Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 80 від 03.03.2005

Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації за санаторно-курортне лікування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.07.2005 N 189
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2005 р.
                   за N 901/11181
 
 
        Про затвердження Порядку проведення
        функціонального обстеження органів
             виконавчої влади
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
                управління державної служби
     N 221 ( z0788-08 ) від 07.08.2008 }
 
   Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 3 Положення про
Головне управління державної служби України, затвердженого Указом
Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1272 ( 1272/99 ) (із
змінами), статті  2   Указу   Президента   України   від
5 березня 2004 року N 278 ( 278/2004 ) "Про Концепцію адаптації
інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського
Союзу", статті 2 Указу Президента України від 15 квітня 2005 року
N 658 ( 658/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади реформування
системи центральних органів виконавчої влади", Програми розвитку
державної  служби на 2005-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів  України  від 8 червня 2004 року N 746
( 746-2004-п ), пункту 226 Плану заходів щодо виконання у
2005 році Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2005 року N 324 ( 324-2005-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення функціонального обстеження
органів виконавчої влади, що додається.
 
   2. Юридичному управлінню (Маврешко К.С.)  у встановленому
порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Інформаційно-аналітичному управлінню  (Балюк В.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу
опублікувати  його  у "Віснику державної служби України" та
розмістити на веб-сайті Головдержслужби.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головного управління
                   державної служби України
                   29.07.2005 N 189
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2005 р.
                   за N 901/11181
 
 
               ПОРЯДОК
          проведення функціонального
        обстеження органів виконавчої влади
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок проведення функціонального обстеження органів
виконавчої влади (далі - Порядок) встановлює процедуру проведення
функціонального обстеження на основі єдиного механізму збору,
аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і
функцій органів виконавчої влади.
 
   1.2. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення проведення
функціонального обстеження органів виконавчої влади як постійного
процесу аналізу завдань і функцій органів виконавчої влади на
предмет їх відповідності реальним потребам суспільства та вимогам
актів законодавства, а також на предмет відповідності структури
органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям.
 
   1.3. Дія Порядку поширюється на органи виконавчої влади, а
саме:
   міністерства, інші  центральні  органи  виконавчої влади,
включаючи утворені в їх складі  урядові  органи  державного
управління,  територіальні  підрозділи  центральних  органів
виконавчої влади;
   місцеві державні адміністрації.
 
           2. Визначення термінів
 
   Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
   місія (головна мета діяльності) органу виконавчої влади -
призначення органу для вирішення проблем суспільства (соціальних,
економічних, гуманітарних та інших);
   цілі діяльності органу виконавчої влади - це конкретний стан
окремих  показників діяльності органу в певний момент часу,
досягнення  яких є бажаним і на досягнення яких спрямована
діяльність органу.  Вони  визначаються  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  програмами діяльності Кабінету
Міністрів України;
   завдання - комплекс заходів, які випливають із головної мети
і підлягають вирішенню для її досягнення, конкретизують цілі
органу і становлять цільову функцію структурного підрозділу;
   функція  - це діяльність, пов'язана з отриманням чітко
визначеного кінцевого результату, який прямо відображає досягнення
цілей та завдань органу виконавчої влади.
 
        3. Організація роботи з проведення
          функціонального обстеження
 
   3.1. Головдержслужба  забезпечує  контроль за проведенням
функціонального обстеження органів виконавчої влади, аналіз та
узагальнення  його  результатів,  готує  за  результатами
функціонального обстеження органів виконавчої влади та вносить
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності
діяльності цих органів.
 
   3.2. Управління  державної  служби  Головного  управління
державної служби в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
беруть участь у проведенні функціонального обстеження місцевих
органів  виконавчої  влади,  надають  методично-консультаційну
допомогу у цій роботі та  за  результатами  функціонального
обстеження  органів  виконавчої  влади  готують  та  вносять
Головдержслужбі пропозиції щодо удосконалення їх функцій  та
структури.
 
   3.3.  Центр  адаптації  державної  служби до стандартів
Європейського  Союзу  організовує  проведення  функціонального
обстеження органів виконавчої влади та забезпечує консультаційне
та  науково-методичне супроводження функціонального обстеження
органів виконавчої влади.
{ Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 221 ( z0788-08 ) від 07.08.2008 }
 
   3.4. Для організації роботи,  пов'язаної  з  проведенням
функціонального обстеження, органи виконавчої влади утворюють
робочі групи, склад яких затверджується наказом керівника органу
виконавчої влади.
 
   3.5. Робочу  групу  очолює  заступник  керівника  органу
виконавчої влади, відповідальний за організацію роботи  його
апарату.
 
   3.6. До складу робочої групи входять:
   керівники структурних підрозділів з питань організаційної
роботи, бюджету і фінансів, кадрової та юридичної служб, інших
самостійних структурних підрозділів органу виконавчої влади;
   представники  інших  органів  виконавчої влади, а також
незалежні експерти, у тому числі іноземні, науковці, фахівці з
державного управління та з питань, що належать до сфери управління
органу виконавчої влади.
 
   3.7. Робоча група:
   проводить функціональне обстеження органу виконавчої влади,
що включає збір, аналіз та узагальнення інформації щодо його
функціональної діяльності;
   готує  підсумковий  звіт  про  результати  проведення
функціонального обстеження органу виконавчої влади та пропозиції
щодо  удосконалення  відповідних нормативно-правових актів та
можливих змін в його організаційній структурі.
 
   3.8. Функціональне  обстеження  органів  виконавчої влади
здійснюється  за  загальним  планом-графіком  з  проведення
функціонального  обстеження  органів  виконавчої  влади, який
складається Головдержслужбою.
 
     4. Порядок проведення функціонального обстеження
 
   4.1. Функціональне обстеження  органів  виконавчої  влади
здійснюється робочою групою на основі аналізу заповнених форм, що
додаються до цього Порядку. Методичні рекомендації щодо заповнення
форм визначаються Головдержслужбою.
 
   4.2. Робоча група розпочинає функціональне обстеження органу
виконавчої влади з уточнення його місії (головної мети діяльності)
та  аналізу  повноти охоплення його завданнями і функціями,
закріпленими у положенні про нього, цілей, завдань і функцій,
визначених нормативно-правовими актами в сфері діяльності органу
виконавчої влади.
   Відповідно до форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку,
робоча  група  уточнює  місію  (головну мету діяльності) та
конституційно і законодавчо закріплені цілі діяльності органу
виконавчої влади.
   Робоча група аналізує:
   законодавство у сфері державної політики, яку реалізує орган
виконавчої влади (Конституцію України ( 254к/96-ВР ) та закони
України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України,
програми діяльності Кабінету Міністрів України);
   положення про орган виконавчої влади;
   положення про структурні підрозділи органу виконавчої влади.
 
   4.3. Робоча  група  аналізує  співвідношення  нормативно
визначених завдань з конституційно та законодавчо закріпленими
цілями органу виконавчої влади, оцінює ступінь відповідності
завдань органу його цілям і заповнює форму, наведену в додатку 2
до цього Порядку.
 
   4.4. Робоча група з'ясовує, якою мірою функціями органу
виконавчої влади, нормативно визначеними у положенні про нього,
забезпечується реалізація покладених на цей орган завдань.
   Обґрунтування  співвідношення  функцій  з  відповідними
завданнями органу виконавчої влади наводиться у формі, зазначеній
у додатку 3 до цього Порядку.
 
   4.5. Класифікація  функцій  органу  виконавчої  влади за
типологічними групами проводиться робочою  групою  у  формі,
наведеній у додатку 4 до цього Порядку.
   Ця класифікація відбувається з урахуванням типологічної групи
кожної  з  функцій  органу  виконавчої  влади,  визначених
нормативно-правовими актами, її опису, результатів виконання та
споживачів цієї функції.
 
   4.6. На основі аналізу положень про структурні підрозділи
робоча група встановлює  повноту  охоплення  функцій  органу
виконавчої влади відповідними функціями структурних підрозділів.
Зразок форми додається (додаток 5 до цього Порядку).
 
   4.7. Робочою групою здійснюється детальний аналіз функцій,
визначених нормативно-правовими актами, продукт їх виконання,
споживачів функцій, горизонтальні та вертикальні зв'язки між
структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади при
виконанні функцій, ресурсне забезпечення виконання функцій.
   З метою отримання необхідної інформації керівники самостійних
структурних  підрозділів  заповнюють  паспорти функцій. Форма
наведена у додатку 6 до цього Порядку.
 
   4.8. Робоча група аналізує паспорти функцій та узагальнює
інформацію про функції, визначені у положенні про орган виконавчої
влади, а також функції, які додатково надані органу іншими
розпорядчими документами. Результати  заповнюються  у  формі,
наведеній у додатку 7 до цього Порядку.
 
   4.9. Робоча група здійснює аналіз функцій органу виконавчої
влади за  схемою  функціонального  аналізу,  наведеною  у
додатку 8 ( za901-05 ) до цього Порядку.
   Для  того,  щоб  зробити  висновки  про  ефективність
функціональної діяльності органу виконавчої влади, робоча група
аналізує кожну з функцій органу виконавчої влади за такими
критеріями:
   законність - відповідність виконання функції Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законам України;
   відповідність  політичним пріоритетам - спрямованість на
досягнення цілей політики Президента України та Кабінету Міністрів
України;
   результативність - вплив на вирішення суспільних проблем,
задоволення потреб суспільства, захист прав, свобод та законних
інтересів громадян, юридичних і фізичних осіб;
   ефективність  -  адекватність форм і методів реалізації
функції, раціональність використання людських, матеріальних та
фінансових ресурсів на її виконання.
 
   4.10. У результаті проведеного  аналізу  функцій  органу
виконавчої влади відповідно до схеми функціонального аналізу,
наведеної у додатку 8 ( za901-05 ) до цього Порядку, робочі групи
можуть прийти до таких висновків щодо вдосконалення функцій органу
виконавчої влади:
   ліквідація   функції   -   виключення   функції  із
нормативно-правового  акта  (без заміни її на іншу або без
передавання  її  іншим  суб'єктам  державного  управління) з
припиненням її існування, а також припинення виконання функції, не
закріпленої нормативно-правовими актами;
   децентралізація  функції  - передавання функції, яка не
потребує централізованого виконання, на нижчий рівень органів
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування або підвідомчим
державним підприємствам, установам та організаціям;
   модифікація функції - приведення функції відповідно до нових
актів законодавства або політичних пріоритетів;
   раціоналізація функції - зменшення обсягу функції, що полягає
у  виключенні  певних  правовідносин  із  об'єкта державного
регулювання чи надання державних послуг, або об'єднання функцій,
якщо  результатом  їх  виконання  є  однотипний  продукт та
використовуються вони для єдиного споживача;
   приватизація функції - передавання функції до приватного
сектору;
   залишення функції без змін у разі, якщо вона відповідає
критеріям законності, політичним пріоритетам, результативності та
ефективності.
 
   4.11. На основі проведеного функціонального обстеження робоча
група робить висновки та готує пропозиції  щодо  підвищення
ефективності діяльності органу виконавчої влади, а саме:
   удосконалення  нормативно-правових  актів,  що визначають
організаційно-правовий статус органу виконавчої влади;
   удосконалення цілей, завдань і функцій органу виконавчої
влади та йому підвідомчих органів;
   оптимізація структури органу виконавчої влади.
 
    5. Підсумки проведення функціонального обстеження
 
   5.1. За результатами функціонального обстеження робоча група
органу виконавчої влади складає підсумковий звіт про результати
проведення функціонального обстеження, що затверджується наказом
керівника органу виконавчої влади.
   Підсумковий звіт про результати проведення функціонального
обстеження  розглядається колегією органу виконавчої влади і
затверджується його керівником.
 
   5.2. Інформація щодо проведення  заходів  функціонального
обстеження подається від:
   центральних органів виконавчої влади - до Головдержслужби у
формі узагальненого звіту;
   урядових  органів  державного  управління, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади - до органів
виконавчої влади, у складі яких вони діють, у формі підсумкового
звіту;
   обласних та міських державних адміністрацій - до Управлінь
державної служби Головного управління державної служби України в
областях, мм. Києві та Севастополі у формі узагальненого звіту;
   районних державних адміністрацій - до відповідних обласних
державних адміністрацій у формі підсумкового звіту.
 
   5.3. Форми подання звітності про  результати  проведення
функціонального обстеження органами виконавчої влади визначаються
Головдержслужбою. 
 
 Начальник юридичного управління            К.Маврешко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
 
 
                   Форма
 
 
       Визначення конституційно та законодавчо
      закріплених цілей органу виконавчої влади
 
 
   Місія   (головна  мета  діяльності) органу  виконавчої
влади: ___________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|Конститу-| Закони | Укази |Постанови|Програми | Цілі органу |
|  ція  |України* |Президен-|Кабінету |діяльнос-| виконавчої |
|України* |     |  та  |Міністрів|  ті  |  влади   |
|     |     |України* |України* |Кабінету |       |
|     |     |     |     |Міністрів|--------------|
|     |     |     |     |України* | назва |шифр|
|---------+---------+---------+---------+---------+---------+----|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7 |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------+----|
|     |     |     |     |     |     |  |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Реквізити  нормативно-правового акта; відповідно номери
статей, частини статей, пунктів, підпунктів, абзаців тощо.
 
 Керівник робочої групи __________________________ _______________
                (посада)        (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
 
 
                   Форма
 
 
               АНАЛІЗ
        відповідності завдань і цілей органу
             виконавчої влади
 
 
------------------------------------------------------------------
|Цілі органу виконавчої влади, |Завдання органу виконавчої влади,|
| визначені конституційно та | визначені положенням про орган |
|     законодавчо     |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|   назва   |   шифр   |   назва   |   шифр    |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|    1    |    2   |    3    |    4     |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|        |       |        |         |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|        |       |        |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник робочої групи __________________________ _______________
                 (посада)        (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
 
 
                   Форма
 
 
               АНАЛІЗ
       відповідності функцій і завдань органу
             виконавчої влади
 
 
------------------------------------------------------------------
| Завдання органу виконавчої |Функції органу виконавчої влади, |
| влади, визначені положенням | визначені положенням про орган |
|     про орган      |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|   назва   |   шифр   |   назва   |   шифр    |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|    1    |   2    |    3    |    4     |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|        |       |        |         |
|---------------+--------------+---------------+-----------------|
|        |       |        |         |
------------------------------------------------------------------
 
Керівник робочої групи __________________________ _______________
                (посада)       (підпис)
 
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
 
 
                   Форма
 
 
            КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ
     органу виконавчої влади за типологічними групами
 
 
---------------------------------------------------------------------------
|Функції органу |        Типологічна група функцій         |
| виконавчої  |                             |
|  влади,   |                             |
| визначені  |                             |
|положенням про |                             |
|  орган   |                             |
|---------------+---------------------------------------------------------|
| назва |шифр |полі- |нормо-|право-|коор-|регу-|між-|нада-|конт-|управ- |
|     |   |тично-|проек-|захис-|дина-|ляти-|на- | ння |роль-|ління |
|     |   |прог- |тува- |ні  |ційні|вні |род-|упра-| но- |держав-|
|     |   |рамні |льні |   |   |   |ні |влін-|наг- |ним  |
|     |   |   |   |   |   |   |  |ських|лядо-|майном |
|     |   |   |   |   |   |   |  |пос- | ві |    |
|     |   |   |   |   |   |   |  |луг |   |    |
|---------+-----+------+------+------+-----+-----+----+-----+-----+-------|
|  1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---------+-----+------+------+------+-----+-----+----+-----+-----+-------|
|     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
|---------+-----+------+------+------+-----+-----+----+-----+-----+-------|
|     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник робочої групи __________________________ _______________
                (посада)        (підпис)
 
 
 
                      Додаток 5
                      до Порядку проведення
                      функціонального 
                      обстеження органів 
                      виконавчої влади
 
 
                      Форма
 
 
               АНАЛІЗ
     відповідності функцій структурних підрозділів
        з функціями органу виконавчої влади
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |   Функції органу   |  Функції, визначені  |
|структурного|  виконавчої влади,  |положенням про структурний|
| підрозділу |визначені положенням про|   підрозділ органу   |
|  органу  |     орган     |   виконавчої влади   |
| виконавчої |            |             |
|  влади  |            |             |
|      |------------------------+--------------------------|
|      |  назва  |  шифр  |  назва  |  шифр  |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|   1   |   2   |   3   |   4    |   5   |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|      |      |      |       |      |
|------------+------------+-----------+-------------+------------|
|      |      |      |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник робочої групи __________________________ _______________
                (посада)        (підпис)
 
 
 
                    Додаток 6
                    до Порядку проведення
                    функціонального обстеження
                    органів виконавчої влади
 
 
                    Форма
 
 
             ПАСПОРТ ФУНКЦІЇ
 
 
------------------------------------------------------------------
|Функція, визначена положенням про структурний підрозділ |   |
|органу виконавчої влади (назва, шифр)          |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Якими нормативними актами регулюється виконання цієї   |   |
|функції?                         |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|На виконання якого завдання органу виконавчої влади   |   |
|виконується функція?                   |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Яким є продукт виконання функції?            |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Хто є споживачем продукту цієї функції?         |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|З якими самостійними структурними підрозділами необхідна |   |
|співпраця для виконання цієї функції?          |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|З якими іншими органами виконавчої влади необхідна    |   |
|співпраця для виконання цієї функції?          |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Перед ким звітується орган виконавчої влади щодо     |   |
|результатів виконання функції? Яка періодичність     |   |
|звітування?                       |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Чи існує зворотний зв'язок, який впливає на внесення змін|   |
|у реалізацію виконання функції? Чим регламентовані такі |   |
|зміни (нормативно-правовий акт, розпорядчий документ,  |   |
|інше)?                          |   |
|---------------------------------------------------------+------|
|Яке ресурсне забезпечення виконання цієї функції     |   |
|(фінансові та трудові ресурси)?             |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник структурного підрозділу _________________ ______________
                   (посада)    (підпис)
 
 
 
                   Додаток 7
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
 
 
                   Форма
 
 
            УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК
         функцій органу виконавчої влади
 
 
------------------------------------------------------------------
|Функції органу| Функ- |Струк- | Інші |Продукт|Спожи- |Ресурсне |
| виконавчої |ції які| турні |органи |викона-| вачі |забезпе- |
|  влади,  |додат- |підроз-|викона-| ння |функції| чення |
| визначені  | ково | діли, | вчої |функції|    |виконання|
|положенням про|надані | які |влади, |    |    |функції* |
|  орган   |органу |викону-| які |    |    |     |
|       |викона-| ють |викону-|    |    |     |
|--------------| вчої |функцію| ють |    |    |     |
| назва | шифр | влади |    |функцію|    |    |     |
|-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|  1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8   |
|-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|    |   |    |    |    |    |    |     |
|-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|    |   |    |    |    |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Указується  фінансове  забезпечення виконання функції або
трудомісткість виконання функції.
 
 Керівник робочої групи __________________________ _______________
                 (посада)        (підпис)
 
 
                   Додаток 8
                   до Порядку проведення
                   функціонального обстеження
                   органів виконавчої влади
                   ( za901-05 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner