Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 116 від 15.02.2005

Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            25.07.2005 N 335
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 серпня 2005 р.
                   за N 872/11152
 
 
          Про затвердження Положення
        про Центральну галузеву дегустаційну
      комісію з оцінки якості морозива в системі
         Міністерства аграрної політики
        України та Інструкції про порядок
        проведення оцінки якості морозива
 
 
   З метою забезпечення якості морозива, збільшення обсягів його
виробництва  і асортименту та на виконання вимог державного
стандарту України  ДСТУ  3946-2000  "Система  розроблення  і
поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні
положення" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію з
оцінки якості морозива в системі Міністерства аграрної політики
України (додається).
 
   1.2. Інструкцію про порядок проведення оцінки якості морозива
(додається) ( z0873-05 ).
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заст. Голови
 Держспоживстандарту України             В.П.Вівчарик
 
 Президент Торгово-
 промислової палати України             С.П.Скрипченко
 
 Заступник Міністра
 охорони здоров'я України               С.П.Бережнов
 
 Перший віце - президент
 Української академії
 аграрних наук                     В.П.Ситник
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   аграрної політики України
                   25.07.2005 N 335
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 серпня 2005 р.
                   за N 872/11152
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Центральну галузеву дегустаційну комісію
        з оцінки якості морозива в системі
       Міністерства аграрної політики України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія з оцінки якості
морозива (далі - ЦГДК) є головною дегустаційною комісією в галузі
виробництва морозива в системі Міністерства аграрної політики
України.
 
   1.2. ЦГДК у своїй роботі керується цим  Положенням  та
Інструкцією  про  порядок проведення оцінки якості морозива,
затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від
25.07.2005 N 335 ( z0873-05 ), та іншими нормативно-правовими
актами.
 
   1.3. Склад ЦГДК за поданням асоціації "Українське морозиво"
затверджується Міністерством аграрної політики України.
 
   1.4. До  складу  ЦГДК  входять представники Міністерства
аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України,
Держспоживстандарту України, Торгово-промислової палати України,
Технологічного інституту молока і м'яса Української академії
аграрних наук,  Інституту  гігієни  та  медичної  екології
ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України та фахівці в
галузі виробництва морозива (за їх згодою) згідно з додатком.
 
           2. Функції та права ЦГДК
 
   2.1. ЦГДК оцінює якість морозива:
   - нових видів, які пропонуються до випуску на виробництві;
   - що подається на виставки, конкурси, огляди;
   - на підприємствах;
   - при виникненні спору між підприємством-постачальником і
підприємством-одержувачем.
 
   2.2. При оцінці якості нових видів морозива, які пропонуються
до випуску на виробництві, ЦГДК розглядає та проводить технічну
експертизу нормативної документації  на  ці  види  продукції
відповідно до ДСТУ 3946-2000 "Система розробки і постановки
продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення"
перед поданням на реєстрацію до Держспоживстандарту України.
 
   2.3. ЦГДК має право:
   2.3.1 відбирати проби зразків морозива на підприємствах за
згодою виробника для подальшого їх подання на дегустацію (згідно
із затвердженим графіком роботи ЦГДК);
   2.3.2 виносити рішення у разі зняття з виробництва продукції
однотипної, яка не має виражених ознак за споживчими властивостями
органолептичними показниками і товарним виглядом;
   2.3.3 оцінювати якість та надавати висновки про якість
продукції, що пропонується на експорт;
   2.3.4  оцінювати  якість продукції, що пропонується для
поставок за імпортом, для визначення доцільності її закупки на
державному рівні;
   2.3.5 при встановленні факту порушення технологічних режимів
виробництва за результатами роботи ЦГДК розробляти і рекомендувати
підприємствам галузі заходи, спрямовані на поліпшення якості
морозива;
   2.3.6 приймати рішення про відзначення продукції високої
якості  за органолептичними показниками сертифікатом, який є
підставою для нанесення товарного знака асоціації "Українське
морозиво" на етикетку продукції;
   2.3.7 у разі, якщо організатори міжнародних, вітчизняних
виставок, оглядів, конкурсів запрошують членів ЦГДК для проведення
дегустаційних конкурсів, - оцінювати якість морозива та виробів з
морозива. Направляти пропозиції організаторам цих заходів для
морального  стимулювання  підприємств (нагородження дипломами,
медалями, сертифікатами за найкращі зразки морозива, пред'явлені
на дегустацію).
 
           3. Порядок роботи ЦГДК
 
   3.1. Оцінка якості нових видів морозива з метою подальшої
постановки на виробництво проводиться на засіданні ЦГДК згідно з
графіком та в разі необхідності.
 
   3.2. За результатами оцінки якості нових видів морозива ЦГДК
приймає  рішення,  яке  є  підставою  для   узгодження
нормативно-технічної  документації  на  цю  продукцію  в
Держспоживстандарті України.
 
   3.3. Дата засідання ЦГДК визначається головою комісії і за 10
днів повідомляється секретарем комісії її членам.
 
  3.4. Засідання ЦГДК є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше 2/3 членів затвердженого складу комісії.
 
   3.5. Засідання ЦГДК проводиться під керівництвом  голови
комісії або (за його дорученням) заступником голови.
 
   3.6. У роботі комісії (за рішенням голови) можуть брати
участь,  обговорювати представлені зразки, дегустувати якість
продукції керівники, спеціалісти промислових підприємств та інших
зацікавлених організацій без урахування їх оцінки при визначенні
підсумкового результату.
 
   3.7. При потребі повторну дегустацію одного й того самого
зразка морозива проводити за згодою членів ЦГДК.
 
             4. Рішення ЦГДК
 
   4.1. Рішення ЦГДК приймається за умови участі в засіданні не
менше 2/3 затвердженого складу комісії.
 
   4.2. При  підрахунку  оцінок за кожним зразком морозива
враховуються оцінки, які дали члени ЦГДК.
 
   4.3. При прийнятті рішень у разі рівної кількості голосів або
балів голос голови ЦГДК є ухвальним.
 
   4.4. Рішення ЦГДК оформляється у вигляді протоколу. У разі
дегустації нових видів морозива з метою подальшої постановки на
виробництво протокол підписують усі присутні на засіданні члени
ЦГДК. В інших випадках протокол підписується головою та секретарем
комісії.
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
                   Додаток
                   до Положення про Центральну
                   галузеву дегустаційну
                   комісію з оцінки якості
                   морозива в системі
                   Міністерства аграрної
                   політики України
 
 
               СКЛАД
      Центральної галузевої дегустаційної комісії
     з оцінки якості морозива в системі Міністерства
          аграрної політики України
 
 
 Бартковський     - президент асоціації "Українське
 Ігор Ілліч       морозиво", голова комісії
 
 Гудз         - виконавчий директор асоціації
 Ірина Семенівна    "Українське морозиво", заступник голови
            комісії
 
 Гнітецька      - заступник начальника Управління
 Галина Григорівна   підтвердження відповідності
            Держспоживстандарту України, заступник
            голови комісії
 
 Жучкова       - начальник Департаменту виставкової
 Лариса Іванівна    діяльності ТОВ "Україна Сервіс",
            секретар комісії
 
 Члени комісії:
 
 Альшанова      - провідний спеціаліст відділу ринків
 Олена Олегівна     молока і м'яса Департаменту ринків
            продукції тваринництва з Головною
            державною племінною інспекцією
            Міністерства аграрної політики України
 
 Радковська      - провідний експерт випробувальної
 Лариса Іванівна    лабораторії контролю якості товарів
            Управління експертиз та сертифікації
            товарів Торгово-промислової палати
            України
 
 Григоренко      - заступник директора Департаменту
 Алла Анатоліївна    державного санітарно-епідеміологічного
            нагляду Міністерства охорони здоров'я
            України
 
 
 Ятченко       - провідний науковий співробітник
 Олена Олександрівна  лабораторії гігієни харчування Інституту
            гігієни та медичної екології
            ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук
            України
 
 Козаченко      - науковий співробітник лабораторії
 Ольга Борисівна    стандартизації та сертифікації
            Технологічного інституту молока та м'яса
            Української академії аграрних наук України
 
 Шатохіна       - начальник відділу контролю продовольчих
 Людмила Петрівна    товарів Управління безпеки споживчого
            ринку Держспоживстандарту України
 
 Рибакова       - завідувач виробництва ЗАТ "Геркулес",
 Тетяна Германівна   м. Донецьк
 
 Козловська      - завідувач лабораторії ВАТ "Вінтер",
 Людмила Аркадіївна   м. Донецьк
 
 Гончар        - головний технолог ВАТ "Житомирський
 Ольга Павловна     маслозавод", м. Житомир
 
 Кліш         - головний технолог ТОВ "Троянда"
 Ольга Іванівна
 
 Лугіна        - начальник відділу стандартизації
 Людмила Миколаївна   та сертифікації ВАТ "Шосткинський
            міськмолкомбінат", м. Шостка
            Сумської області
 
 Бондаренко      - заступник директора з виробництва
 Світлана Василівна   технологій ТОВ "Юрія Фортуна"
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner