Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 67 від 16.02.2005

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            25.07.2005 N 595
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 865/11145
 
 
          Про затвердження Положення
          про громадського помічника
         дільничного інспектора міліції
           в сільській місцевості
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      внутрішніх справ
    N 516 ( z0637-06 ) від 23.05.2006 )
 
 
 
   Відповідно до абзацу третього статті 3 Указу Президента
України від 19.07.2005 N 1119 ( 1119/2005 ) "Про заходи щодо
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності"
та Закону України "Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону" ( 1835-14 ), з метою налагодження
співпраці міліції з населенням, залучення громадян до профілактики
правопорушень, боротьби із злочинністю,  у  тому  числі  як
громадських помічників дільничних інспекторів міліції з числа
членів громадських формувань з охорони громадського порядку, а
також  сприяння в запобіганні та припиненні адміністративних
правопорушень і злочинів, надання дієвої допомоги дільничним
інспекторам міліції у виконанні покладених на них обов'язків із
забезпечення правопорядку в сільській місцевості Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  громадського  помічника
дільничного інспектора міліції в сільській місцевості (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Департамент  ресурсного  забезпечення  (Шевченко Г.О.),
Департамент громадської безпеки (Маєвський В.І.), Департамент
фінансових ресурсів та економіки (Бабенко А.А.), Департамент
роботи з персоналом (Криволапчук В.О.) МВС України до 15 серпня
2005 року розробити  формений  одяг  громадського  помічника
дільничного інспектора міліції в сільській місцевості та надалі за
заявками керівників ГУМВС, УМВС України забезпечити виготовлення в
необхідній  кількості  посвідчень,  форменого  одягу  у міру
надходження коштів від органів влади та місцевого самоврядування.
 
   3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві  та Київській області, УМВС України в областях та
м. Севастополі:
 
   3.1. Забезпечити вивчення зазначеного Положення з дільничними
інспекторами міліції та особовим складом органів внутрішніх справ,
організувати роботу згідно з його вимогами.
 
   3.2. Організацію роботи щодо залучення до співпраці громадян
як  громадських  помічників дільничного інспектора міліції і
контроль за їх роботою покласти на начальників районних органів
внутрішніх справ, їх заступників - начальників міліції громадської
безпеки та начальників відділів (відділень) дільничних інспекторів
міліції.
 
   3.3. Уважати  одним  з основних критеріїв оцінки роботи
дільничних інспекторів міліції та їх громадських  помічників
своєчасне реагування на звернення громадян, стан правопорядку на
території, яка обслуговується, та думку населення про їх роботу.
 
   3.4. Розробити та  затвердити  програми  з  налагодження
співробітництва органів внутрішніх справ з населенням, залучення
громадян до профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, а
також  цільові  програми  із  забезпечення  правопорядку  та
профілактики правопорушень  у  сільських  населених  пунктах,
передбачивши заходи матеріально-технічного забезпечення дільничних
інспекторів міліції та стимулювання роботи громадських помічників
дільничних інспекторів міліції, залучивши (за згодою) органи
державної влади та місцевого самоврядування.
 
   3.5. З метою інформування населення про дні та  години
приймання  громадян  дільничними  інспекторами  міліції,  їх
громадськими помічниками  забезпечити  розміщення  відповідної
інформації в місцевих засобах масової інформації, у службових
приміщеннях сільських та селищних рад, шкіл, клубів тощо.
 
   3.6. Організувати роз'яснювальну роботу серед голів селищних,
сільських рад та населення з питань важливості участі громадян в
охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. У ході
проведення зазначених заходів унести пропозиції органам державної
влади та місцевого самоврядування щодо проведення зборів громад з
метою створення при кожній селищній, сільській раді громадських
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ).
   Підбір кандидатів для оформлення їх громадськими помічниками
дільничних інспекторів міліції здійснювати лише з числа членів
громадських  формувань, запропонованих на сходах громадян та
рекомендованих загальними зборами цих формувань, з розрахунку
один - два на одну сільську раду.
 
   3.7. До 15 серпня 2005 року ввійти з пропозиціями до органів
державної влади та місцевого самоврядування про виділення коштів
на  виготовлення  посвідчень  та форменого одягу громадським
помічникам дільничних інспекторів міліції, надання приміщень, їх
ремонту та обладнання для громадських пунктів охорони порядку в
сільській місцевості, створення  належних  умов  для  роботи
дільничних інспекторів міліції, їх громадських помічників та
громадських формувань з охорони громадського порядку.
 
   3.8. Організувати за участю керівників районних  органів
внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування щоквартальні
звіти на зборах громад дільничних інспекторів  міліції,  їх
громадських  помічників про стан забезпечення правопорядку в
сільській місцевості.
   З урахуванням  думки  населення  про їх роботу приймати
відповідні рішення щодо вдосконалення організації їх діяльності.
   Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації
позитивної організації роботи громадських помічників дільничних
інспекторів міліції.
 
   3.9. Не менше одного разу на півріччя на оперативних нарадах
ГУМВС, УМВС  України  заслуховувати  стан  взаємодії  органів
внутрішніх справ  із  громадськими  формуваннями  з  охорони
громадського порядку в забезпеченні правопорядку в державі.
 
   3.10. Протягом грудня поточного року ініціювати проведення
зборів громад сіл та селищ, на яких підбити підсумки роботи
громадських помічників  дільничних  інспекторів  міліції.  За
позитивними відгуками громадян вирішити питання щодо їх заохочення
та продовження співпраці на платній основі. Надалі таку роботу
проводити щороку.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України полковника міліції Рудіка В.М.
 
   5. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   25.07.2005 N 595
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 серпня 2005 р.
                   за N 865/11145
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про громадського помічника дільничного
      інспектора міліції в сільській місцевості
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  визначає  завдання, основні напрямки
організації роботи, обов'язки і права громадських помічників
дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.
 
   1.2. Згідно із Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону"  ( 1835-14 )  дільничні  інспектори  міліції органів
внутрішніх справ мають право залучати громадян, за їх згодою, для
надання  допомоги  органам  внутрішніх  справ у забезпеченні
громадського  порядку  і  громадської  безпеки,  запобіганні
адміністративним правопорушенням і злочинам.
 
   1.3. Громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції
в сільській місцевості можуть бути запропоновані на  сходах
громадян лише члени громадських формувань з охорони громадського
порядку, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання
та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями
виконувати поставлені перед ними завдання, виявили бажання до
співпраці з органами внутрішніх справ та рекомендовані загальними
зборами громадських формувань.
 
   1.4. Кількість громадських помічників дільничного інспектора
міліції визначається наявністю сільських рад, з розрахунку один -
два громадських помічники дільничних інспекторів міліції на кожну
сільську раду.
 
   1.5. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції на
громадських засадах надають допомогу і  сприяють  дільничним
інспекторам міліції у здійсненні заходів щодо охорони громадського
порядку, боротьби із злочинністю, профілактики правопорушень, у
тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів
внутрішніх справ, вирішення інших завдань.
 
   1.6. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо
керівництва  громадськими  помічниками  дільничних інспекторів
міліції в сільській місцевості  здійснюється  відповідно  до
законодавства України, нормативно-правових актів МВС України та
цього Положення.
 
   1.7. Забороняється давати громадським помічникам дільничних
інспекторів  міліції  доручення, які не відповідають вимогам
Положення.
   Не дозволяється доручати громадським помічникам дільничних
інспекторів міліції самостійне проведення процесуальних та інших
завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.
 
   1.8. Організація роботи з громадськими помічниками дільничних
інспекторів міліції в сільській місцевості і контроль за їх
роботою покладається на начальників районних відділів внутрішніх
справ, їх заступників - начальників міліції громадської безпеки та
начальників відділів (відділень) дільничних інспекторів міліції.
Безпосереднє керівництво громадськими  помічниками  здійснюють
дільничні інспектори міліції, які за ними закріплені відповідно до
наказу начальника районного відділу внутрішніх справ.
 
   1.9. Соціальний захист громадських помічників  дільничних
інспекторів міліції в сільській місцевості здійснюється в порядку,
установленому законодавством України.
 
   1.10. Дільничні  інспектори  міліції,  у  межах  своєї
компетенції,  зобов'язані  контролювати діяльність громадських
помічників дільничних інспекторів міліції з виконання покладених
на них завдань, створювати необхідні для цього умови, надавати їм
методичну і практичну допомогу у вирішенні конкретних завдань.
 
   1.11. У своїй діяльності громадський помічник дільничного
інспектора міліції неухильно дотримується законності, тактовності
і ввічливості в поводженні з громадянами.
 
   2. Порядок підбору та оформлення  громадян  громадськими
помічниками дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості
 
   2.1. Запропоновані  на  сходах громадян та рекомендовані
загальними зборами громадських формувань кандидати в громадські
помічники  дільничних  інспекторів  міліції  перевіряються  в
установленому порядку та за  відповідними  обліками  органів
внутрішніх справ.
 
   2.2. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор
міліції доповідає про це рапортом начальникові районного органу
внутрішніх  справ. До рапорту додаються: клопотання селищної
(сільської) ради, порушене на  зборах  громад,  рекомендація
загальних зборів громадського формування з охорони громадського
порядку, особиста заява кандидата з проханням зарахувати його
громадським  помічником  дільничного  інспектора  міліції,
автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, завірена ксерокопія
посвідчення члена громадського формування, довідки про результати
перевірки дільничним інспектором міліції кандидата за відповідними
обліками органів внутрішніх справ (про судимість, притягнення до
адміністративної відповідальності тощо), а також характеристики
громадського формування, за місцем проживання, роботи чи навчання.
До рапорту можуть додаватись  також  рекомендації  трудового
колективу, навчального закладу, ради ветеранів.
 
   2.3. Рішення про зарахування кандидата громадським помічником
дільничного інспектора міліції приймає начальник районного органу
внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей
та співбесіди з ним.
   Кандидатові роз'яснюються обов'язки громадського помічника
дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень,
сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням,
суворого дотримання законодавства України, увічливого і тактовного
ставлення до громадян, їх пропозицій, заяв та скарг.
  Зарахування  кандидата громадським помічником  дільничного
інспектора міліції проводиться наказом начальника районного органу
внутрішніх справ.
   Наказом визначається також закріплення громадського помічника
дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міліції
районного  органу  внутрішніх  справ.  При зміні дільничного
інспектора міліції або з інших причин наказом може бути здійснено
перерозподіл громадського помічника дільничного інспектора міліції
в межах одної сільської ради.
 
   2.4. Громадському помічникові дільничного інспектора міліції
видаються під особистий підпис посвідчення, спеціальний нагрудний
знак МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора
міліції" (далі - нагрудний знак), зразки яких наведено у додатках,
та формений одяг установленого зразка.
   Посвідчення підписує начальник районного органу внутрішніх
справ. Облік посвідчень, нагрудних знаків, контроль за їх видачею
покладається  на начальників відділів (відділень), дільничних
інспекторів міліції ГУМВС, УМВС.
   При виконанні обов'язків громадський помічник дільничного
інспектора міліції може бути як у форменому, так і цивільному
одязі,  при собі повинен мати посвідчення, яке зобов'язаний
пред'являти на вимогу громадян або посадових осіб. Нагрудний знак
закріплюється як на форменому, так і цивільному одязі з правого
боку, по центру.
( Пункт 2.4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 516
( z0637-06 ) від 23.05.2006 )
 
   2.5. На кожного громадського помічника дільничного інспектора
міліції формується особова справа, у якій зберігаються документи,
перелічені в пункті 2.2 Положення, а також витяг з наказу про
зарахування громадським помічником дільничного інспектора міліції,
відомості  про  заохочення  та інші дані, що характеризують
громадського помічника дільничного інспектора міліції і результати
його роботи. Особова справа зберігається в дільничного інспектора
міліції.
 
   2.6. У разі переїзду до іншої місцевості або звільнення
громадянина  від  виконання обов'язків громадського помічника
дільничного інспектора міліції незалежно від причини начальник
районного  органу  внутрішніх  справ за поданням дільничного
інспектора міліції, за яким цей громадський помічник дільничного
інспектора міліції закріплений, видає наказ про відрахування
останнього та повідомляє про це керівника громадського формування
з охорони громадського порядку. Посвідчення в нього вилучається і
знищується за актом, а нагрудний знак повертається до органу
внутрішніх справ і видається іншому громадському помічникові
дільничного інспектора міліції. ( Пункт 2.6 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 516 ( z0637-06 ) від 23.05.2006 )
 
   2.7. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції, які
порушують законність, негідно поводяться або не бажають працювати,
а також звернулися з проханням про звільнення від обов'язків через
хворобу чи з інших причин, за наказом начальника районного органу
внутрішніх справ виключаються із складу громадських помічників
дільничних інспекторів міліції.
   Особова справа громадського помічника дільничного інспектора
міліції та його посвідчення при цьому знищуються.
   У разі втрати громадським помічником дільничного інспектора
міліції  посвідчення  або  нагрудного  знака вони вважаються
недійсними, а за фактом їх втрати проводиться перевірка  і
приймається відповідне рішення. ( Абзац третій пункту 2.7 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 516 ( z0637-06 )
від 23.05.2006 )
 
   3. Керівництво  роботою громадських помічників дільничних
інспекторів міліції
 
   3.1. Керівництво роботою громадських помічників дільничних
інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори міліції, за
якими вони закріплені, що полягає в плануванні роботи, наданні
громадським помічникам дільничних інспекторів міліції конкретних
доручень, навчанні методики та тактики охорони  громадського
порядку, запобіганні й розкритті злочинів, а також у проведенні
відповідної виховної роботи з ними.
 
   3.2. Доручення  громадському  помічникові   дільничного
інспектора  міліції  дає, як правило, тільки той дільничний
інспектор міліції, за яким він закріплений, або особа, яка його
заміщує.  Зміст доручення визначається посадовими обов'язками
дільничного інспектора міліції і не може виходити за їх межі.
   Даючи доручення,  дільничний  інспектор  міліції інформує
громадського помічника  дільничного  інспектора  міліції  про
оперативну ситуацію на адміністративній дільниці, спосіб і методи
вирішення поставленого перед ним завдання, визначає  порядок
взаємного зв'язку і взаємодії з іншими працівниками міліції та
громадськістю, а також черговою  частиною  районного  органу
внутрішніх справ.
   Особлива увага  звертається  на  необхідність  суворого
дотримання  законності  громадським  помічником  дільничного
інспектора міліції.
 
   3.3. Дільничний інспектор міліції постійно контролює роботу
громадського помічника дільничного інспектора міліції, його дії
при  виконанні  доручення,  перевіряє  якість,  повноту  та
об'єктивність складених ним документів і відомостей.
 
   3.4. Навчання громадських помічників дільничних інспекторів
міліції формам і методам роботи з охорони громадського порядку,
боротьби із злочинністю і профілактики правопорушень керівники
районних органів внутрішніх справ і дільничні інспектори міліції
здійснюють у процесі інструктажів, під час здійснення контролю за
їх роботою, при підбитті її результатів.
   Не рідше одного разу на рік на базі органів внутрішніх справ
з громадськими  помічниками  дільничних  інспекторів  міліції
проводяться спеціальні групові заняття, де вивчаються основи
кримінального, адміністративного права та законодавство України
щодо роботи дільничних інспекторів міліції з основних напрямків їх
діяльності.
   Для проведення  занять  залучаються досвідчені працівники
міліції, а також можуть запрошуватись  представники  органів
місцевого самоврядування, прокуратури, суду, юстиції та викладачі
навчальних закладів.
 
   3.5. Керівники районних органів внутрішніх справ і дільничні
інспектори міліції виховують громадських помічників дільничних
інспекторів  міліції  в  дусі  неухильного  виконання  вимог
законодавства України.
 
   4. Основні  завдання та обов'язки громадських помічників
дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості
 
   4.1. Захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси,
права і свободи від протиправних посягань.
 
   4.2. Надавати  допомогу дільничним інспекторам міліції в
забезпеченні  громадського  порядку  і  громадської  безпеки,
профілактиці правопорушень в сільській місцевості.
 
   4.3. Негайно інформувати дільничних інспекторів міліції, а в
разі їх відсутності - чергових районних органів внутрішніх справ,
про відомі йому факти підготовки чи вчинення злочинів, місця
зосередження антигромадського елементу  та  груп  нелегальних
мігрантів.
 
   4.4. Сприяти дільничним інспекторам міліції у виявленні і
розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті майна
сільськогосподарських   товариств,   підприємств,   установ,
організацій,  громадян  від  злочинних  посягань;  участь  у
забезпеченні безпеки дорожнього руху.
 
   4.5. Охороняти  місце пригоди з метою збереження слідів
злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції.
 
   4.6. Уживати заходів до надання невідкладної допомоги особам,
які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень.
 
   4.7. Брати участь у рятуванні людей і майна, підтриманні
громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних
обставин.
 
   5. Права  громадських  помічників  дільничних інспекторів
міліції
 
   Громадський помічник дільничного інспектора  міліції  має
право:
 
   5.1. Вимагати від громадян та службових осіб неухильного
дотримання  громадського  порядку  і  негайного  припинення
правопорушень.
 
   5.2. Вимагати  від  порушників  громадського  порядку
пред'явлення документів, що посвідчують особу, у випадках, коли
встановлення  особи  необхідне  для  розв'язання питання про
притягнення до відповідальності за допущене правопорушення.
 
   5.3. Доставляти до органу внутрішніх справ, у  службові
приміщення дільничного інспектора міліції, виконавчого органу
селищної (сільської) ради або громадського пункту охорони порядку
осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його
припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, установлення особи
порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення
в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення,
якщо складення протоколу є обов'язковим.
 
   5.4. Проводити індивідуально-профілактичну роботу з особами,
схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів,
та тими, хто є на профілактичних обліках органів внутрішніх справ.
 
   5.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення.
 
   5.6. Застосовувати  заходи фізичного впливу і спеціальні
засоби відповідно до статті 14 Закону України "Про участь громадян
в охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ).
 
   5.7. Виконувати  інші  службові  доручення  дільничних
інспекторів міліції.
 
   5.8. На  громадських  помічників  дільничних  інспекторів
міліції, які підібрані з числа членів громадських формувань з
охорони громадського порядку і державного кордону, у повному
обсязі  поширюються  права,  обов'язки,  правові гарантії та
соціальний захист відповідно до Закону України "Про  участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"
( 1835-14 ).
 
   6. Облік і оцінка роботи громадських помічників дільничних
інспекторів міліції
 
   6.1. Облік роботи кожного громадського помічника дільничного
інспектора міліції ведеться в  журналі  і  покладається  на
дільничного інспектора міліції, за яким він закріплений.
 
   6.2. У  журналі  обліку  роботи зазначаються заходи, до
проведення яких залучався  громадський  помічник  дільничного
інспектора міліції, виконані ним доручення, досягнуті результати.
Журнал обліку зберігається в дільничного інспектора міліції.
 
   6.3. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції, які
активно сприяють охороні громадського порядку і боротьбі із
злочинністю, можуть заохочуватись начальником органу внутрішніх
справ,  у  межах  його  прав, шляхом оголошення подяки або
нагородження цінним подарунком чи виплати грошової винагороди.
 
   6.4. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції, які
особливо відзначились під час охорони громадського порядку або в
боротьбі із злочинністю, за поданнями керівників районних відділів
органів внутрішніх справ можуть заохочуватися правами начальників
ГУМВС, УМВС, Міністром внутрішніх справ України. Крім того, вони
можуть бути представлені до державних нагород.
   Оцінка роботи громадського помічника дільничного інспектора
міліції визначається з огляду на його вміння працювати з людьми,
правильне використання обізнаності з особливостями населеного
пункту і населення, що проживає на його території, особистий вклад
у попередження та профілактику правопорушень, а також рівень
довіри до нього людей.
 
 Начальник ДГБ МВС України
 полковник міліції                  В.І.Маєвський
 
 
                   Додаток
                   до п. 2.4 Положення
 
 
               ЗРАЗОК
      бланка посвідчення громадського помічника
         дільничного інспектора міліції
 
 
   Бланк  посвідчення  громадського  помічника  дільничного
інспектора  міліції (далі - посвідчення) являє собою картку
розміром 100х70 міліметрів.
   На лицьовому боці посвідчення надруковані слова "Посвідчення
громадського помічника дільничного інспектора міліції", а нижче -
слова "Громадський помічник  дільничного  інспектора  міліції
відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ) має право
вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання
громадського порядку і негайного припинення правопорушень".
   Лицьовий бік посвідчення зафарбовується: верхня половина -
блакитним, нижня половина - жовтим кольором, а написи наносяться
чорним кольором (схематична діаграма додається).
   На зворотному боці посвідчення зазначаються міськрайорган
внутрішніх справ, що його видав, номер посвідчення, прізвище, ім'я
та по батькові пред'явника, дата видачі і термін дії посвідчення,
а  також відводиться місце для фотокартки особи, якій воно
оформлюється (схематична діаграма додається).
   Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом
посадової особи та печаткою органу, що його видав.
   Для захисту  внесеної  до  посвідчення  інформації  може
використовуватися прозора плівка для холодного або  гарячого
ламінування.
 
----------------------------------- -----------------------------------
| (Державний Герб України)    | |     МВС УКРАЇНИ      |
|    ПОСВІДЧЕННЯ       | |ГУМВС (УМВС) України в (у) ______|
|  громадського помічника    | |----------   ПОСВІДЧЕННЯ   |
|  дільничого інспектора    | ||    | громадського помічника|
|     міліції        | ||    | дільничого інспектора |
|---------------------------------| ||    | міліції N _____    |
|"Громадський помічник дільничого | |---------- Видане _______________|
| інспектора міліції відповідно до| |          (прізвище)  |
| Закону України "Про участь   | |      ______________________|
| громадян в охороні громадського | |          (ім'я)    |
| порядку і державного кордону"  | |      ______________________|
| має право вимагати від громадян | |        (по батькові)   |
| та службових осіб неухильного  | |      Дата видачі __ __ року|
| дотримання громадського порядку | |      Дійсне до ___ ___ року|
| і негайного припинення     | | М. П.             |
| правопорушень"         | |Начальник ______________________ |
|                 | |       (міськрайоргану)  |
|                 | |МРВ ГУМВС (УМВС) України в (у)  | 
|                 | |______________________________  |
|                 | |________  _______  __________ |
|                 | |           (підпис)  |
----------------------------------- -----------------------------------
 
 
                ОПИС
         спеціального нагрудного знака
        МВС України "Громадський помічник
         дільничного інспектора міліції"
 
 
   Спеціальний нагрудний знак МВС України "Громадський помічник
дільничного інспектора міліції" (далі - знак) виготовляється з
білого металу і має форму стилізованого щита, у центрі якого
вміщено зображення восьмикутної зірки з розбіжними променями,
накладеної на зображення меча вістрям униз. У круглому медальйоні
зірки на синьому емалевому тлі вміщено зображення двох рук, що
стискаються, в обрамленні лаврового вінка. У верхній частині щита
на синій емалевій стрічці напис "Громадський помічник", у нижній
частині на двох емалевих стрічках написи "Дільничного інспектора"
і "Міліції".
   Усі зображення і написи рельєфні, з білого металу, пружки
окуття щита у його внутрішній частині - з жовтого металу.
   Розмір знака - 70х45 мм.
   Зворотний бік знака плоский, із застібкою для кріплення до
одягу і вигравіруваним індивідуальним порядковим номером.
 
 
              ЗОБРАЖЕННЯ
         спеціального нагрудного знака
        МВС України "Громадський помічник
         дільничного інспектора міліції"
              ( za637-06 )
 
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 516 ( z0637-06 ) від 23.05.2006 )
 
 Начальник ДГБ МВС України
 полковник міліції                  В.І.Маєвський<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner