Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 238 від 05.07.2005

Про затвердження Технологічної схеми з організації митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами в аеропорту "Бельбек"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

              Н А К А З
 
            07.09.2005 N 397
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   23 вересня 2005 р.
                   за N 33/563
 
 
     Про затвердження Порядку роботи екзаменаційної
   комісії та отримання кваліфікаційного свідоцтва особи,
         уповноваженої на декларування
 
 
   У відповідності до Митного кодексу України ( 92-15 ) та
Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування
на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України
від  22.07.97 р. N 340  ( z0495-97 )  та  зареєстрованого
у Міністерстві  юстиції  України  23.10.97 р.  N 495/2299,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести в дію Порядок роботи екзаменаційної комісії та
отримання кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої  на
декларування, через 10 днів після реєстрації в управлінні юстиції
в Чернігівській області Міністерства юстиції (додається).
 
   2. Начальнику юридичного відділу (Приходько О.В.) забезпечити
реєстрацію цього наказу в управлінні юстиції в Чернігівській
області.
 
   3. Начальнику загального відділу (Кузьміна Н.М.) довести
наказ до відома осіб, що їх стосується.
 
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Чернігівської
митниці від 26.10.2000 р. N 487 ( v0487483-00 ).
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника митниці Песляка О.Г.
 
 В.о. начальника митниці               Ю.І.Солончук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Чернігівської митниці
                   07.09.2005 N 397
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   23 вересня 2005 р.
                   за N 33/563
 
 
               ПОРЯДОК
      роботи екзаменаційної комісії та отримання
     кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої
             на декларування
 
 
           1. Загальні положення
 
   Цей Порядок розроблено  відповідно  до  Митного  кодексу
( 92-15 ) та наказу ДМСУ від 22.07.97 р.  N 340 ( z0495-97 )
"Про затвердження  Положення  про  діяльність підприємств, що
здійснюють декларування на підставі договору".
 
   1.1 Допущення  особи,  уповноваженої  на  декларування,
здійснюється  шляхом  видачі  йому  митницею кваліфікаційного
свідоцтва (Додаток 1).
 
   1.2 Особа, уповноважена на декларування, може виконувати
покладені на неї функції стосовно вантажів, що належать стороннім
особам, тільки якщо ця особа зарахована до штату підприємства, що
отримало  свідоцтво  на  право здійснення митної брокерської
діяльності.
 
   1.3 Для видачі кваліфікаційного свідоцтва наказом начальника
митниці створюється екзаменаційна комісія на чолі із заступником
начальника митниці.
 
    2. Порядок отримання свідоцтва особи, уповноваженої
             на декларування
 
   2.1 Для отримання кваліфікаційного свідоцтва підприємство, що
здійснює декларування на підставі договору,  або  громадянин
звертаються до загального відділу митниці з письмовою заявою
довільної форми на ім'я начальника митниці.
   Підприємство повинно  надати  до  митниці  копію наказу,
завіреного печаткою, або витяг з наказу про зарахування кандидата
до свого штату.
   Безпосередньо при здачі іспитів кожний кандидат обов'язково
повинен мати при собі паспорт. У разі відсутності паспорта
кандидат до іспитів не допускається.
 
   2.2 Екзаменаційна комісія приймає іспити у кандидатів на
посаду особи, уповноваженої на декларування, з метою визначення
достатності їх рівня знань і  кваліфікації  для  здійснення
декларування. Рівень знань оцінюється за 5-бальною системою.
 
   2.3 Прийом іспитів здійснюється в два етапи:
   - 1-й етап - перевірка навиків роботи на ПЕОМ і знання
програми "Митний брокер".
   - 2-й етап - перевірка теоретичних знань. Проводиться за
білетами, які складаються з 4-х питань з митної справи.
   Результати перевірки обов'язково зазначаються у протоколі
засідання комісії.
 
   2.4 За результатами іспитів секретар комісії:
   - складає протокол засідання комісії та екзаменаційний лист
на  кожного  кандидата  на  посаду  особи, уповноваженої на
декларування (Додаток 2);
   - ознайомлює кандидатів з рішенням та висновками комісії, які
завіряють згоду і  відповідність  даних  своїм  підписом  у
екзаменаційному листі;
   - готує кваліфікаційні свідоцтва на осіб, які склали іспит з
оцінкою не нижче "задовільно", і на протязі тижня разом з
екзаменаційним листом надає на підпис начальнику митниці;
   - оформлені відповідним чином кваліфікаційні свідоцтва видає
під розпис  у  окремому  журналі  особі,  уповноваженій  на
декларування;
   - копію свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, надає
до відділу статистики, контролю та аналізу для ведення реєстру
зазначених вище осіб.
 
           3. Заключні положення
 
   3.1 Засідання екзаменаційної комісії проводяться кожної 1-ї
та 3-ї середи місяця з 10-00 години до 13 години.
   За рішенням голови комісії, у  разі  великої  кількості
кандидатів, засідання можуть проводитись і в інші дні.
 
   3.2 У разі відсутності основного члена комісії, затвердженого
наказом по митниці, за рішенням голови комісії до роботи у складі
комісії можуть залучатися досвідчені фахівці митниці, які у
прийнятті рішення про видачу свідоцтва участь не приймають.
 
   3.3 Керівник підприємства, що направляє кандидата на іспит,
право бути присутнім на засіданні комісії.
 
   3.4 Кваліфікаційне  свідоцтво  особи,  уповноваженої  на
декларування, надає можливість здійснювати декларування тільки в
зоні діяльності митниці, яка його видала.
 
   3.5 Якщо особа, уповноважена на декларування, збирається
працювати в зоні діяльності іншої митниці, вона повинна скласти
іспит та отримати кваліфікаційне свідоцтво у митниці, де має намір
працювати. При цьому раніше видане свідоцтво не скасовується.
 
   3.6 Кваліфікаційне  свідоцтво  особи,  уповноваженої  на
декларування, може бути скасоване митницею, якщо таке свідоцтво
було видане на підставі неповних або недостовірних даних, які мали
істотне значення для прийняття рішення про видачу свідоцтва.
 
   3.7 У разі звільнення особи, уповноваженої на декларування,
підприємство у 3-денний термін повинно повідомити про це митницю і
надати наказ або витяг з наказу про звільнення цієї особи.
 
 Голова комісії - заступник
 начальника митниці                   О.Г.Песляк
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 1.1 Порядку роботи
                   екзаменаційної комісії
                   та отримання
                   кваліфікаційного свідоцтва
                   особи, уповноваженої
                   на декларування
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
            ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ
 
           КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
        особи, уповноваженої на декларування
 
            N 102000000/00-000
 
 
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
             (домашня адреса)
__________________________________________________________________
        (серія, номер, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
 
 Начальник митниці  __________________  __________________
             (підпис)    прізвище, ініціали
 
                   М.П.
 "___" ________200_ р.
 
 
                   Додаток 2
                   до п. 2.4 Порядку роботи
                   екзаменаційної комісії
                   та отримання
                   кваліфікаційного свідоцтва
                   особи, уповноваженої
                   на декларування
 
 
            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ
     до протоколу N ____ від ____________ 200_ року
    засідання екзаменаційної комісії по прийому іспитів
      у кандидатів на посаду особи, уповноваженої
             на декларування
 
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду особи,
уповноваженої на декларування та назва організації, яка його
представляє:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Оцінка рівня знань кандидата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Висновки та рекомендації комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 З рішенням екзаменаційної
 комісії згоден
 _________________________      "___" ____________ 200_ р.
      підпис
 
                   Підписи членів
                   екзаменаційної комісії
 
                   1. ___________________
                   2. ___________________
                   3. ___________________
                   4. ___________________
                   5. ___________________
                   6. ___________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner