Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 103 від 09.03.2005

Про затвердження Змін та доповнень до наказу ДПА України від 3 серпня 1998 року N 380 "Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1998 року за N 54...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
    СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
        ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.07.2005 N 579
 
 
          Про забезпечення підготовки
          звітності робочих органів
          виконавчої дирекції Фонду
         про нарахування і перерахування
      страхових внесків та витрачання коштів Фонду
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду соціального
       страхування від нещасних випадків на виробництві
                  та професійних захворювань
   N 944 ( v0944583-05 ) від 13.12.2005 
   N 710 ( v0710583-06 ) від 24.11.2006 }
 
   З метою забезпечення своєчасної та достовірної підготовки
щоквартального звіту "Про нарахування і перерахування страхових
внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України" та врегулювання прав та обов'язків роботодавців як
страхувальників, обїрунтування правильності визначення основного
виду їх діяльності для  віднесення  до  відповідного  класу
професійного ризику виробництва Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо  заповнення
Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових
внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань
України та Відомості розподілу чисельності працівників, річного
фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності згідно з додатком.
 
   2. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду:
 
   2.1. організувати вивчення працівниками відділень виконавчої
дирекції Фонду зазначених у пункті 1 цього наказу Методичних
рекомендацій та забезпечити їх використання у практичній роботі;
 
   2.2. забезпечити оприлюднення цього наказу та додатка до
нього через засоби масової інформації.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ виконавчої
дирекції Фонду від 20.09.2001 року N 117 ( v0117583-01 ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора виконавчої дирекції Фонду Ворону В.І.
 
 Директор                       Л.Новіцький
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   виконавчої дирекції
                   Фонду соціального
                   страхування від нещасних
                   випадків на виробництві
                   та професійних
                   захворювань України
                   29.07.2005 N 579
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
         щодо заповнення Розрахункової
          відомості про нарахування і
        перерахування страхових внесків та
        витрачання коштів Фонду соціального
           страхування від нещасних
          випадків на виробництві та
        професійних захворювань України та
         Відомості розподілу чисельності
         працівників, річного фактичного
         обсягу реалізованої продукції
          (робіт, послуг) за видами
           економічної діяльності
 
 
   Розрахункова відомість  про  нарахування  і перерахування
страхових внесків та  витрачання  коштів  Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Розрахункова відомість) щоквартально
подається страхувальниками до робочих органів виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України за місцем обліку у строки,
визначені  пунктами  7.5  та  7.6  Інструкції  про  порядок
перерахування,  обліку  та витрачання страхових коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженої постановою правління
Фонду від 20 квітня 2001 року N 12 ( v0012583-01 ) і погодженої з
Міністерством фінансів України та Національним банком України
(далі - Інструкція), і складається із заголовної частини та шести
розділів. { Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 710 ( v0710583-06 ) від
24.11.2006 }
 
   У  заголовній  частині  звіту відображаються код ЄДРПОУ
страхувальника, код за КВЕД, обрана система оподаткування, номер
страхового свідоцтва, номер поточного рахунка, назва банку, повна
назва  платника  страхового внеску (відповідно до установчих
документів),  фактична  адреса,  телефон, назва Розрахункової
відомості та період, за який вона складена, встановлені строки
отримання заробітної плати, розмір визначеного в установленому
порядку страхового тарифу. { Абзац другий преамбули із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 710
( v0710583-06 ) від 24.11.2006 }
 
         Розділ 1. Загальна сума виплат,
        на які нараховуються страхові внески
 
   Цей розділ заповнюють платники страхових внесків, визначені
відповідно до  пунктів  2.1,  2.2,  2.3,  2.4  Інструкції
( v0012583-01 ). В ньому відображаються суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників (у межах  граничної  суми
заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески) за звітний
період, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в
тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до норм
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), які підлягають
обкладанню податком з  доходів  фізичних  осіб.  При  цьому
відображаються лише витрати на оплату праці працівників, які
перебувають у трудових відносинах з платником згідно зі статтями
3, 21 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) на підставі
трудового договору. Витрати на оплату виконаних робіт (послуг) на
підставі цивільно-правового договору не включаються до фонду
оплати праці, на який нараховуються страхові внески.
 
     Розділ 2. Розрахунок страхових внесків до Фонду
 
   Відповідно до пункту 4.1 Інструкції ( v0012583-01 ) сума
страхового внеску розраховується відповідно до страхового тарифу,
встановленого законом, виходячи з класу професійного ризику галузі
(підгалузі)  національної  економіки,  до  якого  віднесено
страхувальника.
 
   Розміри страхових внесків обчислюються відповідно до пункту
4.10 Інструкції ( v0012583-01 ).
 
   Цей розділ  заповнюється  платниками  страхових  внесків
наростаючим підсумком з початку року:
 
   Рядок 1. "Сума несплачених платежів на початок року"
 
   Відображається сума несплачених платежів, яка  відповідає
рядку 29 Розрахункової відомості за попередній рік і є незмінною
протягом звітного року.
 
   Рядок 2. "Нараховано на початок періоду"
 
   Відображається сума  нарахованих  страхових  внесків  за
страховим тарифом у минулих звітних періодах поточного року.
 
   Рядок 3. "Нараховано за звітний період"
 
   Відображається сума нарахованих внесків по місяцях звітного
періоду.
 
   Рядок 4. "Разом"
 
   Відображається сума рядків 2 "Нараховано на початок періоду"
та 3 "За звітний період".
 
   Рядок 5. "Донараховано при прийнятті звітності"
 
   Заповнюється спеціалістом Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі
- Фонд) під час камеральної перевірки при прийнятті Розрахункової
відомості в разі помилкового розрахунку суми страхових внесків.
 
   Рядок 6. "Нараховано за актами, усього"
 
   Вказуються суми до нарахованих страхових внесків з фонду
оплати праці, на який нараховуються внески та який виявлено під
час перевірки платника та звірки правильності нарахування та
перерахування страхових внесків, не прийнятих до заліку витрат
страхувальників на виплати з соціального страхування, а також суми
нарахованої  пені  та штрафу, крім адміністративного штрафу,
накладеного на посадову особу страхувальника відповідно до чинного
законодавства.
 
   Сума рядка 6 = рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10.
 
   Рядок 7. "Не прийнято до заліку витрат"
 
   Вказуються суми неправильно нарахованих витрат з соціального
страхування, а також суми зарахованих витрат на виплати  з
соціального страхування, що фактично не виплачені потерпілим, але
справи яких прийняті Фондом, і борг  страхувальників  перед
потерпілими виплачується робочими органами виконавчої дирекції
Фонду.
 
   Рядок 8. "Донараховані суми страхових внесків"
 
   Вказуються суми донарахованих внесків (зі знаком "+", "-") з
фонду оплати праці, на який нараховуються внески і який виявлений
під час перевірки платника та звірки правильності нарахування та
перерахування страхових внесків.
 
   Рядок 9. "Нараховано пені"
 
   Відображається сума нарахованої пені за несвоєчасну сплату
страхових внесків згідно з актом перевірки фінансово-господарської
діяльності страхувальника щодо нарахування, своєчасності і повноти
сплати та використання коштів на страхування  від  нещасних
випадків,  а  також  сума  самостійно  нарахованої  пені
страхувальником. { Рядок 9 розділу 2 доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Фонду соціального страхування від нещасних
випадків  на  виробництві  та професійних захворювань N 710
( v0710583-06 ) від 24.11.2006 }
 
   Відповідно до пункту 5.1 Інструкції ( v0012583-01 ) не
внесені страхувальником у встановлений строк страхові внески до
Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, визначеному
законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується на суми
недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120
відсотків річних облікової ставки Національного банку України
(далі - НБУ), що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму
недоїмки (без врахування штрафів) за весь період. Розрахунок суми
пені здійснюється трьома діями за формулою:
         П = 120 % х (ОС : 365) х Н х Кпд,
   де:
   ОС - облікова ставка НБУ на момент сплати;
   365 - кількість днів року;
   Н - недоїмка за внесками;
   Кпд - кількість прострочених днів несплати внесків.  
 
   Пеня нараховується  з  наступного  дня  після  одержання
заробітної плати до дня сплати недоїмки включно. Пеня на пеню не
нараховується.
 
   Приклад: підприємство  отримало кошти на оплату праці в
установі банку 20 травня, а страхові внески сплатило у сумі
5000 грн. 25 травня. Таким чином, недоїмка існувала з 21 до 25
травня, тобто 5 днів. На момент сплати недоїмки станом  на
25 травня облікова ставка НБУ дорівнювала умовно 7 відсоткам.
 
   Сума пені розраховується за вказаною формулою таким чином:
   1. Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені
7 х 120 : 100 : 365 = 0,02 %.
   2. Сума пені за один прострочений день становить: 5000 х 0,02
% : 100 = 1,0 грн.
   3. Сума пені, що підлягає до сплати: 1 х 5 днів = 5,0 грн.
 
   Рядок 10. "Нараховано за актами штрафу"
 
   Вказується сума штрафу (фінансової санкції), накладеного на
страхувальника згідно з законодавством.
 
   Рядок 11. "Отримано від Фонду на розрахунковий рахунок"
 
   Відображається сума,  перерахована Фондом на розрахункові
рахунки страхувальникам відповідно до пункту  6.7  Інструкції
( v0012583-01 ).
 
   Довідка-розрахунок, що  передбачається  зазначеним пунктом
Інструкції, складається за формою Розрахункової відомості, але за
той  місяць,  за  який  виникла  необхідність  відшкодування
страхувальнику суми в разі перевищення витрат над сумою страхових
внесків.
 
   Рядки 12. "Списано заборгованості" та 13 "Списано пені,
штрафів"
 
   Відображаються суми заборгованості  зі  сплати  страхових
внесків та пені, списаної з початку року.
 
   Списання кредиторської заборгованості Фонду перед окремим
страхувальником здійснюється відповідно до  Порядку  списання
кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків  та  професійних  захворювань  України,
затвердженого постановою правління Фонду від 29.07.2004 року N 49
( v0049583-04 ).
 
   Списання несплачених страхувальниками до Фонду  страхових
коштів здійснюється відповідно до Порядку списання несплачених
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків  на виробництві та професійних захворювань України,
затвердженого постановою правління Фонду від 24.02.2004 року N 6
( v0006583-04 ).
 
   Рядок 14. "Всього належить до сплати"
 
   Сума рядків 1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13.
 
   Рядок 15. "Залишок заборгованості на кінець звітного періоду
за Фондом"
 
   Відображається сума коштів, надмірно перерахованих платником
до Фонду (якщо сума р. 28 перевищує суму р. 14).
 
   Рядок 16. "Заборгованість за Фондом на початок року"
 
   Цей рядок відповідає рядку 15 Розрахункової відомості за
попередній рік і протягом поточного року залишається незмінним.
 
   Рядок 17. "Зараховано витрат по соціальному страхуванню на
початок періоду"
 
   Відображаються витрати страхувальника на здійснення страхових
виплат та соціальних послуг потерпілим у минулих звітних періодах
поточного року.
 
   Рядок 18. "Зараховано витрат за звітний період"
 
   Відображаються витрати страхувальника по місяцях звітного
періоду, здійснені відповідно до вимог пунктів 4.11 та 6.4
Інструкції ( v0012583-01 ), пункту 2.2 розділу 2, розділу 5
Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим
особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду
від 22 грудня 2005 р. N 83 ( v0083583-05 ). { Абзац другий рядка
18 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 710 ( v0710583-06 ) від 24.11.2006 }
 
   Рядок 19. "Зараховано витрат за соціальним страхуванням,
разом"
 
   Відображається сума рядків 17 та 18.
 
   Рядок 19а. "З них фактично виплачено"
 
   Відображаються суми  витрат  страхувальника  за  фактично
здійсненими страховими виплатами та наданими соціальними послугами
потерпілим з початку року до звітної дати.
 
   Рядок 20. "Перераховано на початок періоду"
 
   Відображається сума перерахованих страхувальником страхових
внесків у минулих звітних періодах поточного року.
 
   Рядок 21. "Перераховано за звітний період"
 
   Відображається сума перерахованих страхувальником страхових
внесків за місяцями звітного періоду.
 
   Рядок 22. "Перераховано разом"
 
   Відображається сума рядків 20 "На початок періоду" та 21 "За
звітний період".
 
   Рядок 23. "Перераховано за актами"
 
   Відображаються перераховані  у звітному періоді суми, не
прийняті до заліку (рядок 24), донараховані згідно з актом
перевірки (рядок 25), нарахованих пені (рядок 26) та штрафу (рядок
27).
 
   Рядок 28. "Всього зараховано і заплачено"
 
   Відображається сума рядків 16, 19, 22, 23.
 
   Рядок 29. "Сума несплачених платежів"
 
   Відображаються всі несплачені кошти, тобто рядок 14 "Всього
належить  до  сплати"  мінус рядок 28 "Всього зараховано і
заплачено". Сума рядка 29 дорівнює сумі рядків 30 "Недоїмка зі
сплати страхових внесків", 31 "Пеня, штрафи", 32 "Сума страхових
внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)" та
33 "Заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з
несвоєчасною виплатою заробітної плати".
 
   Рядок 30. "Недоїмка зі сплати страхових внесків"
 
   Відображається сума страхових внесків,  яка  не  внесена
страхувальниками до Фонду в установлений ним строк.
 
   Рядок 31. "Пеня, штрафи"
 
   Відображається несплачена сума пені, штрафів, накладених на
страхувальника згідно з законодавством.
 
   Рядок 32. "Сума страхових внесків, строк сплати яких не
настав (поточна заборгованість)"
 
   Відображається сума страхових внесків, нарахована за тарифом
на невиплачену заробітну плату за останній місяць  звітного
кварталу.
 
   Рядок 33.  "Заборгованість  зі сплати страхових внесків,
пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати"
 
   Відображається сума страхових внесків, нарахована за тарифом
на невиплачену  заробітну  плату,  але  ту, що утворилася з
01.04.2001 року, без урахування нарахованої, але не виплаченої
заробітної плати останнього місяця звітного періоду.
 
       Розділ 3. Середньооблікова кількість
          штатних працівників, осіб
 
   Відображається   середньооблікова   кількість   штатних
працівників, що розраховується відповідно до положень Інструкції
зі  статистики  кількості працівників, затвердженої Державним
комітетом статистики України, та відповідає графі 2 рядка 1040
статистичної звітності платника за Формою 1-ПВ "Звіт з праці"
(термінова - місячна)" ( dd_000139 ). { Абзац другий розділу 3 в
редакції  Наказу  Фонду соціального страхування від нещасних
випадків  на  виробництві  та професійних захворювань N 710
( v0710583-06 ) від 24.11.2006 }
 
          Розділ 4. Фонд оплати праці
 
   Відображається фонд  оплати  праці усіх працівників, які
перебували у трудових відносинах з підприємством у звітному
періоді.
( Розділ 4 в редакції Наказу Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 944
( v0944583-05 ) від 13.12.2005 )
 
      Розділ 5. Сума заборгованості з виплати
      заробітної плати на кінець звітного періоду
 
   Відображаються дані про заборгованість з виплати заробітної
плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості за минулі
роки, але та, що утворилася з 01.04.2001 року. При цьому суми
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати останнього місяця
звітного періоду до розділу 5 не включаються.
 
     Розділ 6. Витрати по коштах Фонду з початку року
 
   Відображаються витрати на допомогу в зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності, витрати на поховання потерпілого,  витрати  на
страхові виплати потерпілому у розмірі його середньомісячного
заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу
та інші витрати, за мінусом не прийнятих до заліку витрат у
звітному році.
 
   Відомість розподілу  чисельності  працівників,  річного
фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності (далі - Відомість розподілу) складається
платниками страхових внесків один раз на рік і подається до
робочих органів виконавчої дирекції Фонду до 25 січня разом з
Розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових
внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України за IV квартал звітного року.
 
   Графа 1 "Код виду економічної діяльності за КВЕД" та графа 2
"Назва виду економічної діяльності" заповнюються за переліком
видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором
України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності",
затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. N 441
( v0441217-96 ).
 
   У зазначених  графах  відображаються  види  економічної
діяльності, які визначені страхувальнику  у  довідці  органу
статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України.
 
   Графа 3 "Середньооблікова кількість штатних  працівників,
осіб" заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за
минулий календарний рік. Загальна середньооблікова  кількість
штатних працівників відповідає графі 2 рядка 1040 статистичної
звітності платника за формою N 1-ПВ ( va472202-04 ) "Звіт з праці"
(місячна).
 
   Графа 5 "Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без
ПДВ, акцизу)" заповнюється на  основі  даних  бухгалтерської
звітності за минулий календарний рік.
 
   Робочі органи виконавчої дирекції Фонду зберігають Відомість
розподілу в особових справах платників страхових внесків.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner