реєстраційний номер і проставляє відбиток штампа
ПМК відповідно до вимог цього Порядку;
   з використанням    програмно-інформаційного   комплексу
"Інспектор-2006" здійснює реєстрацію ПДГ  у  журналі  обліку
документів контролю за переміщенням товарів;
   перевіряє документи, що підтверджують застосування одного із
заходів гарантування доставки товарів у митний орган призначення.
 
   7. Посадовою особою ВМП або вповноваженою посадовою особою
митного органу, до службових обов'язків якої входить здійснення
таких функцій, проводиться перевірка правильності нарахування
податків і зборів, які підлягали б сплаті при здійсненні митного
оформлення ТЗ для вільного обігу.
   Після проведеної перевірки посадовою особою ВМП заповнюється
графа C примірника ПДГ згідно з цим Порядком.
 
   8. Громадянином або вповноваженою на те особою заповнюються
такі графи ПДГ: В, 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15а, 19, 22, 23, 29, 31,
33, 34, 42, 44, 45, 47, 52, 54.
 
   9. Опис граф ПДГ:
   Графа 1 "Декларація"
   У першому підрозділі графи проставляється 2-значний літерний
код "ТР", другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі
проставляється літерний код "ПДГ".
   Графа 5 "Всього товарів"
   Зазначається кількість заявлених у ПДГ ТЗ - 1.
   Графа 8 "Одержувач"
   У графі зазначаються відомості про одержувача (власника) ТЗ,
місце його постійного або тимчасового проживання.
   Відомості про особу зазначаються у такому порядку:
   у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни місця
проживання відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої
наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002
N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження класифікацій валют та
держав світу" (зі змінами), далі, через знак "/", - номер за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (далі - ДРФО);
   для громадян-резидентів, які через свої релігійні або інші
переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера, -
номер паспорта фізичної особи, доповнений на початку чотирма
нулями;
   прізвище, ім'я та по батькові одержувача (власника) ТЗ;
   місце постійного або тимчасового проживання.
   Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"
   У графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним
органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки
товарів.
   Відомості про особу зазначаються в такому порядку:
   у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни
місцезнаходження  відповідно  до  Класифікації  держав світу,
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від
08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження класифікацій
валют та держав світу" (зі змінами), далі, через знак "/", -код за
ЄДРПОУ;
   найменування, що  зазначене  у  свідоцтві  про  державну
реєстрацію юридичної особи;
   місцезнаходження юридичної особи, зазначене у свідоцтві про
державну реєстрацію юридичної особи.
   В інших випадках графа не заповнюється.
   Графа 12 "Відомості про вартість"
   У графі зазначається митна вартість ТЗ у валюті України,
наведена у графі 45.
   Графа 14 "Декларант/Представник"
   У графі наводяться відомості про декларанта ТЗ:
   у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни
місцезнаходження (місця проживання) відповідно до Класифікації
держав світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження
класифікацій валют та держав світу" (зі змінами), далі, через
знак "/", - код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО (за наявності);
   найменування, зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
фізичної особи.
   Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування
на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі
ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера
(свідоцтва про визнання підприємства декларантом).
   Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"
   У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до
Класифікації держав світу країни, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 )
"Про затвердження класифікацій валют та держав  світу"  (зі
змінами), з якої ТЗ направляється в Україну.
   Графа 19 "Контейнер"
   У разі  наявності  інформації  про  контейнери,  в яких
перевозяться ТЗ, і внесення про них відомостей у графу 31,
проставляється "1". В інших випадках графа не заповнюється.
   Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"
   У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації
валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України
від  08.07.2002  N  260  ( v0260202-02 ) "Про затвердження
класифікацій валют та держав світу" (зі змінами), літерний код
валюти, яка зазначена або буде зазначена в документі про право
власності на ТЗ.
   Якщо розрахунки  за  ТЗ не передбачаються, то в лівому
підрозділі  графи  наводиться  літерний  код  валюти  країни
відправлення.
   У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна
фактурна вартість ТЗ у валюті України, одержана як сума вартостей,
наведених у графі 42 аркуша форми МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ).
   Графа 23 "Курс валюти"
   У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ПДГ, установлений
Національним банком України на дату прийняття ПДГ до оформлення.
   Якщо в лівому підрозділі графи 22 ПДГ зазначено код валюти
України, то в графі проставляється "1".
   Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"
   У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів,
затвердженим наказом  Держмитслужби  від  26.04.2006  N  335
( v0335342-06 ) "Про затвердження Класифікатора митних органів та
їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та
організацій" (зі змінами), найменування і код митного органу
(регіональна митниця, митниця), митного поста та пункту пропуску
через державний кордон України, через який ТЗ увозитиметься в
Україну.
   Графа 31 "Маркування та кількість - Номери контейнерів -
Кількість та розпізнавальні особливості"
   У графі зазначаються відомості про ТЗ.
   Наводиться опис  ТЗ:  тип, модель та марка, колір, рік
виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер,
номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);
   Якщо в графі 19 ПДГ зазначено "1", то зазначаються відомості
про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна
кількість контейнерів, далі, через  знак  "/",  зазначаються
відомості про номери контейнерів.
   Графа 33 "Код товару"
   У графі зазначається десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   Графа 34 "Код країни походження"
   У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до
Класифікації  держав  світу,  затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 )
"Про  затвердження  класифікацій валют та держав світу" (зі
змінами), літерний код альфа-2 країни походження ТЗ.
   Якщо інформація про конкретну країну походження ТЗ відсутня,
а є інформація про походження  ТЗ  з  країн  Європейського
співтовариства, то в графі зазначається "EU".
   Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається
"00".
   Графа 42 "Ціна товару"
   У графі наводиться фактурна вартість ТЗ у валюті України за
курсом, установленим Національним банком України на день прийняття
ПДГ до оформлення.
   Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються,  то  в  графі
зазначається "00".
   Графа 44 "Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати
і дозволи"
   У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів,
затвердженим наказом  Держмитслужби  від  12.12.2007  N  1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі змінами), і реквізити
документів, поданих при оформленні ПДГ, а також документів, що
підтверджують застосування одного із заходів гарантування доставки
товарів до митниці призначення. Відомості щодо кожного документа
починаються з нового рядка за схемою:
   код документа  згідно  з  Класифікатором  документів,
затвердженим наказом  Держмитслужби  від  12.12.2007  N  1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі змінами);
   номер документа, дата.
   Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то
перед номером документа зазначається його назва.
   Якщо поданий  документ  відсутній у відповідному розділі
Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби від
12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих
класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в
процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі
змінами), то  зазначається  код  некласифікованого  документа
відповідного розділу.
   У разі застосування такого заходу забезпечення доставки ТЗ в
митницю  призначення,  як  перевезення на умовах Міжнародної
конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП 1975 року ( 995_012 ) (далі - Конвенція МДП),
обов'язковим є внесення відомостей про серію та номер книжки МДП
до відповідного розділу графи.
   За відсутності на момент оформлення ПДГ такої інформації до
відповідного розділу графи вноситься запис "Книжка МДП" без
зазначення її серії та номера.
   Графа 45 "Коригування"
   У графі зазначається заявлена громадянином або вповноваженою
на те особою митна вартість ТЗ у валюті України.
   Графа 47 "Нарахування платежів"
   У цій графі наводяться відомості про нарахування податків і
зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ відповідно до
митного  режиму імпорту. При цьому сума податків та зборів
обчислюється, виходячи з десятизначного коду товару згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   У першій колонці "Вид" зазначається код виду податків та
зборів  відповідно  до  Класифікатора видів податків, зборів
(обов'язкових  платежів)  та  інших  бюджетних  надходжень,
затвердженого наказом  Держмитслужби  від  07.12.2005  N 1201
( z1552-05 ) "Про затвердження Класифікатора видів податків,
зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2005  за
N 1552/11832.
   У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:
   при нарахуванні  мита - митна вартість ТЗ, зазначена в
графі 45;
   при нарахуванні акцизного збору - кількість у відповідних
одиницях виміру й обліку;
   при нарахуванні податку на додану вартість - митна вартість
ТЗ, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита та акцизного
збору (для ТЗ, що підлягають обкладенню акцизним збором).
   У третій колонці "Ставка" зазначаються:
   при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір
ставки мита;
   при нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством
розмір ставки акцизного збору;
   при нарахуванні податку на додану вартість - установлений
законодавством розмір ставки податку на додану вартість.
   У четвертій  колонці "Сума" зазначається нарахована сума
відповідного податку або збору.
   У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу
розрахунку  згідно  з  Класифікатором  способів  розрахунку,
затвердженим наказом  Держмитслужби  від  12.12.2007  N  1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі  змінами),  у
відповідності до типу гарантії, зазначеному у графі 52 ПДГ.
   У разі ввезення ТЗ громадянами, які користуються пільгами,
усі передбачені податки та збори в ПДГ нараховуються умовно.
   Графа B "Подробиці розрахунків"
   У графі зазначаються:
   код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів
податків,  зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних
надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005
N 1201  ( z1552-05 )  "Про затвердження Класифікатора видів
податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших  бюджетних
надходжень",  зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України
22.12.2005 за N 1552/11832;
   загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в
себе суми відповідного податку або збору.
   Графа 52 "Гарантія недійсна для"
   У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної
суми, що не підлягає поверненню (або підлягає сплаті), якщо товари
не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який
вони мають бути вивезені з митної території України. Далі через
знак "/" зазначається номер гарантійного документа.
   Якщо переміщення  здійснюється  без  застосування заходів
гарантування доставки, то лівий підрозділ не заповнюється.
   У правому підрозділі графи проставляється цифровий код типу
гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а
саме:
   "01" - гарантія фінансової установи;
   "02" - грошова застава;
   "03" - перевезення митним перевізником;
   "04" - охорона та супроводження товарів митними органами;
   "05" - гарантія відповідно до Конвенції МДП ( 995_012 );
   "06" -  фінансова  гарантія  незалежного  фінансового
посередника;
   "00" - гарантія не потрібна.
   Графа 54 "Місце і дата"
   У графі  зазначаються місцезнаходження (місце проживання)
декларанта, прізвище, ініціали співробітника підприємства, що
здійснює декларування на підставі договору (прізвище, ініціали
громадянина), зазначеного в графі 14, що склав ПДГ, його особистий
підпис, а також наводиться номер його телефону.
   Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування
на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі
ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера
(свідоцтва про визнання підприємства декларантом).
   Ці відомості  завіряються  печаткою  митного  брокера
(підприємства, що здійснює декларування на підставі договору), яка

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner