Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 686 від 21.07.2005

Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 02.12.2003 N 828


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.09.2005 N 150
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 вересня 2005 р.
                   за N 1125/11405
 
 
          Про затвердження Положення
        про акредитацію в Україні іноземних
         кореспондентів та представників
        іноземних засобів масової інформації
 
 
   Відповідно до статті 50 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), статті 40 Закону України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), статті 50
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та
статті 37 Закону України "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР )
та з метою визначення єдиного порядку акредитації в Україні
іноземних кореспондентів та представників  іноземних  засобів
масової інформації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про акредитацію в Україні іноземних
кореспондентів та  представників  іноземних  засобів  масової
інформації (додається).
 
   2. Забезпечення  виконання  цього  наказу  покласти  на
Прес-службу Міністерства закордонних справ України.
 
   3. Прес-службі Міністерства закордонних справ України  у
встановленому порядку подати цей наказ в Міністерство юстиції
України для державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра закордонних справ України.
 
   5. Департаменту Генерального секретаріату довести цей наказ
до відома всіх структурних підрозділів МЗС України та закордонних
дипломатичних установ.
 
   6. Скасувати наказ МЗС України від 23 жовтня 2001 року N 198
"Про затвердження Положення про акредитацію в Україні іноземних
кореспондентів  та  представників  іноземних  засобів масової
інформації".
 
 Т.в.о. Міністра                    О.В.Шамшур
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   закордонних справ України
                   14.09.2005 N 150
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 вересня 2005 р.
                   за N 1125/11405
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про акредитацію в Україні іноземних
         кореспондентів та представників
        іноземних засобів масової інформації
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає єдиний порядок акредитації в
Україні  іноземних  кореспондентів та представників іноземних
засобів масової інформації (далі - працівники засобів масової
інформації).
 
   1.2. Для завдань цього Положення під працівниками засобів
масової інформації розуміються:
   - журналісти  друкованих  та електронних засобів масової
інформації, радіо-, теле-, фото-, відео- та кінохронікальних
програм;
   - продюсери, редактори;
   - технічні співробітники (спеціалісти з обслуговування теле-,
кіно-, відео-, фотоапаратури та засобів зв'язку).
 
   1.3. Акредитація в Україні працівників  засобів  масової
інформації здійснюється Міністерством закордонних справ України
(далі - МЗС України) відповідно до  Законів  України  "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та в
порядку, передбаченому цим Положенням.
 
        2. Акредитація в Україні працівників
          засобів масової інформації
 
   2.1. Працівники засобів масової інформації здійснюють свою
професійну діяльність в Україні після акредитації, яка проводиться
Прес-службою  Міністерства закордонних справ України (далі -
Прес-служба МЗС України).
 
   2.2. При Прес-службі МЗС України акредитуються працівники
засобів  масової  інформації,  визначені в пункті 1.2 цього
Положення.
 
   2.3. Працівники засобів масової інформації  можуть  бути
акредитовані лише від одного засобу масової інформації.
 
   2.4. Не можуть бути акредитовані при Прес-службі МЗС України
співробітники іноземних дипломатичних представництв і консульських
установ, апаратів військових аташе, торговельних представництв,
міжнародних організацій і представництв держав при міжнародних
організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до
статутних документів цих організацій або відповідних міжнародних
угод користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також
іноземні громадяни, які є працівниками українських засобів масової
інформації.
 
   2.5. Акредитація працівників засобів масової інформації може
бути постійною, тимчасовою чи спеціальною.
   2.5.1. Постійна акредитація надається працівникам засобів
масової інформації на термін до 2 років.
   2.5.2. Тимчасова акредитація надається працівникам засобів
масової інформації на термін до 6 місяців.
   2.5.3. Спеціальна акредитація надається працівникам засобів
масової інформації на період висвітлення ними окремих подій, що
відбуваються в Україні.
 
         3. Порядок надання постійної,
          тимчасової або спеціальної
        акредитації в Україні працівникам
          засобів масової інформації
 
   3.1. Постійна  акредитація  працівника  засобу  масової
інформації здійснюється на підставі таких документів:
   3.1.1. Офіційне звернення керівника засобу масової інформації
щодо отримання акредитації для працівника цього засобу масової
інформації, яке має містити: повне ім'я та прізвище працівника;
номер паспорта; громадянство; посаду у засобі масової інформації,
мету та термін перебування в Україні; пріоритетні теми, які
планується  висвітлювати;  відомості  про те, чи працюватиме
журналіст за завданням редакції, що подає заяву, або одночасно
готуватиме матеріали для інших засобів масової інформації; місце
проживання за кордоном та в Україні.
   3.1.2. Автобіографічні  дані  працівника  засобу  масової
інформації.
   3.1.3. Копії сторінок паспорта працівника засобу масової
інформації, де міститься інформація про громадянство, номер, дані
про те, ким він виданий, строк його дії (для українських громадян
- відомості про реєстрацію).
   3.1.4. Копія редакційного посвідчення або довідка кадрового
органу цього засобу масової інформації, що підтверджує належність
працівника до засобу масової інформації.
   3.1.5. Чотири фотокартки (3х4 см) для іноземних громадян,
три - для громадян України.
 
   3.2. Прес-служба МЗС України має право запитувати додаткову
інформацію щодо професійної діяльності працівника засобу масової
інформації, який проходитиме процедуру акредитації.
 
   3.3. Тимчасова та спеціальна акредитація працівника засобу
масової інформації здійснюється на підставі документів, зазначених
у пунктах 3.1.1., 3.1.3 та 3.1.4.
 
   3.4. Документи для акредитації працівників засобів масової
інформації при Прес-службі МЗС України надсилаються керівництвом
зацікавленого  засобу  масової  інформації  до дипломатичного
представництва або консульської установи  України  в  країні
перебування для подальшої передачі до Прес-служби МЗС України.
 
   3.5. У разі відсутності дипломатичного представництва або
консульської установи України в країні перебування документи для
акредитації працівників засобів масової інформації при Прес-службі
МЗС України надсилаються керівництвом зацікавленого засобу масової
інформації до Прес-служби МЗС України.
 
   3.6. Рішення про надання постійної акредитації приймається
протягом тридцяти робочих днів з часу отримання документів.
   Рішення про  надання  тимчасової  акредитації приймається
протягом десяти робочих днів з часу отримання документів.
   Рішення про  надання  спеціальної акредитації приймається
протягом двох робочих днів з часу отримання документів.
 
   3.7. Після проходження  процедури  постійної  акредитації
працівники засобів масової інформації отримують у Прес-службі МЗС
України посвідчення про акредитацію (далі - акредитаційна картка)
відповідних зразків.
 
   3.8. При отриманні акредитаційної картки працівник засобу
масової інформації заповнює акредитаційну анкету встановленого
зразка (додається).
 
   3.9. Після  проходження  процедури тимчасової акредитації
працівники засобів масової інформації отримують у Прес-службі МЗС
України посвідчення про тимчасову акредитацію (далі - тимчасова
акредитаційна картка) відповідного зразка.
 
   3.10. Після проходження процедури спеціальної акредитації
працівники засобів масової інформації вносяться до списків осіб,
акредитованих для висвітлення окремих подій.
 
   3.11. Акредитаційна картка та тимчасова акредитаційна картка
підписуються начальником Прес-служби МЗС України або уповноваженою
ним особою.
 
   3.12. На акредитаційній картці та тимчасовій акредитаційній
картці проставляється гербова печатка Прес-служби МЗС України.
 
   3.13. У разі втрати акредитаційної картки чи тимчасової
акредитаційної картки працівник засобу масової інформації повинен
повідомити про це Прес-службу МЗС України протягом 10 робочих
днів.
   3.13.1. Питання про видачу дубліката акредитаційної картки чи
тимчасової акредитаційної картки розглядається Прес-службою МЗС
України протягом 10 робочих днів на підставі заяви працівника
засобу масової інформації про втрату документів та офіційного
звернення зацікавленого засобу масової інформації.
 
   3.14. Після  отримання  акредитаційної  картки  іноземні
працівники засобів масової інформації повинні зареєструвати свої
закордонні паспорти, а також паспорти членів їхніх сімей в
Прес-службі МЗС України.
 
   3.15. У разі зміни інформації, наданої під час оформлення
акредитації, працівники засобів масової інформації зобов'язані
протягом 10 робочих днів поінформувати про це Прес-службу МЗС
України.
 
       4. Припинення постійної, тимчасової чи
        спеціальної акредитації працівників
          засобів масової інформації
 
   4.1. Дія постійної, тимчасової чи спеціальної акредитації
припиняється із закінченням терміну дії акредитаційної картки,
тимчасової акредитаційної картки чи спеціальної акредитації.
 
   4.2. Після закінчення терміну постійної акредитації працівник
засобу масової інформації обов'язково повинен здати акредитаційну
картку в Прес-службу МЗС України.
 
   4.3. Акредитація  може бути припинена також на підставі
офіційного звернення керівництва засобу масової інформації, від
якого був акредитований працівник засобу масової інформації, або у
разі порушення ним чинного законодавства України.
 
   4.4. У разі дострокового припинення роботи працівника засобу
масової інформації в Україні або переходу до іншого засобу масової
інформації керівництво  засобу  масової  інформації  протягом
10 робочих днів звертається до Прес-служби МЗС України з офіційним
проханням про припинення його акредитації.
 
   4.5. Прохання  про  продовження  терміну  дії  постійної
акредитації подається до Прес-служби МЗС України згідно з пунктами
3.1.1 - 3.1.5 цього Положення не пізніше одного місяця до
закінчення терміну дії попередньої акредитації.
 
           5. Прикінцеві положення
 
   5.1. МЗС України сприяє в межах компетенції акредитованим
працівникам засобів масової інформації у здійсненні професійної
діяльності згідно з чинним законодавством України.
 
   5.2. Працівники іноземних засобів масової інформації, які не
акредитовані в Україні у встановленому порядку, здійснюють свою
діяльність як співробітники іноземних юридичних осіб.
 
 Заступник начальника
 Прес-служби МЗС                   Д.В.Свистков
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.8
                   Положення про акредитацію
                   в Україні іноземних
                   кореспондентів
                   та представників іноземних
                   засобів масової інформації
 
 
            PRESS ACCREDITATION
 
            АКРЕДИТАЦІЙНА АНКЕТА
                         --------------
                         |      |
                         |      |
                         |   ФОТО  |
                         |  3 х 4  |
                         |      |
                         |      |
                         --------------
 
----------------------------------------------------
|Press Card Number / N прес-картки|card issued   |
|                 |картка видана  |
|---------------------------------+----------------|
|                 |card expires  |
|                 |картка дійсна до|
|-----------------------------------------------------------------
|Surname /                            |
|Прізвище                            |
|----------------------------------------------------------------|
|First name /                          |
|Ім'я та по батькові                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Citezenship /                          |
|Громадянство                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Date, Place and Country of Birth /               |
|Дата, місце та країна народження                |
|----------------------------------------------------------------|
|Passport No /                          |
|Номер паспорта                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Issued by /                           |
|Виданий                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Name of Меdіа /                         |
|Назва ЗМІ                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Type of Media /                         |
|Вид ЗМІ:                            |
|----------------------------------------------------------------|
|News Agency / Інформаційні    |Journalist/Журналіст     |
|агентства            |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Written Press/Друкована преса  |Photographer/Фотограф     |
|---------------------------------+------------------------------|
|TV/Телебачення          |Cameraman/Оператор      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Radio/Радіо           |Technitian/Технічний працівник|
|----------------------------------------------------------------|
|Other / Інший                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Office Address (Country/Town/Street/Tel./Fax/)         |
|Місцезнаходження офісу (Країна/місто/вулиця/номер тел./факс)  |
|----------------------------------------------------------------|
|E-mail                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Permanent address /                       |
|Постійне місце проживання                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Current address in Ukraine /                  |
|Місце проживання в Україні                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Telephone/Fax /                         |
|Телефон/Факс                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Mobile /                            |
|Мобільний тел.                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Date /                             |
|Дата                              |
|----------------------------------------------------------------|
|Signature/                           |
|Підпис                             |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner