Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 200 від 04.04.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            10.08.2005 N 327
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 925/11205
 
 
        Про затвердження Порядку оформлення
       результатів невиїзних документальних,
      виїзних планових та позапланових перевірок
         з питань дотримання податкового,
        валютного та іншого законодавства
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення єдиного порядку
відображення  результатів  документальних  перевірок суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичних осіб, їх філій, відділень
та інших відокремлених підрозділів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  оформлення  результатів невиїзних
документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з
питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства
(додається).
 
   2. Директору Департаменту  контрольно-перевірочної  роботи
Довгалю  С.О.  в установленому порядку подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
 
   4. Визнати  таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 16.09.2002 N 429 ( z1023-02 )
"Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних
перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства
суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх
філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами",
зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за
N 1023/7311 (із змінами та доповненнями).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Горбанського Б.М.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   10.08.2005 N 327
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 925/11205
 
 
               ПОРЯДОК
     оформлення результатів невиїзних документальних,
      виїзних планових та позапланових перевірок
      з питань дотримання податкового, валютного
           та іншого законодавства
 
 
       1. Основні терміни та вимоги оформлення
      невиїзних документальних, виїзних планових
          та позапланових перевірок
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог  Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) для
застосування посадовими особами органів державної  податкової
служби при оформленні матеріалів невиїзних документальних, виїзних
планових  та  позапланових  перевірок  з  питань  дотримання
податкового,  валютного  та  іншого законодавства, суб'єктами
господарювання - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та
іншими  відокремленими  підрозділами  (далі  -  суб'єкти
господарювання).
 
   1.2. Плановою  виїзною  перевіркою  вважається  перевірка
суб'єкта господарювання щодо своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати ним податків та зборів  (обов'язкових
платежів),  яка передбачена у плані роботи органу державної
податкової служби і проводиться за місцезнаходженням  такого
суб'єкта господарювання чи за місцем розташування об'єкта права
власності, стосовно якого проводиться  така  планова  виїзна
перевірка.
   Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не
передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і
проводиться за наявності хоча б однієї із обставин, визначених
Законом України  "Про  державну  податкову службу в Україні"
( 509-12 ) та іншими законодавчими актами. Вона здійснюється за
місцезнаходженням такого суб'єкта господарювання чи за місцем
розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться
така позапланова виїзна перевірка.
   Невиїзною документальною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на
підставі поданих  податкових  декларацій,  звітів  та  інших
документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів
(обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.
 
   1.3. За результатами проведення невиїзних документальних,
виїзних планових та позапланових перевірок фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання оформляється акт, а в разі
відсутності  порушень  податкового,  валютного  та  іншого
законодавства - довідка.
   Акт - службовий документ, який стверджує факт проведення
невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової
перевірки   фінансово-господарської   діяльності   суб'єкта
господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені
порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства
суб'єктами господарювання.
   Довідка - службовий документ, який стверджує факт проведення
невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової
перевірки   фінансово-господарської   діяльності   суб'єкта
господарювання і є носієм доказової інформації про невстановлення
фактів  порушень  вимог  податкового,  валютного  та  іншого
законодавства суб'єктами господарювання.
 
   1.4. При проведенні планової виїзної перевірки складається
один зведений акт планової перевірки.
   Зведений акт - службовий документ, який стверджує  факт
проведення планової виїзної перевірки з усіх питань за сукупними
показниками  фінансово-господарської   діяльності   суб'єкта
господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені
порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства
суб'єктами господарювання.
   Складовими частинами  зведеного  акта  планової  виїзної
перевірки  можуть  бути  довідки  з окремих питань, які за
необхідності складаються посадовими особами податкового органу як
з окремого питання плану перевірки, так і з декількох питань плану
перевірки.
   Довідка з  окремих  питань  -  службовий документ, який
складається за рішенням керівника перевірки в ході проведення
планової  виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності
суб'єкта господарювання і є носієм доказової інформації про
виявлені (не виявлені) порушення вимог податкового, валютного та
іншого законодавства суб'єктами господарювання з окремих питань
плану перевірки.
   Довідка з окремих питань підписується посадовими особами
податкового органу, які здійснили перевірку, та погоджується з
посадовими особами суб'єкта господарювання.
   Довідка з окремих питань складається у двох примірниках.
Перший примірник надається керівнику, який очолює перевірку, а
другий залишається в структурному підрозділі, працівник якого
склав  цю  довідку.  На  вимогу  посадових  осіб  суб'єктів
господарювання їм може бути надана копія довідки з окремих питань.
 
   1.5. Акт  невиїзної  документальної, виїзної планової чи
позапланової перевірок повинен містити систематизований виклад
виявлених у ході перевірки фактів порушень норм податкового,
валютного та іншого законодавства.
 
   1.6. За результатами  невиїзної  документальної,  виїзної
планової чи позапланової перевірок в акті викладаються всі суттєві
обставини   фінансово-господарської   діяльності   суб'єкта
господарювання, які мають відношення до фактів виявлених порушень
податкового, валютного та іншого законодавства.
 
   1.7. Факти виявлених порушень податкового, валютного  та
іншого законодавства викладаються в акті невиїзної документальної,
виїзної планової чи позапланової перевірок чітко, об'єктивно та в
повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які
зафіксовані в  бухгалтерському  та  податковому  обліку,  що
підтверджують наявність зазначених фактів.
 
   1.8. Акт  невиїзної  документальної, виїзної планової чи
позапланової перевірок повинен бути складений на паперовому носії
і  в електронному вигляді державною мовою і мати наскрізну
нумерацію сторінок.
   Титульний аркуш  акта  невиїзної  документальної, виїзної
планової чи позапланової перевірок друкується на номерному бланку
органу  державної  податкової  служби  для  складання  актів
документальних перевірок.
   У разі необхідності використання у змісті акта скорочених
назв і загальноприйнятих  абревіатур  при  першому  вживанні
відповідне  словосполучення  наводиться повністю з одночасною
вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які
будуть використовуватись далі в тексті.
   В акті невиїзної  документальної,  виїзної  планової  чи
позапланової  перевірок,  розрахунках та інших матеріалах не
допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та
інших даних.
 
   1.9. Усі вартісні показники відображаються у національній
валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті,
підлягають відображенню в акті невиїзної документальної, виїзної
планової та позапланової перевірок з одночасною вказівкою їх
еквівалента  у  гривнях  за  курсом  валют, що встановлений
Національним   банком   України   на   дату   проведення
фінансово-господарської  операції,  якщо  інше не встановлено
законодавством.
 
   1.10. Інформація,  що  міститься  в  акті  невиїзної
документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок, не
підлягає розголошенню співробітниками органу державної податкової
служби, а також передачі в інші органи, за винятком випадків,
передбачених законодавством.
 
   1.11. У разі, якщо суб'єкт господарювання відмовляється від
проведення  планової  або  позапланової виїзної перевірки за
наявності підстав для їх проведення, визначених законами України,
посадовими особами податкового органу складається акт відмови від
допуску до перевірки.
   При цьому в акті зазначається про ознайомлення та вручення
під розписку (чи відмову від ознайомлення та отримання) керівнику
суб'єкта господарювання направлення на перевірку.
   У разі неявки посадових осіб суб'єкта господарювання для
проведення невиїзної документальної перевірки протягом 10 днів
після отримання письмового запрошення органу податкової служби
складається акт про неявку посадових осіб суб'єкта господарювання
на запрошення органу податкової служби.
   Акт відмови від допуску до перевірки та акт про неявку
посадових осіб суб'єкта господарювання на запрошення  органу
податкової служби підписується не менш як трьома службовими
особами.
 
        2. Зміст акта (довідки) невиїзної
         документальної, виїзної планової
          чи позапланової перевірок
 
   Акт невиїзної  документальної,  виїзної  планової  чи
позапланової перевірок складається з чотирьох частин: вступної,
загальних положень, описової частини та висновку.  До  акта
додаються інформативні додатки.
 
   2.1. Вступна частина акта невиїзної документальної, виїзної
планової чи позапланової перевірок повинна містити такі дані:
   2.1.1. Місцезнаходження  суб'єкта  господарювання  (місце
розташування об'єкта власності, щодо якого проводиться перевірка).
   2.1.2. Повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання
відповідно до установчих документів.
   2.1.3. Підстави для проведення перевірки відповідно до Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та
інших законодавчих актів.
   2.1.4. Дата та номер направлення на виїзну планову  чи
позапланову перевірку, назва органу державної податкової служби,
який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу
державної податкової служби на проведення позапланової перевірки,
продовження термінів проведення перевірок. Якщо виїзна позапланова
перевірка у відповідних випадках здійснюється на підставі рішення
суду, зазначається назва суду, який прийняв відповідне рішення
щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, його номер та
дата, термін проведення перевірки.
   2.1.5. Посади, назва структурного підрозділу, назва органу
державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові
посадових осіб, що проводять перевірку.
   2.1.6. Тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова
чи позапланова перевірка).
   2.1.7. Період, за який проводиться перевірка  діяльності
суб'єкта господарювання.
   2.1.8. Інформація про направлення суб'єкту господарювання
повідомлення про проведення планової виїзної перевірки.
   2.1.9. Інформація про наявність журналу реєстрації перевірок
суб'єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення
перевірки.
 
   2.2. Загальні положення  акта  невиїзної  документальної,
виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі
дані:
   2.2.1. Термін проведення перевірки (дата початку та дата
закінчення перевірки).
   2.2.2. Інформація  про посадових осіб, відповідальних за
фінансово-господарську діяльність суб'єкта  господарювання  за
період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення
та звільнення із займаної посади.
   2.2.3. Дані  про  реєстрацію  (перереєстрацію)  суб'єкта
господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва
органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік органом
державної податкової служби (назва документа,  назва  органу
державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні
дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний
податковий номер).
   2.2.4. Дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір
їх  внесків  до  статутного  фонду, форма внесення (у разі
необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та
ідентифікаційні номери (для фізичних осіб).
   2.2.5. Інформація про те, чи є  суб'єкт  господарювання
засновником (учасником), акціонером іншого суб'єкта господарської
діяльності.
   2.2.6. Код форми власності, підпорядкованість для державних
підприємств.
   2.2.7. Перелік структурних підрозділів, у тому числі філій,
відділень та інших відокремлених  підрозділів,  створених  у
встановленому порядку (у разі їх наявності).
   2.2.8. Інформація про види діяльності, які здійснював суб'єкт
господарювання за період, що перевірявся, та види діяльності, що
підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва
органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії
ліцензії).
   2.2.9. Дані  про  наявність рахунків у банках та інших
фінансових установах із зазначенням інформації щодо  надання
повідомлення про їх відкриття (закриття); наявність ліцензій
Національного банку України у разі відкриття рахунку за межами
України.
   2.2.10. Інформація про попередню планову виїзну перевірку із
зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та
номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та
вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків).
   2.2.11. Інформація про документи, які використані при даній
перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх
перевіркою та метод - суцільний, вибірковий).
   2.2.12. Перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних
систем, інформація яких використана під час  перевірки  (за
необхідності).
   2.2.13. Дані про наявність пільг, наданих відповідно до
чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок
отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що
перевіряються).
   2.2.14. Інформація  про  перевірки  інших   суб'єктів
господарювання з питань правових відносин з платником податків та
підтвердження задекларованих ним показників, проведені за період,
що перевіряється.
   2.2.15. У разі, якщо при перевірці виявлено взаємовідносини
із суб'єктами господарювання або фізичними особами - підприємцями,
які припинили діяльність на підставі рішення суду, або договори,
первинні документи яких визнано судом недійсними, то вчиняється
відповідний запис.
   2.2.16. Якщо суб'єкт господарювання протягом своєї діяльності
мав від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток
(збитки) або незначні прибутки, заявляв до відшкодування з бюджету
значні суми податку на додану вартість або при значних обсягах
податкового  зобов'язання  та  податкового кредиту відображав
незначні суми податку на  додану  вартість  до  сплати,  в
обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.
   У разі встановлення в ході перевірок декларування від'ємного
значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, в акті
перевірки робиться відповідний запис, із зазначенням кількості
податкових періодів та суми.
   2.2.17. При проведенні виїзних планових перевірок проводиться
аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.
( Підпункт 2.2.17 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Державної податкової адміністрації N 354
( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   2.2.18. Відображення  інформації  про проведені суб'єктом
господарювання   інвентаризації   його  основних  засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу.
   При цьому при оформленні результатів невиїзних документальних
перевірок в акті в обов'язковому порядку зазначається інформація,
передбачена в підпунктах 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 (невиїзна
документальна), 2.1.7, 2.2.1 - 2.2.3, 2.2.6 та 2.2.11. Щодо інших
підпунктів зазначається інформація за необхідністю, залежно від
питань, що підлягали перевірці.
 
   2.3. Описова частина акта невиїзної документальної, виїзної
планової чи позапланової перевірок складається таким чином:
   2.3.1. Результати невиїзної документальної, виїзної планової
чи позапланової перевірок групуються за окремими видами податків і
зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.
   2.3.2. За  кожним  відображеним в акті фактом порушення
податкового законодавства необхідно:
   висвітлити показники,   які   відображаються  суб'єктом
господарювання у податковій та іншій звітності, та фактичні
показники,  виявлені у ході перевірки на підставі первинних
документів податкового  та  бухгалтерського  обліку  суб'єкта
господарювання  у  розрізі  періодів  у  грошових  одиницях,
передбачених звітністю;
   у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення
з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових
актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць,
квартал,  рік)  фінансово-господарської  діяльності  платника
податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до
акта письмові пояснення посадових осіб суб'єкта господарювання
щодо встановлених порушень;
   зазначити первинний документ, на підставі якого  вчинено
записи  у  податковому  та  бухгалтерському  обліку (навести
кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно
підтверджують наявність факту порушення;
   у разі відсутності первинних документів або ненадання для
перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт
порушення, зазначити перелік цих документів. При цьому до акта
перевірки додаються пояснення посадових осіб або інших працівників
суб'єкта  господарювання  (у  межах  їх  компетенції),  що
перевіряється, щодо відсутності первинних та інших документів;
   у разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати
перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або
причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують
встановлені порушення, факти відмови відобразити в акті.
   2.3.3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до
акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний
перелік однотипних порушень податкового, валютного та іншого
законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони
відносяться (назву, дату і номер документа, відповідно до якого
здійснено операцію, суть операції,  а  також  посилання  на
нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких
порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані перевіряючими,
а також посадовими особами суб'єкта господарювання.
   2.3.4. Не допускається  відображення  в  акті  перевірки
необґрунтованих  даних,  а  також  суб'єктивних  припущень
перевіряючими, які не мають підтверджених доказів, та різного роду
висновків  щодо  дій  посадових осіб суб'єкта господарювання
(наприклад, "приховування об'єкта оподаткування", "розкрадання",
"привласнення", "описка" тощо).
   2.3.5. У випадках  відсутності  податкового  обліку  або
порушення порядку його ведення даний факт фіксується в описовій
частині акта.
   2.3.6. У  разі,  якщо  невиїзною документальною, виїзною
плановою чи позаплановою перевірками не встановлено порушень вимог
нормативно-правових  актів, які регламентують питання повноти
нарахування та своєчасності сплати окремих податків, зборів та
інших  обов'язкових  платежів,  в  описовій  частині  акта
відображаються задекларовані показники та робиться відповідний
запис щодо невстановлення порушень. При цьому до акта перевірки
додаються аналітичні таблиці, які підтверджують задекларовані
показники.
   2.3.7. Результати невиїзної документальної, виїзної планової
чи позапланової перевірок з питань дотримання вимог валютного та
іншого  законодавства  оформляються  аналогічно  оформленню
результатів  перевірки з питань дотримання вимог податкового
законодавства.
   При цьому,  у  разі  встановлення  порушення  у  сфері
зовнішньоекономічної  діяльності  необхідно  відобразити  такі
відомості: номер, дата зовнішньоекономічного договору (контракту)
та його сума, у разі необхідності  реєстрації  договору  у
Міністерстві економіки України: номер та дата його реєстрації,
країна нерезидента, який є стороною договору зовнішньоекономічної
діяльності, назва фінансової установи нерезидента, через яку
здійснюються розрахунки за договором, назва фінансової установи
резидента,  через  яку здійснюються розрахунки за договором,
номенклатура товарів договору згідно  з  кодами  Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, простроченої
заборгованості, що виникла при виконанні договору, крім того,
вказується наявність ліцензій Національного банку України на
подовження строків розрахунків.
 
   2.4. У висновку акта невиїзної  документальної,  виїзної
планової чи позапланової перевірок зазначаються:
   2.4.1. У цьому розділі акта відображається узагальнений опис
виявлених перевіркою порушень податкового, валютного та іншого
законодавства з  посиланням  на  підпункти,  пункти,  статті
нормативно-правових актів.
   2.4.2. Виявлені порушення податкового та іншого законодавства
відображаються у гривнях у розрізі податків, зборів та інших
обов'язкових платежів з розбивкою за роками та  податковими
періодами, у межах періоду, що перевіряється. Виявлені порушення
валютного   законодавства   відображаються   у   розрізі
зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
   2.4.3. В акті не допускається визначення виду і розміру
штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення.
   2.4.4. У разі вилучення у ході перевірки копій документів,
які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис
із відображенням підстав для вилучення.
   Відображається кількість складених примірників акта перевірки
та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам
суб'єкта господарювання.
 
   2.5. Довідка  складається  аналогічно  акту  невиїзної
документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок з
урахуванням особливостей щодо відсутності порушень.
 
      3. Інформативні додатки до акта (довідки)
      невиїзної документальної, виїзної планової
          чи позапланової перевірок:
 
   3.1. До інформативних додатків відносяться:
   затверджений керівником  (заступником  керівника)  органу
державної податкової служби та підписаний начальником відділу
(управління) працівника, що очолює перевірку, план перевірки
суб'єкта господарювання;
   відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних
порушень та порушень, що повторюються;
   розрахунки донарахованих  сум  податків,  зборів,  інших
обов'язкових платежів, а також розрахунки зменшення від'ємного
значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, зменшення
заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану
вартість у розрізі податкових періодів;
   розрахунки пені та штрафних (фінансових) санкцій за порушення
вимог податкового та іншого законодавства, валютного законодавства
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, при порушенні правил
сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб;
   пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб суб'єкта
господарювання щодо виявлених порушень та/або причини ненадання
первинних  та інших документів, що підтверджують встановлені
порушення, надані у ході перевірки;
   інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень
податкового, валютного та іншого законодавства;
   матеріали (описи,  відомості,  протоколи)  про результати
проведеної суб'єктом господарювання інвентаризації;
   матеріали перевірок  щодо  правових  відносин  суб'єкта
господарювання з іншими суб'єктами господарської діяльності (акти,
довідки, пояснювальні записки, розрахунки та інші документи),
реєстри, в яких наводиться інформація про проведені перевірки,
надіслані запити на їх проведення до інших органів державної
податкової служби та отримані відповіді;
   завірені копії документів, що підтверджують наявність фактів
порушень податкового, валютного та іншого законодавства, у випадку
їх вилучення;
   опис вилучених копій документів, якщо вилучення відбулось;
   відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість із
зазначенням повного найменування суб'єктів господарювання, їх
кодів за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та прізвищ, імен та по
батькові, ідентифікаційних номерів (за наявності) (для фізичних
осіб), а також дати та номера документа, що їх підтверджує, за
найбільшою сумою заборгованості;
   дані про   виконання   зовнішньоекономічних   договорів
(контрактів) (експортних, імпортних, бартерних,  з  переробки
давальницької сировини на території України та за її межами, та
інших);
   інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового
повідомлення (рішення про застосування штрафних  (фінансових)
санкцій)  за  результатами перевірки та вжиття заходів щодо
забезпечення повернення валютної виручки та інших;
   копії форм фінансової звітності за період, що перевіряється
(у разі необхідності).
 
   3.2. Усі додатки, які містять інформацію про діяльність
платника, та відомості або таблиці, в яких згруповані факти
однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються
посадовими  особами  органу державної податкової служби, які
здійснили  перевірку,  та  посадовими  особами  суб'єкта
господарювання.
 
   3.3. Матеріали перевірок інших суб'єктів господарювання щодо
правових  відносин  з  платником  податків  (акти,  довідки,
пояснювальні записки, розрахунки та інші документи), завірені
копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень
податкового,  валютного  та іншого законодавства (у разі їх
вилучення),  пояснювальні  записки  посадових  осіб  суб'єкта
господарювання  щодо  встановлених порушень, реєстри, в яких
наводиться інформація про проведені перевірки, надіслані запити на
їх проведення до інших органів державної податкової служби та
отримані відповіді не надаються суб'єкту  господарювання,  а
використовуються при розгляді матеріалів перевірки керівником
(заступником керівника) органу державної податкової служби для
прийняття  податкового повідомлення (рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій) та вжиття відповідних заходів.
 
   3.4. До акта невиїзної документальної перевірки додаються
інформативні додатки залежно від питань, що підлягали перевірці.
 
   4. Підписання акта (довідки) невиїзної документальної,
      виїзної планової чи позапланової перевірок,
       порядок його реєстрації та зберігання
 
( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
 
   4.1. До підписання акта невиїзної документальної, виїзної
планової чи позапланової перевірок враховуються пояснення та
зауваження, надані посадовими особами в ході перевірки.
   При виникненні спірних питань та зауважень щодо встановлених
порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення
виносяться на розгляд постійних комісій при обласних державних
податкових  адміністраціях  (державних  податкових інспекціях,
спеціалізованих державних податкових інспекціях по роботі  з
великими платниками податків).
 
   4.2. Акт  невиїзної  документальної, виїзної планової чи
позапланової перевірок складається  у  двох  примірниках  та
підписується протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для
суб'єктів малого підприємництва - протягом 3-х робочих днів, а для
суб'єктів господарювання, які мають філії та перебувають на
консолідованій сплаті, - протягом 10-ти робочих днів). Строк
складання акта перевірки не зараховується до строку проведення
перевірки з урахуванням його продовження, встановленого законом.
( Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної  податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від
13.06.2007 )
 
   4.3. Підписання  акта  виїзної  планової чи позапланової
перевірок посадовими особами суб'єкта господарювання та посадовими
особами  органу державної податкової служби, які здійснювали
перевірку, здійснюється за місцезнаходженням платника податків, а
у  разі  здійснення невиїзних документальних перевірок, - у
приміщенні органу державної податкової служби, куди посадові особи
суб'єкта господарювання письмово запрошуються для підписання акта
до закінчення строку, передбаченого у пункті 4.2 цього розділу.
 
   4.4. У разі незгоди посадових осіб із висновками перевірки чи
фактами  та  даними,  викладеними в акті перевірки, суб'єкт
господарювання має право протягом трьох робочих днів з дня,
наступного за днем отримання примірника акта перевірки подати до
органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.
( Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від
13.06.2007 )
   При цьому у разі незгоди із висновками акта перевірки,
суб'єкт господарювання в акті перевірки при його підписанні (чи
відмові від підпису) робить відповідну відмітку.
   Органи державної податкової служби розглядають заперечення
протягом  трьох робочих днів з дня, наступного за днем їх
надходження та про результати розгляду письмово повідомляють
суб'єкта господарювання. ( Абзац третій пункту 4.4 розділу 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Державної податкової
адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   На письмове звернення суб'єкта господарювання його посадові
особи мають право брати особисту участь у розгляді заперечень та
особисто викладати аргументи особам, що розглядають заперечення.
( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   За результатами  розгляду заперечень складається висновок
довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті перевірки
факти  та  дані, відносно яких надано заперечення суб'єктом
господарювання,  короткий  зміст  заперечень,   наводиться
обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно
кожного питання, порушеного в запереченнях,  та  підводиться
підсумок щодо обґрунтованості заперечень. ( Пункт 4.4 розділу 4
доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом  Державної податкової
адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   Висновок підписується посадовими особами органу державної
податкової служби, що проводили перевірку, їх безпосередніми
керівниками, а також іншими посадовими особами органу державної
податкової служби, які були залучені до розгляду заперечень, та
затверджується керівником (заступником керівника) органу державної
податкової служби, працівники якого проводили перевірку. У разі
потреби заперечення можуть бути винесені на розгляд постійних
комісій, передбачених пунктом 4.1 цього розділу. ( Пункт 4.4
розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному
спеціальному журналі органу державної податкової служби (далі -
журнал реєстрації висновків), що ведеться структурним підрозділом,
до  функцій  якого  входить  реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції органу державної податкової служби. Такий журнал
прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу
державної податкової служби. Номер  висновку  складається  з
порядкового номера у журналі реєстрації висновків, номера акта
перевірки та коду структурного підрозділу, відповідального за
розгляд заперечень. ( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 )
від 13.06.2007 )
   Зазначений висновок є складовою частиною матеріалів перевірки
та  враховується  керівником  (заступником  керівника) органу
державної податкової служби при  їх  розгляді  і  прийнятті
податкового  повідомлення-рішення  (рішення  про  застосування
штрафних (фінансових) санкцій). ( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 354
( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
   Висновок долучається до першого примірника акта перевірки, що
залишається в органі державної податкової служби. На підставі
висновку  складається  обґрунтована  письмова  відповідь щодо
результатів розгляду заперечень, яка підписується  керівником
(заступником керівника) органу державної податкової служби та
надсилається суб'єкту господарювання поштою рекомендованим листом
з повідомленням про вручення (або вручається під підпис посадовим
особам суб'єкта господарювання). ( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 354
( z0683-07 ) від 13.06.2007 )
 
   4.5. Акт невиїзної документальної, виїзної  планової  чи
позапланової перевірок в день його підписання реєструється в
єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться  структурним
підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.
   Такий журнал   прошнуровується,   пронумеровується   та
скріплюється печаткою органу державної податкової служби (далі -
єдиний журнал реєстрації актів).
   При цьому в акті на першому аркуші у верхньому лівому кутку
зазначаються  дата  реєстрації акта перевірки та номер акта
перевірки, який складається із  порядкового  номеру  журналу
реєстрації   перевірок,   коду   структурного  підрозділу,
відповідального за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ суб'єкта
господарювання.
 
   4.6. Після реєстрації акта перевірки (у той же день) один
його примірник (з відповідними додатками) передається керівнику
або  уповноваженій особі суб'єкта господарювання, про що на
останній сторінці обох примірників акта робиться  відповідна
відмітка за підписом особи, яка одержала акт, із зазначенням
посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.
 
   4.7. У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання,
що перевірений, від підписання акта перевірки службовими особами
органу державної податкової служби складається акт довільної
форми, що засвідчує факт такої відмови.
   Акт відмови підписується не менш як  трьома  службовими
особами. При цьому в акті відмови від підпису необхідно зазначити
про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) керівника  і
головного бухгалтера суб'єкта господарювання із змістом акта
перевірки, обов'язками, правами і  відповідальністю  платника
податків.
   Акт відмови від підпису в день його складання реєструється у
єдиному спеціальному журналі органу державної податкової служби.
   Не пізніше наступного дня акт невиїзної  документальної,
виїзної планової чи позапланової перевірок реєструється в єдиному
журналі реєстрації актів та в той же день один його примірник (з
відповідними додатками) передається керівнику або уповноваженій
особі суб'єкта господарювання, про що на останній сторінці обох
примірників акта робиться відповідна відмітка за підписом особи,
яка одержала акт, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а
також дати одержання акта.
 
   4.8. При відмові посадової особи суб'єкта господарювання від
отримання одного примірника акта  перевірки  з  відповідними
додатками робиться відповідний запис на останній сторінці обох
примірників, складається акт відмови від отримання та  один
примірник акта перевірки з відповідними додатками направляється
платнику податків поштою з повідомленням про вручення.
   При цьому до примірника акта, який зберігається в органі
державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують
факт поштового відправлення та вручення акта адресату.
 
   4.9. У разі неявки посадових осіб суб'єкта господарювання до
органу державної податкової служби для ознайомлення та підписання
акта невиїзної документальної перевірки у строки, визначені у
пункті 4.2 цього розділу, складається акт щодо неявки посадових
осіб  суб'єкта господарювання до органу державної податкової
служби.
   У разі неможливості вручення для ознайомлення та підписання
акта планової чи позапланової виїзної перевірок  у  строки,
визначені у пункті 4.2 цього розділу, у зв'язку з відсутністю
посадових осіб суб'єкта господарювання за його місцезнаходженням,
службовими особами органу державної податкової служби складається
акт довільної форми, що засвідчує факт такої відсутності, який
підписується не менш як трьома службовими особами та в день його
складання реєструється в єдиному спеціальному журналі органу
державної податкової служби.
   Не пізніше наступного дня акт невиїзної  документальної,
виїзної планової чи позапланової перевірок реєструється в єдиному
журналі реєстрації актів перевірок та один його примірник (з
відповідними  додатками)  надсилається суб'єкту господарювання
рекомендованим листом з повідомленням про вручення, про що на
останній  сторінці обох примірників акта робиться відповідна
відмітка.
 
   4.10. Якщо податковий орган або пошта не може  вручити
суб'єкту господарювання рекомендованого листа з одним примірником
акта та відповідними додатками у зв'язку  з  незнаходженням
посадових осіб за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, їх
відмовою прийняти акт, то працівник структурного підрозділу,
відповідальний за перевірку, у день надходження до податкового
органу такої інформації оформляє відповідний акт, у якому вказує
причину, яка призвела до неможливості вручення акта перевірки.
Реєструється такий акт в день  його  складання  у  єдиному
спеціальному  журналі.  Зазначений акт долучається до справи
платника податків.
 
   4.11. Податкове   повідомлення-рішення   (рішення   про
застосування штрафних (фінансових) санкцій) приймається керівником
податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів
від дня реєстрації акта невиїзної документальної, виїзної планової
чи позапланової перевірок або вручення його поштою суб'єкту
господарювання (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а
за наявності заперечень посадових осіб суб'єкта господарювання до
акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати
розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих
днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання)
письмової відповіді суб'єкту господарювання.
   У разі невручення поштою рекомендованого листа з одним
примірником акта перевірки (у зв'язку з відсутністю суб'єкта
господарювання  за  вказаним  місцезнаходженням)  податкове
повідомлення  (рішення про застосування штрафних (фінансових)
санкцій) приймається протягом трьох робочих  днів  від  дня
повернення листа до органу державної податкової служби.
( Пункт 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної  податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від
13.06.2007 )
 
   4.12. Податкове   повідомлення-рішення   (рішення   про
застосування штрафних (фінансових) санкцій) вручається суб'єкту
господарювання  у  порядку  та  строки,  визначені  чинним
законодавством.
 
   4.13. Один примірник акта після реєстрації та прийняття за
ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у
якому зберігається справа платника.
   Термін зберігання актів невиїзних документальних, виїзних
планових та позапланових перевірок в органах державної податкової
служби:
   фінансово-господарської діяльності - 5 років;
   фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними
інвестиціями - 15 років.
 
   4.14.  Підписання, реєстрація, вручення посадовим особам
суб'єкта  господарювання  та  зберігання  довідок  невиїзної
документальної,  виїзної  планової  та позапланової перевірок
здійснюється у порядку, передбаченому цим розділом для актів
перевірок ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.14 згідно з Наказом
Державної  податкової адміністрації N 354 ( z0683-07 ) від
13.06.2007 )
 
 Директор Департаменту
 контрольно-перевірочної
 роботи                        С.О.Довгаль<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner