Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 124 від 24.02.2005

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 25.03.2003 N 287 "Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.07.2005 N 209
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 939/11219
 
 
          Про затвердження інструкцій
         щодо заповнення форм державних
          статистичних спостережень
        зі статистики роздрібної торгівлі
          та ресторанного господарства
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
          Державного комітету статистики
     N 369 ( z0962-06 ) від 01.08.2006
     N 364 ( z1048-08 ) від 03.10.2008 - зміни
     вводяться в дію починаючи зі звіту за січень 2009 року }
 
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 )  з  метою  удосконалення  державних
статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження N 1-торг "Звіт про товарооборот"
(додається);
 
   1.2. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження N 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж
світлих нафтопродуктів" ( z0940-05 ) (додається);
 
   1.3. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження N 3-торг "Звіт про продаж і запаси
товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства"
( z0941-05 ) (додається);
 
   1.4. Інструкцію   щодо  заповнення  форми  державного
статистичного  спостереження  N  12-торг  "Про  наявність  і
використання  торгової  мережі  на  ринках  та  реалізацію
сільськогосподарської продукції на них" ( z0942-05 ) (додається).
 
   2. Поширити інструкції щодо  заповнення  форм  державних
статистичних спостережень, затверджені:
 
   2.1. Пунктом 1 цього наказу - на всіх юридичних осіб, їх
відокремлені підрозділи,  які  займаються  відповідним  видом
діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових
форм господарювання, що розміщені на території України;
 
   2.2. Підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу - на фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі
світлими нафтопродуктами;
 
   2.3. Підпунктом 1.4 пункту 1 цього наказу - на фізичних
осіб-підприємців, які мають ринки.
 
   3. Департаменту  статистики  торгівлі   (Фризоренко А.О.)
передати адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) оригінали інструкцій, затверджених пунктом 1 цього
наказу, для виготовлення.
 
   4. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та розсиланням інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, на
адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.
 
   5. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності  (Сорокіна Т.В.) забезпечити розрахунки за
виготовлення та доставлення інструкцій,  затверджених  пунктом
1 цього наказу.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату
України від 30.04.2004 N 254 ( z0669-04 )  "Про  затвердження
інструкцій  щодо  заповнення  форм  державних  статистичних
спостережень N 1-торг, 3-торг, 3-торг (здрав)", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 27.05.2004 за N 669/9268, та від
05.02.99 N 51 ( z0232-99 ) "Про затвердження форми  державної
статистичної звітності N 12-торг "Про стан матеріально-технічної
бази ринків та реалізацію сільськогосподарської продукції на них"
та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 14.04.99 за N 232/3525.
 
   7. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   26.07.2005 N 209
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 939/11219
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми державного
          статистичного спостереження
         N 1-торг "Звіт про товарооборот"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження
N 1-торг "Звіт про товарооборот" ( v0531202-04 )  (далі - форма
N 1-торг) складають щомісячно в цілому підприємства (юридичні
особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші
підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства (далі - підприємства), за переліком,
встановленим органами державної статистики.
   Заповнення форми N 1-торг ( v0531202-04 ) здійснюється на
підставі   первинної   облікової   документації,  зокрема,
товарно-транспортних  накладних,  касових  ордерів,  журналів
реєстрації касових документів, касових книг, товарно-грошових
звітів тощо.
 
   1.2. Підприємства  подають  звіт  за  формою  N  1-торг
( v0531202-04 )   органу  державної  статистики  за  місцем
розташування.
 
   Керівник підприємства несе відповідальність за повноту та
достовірність даних звіту за формою N 1-торг ( v0531202-04 )
відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ).
 
   1.3. Звіт подається у терміни, вказані на бланку форми
N 1-торг ( v0531202-04 ).
 
   1.4. При заповненні звітів необхідно керуватись Інструкцією
про  облік  роздрібного  товарообороту  і  товарних запасів,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96
N 389  ( z0013-97 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції
України 28.01.97 за N 13/1817.
 
   1.5. Усі  індивідуальні  дані  є  конфіденційними  і
використовуватимуться органами державної статистики тільки для
формування  статистичних   зведень.   Надання   інформації
здійснюватиметься лише в агрегованому вигляді у формі підсумкових
статистичних таблиць.
 
       2. Заповнення бланка форми державного
        статистичного спостереження N 1-торг
             ( v0531202-04 )
 
   2.1. Роздрібний товарооборот торгової мережі (рядок 01) - це
виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як
за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські
платіжні картки) через організований споживчий ринок,  тобто
спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки,
кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) усіма
діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості,
форм господарювання, включаючи торгових посередників, а також
виручка, одержана через касу неторгових підприємств, установ,
організацій від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів
для особистого споживання за готівку або при наявності заяви
працівника на відпуск товару в рахунок  оплати  праці.  Не
включається продаж товарів суб'єктам господарювання для виробничої
діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми оплати,
а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку
тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв'язку. { Абзац
перший пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 364 ( z1048-08 ) від 03.10.2008 }
   Роздрібний товарооборот  визначається  у  цінах фактичної
реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від
часу  сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли
підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів  комісії
(консигнації).
   При продажу  пільговим  категоріям  населення  легкових
автомобілів  з  ручним  керуванням  через  торгову  мережу,
санітарно-гігієнічних  та  фармацевтичних  товарів  аптечними
закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що
постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена
населенням  їх  вартість. Вартість цих товарів, що сплачена
безпосередньо  з  бюджету  або  організаціями  соціального
забезпечення,  лікарняними,  профілактичними  установами  не
включається у рядок 01.
   До складу  роздрібного  товарообороту  торгової  мережі
включається також відпуск за  безготівковим  розрахунком  із
роздрібної мережі: { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 369 ( z0962-06 ) від 01.08.2006 }
   харчових продуктів закладам охорони здоров'я, соціального
забезпечення  та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам
відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та
інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання
дітей,  які  залишилися  без опіки батьків) для організації
харчування відповідних контингентів населення; { Пункт 2.1 розділу
2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державного комітету
статистики N 369 ( z0962-06 ) від 01.08.2006 }
   продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту,
риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден,
туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним
партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих
непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам
екіпажів;
   товарів  подарункового асортименту до свят і новорічних
подарунків для дітей.
 
   2.2. Роздрібний  товарооборот  ресторанного  господарства
(рядок 02) - це продаж безпосередньо населенню куплених товарів і
роздрібний продаж продукції власного виготовлення через мережу
ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо).
   До складу  роздрібного  товарообороту мережі ресторанного
господарства включається відпуск за безготівковим розрахунком із
мережі ресторанного господарства продуктів харчування закладам
охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним,
профілактичним,  будинкам  відпочинку, будинкам-інтернатам для
громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного
виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для
організації харчування відповідних контингентів населення. { Абзац
другий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 369 ( z0962-06 ) від 01.08.2006 }
 
 Директор департаменту
 статистики торгівлі                А.О.Фризоренко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner