Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 623/79 від 23.03.2005

Про затвердження структури Єдиного реєстру об'єктів державної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
        З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           05.08.2005 N 202/727
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 859/11139
 
 
      Про затвердження Порядку передачі Державному
      комітету України з державного матеріального
     резерву товару, оберненого на користь держави,
      від органів Державної митної служби України
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 26 квітня 2003 року N 607 ( 607-2003-п ) "Про затвердження
Порядку  організації  митних аукціонів, реалізації товарів і
транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або
через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами
товарів, що не підлягають реалізації" (зі змінами й доповненнями),
з метою визначення механізму передачі товару, оберненого на
користь держави, для подальшого розпорядження Державному комітету
України з державного матеріального резерву, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок передачі Державному комітету України з
державного матеріального резерву товару, оберненого на користь
держави, від органів Державної митної служби України (додається).
 
   2. Затвердити форму Акта прийому-передачі товару (додається).
 
   3. Державному комітету України з державного матеріального
резерву та Державній митній службі України довести цей наказ до
відома підприємств системи державного резерву та органів Державної
митної служби України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови -  директора  Департаменту  стратегічного  планування,
фінансування та бухгалтерської звітності Державного  комітету
України з  державного матеріального резерву Головіна Р.Г. та
в.о. заступника  Голови  Державної  митної  служби  України
Мудрого С.І.
 
 Голова Державного комітету
 України з державного
 матеріального резерву                  В.О.Бойко
 
 Голова Державної
 митної служби України              В.В.Скомаровський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з державного
                   матеріального резерву,
                   Державної митної служби
                   України
                   05.08.2005 N 202/727
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 859/11139
 
 
               ПОРЯДОК
        передачі Державному комітету України
      з державного матеріального резерву товару,
      оберненого на користь держави, від органів
         Державної митної служби України
 
 
   1. Порядок передачі Державному комітету України з державного
матеріального резерву товару, оберненого на користь держави, від
органів Державної митної служби України  (далі  -  Порядок)
розроблено відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року
N 607 ( 607-2003-п ) "Про затвердження Порядку організації митних
аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних
аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а
також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають
реалізації" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005  року  N  624
( 624-2005-п ) "Про внесення змін до Порядку організації митних
аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних
аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а
також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають
реалізації").
 
   2. Дія Порядку поширюється на товари, які поміщені в митний
режим відмови на користь держави та підлягають передачі Державному
комітету України з державного матеріального резерву та відносяться
до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, за
переліком, визначеним у додатку.
 
   3. Товари, які приймаються від органів Державної митної
служби України, обліковуються Державним комітетом України  з
державного  матеріального  резерву  за  ціною,  визначеною
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 N 317-рс.
 
   4. Товари передаються на підставі Акта прийому-передачі, який
підписується уповноваженими представниками Державного комітету
України з державного матеріального резерву та митного органу, у
зоні діяльності якого перебувають товари, та складається у трьох
примірниках, один з яких залишається в справі митного органу,
другий  та  третій  передаються  Держмитслужбі  України  і
Держкомрезерву України.
 
   5. Державна митна служба України та Державний комітет України
з державного  матеріального  резерву  зобов'язані вести облік
переданого та, відповідно, отриманого товару.
 
   6. Державна митна служба України, відповідний митний орган та
Державний комітет України з державного матеріального резерву
визначають осіб, відповідальних за своєчасне отримання відомостей
щодо товару, який обертається на користь держави, супроводження та
фактичну передачу товару.
 
   7. Складання Акта прийому-передачі та фактична передача
товару від митних органів до Державного комітету України з
державного матеріального резерву здійснюються протягом 5 робочих
днів з моменту інформування митним органом (із обов'язковим
зазначенням найменування та обсягів товару) Державного комітету
України з державного матеріального резерву про поміщення товару у
режим відмови на користь держави.
 
 Заступник Голови -
 директор Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та
 бухгалтерського обліку                Р.Г.Головін
 
 Директор Департаменту
 ресурсного забезпечення,
 капітального будівництва
 та експлуатації об'єктів
 митної інфраструктури                 Ю.М.Ярощук
 
 
                   Додаток
                   до п. 2 Порядку передачі
                   Державному комітету України
                   з державного матеріального
                   резерву товару, оберненого
                   на користь держави,
                   від органів Державної митної
                   служби України
 
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, розміщених в режим відмови на користь
         держави, що підлягають переданню
           Держкомрезерву України
 
  1. Цукор-сирець з тростини.
  2. Цукор білий (буряковий та з тростини).
  3. М'ясо заморожене у напівтушах (яловичина, свинина).
 
 Заступник Голови -
 директор Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та
 бухгалтерського обліку                Р.Г.Головін
 
 Директор Департаменту
 ресурсного забезпечення,
 капітального будівництва
 та експлуатації об'єктів
 митної інфраструктури                 Ю.М.Ярощук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з державного
                   матеріального резерву,
                   Державної митної служби
                   України
                   05.08.2005 N 202/727
 
                   Форма
 
 
 ЗАТВЕРДЖУЮ              ЗАТВЕРДЖУЮ
 від Державної митної служби     від Державного комітету
 України               України з державного
                   матеріального резерву
 _____________________________    ____________________________
 (посада уповноваженої особи)     (посада уповноваженої особи)
 ________ ____________________    ______ _____________________
 (підпис) (ініціали, прізвище)    (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ р.      "___" ____________ 200_ р.
 
 
              АКТ N ___
           прийому-передачі товару
 
 
   "___" ____________ 200_ року
 
   Комісія відповідного митного органу в складі ________________
_________________________________________________________________,
що діє на підставі_______________________________________________,
передає, а  комісія Державного комітету України з державного
матеріального резерву в складі ___________________________________
_________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________,
приймає згідно  з  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 21 липня 2005 року N 624 "Про внесення змін до Порядку
організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних
засобів  на  митних  аукціонах,  товарних  біржах або через
підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами
товарів, що не підлягають реалізації" такі товари:
 
---------------------------------------------------------
| N |Найменуван-| Кількість та |Ціна оди- |Загальна вар-|
|з/п| ня товару |одиниця виміру|ниці, грн.| тість, грн. |
|---+-----------+--------------+----------+-------------|
| 1 |   2   |   3    |  4   |   5   |
|---+-----------+--------------+----------+-------------|
|---+-----------+--------------+----------+-------------|
---------------------------------------------------------
 
   Разом: ________________________________ грн. ___________ коп.
 
   Разом (словами) __________________________________________
 
   Цей акт складений у ___ примірниках, по ____ стор.
 
-------------------------------------------------
|Передав|___________________|___________________|
|    |   (посада)   |   (підпис)   |
|-------+-------------------+-------------------|
|Прийняв|___________________|___________________|
|    |   (посада)   |   (підпис)   |
|-------+-------------------+-------------------|
-------------------------------------------------
 
 Заступник Голови -
 директор Департаменту
 стратегічного планування,
 фінансування та
 бухгалтерського обліку                Р.Г.Головін
 
 Директор Департаменту
 ресурсного забезпечення,
 капітального будівництва
 та експлуатації об'єктів
 митної інфраструктури                 Ю.М.Ярощук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner