Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 651 від 11.07.2005

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.09.2005 N 758
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 вересня 2005 р.
                   за N 1122/11402
 
 
        Про затвердження Порядку оформлення
        і видачі тимчасового посвідчення,
       що підтверджує особу громадянина України
 
 
   Відповідно до пункту 19 Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України  від
2 вересня 1993 року N 3423-XII ( 3423-12 ) (зі змінами), та з
метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян на час
розгляду заяв про втрату паспорта Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок оформлення  і  видачі  тимчасового
посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (додається).
 
   2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (Радутний С.І.) МВС України (далі -
ДДГІРФО) організувати вивчення працівниками служби у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України
положень цього Порядку та забезпечити його виконання.
 
   3. ДДГІРФО (Радутний С.І.) МВС України забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
28.06.93 N 393 ( z0102-93 ) "Про затвердження Правил видачі та
форми тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина
України", зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України
5 серпня 1993 року за N 102.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх  справ  України  генерал-майора  міліції
Рудіка В.М.
 
   6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   08.09.2005 N 758
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 вересня 2005 р.
                   за N 1122/11402
 
 
               ПОРЯДОК
      оформлення і видачі тимчасового посвідчення,
       що підтверджує особу громадянина України
 
 
   1. Тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина
України  (далі - тимчасове посвідчення), є документом, який
видається громадянину України службою у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - служба) за умови
подання ним заяви про втрату, викрадення або псування паспорта
громадянина України (далі - заява про втрату паспорта), заяви за
зразком, наведеним у додатку 1, та заведення відповідної справи.
 
   2. Для оформлення тимчасового посвідчення особа подає:
   заяву за зразком, наведеним у додатку 1;
   дві фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра;
   будь-який документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт.
   У разі відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу,
яка втратила паспорт, до тимчасового посвідчення вноситься запис
"Оформлено без документа, що посвідчує особу заявника".
 
   3. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості:
   прізвище, ім'я та по батькові;
   дата народження;
   місце народження;
   місце проживання особи із зазначенням адреси;
   дата видачі, орган, що видав, та строк дії.
   Усі записи в тимчасовому посвідченні здійснюються українською
мовою.
 
   4. Форма  тимчасового  посвідчення, що підтверджує особу
громадянина України, наведена в додатку 2.
   Тимчасове посвідчення оформлюється протягом трьох робочих
днів з дня надходження заяви про його видачу.
   Строк дії  тимчасового  посвідчення - 1 місяць. У разі
незакінчення у місячний термін провадження у справі про втрату
паспорта рішенням начальника органу внутрішніх справ строк дії
тимчасового посвідчення продовжується не більше ніж на 1 місяць.
   Фотокартка особи, що вклеюється до тимчасового посвідчення,
скріплюється гербовою печаткою, яка проставляється в паспорті
громадянина  України.  Тимчасове  посвідчення  підписується
начальником територіального органу (підрозділу) служби, у якому
воно видано.
 
   5. У  лівому  верхньому  куті  тимчасового  посвідчення
проставляється штамп органу внутрішніх справ, до якого особа
подала  заяву  про  втрату паспорта. Тимчасовому посвідченню
присвоюється номер справи про втрату паспорта, який проставляється
у штампі.
 
   6. Оформлене тимчасове посвідчення реєструється в журналі
обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина
України  (додаток  3), у якому особа розписується про його
отримання.
 
   7. При отриманні паспорта громадянина України особа повинна
здати тимчасове посвідчення, а у разі його втрати письмово
повідомити про це орган служби за місцем отримання тимчасового
посвідчення.
 
 Т.в.о. директора Державного
 департаменту у справах
 громадянства, імміграції
 та реєстрації фізичних осіб
 МВС України полковник міліції            С.І.Радутний
 
 
                   Додаток 1
                   до пунктів 1, 2 Порядку
                   оформлення і видачі
                   тимчасового посвідчення,
                   що підтверджує особу
                   громадянина України
 
 
   Зразок
 
 
                  Начальникові __________________
                      (назва територіального
                  _______________________________
                      підрозділу служби)
                  _______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові,
                  _______________________________
                   адреса реєстрації заявника)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу видати тимчасове посвідчення громадянина України, що
підтверджує мою особу, на час розгляду моєї заяви про втрату,
викрадення або псування (зайве закреслити) паспорта.
 
 _____ ____________ 20__ року          __________________
                           (підпис)
 
   Видано тимчасове посвідчення N _______ від ________ 20__року.
 
 Т.в.о. директора Державного
 департаменту у справах
 громадянства, імміграції
 та реєстрації фізичних осіб
 МВС України полковник міліції            С.І.Радутний
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4 Порядку
                   оформлення і видачі
                   тимчасового посвідчення,
                   що підтверджує особу
                   громадянина України
 
 
               ФОРМА
       тимчасового посвідчення, що підтверджує
          особу громадянина України
 
 
   Лицьовий бік           розмір 125х175 мм
 
 
------------------------------------------------------------------
|               |                 |
|               |                 |
|               |  ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ,    |
|               |що підтверджує особу громадянина |
|               |       України      |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
------------------------------------------------------------------
 
   Зворотний бік
 
------------------------------------------------------------------
|Штамп органу         |______________________________  |
|внутрішніх справ       |     (прізвище,       |
|               |______________________________  |
|               |   ім'я та по батькові)    |
|               |______________________________  |
|               |   (дата народження)     |
|------------         |______________________________  |
|| Місце  |         |   (місце народження)     |
||  для  |         |                 |
||фотокартки|         |______________________________  |
||     |         |   (місце проживання     |
|------------         | зареєстровано за адресою)   |
|     МП         |______________________________  |
|               |  (назва органу, що видав    |
|               |  тимчасове посвідчення)    |
|               |                 |
|__________________      |Строк дії до _________________  |
|(особистий підпис)      |Строк дії продовжено до ______  |
|               |______________________________  |
|               |   (підпис, прізвище,     |
|               | ініціали посадової особи)   |
------------------------------------------------------------------
 
 Т.в.о. директора Державного
 департаменту у справах
 громадянства, імміграції
 та реєстрації фізичних осіб
 МВС України полковник міліції            С.І.Радутний
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 6 Порядку
                   оформлення і видачі
                   тимчасового посвідчення,
                   що підтверджує особу
                   громадянина України
 
 
               ЖУРНАЛ
     обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують
          особу громадянина України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я |   N   |  Дата  | Підпис | Відмітка |
|з/п |та по батькові |тимчасового| видачі | особи |  про  |
|  |        |посвідчення|     |    |повернення |
|  |        |      |     |    |тимчасового|
|  |        |      |     |    |посвідчення|
|----+---------------+-----------+----------+--------+-----------|
|  |        |      |     |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Т.в.о. директора Державного
 департаменту у справах
 громадянства, імміграції
 та реєстрації фізичних осіб
 МВС України полковник міліції            С.І.Радутний
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner