Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 124 від 24.03.2005

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23.02.2005 N 81


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.08.2005 N 317
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 серпня 2005 р.
                   за N 912/11192
 
 
           Про зміни та доповнення
          до Інструкції про порядок
          обліку платників податків
 
 
   З метою приведення у відповідність до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), а  також  інших законодавчих актів, запровадження
реєстрації суб'єктів господарювання за принципом "єдиного вікна"
та видачі документів про взяття на облік платників податків за
принципом  організаційної  єдності,  на  виконання  доручення
Президента  України  від  01.06.2005 N 1-1/444 та пункту 8
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2005 N 321-р
( 321-2005-р ) "Про першочергові  заходи щодо поліпшення стану
справ  із  прискореного  перегляду  регуляторних  актів  та
вдосконалення реєстраційної і дозвільної процедури" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників  податків,  затвердженої  наказом  Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) (у
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 16.03.98 за  N 172/2612  (із  змінами  та
доповненнями), що додаються.
 
   2. Департаменту  автоматизації  процесів  оподаткування
(Шаров І.Б.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Департаменту   обслуговування   платників   податків
(Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу довести
його до відома платників податків.
 
   4. Управлінню справами (Рахуба А.М.) у десятиденний строк
після державної реєстрації  цього  наказу  забезпечити  його
тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ревуна В.І.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 В.о. Міністра фінансів України            А.А.Максюта
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   08.08.2005 N 317
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 серпня 2005 р.
                   за N 912/11192
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
          до Інструкції про порядок
          обліку платників податків
              ( z0172-98 )
 
 
   1. У пункті 1.3 розділу 1 слова "подаються платником податків
до органів державної податкової служби при взятті його  на
податковий облік" замінити словами "надходять до органів державної
податкової служби для взяття на облік платника податків".
 
   2. У підпункті 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2:
   а) в абзаці четвертому слова "(далі - філії), що не мають
статусу юридичної особи, але розташовані на території іншої, ніж
платник податків,  територіальної  громади"  замінити  словами
"(далі - відокремлені підрозділи)";
   б) абзац п'ятий вилучити.
   У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.
 
   3. Розділ 3 доповнити пунктом 3.2 такого змісту:
   "3.2. Узяття на облік платників податків органами державної
податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності
реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами,
та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються
органами державної податкової служби. Цей принцип може бути
реалізований одним із способів:
   а) через "єдині реєстраційні офіси", утворені у виконавчих
комітетах міських рад міст обласного значення або в районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях,
де працюють державні реєстратори та в яких виділено робочі місця
для працівників підрозділів з обліку платників податків органів
державної податкової служби. Робота працівника органу державної
податкової  служби  у такому офісі полягає в отриманні від
державного реєстратора відомостей про зареєстрованих юридичних та
фізичних осіб - підприємців, а також видачі в установлені години
прийому платникам податків довідок про взяття їх на облік в органі
державної податкової служби, що здійснюється одночасно з видачею
державними реєстраторами таким особам свідоцтв про їх державну
реєстрацію;
   б) шляхом обміну документами, відомостями між державними
реєстраторами та органами державної податкової служби та/або
згідно з нормативними актами щодо порядку взаємодії державних
реєстраторів та органів державної податкової служби з питань
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр)".
   У зв'язку з цим пункти 3.2, 3.3 вважати відповідно пунктами
3.3, 3.4.
 
   4. Пункти 4.1 - 4.10 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб
та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх
місцезнаходженням відповідними органами  державної  податкової
служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного
реєстру або, у випадках, передбачених законодавством,  після
присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).
   Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання
свідоцтва про  реєстрацію  військової  частини  як  суб'єкта
господарської  діяльності інформують про це органи державної
податкової служби за місцем своєї дислокації.
 
   4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих
органів місцевої влади і самоврядування в частині розрахунків
оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків,
зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних
рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в
органах державної податкової служби. Установа або організація, яка
обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до  органу
державної податкової служби підтвердження від централізованої
бухгалтерії факту її обслуговування.
   Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення
про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття
такого рішення за заявою установи або організації відповідно до
цієї Інструкції ( z0172-98 ).
 
   4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі
державної податкової служби є надходження до  цього  органу
повідомлення  державного реєстратора про проведення державної
реєстрації  юридичної  особи  та  відомостей  з  відповідної
реєстраційної картки.
   Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової
служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення
державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру.
 
   4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу
юридичної  особи  є  надходження  повідомлення про створення
відокремленого  підрозділу  юридичної  особи  від  державного
реєстратора  до  органу  державної  податкової  служби  за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
 
   4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора
підрозділом  з  обліку  платників  податків органу державної
податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого
підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного
реєстратора  відомості  обробляються  засобами  відповідного
програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та
вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.
 
   4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому
числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного
реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом
державної податкової служби на підставі документів, визначених у
пункті 4.9 цього розділу.
   У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного
реєстру та не припинена.
 
   4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого
підрозділу  якої  до  органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості
від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на
облік може бути здійснене органом державної податкової служби за
його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті
4.10 цього розділу.
   У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного
державного реєстру й не є закритим.
 
   4.8. Пункти 4.2 - 4.7  цього розділу не застосовуються до
юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для
яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та
які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до
Єдиного державного реєстру.
 
   4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа,
означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі
професійна спілка), подає до органу державної податкової служби:
   заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1);
   копію свідоцтва  (документа)  про  державну  реєстрацію
(легалізацію);
   копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності).
   Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною
особою пред'являються оригінали перелічених документів.
 
   4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної
особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в
пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням:
   заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1);
   копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням
відомостей про відокремлений підрозділ (для тих, відомості про які
включаються  до  названого реєстру) або копію документа, що
підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для тих,
відомості про які не включаються до Єдиного державного реєстру).
   Одночасно з поданням заяви платником податків - відокремленим
підрозділом пред'являється оригінал такого документа".
 
   5. Пункти 4.13 - 4.19 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків
заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб
та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2).
 
   4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається
таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним
не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.
 
   4.15. Узяття на облік платника податків органом державної
податкової служби провадиться протягом двох робочих днів після
надходження відомостей від державного реєстратора чи заяви від
платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного
банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому
номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора
чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП.
 
   4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника
податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної
особи орган державної податкової служби на другий робочий день
після взяття на облік передає відповідному державному реєстратору
для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.
 
   4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної
податкової служби формує довідку про взяття на облік платника
податків за ф. N 4-ОПП (додаток 4). Залежно від способу взаємодії
органу державної податкової служби та державного реєстратора або
категорії платника податків така довідка:
   а) видається платнику податків працівником органу державної
податкової служби в "єдиному реєстраційному офісі" одночасно з
отриманням таким платником свідоцтва про державну реєстрацію;
   б) не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік
платника податків передається органом державної податкової служби
державному  реєстратору для видачі її суб'єкту господарської
діяльності одночасно з видачею свідоцтва про державну реєстрацію;
   в) не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік
платника податків направляється органом державної  податкової
служби платнику податків поштою з повідомленням про вручення.
   Спосіб видачі довідки за підпунктом  "в"  цього  пункту
застосовується для платників податків, взятих на облік за їх
заявами, та інших платників податків тільки в разі неможливості
застосування способів за підпунктами "а" або "б" цього пункту, а
спосіб за підпунктом "б" - за неможливості застосування способу за
підпунктом "а".
   У разі повернення до органу податкової служби рекомендованого
листа з  довідкою про взяття на облік платника податків за
ф. N 4-ОПП з відміткою "адресата не знайдено" орган державної
податкової служби діє відповідно до розділу 11 цієї Інструкції
( z0172-98 ).
 
   4.18. Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у
журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків
за ф. N 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової
реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної
податкової служби.
   Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є
єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на
облік в органі державної податкової служби.
 
   4.19. Платник  податків зобов'язаний подати особисто або
надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу
державної податкової служби, у якому він перебуває на обліку,
повідомлення про відкриття/закриття рахунків у банках, які повинні
зберігатися в особовій справі платника.
   Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в фінансових установах затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306
( z0923-01 )  та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114".
 
   6. Пункти 5.1 - 5.5 розділу 5 викласти в такій редакції:
   "5.1. Узяття  на  облік  фізичної  особи  -  підприємця
здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом
державної податкової служби на підставі повідомлення державного
реєстратора про проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної
картки  на проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця.
   Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється
органом державної податкової служби також на підставі відповідного
повідомлення  державного реєстратора про судове рішення щодо
відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру.
 
   5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора
підрозділом  з  обліку  платників  податків органу державної
податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця
робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. N 7-ОПП (додаток 7).
Отримані  від  державного  реєстратора відомості обробляються
засобами  відповідного  програмного  забезпечення  згідно  з
регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб.
 
   5.3. На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до
органу державної податкової служби за її місцем проживання не
надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи
на облік може бути здійснене органом державної податкової служби,
якщо така особа подає до органу державної податкової служби:
   заяву за формою N 5-ОПП (додаток 5);
   копію свідоцтва про державну реєстрацію.
   Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною
особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва.
   У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що така фізична особа - підприємець включена до
Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не
припинена.
 
   5.4. Узяття на облік фізичної особи - підприємця органом
державної податкової служби провадиться протягом двох робочих днів
після надходження відомостей від державного реєстратора чи заяви
від платника податків та здійснюється датою внесення даних до
Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому
номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора
чи заяви платника податків у журналі за ф. N 7-ОПП.
 
   5.5. Платник  податків  зобов'язаний подати особисто або
надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу
державної  податкової служби, у якому він узятий на облік,
повідомлення про відкриття/закриття поточних рахунків у банках.
   Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в фінансових установах затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306
( z0923-01 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114".
 
   7. Пункт 5.8 розділу 5 викласти в такій редакції:
   "5.8. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік
в органі державної податкової служби формується та видається
згідно з пунктами 4.16 - 4.18 розділу  4  цієї  Інструкції
( z0172-98 ).
   Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи -
підприємця орган державної податкової служби на другий робочий
день після взяття на облік передає відповідному  державному
реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного
реєстру".
 
   8. У пункті 7.2 слова "змін в установчих документах платника
податків" замінити словами "внесення змін до Єдиного державного
реєстру та надходження відповідних відомостей від  державних
реєстраторів щодо платників податків, а також надходження від
самих платників податків заяв за ф. N 1-ОПП чи за ф. N 5-ОПП з
позначками "Перереєстрація" чи "Зміни".
 
   9. Пункти 7.4, 7.5 викласти в такій редакції:
   "7.4. Централізовані бухгалтерії виконавчих органів місцевої
влади і самоврядування надають до органів державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та
організацій,  що  обслуговуються  такими  бухгалтеріями, який
вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб.
   Якщо установою  або  організацією,  яка  обслуговується
централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного
реєстру, централізована бухгалтерія підтверджує перебування на
обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти
робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.
   При ненадходженні такого підтвердження від централізованої
бухгалтерії, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру
про здійснення реєстраційних дій щодо бюджетної установи або
організації, яка не перебувала на обліку в органах державної
податкової служби, підрозділ з обліку платників податків надсилає
за місцезнаходженням такої установи або організації відповідне
повідомлення (лист).
   Якщо установа  або  організація протягом місяця від дня
направлення  такого  повідомлення  не  підтвердить  факту
обслуговування централізованою бухгалтерією, вона має бути взята
на облік органом державної податкової служби датою надходження
відомостей від державного реєстратора, про що органом державної
податкової служби такій установі видається (направляється) довідка
за ф. N 4-ОПП у порядку, визначеному розділом 4 цієї Інструкції
( z0172-98 ).
 
   7.5. Надання дубліката або копії довідки про взяття на облік
платника податків за ф.N 4-ОПП орган державної податкової служби
здійснює на письмовий запит платника податків. Дублікат довідки чи
її копія видається (надсилається) платнику податків протягом двох
робочих днів після надходження письмового запиту від платника
податків. Про їх видачу робиться запис у журналі реєстрації
довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП, а
відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової
справи платника податків".
 
   10. У пункті 7.6 вилучити слова "внесення платника податків
до Реєстру неприбуткових організацій".
 
   11. Пункт 7.9 викласти в такій редакції:
   "7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб
юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та
головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення
бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена
лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на
чолі  з  головним  бухгалтером) уносяться, актуалізуються чи
змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку
даних юридичних осіб на підставі даних про таких осіб, що
вказуються  платником  податків  у  податкових  деклараціях,
розрахунках, звітах тощо".
 
   12. Розділ 7 доповнити пунктами 7.10, 7.11 такого змісту:
   "7.10. Платники податків, для яких  законом  установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, у разі перереєстрації чи виникнення
змін  (доповнень)  у  даних  платників  податків, визначених
реєстраційною заявою, у 20-денний строк після реєстрації чи
виникнення змін подають до органу державної податкової служби
документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік.
Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП) подається
відповідно з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни".
 
   7.11. Якщо відповідно до законодавства в платника податків,
окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків,
звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування)
податків,  зборів,  інших обов'язкових платежів на території
територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі
обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі
державної податкової служби, відповідному цій території, такий
платник податків зараховується до категорії платників окремих
податків.
   7.11.1. Зарахування платника податків до категорії платників
окремих податків за місцезнаходженням підрозділів чи об'єктів
платника  податків,  що  розташовані  на  території  іншої
територіальної громади, ніж юридична особа,  здійснюється  у
порядку, визначеному розділом 9 цієї Інструкції ( z0172-98 ), про
що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або
Реєстру фізичних осіб.
   Уся облікова справа платника окремих податків зберігається у
відповідному  галузевому  підрозділі  того  органу  державної
податкової служби, у якому такий платник включений до категорії
платників окремих податків.
   7.11.2. При надходженні (наявності) відповідних підтвердних
документів або по закінченні бюджетного року платники окремих
податків, у яких  відсутні  об'єкти,  ліквідовані  (закриті,
реорганізовані) підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків
був зарахований до категорії платників окремих податків, за умови
своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до
Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі
службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового
органу виключаються з категорії платників  окремих  податків
відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться
відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру
фізичних осіб.
   7.11.3. Органом державної податкової служби, яким платника
податків зараховано до категорії платників окремих податків,
такому платнику податків може бути видане Повідомлення  про
включення  платника  податків до категорії платників окремих
податків за формою N 16-ОПП (додаток 15), строк дії якого
обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про
взяття на облік за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою
довідкою.
   Видачу такого повідомлення відповідний  підрозділ  органу
державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника
окремих податків протягом двох робочих днів після надходження
звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у
журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків
за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій
справі платника окремих податків. Повідомлення  не  потребує
додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу
державної податкової служби.
   7.11.4. У  разі  зняття  з обліку платника податків та
переведення його на обслуговування до іншого органу державної
податкової служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця
проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району чи
зарахуванням/виключенням платника податків до/з категорії великих
платників тощо, за наявності підстав для зарахування такого
платника податків до категорії платників окремих податків органу
державної податкової служби за попереднім місцем обліку одночасно
із зняттям з обліку такого платника податків згідно з цією
Інструкцією ( z0172-98 )  платник  податків зараховується  до
категорії платників окремих податків такого органу державної
податкової служби".
 
   13. Преамбулу до пункту 8.8 та підпункти 8.8.1 - 8.8.3 пункту
8.8 розділу 8 викласти в такій редакції:
   "8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в
одному органі державної податкової служби і взяття на облік в
іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) є
надходження хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про
належну реєстрацію таких змін.
   8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника
податків  розпочинаються  та  проводяться  органами державної
податкової служби при надходженні хоча б  одного  з  таких
документів:
   відомостей державного реєстратора про внесення  змін  до
відомостей  про  місцезнаходження (місце проживання) платника
податків;
   заяви платника податків про зняття з обліку за ф. N 9-ОПП
(додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з
Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів),
поданих платником податків до органу державної податкової служби
за попереднім місцезнаходженням;
   заяви платника податків про взяття на облік за ф. N 1-ОПП або
за ф. N 5-ОПП із позначкою "Перереєстрація" та копії свідоцтва про
державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для
відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу
державної податкової служби за новим місцезнаходженням.
   8.8.2. Платники  податків,  для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця
проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району, у
20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про
зняття з обліку до органу державної податкової  служби  за
попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за
новим місцезнаходженням.
   У разі  зміни  місцезнаходження,  найменування  та інших
відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту
одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності з унесеними змінами в установленому
порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.
   8.8.3. Після отримання органом державної податкової служби за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків
документів або відомостей про зміну місцезнаходження  (місця
проживання) платника податків такий орган формує повідомлення про
зняття з обліку платника  податків  у  зв'язку  зі  зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 11), у
якому зазначає назви органів державної податкової служби за
попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника
податків. Таке повідомлення формується у двох примірниках та
надсилається до органу державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням протягом п'яти робочих днів від дня отримання
документів  або відомостей про зміну місцезнаходження (місця
проживання). Про направлення повідомлення за ф. N 11-ОПП робиться
позначка у полі "Примітка" в журналі за ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП)".
 
   14. У підпункті 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8:
   а) в абзаці першому слово "та" замінити на слова "або
надходження  відомостей від державного реєстратора про зміну
місцезнаходження (місця проживання) платника податків чи";
   б) додати абзаци шостий, сьомий такого змісту:
   "Орган державної  податкової  служби  за   попереднім
місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках
повідомлення за ф. N 11-ОПП, якщо до зняття платника податків з
обліку  від  органу  державної  податкової  служби за новим
місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення.
   Дані про надходження (виписку) повідомлення за ф. N 11-ОПП та
про зняття з обліку платника податків заносяться до журналу за
формою N 6-ОПП".
   У зв'язку з цим абзаци шостий  -  тринадцятий  вважати
відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.
 
   15. У підпункті 8.8.5 пункту 8.8 розділу 8 слова "На підставі
заяви за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП) та" замінити словами "Після
надходження".
 
   16. Пункт 8.14 розділу 8 викласти в такій редакції:
   "8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї
самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути
зняті з обліку в порядку, визначеному  пунктами 8.1 - 8.8 цього
розділу, за відсутності рахунків у банках, відкритих через такі
підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в
такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо:
   нараховування, утримання або  сплати  (перерахування)  до
бюджету жодного податку, збору, обов'язкового платежу від свого
імені чи від імені іншого платника податків;
   складання та подання податкової звітності податковим органам;
   укладання трудових  договорів  (контрактів)  з  найманими
особами, нараховування або сплати їм заробітної плати;
   ведення окремого балансу, бухгалтерського чи  податкового
обліку;
   відкриття рахунків у банках.
   До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена
копія  рішення  юридичної  особи  про  таку  реорганізацію
відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого
підрозділу облікові справи юридичної особи і  відокремленого
підрозділу об'єднуються".
 
   17. Розділ 9 доповнити пунктом 9.2 такого змісту:
   "9.2. Платник податків зараховується  органами  державної
податкової служби до категорії платників окремих податків за
місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ
корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного
середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних
засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях
інших територіальних громад, ніж юридична особа".
 
   18. У пункті 11.1 розділу 11 слова "за своєчасним поданням
заяв юридичними особами або фізичними особами - підприємцями для
взяття їх на облік" замінити словами "за повнотою та своєчасністю
взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців".
 
   19. У розділі 11 вилучити пункти 11.2, 11.3, 11.8. У зв'язку
з цим пункти 11.4 - 11.7 уважати відповідно пунктами 11.2 - 11.5.
 
   20. У назві розділу 4, у пункті 4.27 розділу 4, підпункті
8.1.1 пункту 8.1, пункті 8.3 розділу 8, пункті 9.1 розділу 9 та
додатку 1 до Інструкції ( z0172-98 )  слова "філія" та "кожна
філія" у всіх відмінках та числах замінити відповідно на слова
"відокремлений підрозділ" та "кожен відокремлений підрозділ" у
відповідних відмінках та числах.
 
   21. У додатку 1 та в додатку 5:
   а) слово "Перереєстрація" замінити на слова "Перереєстрація,
зміни (потрібне підкреслити)";
   б) слово "Зміни" замінити на слова "Зарахування до категорії
платників окремих податків".
 
   22. У додатку 4:
   а) після слова "ДОВІДКА" вилучити знак "*";
   б) слова:
"Керівник органу державної податкової служби _________ __________
                       (підпис)  (П.І.Б.)
 
Посадова особа, яка видає довідку,      _________ __________
                       (підпис)  (П.І.Б.)"
 
   замінити словами:
"Начальник відділу (підрозділу) з обліку
платників податків органу державної
податкової служби              _________ __________
                      (підпис)  (П.І.Б.)";
                                 
   в) вилучити слова "* Якщо платник податків є неприбутковою
організацією, то дозволяється вказувати про це таким чином "і є
неприбутковою організацією" після назви ДПІ".
 
   23. У додатку 11 в назві форми N 11-ОПП слова "подання
платником податків заяви про зняття з обліку" замінити словами
"зняття з обліку платника податків".
 
   24. Доповнити Інструкцію ( z0172-98 ) додатком 15 за формою
N 16-ОПП  "Повідомлення  про  включення платника податків до
категорії платників окремих податків" (додається).
 
 Заступник директора
 Департаменту автоматизації
 процесів оподаткування -
 начальник управління обліку
 платників податків                Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 15
                   до Інструкції про порядок
                   обліку платників податків
                   ( z0172-98 )
 
                   Форма N 16-ОПП
                   (у редакції наказу ДПА
                   України
                   від 08.08.2005 N 317)
 
 
 "____" _________ 200__ р.
 
 N _______________
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
         про включення платника податків
           до категорії платників
             окремих податків
 
 
 Платник податків
---------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ/номер ДРФО  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(потрібне підкреслити)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------
 Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
 особи
---------------------------------------------------------------------
|                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |
---------------------------------------------------------------------
 включений до категорії платників окремих податків у
---------------------------------------------------------------------
|                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |
---------------------------------------------------------------------
      (назва органу державної податкової служби)
 
 у зв'язку з наявністю підрозділу (об'єкта)
---------------------------------------------------------------------
|                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |
---------------------------------------------------------------------
          (назва підрозділу, об'єкта)
 
 що знаходиться
---------------------------------------------------------------------
|                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |
---------------------------------------------------------------------
       (місцезнаходження підрозділу, об'єкта)
 
   Це повідомлення є доповненням до довідки про взяття на облік
платника податків за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою
довідкою до:
 
       "_______" ________________ 200____ року
       (указати строк дії повідомлення, який
          обмежується бюджетним роком)
 
 Начальник відділу (підрозділу) з обліку
 платників податків органу державної
 податкової служби            _________  _____________
                     (підпис)   (П.І.Б.)
 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner