Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 100 від 01.04.2005

Про втрату чинності постанови Міністерства праці України від 09.03.93 N 12


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            10.08.2005 N 328
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 923/11203
 
 
        Про затвердження Змін та доповнень
      до наказу Державної податкової адміністрації
     України від 21.06.2001 N 253 "Про затвердження
       Порядку направлення органами державної
     податкової служби України податкових повідомлень
    платникам податків", зареєстрованого в Міністерстві
   юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами),
    та Порядку направлення органами державної податкової
     служби України податкових повідомлень платникам
        податків, затвердженого цим наказом
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), у зв'язку з набранням чинності
Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV ( 2505-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" та з
метою визначення єдиного порядку направлення органами державної
податкової служби податкових  повідомлень  платникам  податків
Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити Зміни та доповнення до наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 )
"Про  затвердження  Порядку  направлення  органами  державної
податкової  служби  України  податкових повідомлень платникам
податків",  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України
06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами), та Порядку направлення
органами  державної  податкової  служби  України  податкових
повідомлень платникам податків, затвердженого цим наказом, що
додаються.
 
   2.  Директору Департаменту контрольно-перевірочної роботи
Довгалю С.О. в установленому порядку подати ці Зміни та доповнення
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Начальнику Управління справами Рахубі А.М. у п'ятиденний
термін від дня державної реєстрації Змін та доповнень забезпечити
їх тиражування та надсилання державним податковим органам усіх
рівнів.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Горбанського Б.М.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 В.о. Міністра фінансів України            А.А.Максюта
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   10.08.2005 N 328
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 серпня 2005 р.
                   за N 923/11203
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до наказу Державної податкової адміністрації
      України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 )
     "Про затвердження Порядку направлення органами
     державної податкової служби України податкових
     повідомлень платникам податків", зареєстрованого
      в Міністерстві юстиції України 06.07.2001
    за N 567/5758 (із змінами), та Порядку направлення
      органами державної податкової служби України
      податкових повідомлень платникам податків,
          затвердженого цим наказом
 
 
   1. У наказі:
 
   1.1. Заголовок після слів "платникам податків" доповнити
словами  "та  рішень  про застосування штрафних (фінансових)
санкцій".
 
   1.2. Преамбулу після слова "впровадження" доповнити словами
"Закону України "Про державну податкову  службу  в  Україні"
( 509-12 ); після слів "цільовими фондами" доповнити словами
"Закону України "Про застосування реєстраторів  розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та
інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної
податкової служби України надано право застосовувати штрафні
(фінансові санкції)".
 
   1.3. У пунктах 1, 2 слова "Порядок направлення органами
державної  податкової  служби  України податкових повідомлень
платникам  податків" ( z0567-01 ) замінити словами "Порядок
направлення  органами  державної  податкової  служби  України
податкових  повідомлень  платникам  податків  та  рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій".
 
   2. У Порядку:
 
   2.1. Назву викласти у такій редакції: "Порядок направлення
органами  державної  податкової  служби  України  податкових
повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних
(фінансових)  санкцій" із відповідною зміною у відмітках до
додатків.
 
   2.2. У розділі 1:
 
   2.2.1. Пункт 1.1 після слів "в Україні" доповнити словами
"Закону  України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та
інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної
податкової служби України надано право застосовувати штрафні
(фінансові санкції)".
   2.2.2.  Пункт  1.2  після слів "податкові повідомлення"
доповнити  словами  "та  рішення  про  застосування штрафних
(фінансових) санкцій, які направляються відповідно до розділу 7
цього Порядку".
 
   2.3. У розділі 2:
   2.3.1. Пункт 2.1 після слів "(обов'язкові платежі)" доповнити
словами  "неподаткові  доходи", після слів "штрафні санкції"
доповнити словосполученням "у тому числі особи, які відповідно до
чинного законодавства мають статус податкових агентів".
   2.3.2. У пункті 2.2 слова "* Відповідно до законів України"
замінити словами "* Відповідно до законодавчих актів, контроль за
виконанням яких покладено на податкові органи".
   2.3.3. У пункті 2.4 після слів "нормативно-правовими актами"
додати слова "а також відповідно до законодавчих актів, якими
надано право податковим органам застосовувати штрафні (фінансові)
санкції".
   2.3.4. Абзац перший пункту 2.6 викласти у такій редакції:
   "2.6  податкове  повідомлення-рішення  (далі - податкове
повідомлення) - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого перевищення (заниження) бюджетного
відшкодування або відмови у наданні бюджетного відшкодування, а
також обов'язку платника податків:".
   2.3.5. Додати пункт 2.7 такого змісту:
   "2.7. рішення  про  застосування  штрафних  (фінансових)
санкцій - це  рішення  керівника  податкового  органу  (його
заступника) щодо виявленого порушення (крім порушення правил
оподаткування), яке приймається відповідно до законодавчих актів,
якими  надано право податковим органам застосовувати штрафні
(фінансові) санкції".
   У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.9 вважати відповідно пунктами
2.8 - 2.10.
 
   2.4. У розділі 3:
   2.4.1. У пункті 3.1:
   2.4.1.1. Абзац перший після слів "розрахунок суми податкового
зобов'язання"  доповнити  словами  "(визначає суму бюджетного
відшкодування ПДВ)".
 
   2.4.1.2. Додати підпункт "ґ" такого змісту:
   "ґ) якщо за наслідками перевірки податковий орган виявляє
невідповідність суми бюджетного відшкодування ПДВ сумі, заявленій
у податковій декларації;".
   У зв'язку з цим підпункт "ґ" вважати підпунктом "д".
   2.4.2. У пункті 3.2:
   2.4.2.1. Абзац перший після слів "здійснює розрахунок суми
(донараховує суму) податкового зобов'язання" доповнити текстом
"(визначає суму бюджетного відшкодування ПДВ)".
   2.4.2.2. Абзац шостий вилучити.
   У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим, а
додатки 6 - 8 вважати відповідно додатками 5 - 7 з відповідною
зміною посилання на них у тексті Порядку ( z0567-01 ).
   2.4.2.3. Абзац шостий викласти у такій редакції:
   "за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 1"), у тому числі у разі,
якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки
відшкодовані платнику податку;".
   2.4.2.4. Додати два абзаци такого змісту:
   "за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 2");
   за  формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 3")".
   2.4.3. У пункті 3.3:
   2.4.3.1. Абзац другий вилучити.
   У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
   2.4.3.2. Абзац другий викласти у такій редакції:
   "На суми перевищення бюджетного відшкодування, заниження
бюджетного відшкодування, а також у разі відмови у наданні
бюджетного   відшкодування  виписуються  окремі  податкові
повідомлення".
 
   2.5. У розділі 4:
   2.5.1. У пункті 4.1 цифри "7" та "8" замінити відповідно на
цифри "9" та "10".
   2.5.2.  Пункт 4.4 доповнити реченням такого змісту: "У
структурному  підрозділі,  який склав податкове повідомлення,
залишається його копія".
   2.5.3. У пункті 4.9 у останньому реченні слова "в акті про
причини неможливості його вручення" замінити словами "в акті про
неможливість його вручення".
 
   2.6. У розділі 5:
   2.6.1. Пункт 5.2 після слів "та долучає корінець" доповнити
словами "і копію".
   2.6.2. У пункті 5.3:
   2.6.2.1. У першому реченні абзацу першого слова та цифри "від
02.03.2001 N 82  ( z0238-01 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.03.2001  за  N  238/5429  (із змінами та
доповненнями)" замінити словами та цифрами "від 11.12.96  N 29
( z0723-96 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України
18.12.96 за N 723/1748 (в редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із
змінами та доповненнями".
   2.6.2.2. Друге речення абзацу першого вилучити.
 
   2.7. У розділі 6:
 
   2.7.1. Підпункт "д" пункту 6.1 вилучити.
   2.7.2. Пункт 6.7 вилучити.
   У зв'язку з цим пункти 6.8 та 6.9 вважати відповідно пунктами
6.7 та 6.8.
   2.8. Додати розділ 7 такого змісту:
   "7.  Порядок  складання, надсилання (вручення) суб'єктам
господарювання  податковими  органами рішень про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, та їх обліку в податкових органах.
 
   7.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми штрафних
(фінансових) санкцій та приймає відповідно до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань
зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, якими
податковим органам надано право застосовувати штрафні (фінансові)
санкції, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
яке складається за формою згідно з додатком 8 (форма "С").
 
   7.2. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається на розраховану суму штрафних (фінансових) санкцій.
Якщо податковий орган застосував штрафні санкції відповідно до
декількох законодавчих актів, якими податковим органам надано
право їх застосовувати, то складається відповідна кількість рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Якщо згідно із
законодавством передбачено декілька термінів сплати розрахованих
сум  штрафних  (фінансових) санкцій, то суми, які необхідно
сплатити, та відповідні терміни сплати проставляються в окремих
рядках рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій".
 
   7.3.  Структурний  підрозділ,  який  склав  рішення про
застосування  штрафних (фінансових) санкцій, уносить його до
реєстру рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
направлених суб'єктам  господарювання  -  юридичним  особам
(додаток 11), або реєстру рішень про  застосування  штрафних
(фінансових)  санкцій, направлених суб'єктам господарювання -
фізичним особам (додаток 12), які ведуться в цілому в податковому
органі  в  електронному  вигляді  щодо  окремих  суб'єктів
господарювання.
 
   7.4. Відповідальним за достовірність інформації щодо рішень
про  застосування штрафних (фінансових) санкцій у зазначених
реєстрах є структурний підрозділ, який склав такі рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій. Відповідальним за
збереження інформації у реєстрах рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій є структурний підрозділ, на який покладено
функції із супроводження та збереження баз даних.
 
   7.5.  При  складанні  рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій йому присвоюються та вносяться до реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій:
   а) до графи 1 порядковий номер за певний рік;
   б) до графи 2 дата складання.
   Номер рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається з таких частин:
   порядковий номер у межах відділу, який склав рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, - перші 6 цифр номера;
   номер відділу, який склав рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, - наступні 4 цифри номера.
 
   7.6.  Після  складання  в  той самий день рішення про
застосування  штрафних  (фінансових)  санкцій  передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення)
суб'єктам господарювання. У структурному підрозділі, який склав
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій залишається
його копія.
 
   7.7. Надсилання (вручення) податковими органами рішень про
застосування   штрафних   (фінансових)  санкцій  суб'єктам
господарювання здійснюється у порядку, передбаченому  пунктами
4.5 - 4.8 розділу 4.
 
   7.8. Після вручення (отримання інформації про вручення)
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій суб'єкту
господарювання структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна
особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких
функцій, передає корінець такого рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій (у разі направлення рішення про застосування
штрафних (фінансових)  санкцій  листом  з  повідомленням  про
вручення -  разом  з  повідомленням  про  вручення поштового
відправлення) з відміткою про вручення суб'єкту господарювання
структурному підрозділу, який його склав.
 
   7.9. Структурний підрозділ, який склав таке рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, у день отримання
корінця рішення вносить відповідні дані до відповідного реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій та долучає
корінець і копію цього рішення (у разі направлення рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій листом з повідомленням
про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) до справи суб'єкта господарювання".
 
   2.9. Додатки 1 - 6 викласти в новій редакції, що додається.
 
   2.10. Доповнити новими додатками 7 та 8, які додаються.
   У зв'язку з цим додатки 7 та 8 вважати відповідно додатками 9
та 10.
 
   2.11. Доповнити новими додатками 11 та 12, які додаються.
 
 Директор Департаменту
 контрольно-перевірочної
 роботи                        С.О.Довгаль
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "Ф"
 
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner