Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 32 від 25.02.2005

Про затвердження Нормативів приживлюваності дерев і кущів при проведенні робіт з озеленення міст та інших населених пунктів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.07.2005 N 703
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 864/11144
 
 
         Про затвердження Порядку надання
        митними органами роз'яснень окремих
        положень податкового законодавства
 
 
   Відповідно до підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання митними органами роз'яснень
окремих положень податкового законодавства, що додається.
 
   2. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) та Юридичному
департаменту (Боженко І.Ф.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Начальникам митних органів:
 
   3.1. Довести цей наказ до відома особового  складу  та
забезпечити дотримання вимог Порядку надання митними органами
роз'яснень окремих положень податкового законодавства.
 
   3.2. Інформувати про вимоги наказу платників податків шляхом
висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на
наочних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів
митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон
України.
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з
дня його офіційного опублікування.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Державної митної
 служби України                 В.В.Скомаровський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство фінансів України
 
 Міністр фінансів                   В.М.Пинзеник
 
 Голова державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   26.07.2005 N 703
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 864/11144
 
               ПОРЯДОК
      надання митними органами роз'яснень окремих
        положень податкового законодавства
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) та "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) і застосовується при здійсненні
митними  органами  роз'яснень  окремих  положень  податкового
законодавства  шляхом  надання  податкових  роз'яснень  та
узагальнюючих податкових роз'яснень.
 
   1.2. Податкові  роз'яснення  та  узагальнюючі  податкові
роз'яснення  -  це оприлюднення офіційного розуміння митними
органами окремих положень законодавства з питань оподаткування в
межах  їх  компетенції, щодо податків та зборів, визначених
підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   1.3. Податкові  роз'яснення  та  узагальнюючі  податкові
роз'яснення не мають сили нормативно-правового акта.
 
   1.4. Податкові  роз'яснення  та  узагальнюючі  податкові
роз'яснення надаються, виходячи з положень підпункту 4.4.2 пункту
4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ), принципів оподаткування, викладених у Законі
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), економічного
змісту  податку,  збору  (обов'язкового  платежу),  положень
законодавчих та інших нормативно-правових актів, що роз'яснюються.
 
   1.5. Податкові  роз'яснення  та  узагальнюючі  податкові
роз'яснення  містять  посилання  на  основну  статтю (пункт)
нормативно-правового акта, щодо якої вони надаються.
 
   1.6. Податковим роз'ясненням уважаються будь-які відповіді
митного  органу  з  питань  окремих  положень  податкового
законодавства, надані на запити заінтересованих осіб.
 
   1.7. Узагальнюючі податкові роз'яснення надаються Державною
митною  службою  України та затверджуються її наказом, який
погоджується з Міністерством фінансів України.
 
   1.8. Податковим роз'ясненням, наданим на запит  платника
податків,  користується платник податків при обрахуванні сум
податкових зобов'язань та під час проведення апеляційних процедур.
 
   1.9. Узагальнюючими податковими роз'ясненнями мають право
користуватися усі платники податків при обрахуванні сум податкових
зобов'язань та під час проведення апеляційних процедур.
 
   1.10. Митні органи при підготовці податкових роз'яснень та
під  час  проведення  апеляційних  процедур  користуються
узагальнюючими податковими роз'ясненнями.
 
   1.11. Податкові  роз'яснення  та  узагальнюючі  податкові
роз'яснення застосовуються протягом строку дії відповідної норми
податкового законодавства.
 
       2. Порядок установлення пріоритетності
           податкового роз'яснення
 
   2.1. Податкові роз'яснення надаються Державною митною службою
України та митницями.
 
   2.2. Податкові роз'яснення, надані Державною митною службою
України, мають пріоритет над податковими роз'ясненнями, наданими
митницями.
 
   2.3. Узагальнюючі податкові роз'яснення мають пріоритет над
податковими роз'ясненнями, наданими митними органами.
 
       3. Узагальнення податкових роз'яснень
 
   3.1. Митниці проводять періодичне щоквартальне узагальнення
запитів з питань оподаткування, що надійшли на їхню адресу від
платників  податків,  групуючи  їх  за  нормами  податкового
законодавства.
 
   3.2. На підставі проведеного узагальнення митниці не пізніше
останнього дня місяця, наступного за кожним календарним кварталом,
надають інформацію Державній митній службі України про норму(и)
податкового законодавства, застосування якої(их) потребує(ють)
надання узагальнюючого роз'яснення. До цієї інформації додаються
копії запитів щодо роз'яснення норми податкового законодавства та
податкові роз'яснення (відповіді) на ці запити, надані відповідною
митницею.
 
   3.3. Державна митна служба України здійснює узагальнення
запитів з питань оподаткування, що надійшли на її адресу від
платників податків, а також інформації від підпорядкованих митниць
щодо необхідності видання узагальнюючого податкового роз'яснення
та, у разі потреби, видає узагальнююче податкове роз'яснення.
 
 
        4. Підстави для надання та порядок
         надання податкових роз'яснень
 
   4.1. Податкове роз'яснення на запит, направлений до митного
органу, надається у разі, коли:
   є необхідність обґрунтування рішення митного органу під час
проведення апеляційних процедур;
   запроваджено новий вид податку, збору (обов'язкового платежу)
або внесено зміни до правил оподаткування;
   нормами закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або нормами різних законів  чи  різних
нормативно-правових актів припускається неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників податків або митних
органів.
   Податкове роз'яснення видається у  тому  разі,  якщо  з
порушеного питання не існує податкового роз'яснення, що має
пріоритет. В іншому разі у відповіді, що направляється митним
органом платнику податків, посилаються на податкове роз'яснення,
що має пріоритет.
 
   4.2. Підставами  для  надання  узагальнюючих  податкових
роз'яснень є:
   4.2.1. Рішення керівника Державної митної служби України про
необхідність надання узагальнюючого податкового роз'яснення за
результатами:
   щоквартального періодичного  узагальнення  інформації  від
митниць щодо необхідності видання узагальнюючого  податкового
роз'яснення;
   розгляду запитів, що надійшли до Державної митної служби
України від платників податків;
   розгляду запитів, що надійшли до Державної митної служби
України від митниць;
   проведення аналізу законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань оподаткування.
   4.2.2. Запровадження  нового  виду   податку,   збору
(обов'язкового платежу) або внесення змін до правил оподаткування.
 
   4.3. Структурний підрозділ Державної митної служби України,
який готував узагальнююче податкове роз'яснення, одразу після
затвердження передає його структурному підрозділу Державної митної
служби України, відповідальному за оприлюднення узагальнюючих
податкових роз'яснень у засобах масової інформації.
   Структурний підрозділ Державної  митної  служби  України,
відповідальний за оприлюднення узагальнюючих податкових роз'яснень
у засобах масової інформації, у триденний  строк  від  дня
затвердження узагальнюючого податкового роз'яснення оприлюднює
його у спосіб, доступний для ознайомлення з ним  більшості
платників податків (друковані засоби масової інформації), та
розміщує на веб-сайті Державної митної служби України в мережі
Інтернет.
 
   4.4. Податкові  роз'яснення  на запит платників податків
надаються у строки, установлені Законом України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ).
 
   4.5. У разі, якщо суд визнав податкове роз'яснення таким, що
не відповідає законодавству, митний орган, який його видав, у
триденний  строк  від дня прийняття такого судового рішення
зобов'язаний привести таке податкове роз'яснення у відповідність
до законодавства або скасувати. Оприлюднення цієї інформації
відбувається у порядку, визначеному в пункті 4.3 цього Положення.
 
 Директор Департаменту
 митних платежів                   С.О.Джигалов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner