Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 61 від 04.04.2005

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            10.08.2005 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 924/11204
 
 
        Про затвердження Змін та доповнень
       до Інструкції про порядок застосування
       штрафних (фінансових) санкцій органами
          державної податкової служби
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Закону України від 12.01.2005
N 2322-IV ( 2322-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо посилення правового захисту громадян та
запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян
на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку,
повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" та з метою
визначення  єдиного порядку нарахування штрафних (фінансових)
санкцій, передбачених законодавством, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної
податкової служби, затвердженої наказом Державної  податкової
адміністрації України від 17.03.2001 N 110 ( z0268-01 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  23.03.2001  за
N 268/5459 (із змінами та доповненнями), що додаються.
 
   2. Директору  Департаменту  контрольно-перевірочної роботи
Довгалю С.О. в установленому порядку подати ці Зміни та доповнення
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Начальнику Управління справами Рахубі А.М. у п'ятиденний
термін після державної реєстрації Змін та доповнень забезпечити їх
тиражування  та надсилання державним податковим органам усіх
рівнів.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Горбанського Б.М.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 В.о. Міністра фінансів України            А.А.Максюта
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   10.08.2005 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 924/11204
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Інструкції про порядок застосування
       штрафних (фінансових) санкцій органами
          державної податкової служби
              ( z0268-01 )
 
 
   1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
   "1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (  2181-14  ),  "Про  систему
оподаткування"  (  1251-12 ), "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної
діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам
державної податкової служби надано право застосовувати штрафні
(фінансові) санкції".
 
   2. У пункті 2:
 
   2.1. Підпункт 2.1 після слів "штрафні санкції" доповнити
словосполученням "у тому числі особи, які відповідно до чинного
законодавства мають статус податкових агентів".
 
   2.2. У підпункті 2.2 слова "*Відповідно до законів України"
замінити словами "*Відповідно до законодавчих актів, контроль за
виконанням яких покладено на органи державної податкової служби
України".
 
   2.3. У підпункті 2.3 після слів "нормативно-правовими актами"
додати слова "а також відповідно до законодавчих актів, якими
надано право органам державної податкової служби застосовувати
штрафні (фінансові) санкції".
 
   2.4. Абзац перший підпункту 2.5 викласти в такій редакції:
   "податкове повідомлення-рішення   (далі   -   податкове
повідомлення) - це рішення керівника органу державної податкової
служби (його заступника) щодо виявленого перевищення (заниження)
бюджетного відшкодування або відмови  у  наданні  бюджетного
відшкодування, а також обов'язку платника податків:".
 
   2.5. Пункт 2 доповнити підпунктом 2.6. такого змісту:
   "2.6) рішення  про  застосування  штрафних  (фінансових)
санкцій - це рішення керівника органу державної податкової служби
(його заступника) щодо виявленого порушення (крім порушення правил
оподаткування), яке приймається відповідно до законодавчих актів,
якими  надано  право  органам  державної  податкової  служби
застосовувати штрафні (фінансові) санкції".
   У зв'язку з цим підпункти 2.6 та 2.7 вважати відповідно
підпунктами 2.7 та 2.8.
 
   2.6. У підпункті 2.7 після слів "контролюючий орган" -
словосполучення "державний  орган"  замінити  словами  "орган
державної податкової служби", а після слів "податкового боргу"
додати слова "дотриманням Закону України  "Про  застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" (  265/95-ВР  ),  законів  з  питань
зовнішньоекономічної  діяльності  та інших нормативно-правових
актів, контроль за виконанням яких покладено на органи державної
податкової служби".
 
   2.7. Підпункт  2.8 після слів "податкового зобов'язання"
доповнити словами "за відповідні базові  податкові  (звітні)
періоди".
 
   3. Пункт 4 після слів "інші обов'язкові платежі" доповнити
словами "у тому числі на осіб, які відповідно до  чинного
законодавства мають статус податкових агентів, а також обов'язок
щодо сплати  штрафних  (фінансових)  санкцій  відповідно  до
законодавчих актів, якими органам державної податкової служби
надано право застосовувати штрафні (фінансові) санкції".
 
   4. У пункті 6:
 
   4.1. У підпункті 6.1:
   4.1.1. У першому абзаці після слів "застосовувати до" слова
"підприємств, установ, організацій і громадян" замінити словами
"платників податків".
   4.1.2. У підпункті 6.1.3:
   4.1.2.1. У абзаці першому слова "самостійно донараховує суму
податкового  зобов'язання"  замінити  словами  "виявляє  суму
недоплати", а після слів "такої суми" додати слово "недоплати".
   4.1.2.2. Додати десятий абзац такого змісту:
   "Штрафні (фінансові)  санкції, визначені цим пунктом, не
застосовуються до платників податків - фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, результати перевірок діяльності яких
свідчать про заниження (приховування) суми його доходів або
завищення суми витрат у поданих деклараціях, якщо податковий орган
самостійно визначав суму податкового зобов'язання такої особи у
випадках, передбачених законодавством".
   4.1.3. Підпункт 6.1.9 доповнити реченням  другим  такого
змісту:
   "До платників податків - податкових агентів, на яких згідно
із  законами  з  питань  оподаткування  покладено  обов'язок
нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з
доходів фізичних осіб (прибутковий податок з громадян) від імені
та за рахунок таких фізичних осіб, вести податковий облік та
подавати податкову звітність податковим органам відповідно до
законодавства, дія цього підпункту застосовується в усіх випадках
ненарахування (неповного нарахування) сум цього податку".
   У зв'язку з цим речення друге вважати реченням третім.
 
   4.2. Додати підпункт 6.5 такого змісту:
   "6.5. У разі порушення юридичними особами та фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності норм, визначених
Законом  України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законами з питань зовнішньоекономічної діяльності
та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких
покладено на органи державної податкової служби, штрафні санкції
застосовуються в розмірах, передбачених відповідними законодавчими
актами.
   Штрафні санкції,  визначені  підпунктами  6.2,   6.5,
застосовуються органами державної податкової служби на підставі
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, складання
та  надсилання  (вручення)  яких  здійснюється  у  порядку,
передбаченому Порядком направлення органами державної податкової
служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій,  затвердженим
наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001
N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями).
   Застосування та стягнення фінансових санкцій, передбачених
ст. 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ), здійснюється відповідно до
порядку їх застосування,  встановленого  Кабінетом  Міністрів
України".
 
   5. Пункт 8 вилучити.
   У зв'язку з цим пункти 9-17 вважати відповідно пунктами 8-16.
 
   6. У пункті 8:
 
   6.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "Платники податку, визначені у підпунктах "а", "в", "г", "д"
пункту 10.1 статті 10 Закону України "Про податок на додану
вартість",  відповідають  за  дотримання  достовірності  та
своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та
своєчасність його внесення до бюджету відповідно до закону. Особа,
яка згідно з вимогами пункту 2.3 статті 2 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) мала зареєструватися
платником податку, але не здійснила таку  реєстрацію,  несе
обов'язки  з  нарахування та сплати цього податку, а також
відповідальність за його ненарахування або несплату на рівні
особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки
податкової накладної".
 
   6.2. У абзаці третьому після слів  "у  вигляді"  слово
"фінансових" замінити словами "штрафних (фінансових).
 
   6.3. Додати абзац п'ятий такого змісту:
   "При цьому штрафна (фінансова) санкція згідно з абзацом
другим  цього пункту застосовується, починаючи з податкового
періоду,  на  який  припадає граничний термін подання такої
податкової декларації, згідно з якою платником податків заявлено
відшкодування податку на додану вартість з бюджету у завищеній
сумі,  та  закінчуючи податковим періодом, на який припадає
отримання таким платником податків податкового повідомлення від
контролюючого органу".
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
 
   7. Пункти 9 та 10 вилучити.
   У зв'язку з цим пункти 11-16 вважати відповідно 9-14.
 
   8. Пункт 11 викласти у новій редакції:
   "11. Податкове  повідомлення-рішення  або  рішення  про
застосування штрафних (фінансових) санкцій за розглядом матеріалів
перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або
його заступник за формою та згідно з вимогами, установленими
Порядком направлення органами державної податкової служби України
податкових  повідомлень  платникам  податків  та  рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253
( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями), протягом
десяти робочих днів від дня реєстрації акта перевірки або вручення
його поштою платнику податків (на підставі відмітки на поштовому
повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб платника
податків щодо акта перевірки - протягом трьох робочих днів,
наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання)
письмової відповіді платнику податків".
 
   9. Пункт 14 викласти у новій редакції:
   "14. Оскарження податкових повідомлень-рішень та рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій здійснюється у порядку,
встановленому законодавством".
 
 Директор Департаменту
 контрольно-перевірочної роботи            С.О.Довгаль
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner