Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 53 від 31.01.2005

Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.07.2005 N 360
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 липня 2005 р.
                   за N 782/11062
 
 
      Про затвердження Правил виписування рецептів
     та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби
    медичного призначення, Порядку відпуску лікарських
     засобів і виробів медичного призначення з аптек
   та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок
      зберігання, обліку та знищення рецептурних
          бланків та вимог-замовлень
 
    ( Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я
     N 394-АДМ ( va394282-05 ) від 12.10.2005 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 
    N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006
    N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 
    N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007
    N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008
    N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008
    N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009 )
 
 
   Відповідно до   Закону   України   "Про   лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) та Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від
24.07.2000 N 918 ( 918/2000 ) (із змінами), з метою удосконалення
порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом
лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах
охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
 
   ( Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005,
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 ) 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Правила  виписування рецептів та вимог-замовлень на
лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.
 
   1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного
призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається
( z0783-05 ).
 
   1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається ( z0784-05 ).
 
   1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних та сильнодіючих
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в
закладах охорони здоров'я (додаток).
 
   ( Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005,
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 ) 2. Уважати таким, що втратив
чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 N 117 ( z0171-94 ) "Про
порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і
виробів  медичного  призначення  з  аптек", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (зі змінами).
 
   ( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 )
 
   3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів,
порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ
України,  МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління
(управління)  охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за
порядком  відпуску  лікарських  засобів  і виробів медичного
призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у
межах повноважень Державна служба лікарських засобів і виробів
медичного призначення та Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів МОЗ України та її територіальні підрозділи.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я
незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів
господарської  діяльності,  що займаються медичною практикою,
оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском
лікарських   засобів  і  виробів  медичного  призначення
лікувально-профілактичним  закладам,  підприємствам, установам,
організаціям.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   ( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 )
 
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.О.Рибчука.
 
 Міністр                        М.Є.Поліщук
 
 
                   Додаток
                   до наказу МОЗ України
                   від 19.07.2005 N 360
 
 
             ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
        отруйних та сильнодіючих лікарських
      засобів, що підлягають предметно-кількісному
        обліку в закладах охорони здоров'я
 
 
    Журнал обліку отруйних та сильнодіючих лікарських
    засобів повинен бути пронумерований, прошнурований
   і завірений підписом керівника та скріплений печаткою
           суб'єкта господарювання
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Мі-|За- | Надходження |Над-|Види видатку |       Видаток         |
|ся-|ли- |---------------|ход-|       |--------------------------------------|
|ць |шок | N |кі-| N |кі-|жен-|       |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|
|  |на |до-|ль-|до-|ль-|ня |       |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|  |пер-|ку-|кі-|ку-|кі-|та |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |ше |ме-|сть|ме-|сть|за- |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |чис-|нта|  |нта|  |ли- |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |ло |та |  |та |  |шок |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |мі- |да-|  |да-|  |ра- |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |ся- |та |  |та |  |зом |       | | | | | | | | | | | | | |
|  | ця |  |  |  |  |за |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |мі- |       | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |сяць|       | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+---+---+---+---+----+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Сі-|  |  |  |  |  |  |За амбулатор-| | | | | | | | | | | | | |
|че-|  |  |  |  |  |  |ною рецепту- | | | | | | | | | | | | | |
|нь |  |  |  |  |  |  |  рою   | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|  |  |  |  |  |  |  | Лікувальні | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |установи, ап-| | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |течні пункти | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  тощо   | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
                             продовження
------------------------------------------------------------------------------------
|           Видаток            |Відат-| Усього |Залишок|Фак-|
|-----------------------------------------------------|ки за |за міся-| на  |тич-|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|міся- | ць за |кінець |ний |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|ць за | усіма |місяця |за- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | кож- |видами |    |ли- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ним з |видатків|    |шок |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |видів |    |    |  |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--------+-------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |    |    |  |
|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--------+-------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |    |    |  |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів
 і виробів медичного призначення         Ю.В.Підпружников
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   19.07.2005 N 360
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 липня 2005 р.
                   за N 782/11062
 
 
               ПРАВИЛА
       виписування рецептів та вимог-замовлень
       на лікарські засоби і вироби медичного
              призначення
 
   ( У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол
    (незалежно від його торговельної назви та лікарської
    форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх
    відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства
    охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 )
 
 
     1. Загальні вимоги до виписування та оформлення
       рецептів на лікарські засоби і вироби
           медичного призначення
 
   1.1.  Рецепти  на  лікарські засоби і вироби медичного
призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з
видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України
та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники).
Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які
відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється
виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони
здоров'я за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій.
( Пункт 1.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від
04.07.2006 )
 
   1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти,
є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання
правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.
 
   1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних
показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів
чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія
хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).
   Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в
Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 
   1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони
здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у
випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою
печаткою  суб'єкта  господарювання,  що провадить діяльність,
пов'язану з медичною практикою.
   Завіряти печаткою  закладу  охорони  здоров'я або іншого
суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з
медичною  практикою,  незаповнені  та  не підписані медичним
працівником рецептурні бланки забороняється.
 
   1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на
рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою
адресу, номер ліцензії та дату її видачі.
 
   1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:
   - рецептурні лікарські засоби;
   - безрецептурні  лікарські  засоби,  вироби  медичного
призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;
   - лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для
конкретного пацієнта.
 
   1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми N 1
(ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми N 3
(ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 18.01.2003 N 58 ( 58-2003-п ) "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних)
лікарських засобів" (із змінами), та виготовляються друкарським
способом.
 
   1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої
інформації  (в тому числі і рекламної), за винятком номера
страхового поліса (за необхідності).
( Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від
04.07.2006 )
 
   1.9. Назва лікарського засобу, формоутворюючих та корегуючих
речовин,  його  склад, лікарська форма, звернення лікаря до
фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських
засобів пишуться латинською мовою.
   Використання латинських  скорочень  дозволяється  тільки
відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці
(додаток 2).
   Забороняється скорочення  близьких   за   найменуванням
інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який
лікарський засіб приписано.
( Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або
мовою  міжнаціонального  спілкування  відповідно  до  Закону
Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 )  із
зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється
обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.
 
   1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або
кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації,
передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не
дозволяється.
( Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника
("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково
завіряються його підписом та печаткою.
( Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   1.13. Рецепти  на  лікарські  засоби,  крім  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення
виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).
   Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські  засоби  в
чистому  вигляді  або  в суміші з індиферентними речовинами
виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 58-2003-п ).
   Рецепт ф-3 ( 58-2003-п ) додатково підписується керівником
закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи
(а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього
закладу,  на якого покладена відповідальність за призначення
наркотичних  (психотропних) лікарських засобів) і завіряється
печаткою  суб'єкта  господарювання,  що провадить діяльність,
пов'язану з медичною практикою.
 
   1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не
більше трьох найменувань лікарських засобів.
   Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:
   - призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;
   - які підлягають предметно-кількісному обліку;
   - призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
на бланку ф-3.
(  Абзац  другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   1.15. Рецепти  на  лікарські  засоби,  які  підлягають
предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на
пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.
 
   1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах
наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням
Рецепта на бланку ф-3 ( 58-2003-п ) виписуються додатково Рецепти
на бланку ф-1.
 
   1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції
поза межами лікувально-профілактичних  закладів,  дозволяється
виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.
 
   1.18. У  разі необхідності (відрядження, відпустка тощо)
пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи
пільгове  забезпечення,  дозволяється  виписувати  на  одному
рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для
тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських
засобів.
   При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку
"Хронічно хворому".
 
   1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму,
дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості,
необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом
зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів,
для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.
 
   1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями
Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з
іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть
виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до
одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним
призначенням".
 
   1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби,
перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що
використовуються  для  усіх  видів  наркозу  (інгаляційного,
неінгаляційного,  увідного)  при хірургічних та діагностичних
втручаннях.
( Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 )
 
   1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені
нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в
таблиці:
 
 -----------------------------------------------------------------
  Назва лікарського засобу  |    Граничнодопустима для
                |    відпуску кількість
                |    засобу на один Рецепт
 -----------------------------------------------------------------
 
 
   Амфепрамон (фепранон)
   драже 0,025 г          50 драже
 
   Бупренорфін
   таблетки 0,2 мг         20 табл.
   таблетки 0,4 мг         20 табл.
   таблетки 2 мг          10-12 табл.
   ампули 0,3 мг - 1 мл      20 амп.
   ампули 0,6 мг - 2 мл      10 амп.
 
   Дименоксадол (естоцин)
   таблетки 5 мг, 15 мг,
   30 мг, 60 мг          12 табл.
 
   Морфіну гідрохлорид
   таблетки 10 мг
   ампули 1% - 1 мл        0,1 г (загальної кількості
                   морфіну у перерахунку на
                   безводну основу)
 
   Натрію оксибутірат та
   інші солі оксимасляної
   кислоти
   ампули 20% - 5, 10 мл      10 амп.
   флакони 66,7% - 50 мл      1 флакон
 
   Омнопон
   ампули 1% - 1 мл        0,1 г (загальної кількості
                   морфіну, кодеїну, тебаїну в
                   перерахунку на безводну
                   основу)
 
   Психотропні лікарські
   засоби*             10-12 табл., 10 амп.
 
   Тримеперидину гідрохлорид
   ампули 1,2% - 1 мл       0,25 г (загальної кількості
                   тримеперидину в перерахунку
                   на безводну основу)
 
   таблетки 25 мг         10 табл.
 
   Триазолам (хальцион)
   таблетки 0,25 мг        30 табл.
 
   Етилморфіну гідрохлорид **
   таблетки 10 мг, 15 мг      0,2 г (загальної кількості
                   етилморфіну в перерахунку
                   на безводну основу)
   Просідол
   таблетки 25 мг         10 табл.
   ампули 1% - 1мл         0,25 г (загальної кількості
                   просідолу в перерахунку
                   на безводну основу)
 
   Трамадол (міжнародна
   непатентована назва)
 
   капсули, таблетки 0,05 г    30 капс.,табл.
   ампули 5% - 1 мл        10 амп.
   ампули 5% - 2 мл        10 амп.
   краплі 0,1 г в 1 мл       1 флакон 50 мл
   свічки ректальні 0,1 г     20 свічок
 
   Атропін та його солі      0,01 г
   порошок
   Тетракаїн порошок        1 г
   Тригексифенідил         0,12 г
   Атракурій            0,05 г
   Векуроній            0,004 г
   Піпекуроній           0,004 г
   Рокуроній            0,05 г
   Суксаметоній          0,1 г
   Буторфанол (морадол тощо)    0,008 г
   Дифенгідрамін (димедрол)    2,1 г
   тверді твердіформи
   Зопіклон            0,075 г
   Клонідін (клофелін)       0,015 г
   субстанція, рідкі форми
   Метандієнон           0,05 г
   Нандролон            0,05 г
   Прометазин           0,5 г
 
---------------
   * Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із
Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори" ( 60/95-ВР ).
   ** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може
виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного
працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної
підписом,   власною   печаткою   лікаря   та   печаткою
лікувально-профілактичного закладу.
   У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в
оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від
указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1
упаковку, але не більше 50 таблеток.
 
( Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008, N 818
( z0101-09 ) від 30.12.2008, N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009 )
 
   1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби,
які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними
працівниками на рецептурних бланках ф-1.
   1.22.2 Забороняється  виписувати  в  одному  Рецепті ф-1
наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій
кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин
і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:
 
 -----------------------------------------------------------------
  Назва наркотичного засобу,  |  Граничнодопустима для
  психотропної речовини,    |  відпуску кількість
  прекурсору          |  у складі наркотичного
                 |  (психотропного)
                 |  комбінованого 
                 |  лікарського засобу на 1
                 |  рецепт
 -----------------------------------------------------------------
 
   Кодеїн             0,2 г
   Декстропропоксифен       0,6 г
   Фенобарбітал          1 г
   Ефедрину гідрохлорид      0,6 г
   Псевдоефедрин          0,6 г
   Фенілпропаноламін        0,6 г
   Ерготамін            0,02 г
   Ергометрин           0,002 г
   (у перерахунку на безводну основу)
 
У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що
містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється
виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не
більше 50 таблеток.
( Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби,
        що виготовляються в умовах аптеки
 
   2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в
аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.
( Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від
04.07.2006 )
 
   2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських
засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські
засоби (інгредієнти).
 
   2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі
одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу
цього засобу словами і поставити знак оклику.
 
   2.4. Кількість  твердих  та  сипучих  лікарських засобів
указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких  -  у
мілілітрах, грамах, краплях.
 
   2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у
верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко)
або "statim" (негайно).
 
           3. Термін дії Рецепта
 
   3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних
бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на
спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 58-2003-п ) - протягом п'яти
днів з дня виписки.
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
    4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби
         і вироби медичного призначення
 
   4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або
проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади
або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби,
вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на
вимогу-замовлення,  яка  містить  інформацію  про  замовника
(реквізити), його довірену особу, дату, торгову назву лікарського
засобу,  одиницю  виміру,  кількість  упаковок замовлених та
відпущених, тощо.
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 )
 
   4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек
та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного
призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою
лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи,
або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з
медичною практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної
установи) або його заступника з лікувальної частини.
( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 42
( z0114-07 ) від 30.01.2007 )
 
   4.3. У вимозі-замовленні вказують торгову назву лікарського
засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид
упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.
( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
   4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають
предметно-кількісному  обліку,  лікарські засоби для наркозу,
лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп,  що
наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці
п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень
для кожної групи препаратів.
 
   4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на
лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку,
вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.
   В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник
вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що
підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох
примірниках.
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів і
 виробів медичного призначення          Ю.В.Підпружников
 
 
                   Додаток 1
                   до Правил виписування
                   рецептів та вимог-замовлень
                   на лікарські засоби і вироби
                   медичного призначення
 
 
 Прізвище, ім'я та по батькові
 і вік хворого ___________________________________________________
 
 Адреса хворого або номер медичної
 карти амбулаторного хворого _____________________________________
 
 Назва та кількість
 виписаних лікарських засобів ____________________________________
 
 Номер рецепта N _____         "___" _________ 20 ____ р.
                     (дата виписки рецепта)
 
             лінія відриву
 .................................................................
 
 
               ФОРМА
     рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування
   лікарських засобів і виробів медичного призначення, 
     що відпускаються за повну вартість, безоплатно,
        з оплатою 50% і таких, що підлягають
     предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)
 
 
 * Назва закладу                Код закладу за ЗКУД
 (штамп закладу)                Код закладу за ЗКПО
                     Медична документація ф-1
 _________________________________________________________________
 
                       Номер рецепта N______
 РЕЦЕПТ                   "____"________ 20 _ р.
 (дорослий, дитячий -            (дата виписки рецепта)
 потрібне підкреслити)
 _________________________________________________________________
 
 За повну вартість      Безоплатно        Оплата 50%
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я та по батькові
 і вік хворого ___________________________________________________
 
 Адреса хворого або номер медичної
 карти амбулаторного хворого _____________________________________
 
 Прізвище, ім'я та по батькові
 лікаря __________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
 _________________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
 _________________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
 _________________________________________________________________
   Підпис та особиста печатка
   лікаря (розбірливо)             М. П.
 
   Рецепт дійсний протягом 1 місяця  печатка лікувально -
                    профілактичного закладу
 
 _________________________________________________________________
             Пам'ятка лікарю
    (друкується на зворотному боці рецептурного бланка)
 
   Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським
способом або ставиться штамп.
   Рецепт виписується  латинською  мовою, розбірливо, чітко,
чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.
   На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування
лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські
засоби, або 1 - 3 найменування інших лікарських засобів.
   Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.
   Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в
мілілітрах, грамах і краплях.
   Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону
України "Про мови в Українській РСР", забороняється обмежуватись
загальними вказівками: "Внутрішнє", "Зовнішнє", "Відомо" і т. ін.
 
                      _______________________
                      Штамп аптеки
                      _______________________
 __________________________
 N лікарської форми
 індивідуального виготовлення       Перевірив   Відпустив
 ___________________________________________________
 Прийняв      Виготовив
 
---------------
   *) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у
верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.
   **) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої
інформації  (у тому числі й рекламної), за винятком номера
страхового поліса (за необхідності).
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 )
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів і
 виробів медичного призначення          Ю.В.Підпружников
 
 
                   Додаток 2
                   до Правил виписування
                   рецептів та вимог-замовлень
                   на лікарські засоби і вироби
                   медичного призначення
 
 
        Найважливіші рецептурні скорочення
 
 
------------------------------------------------------------------
 Скорочення на    |   Повне написання  |   Переклад
 латинській мові   |            |
---------------------+------------------------+-------------------
     1     |      2      |     3
------------------------------------------------------------------
 __
 aa          ana            по, порівну
 ac. acid.      acidum          кислота
 amp.         ampulla          ампула
 aq.         aqua           вода
 aq.pur.       aqua purificata      очищена вода
 but.         butyrum          масло (тверде)
 comp.        compositus (a, um)    складний
 D.          Da, Detur, Dentur     видай, нехай буде
                        видано, нехай
                        будуть видані
 D. S.        Da Signa, Detur      видай, познач
           Signetur         нехай буде видано,
                        позначено, видати
                        позначити
 D. t. d.       Da (Dentur)tales     видай (видати)
           doses           таких доз
 dil.         dilutus          розведений
 div. in. p. aeq.   divide in partes     розділи на
           aequales         рівні частини
 extr.        extractum         екстракт, витяжка
 f.          fiat(fiant)        нехай утвориться
                        (утворяться)
 gtt., gtts.     gutta, guttae       крапля, краплі
 hb.         herba           трава
 inf.         infusum          настій
 in ampul.      in ampullis        в ампулах
 in tab.       in tabulettis       в таблетках
 linim.        linimentum        рідка мазь,
                        лімінент
 liq.         liquor          рідина
 M. pil.       massa pilularum      пілюльна маса
 M.          Misce, Misceatur     змішай, нехай буде
                        змішано, змішати
 N.          numero          числом
 ol.         oleum           олія
 pil.         pilula          пілюля
 P. aeq.       partes aequeles      рівні частини
 pulv.        pulvis          порошок
 q. s.        quantum satis       скільки потрібно,
                        скільки необхідно
 r., rad.       radix           корінь
 Rp.         Recipe          візьми
 Rep.         Repete, Repetatur     повтори, нехай
                        буде повторено
 rhiz.        rhizoma          кореневище
 S.          Signa, Signetur      познач, нехай буде
                        позначено
 sem.         semen           насіння
 simpl.        simplex          простий
 sir.         sirupus          сироп
 sol.         solutio          розчин
 steril.       aerilisa sterilisetur   простерилізуй,
                        нехай буде
                        простерилізовано
 supp.        suppositorium       свічка,
                        супозиторій
 tab.         tabuletta         таблетка
 t-ra., tct.     tinctura         настойка
 ung.         unguentum         мазь
 vitr.        vitrum          склянка
 praecip.       praecipitatus       осаджений
 
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525
( z0923-08 ) від 17.09.2008 )
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів і
 виробів медичного призначення          Ю.В.Підпружников
 
 
                   Додаток 3
                   до Правил виписування
                   рецептів та вимог-замовлень
                   на лікарські засоби і вироби
                   медичного призначення
 
 
               ПЕРЕЛІК
        лікарських засобів, що підлягають
       предметно-кількісному обліку в закладах
             охорони здоров'я
 
 
   1. Наркотичні лікарські засоби.
 
   2. Психотропні лікарські засоби.
 
   3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними
непатентованими назвами):
   атропін та його солі (порошок),
   кетамін,
   тетракаїн (порошок),
   тригексифенідил,
   атракурій,
   векуроній,
   піпекуроній,
   рокуроній,
   суксаметоній,
   буторфанол (морадол тощо),
   дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),
   зопіклон,
   клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),
   метандієнон,
   нандролон,
   прометазин.
 
   4. Комбіновані лікарські засоби (тверді форми), які містять
трамадол, ефедрин, псевдоефедрин (крім лікарських засобів, які
містять більше ніж дві діючі речовини).
 
   Примітки:
   1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки
транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тартрату
для ін'єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.
   2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій
спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється,
при  потребі,  розширювати  даний  перелік,  а  керівникам
лікувально-профілактичних закладів - установлювати у відділеннях
предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 42
( z0114-07 ) від 30.01.2007, N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008,
N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008 )
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів і
 виробів медичного призначення          Ю.В.Підпружников
 
 
   (  Додаток  4  вилучено на підставі Наказу МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 )
 
 
                   Додаток 5
                   до Правил виписування
                   рецептів та вимог-замовлень
                   на лікарські засоби і вироби
                   медичного призначення
 
 
               ПЕРЕЛІК
    лікарських засобів (за міжнародними непатентованими
    назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти
 
 
------------------------------------------------------------------
|Фармакотерапевтична група     |Міжнародна непатентована  |
|                  |назва            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Засоби для наркозу         |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Азоту закис         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Галотан           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Гексенал          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Гексобарбітал        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Диетиловий ефір       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Енфлуран          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Етомідат          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Ізофлуран          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Кетамін           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Метогексітал        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Натрію оксибат*       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Предіон           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Пропанідид         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Пропофол          |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Тіопентал натрію      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Опіоїдні аналгетики        |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Реміфентаніл        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Фентаніл****        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Нейролептики            |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Дроперидол         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Похідні безнодіазепіну       |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Мідазолам**         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                  |Флунітразепам**       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Діагностичні радіофармацевтичні  |без винятку         |
|препарати             |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Терапевтичні радіофармацевтичні  |без винятку         |
|препарати             |              |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Лікарські форми для внутрішньовенного введення.
   ** Лікарські   форми   для   внутрішньовенного   та
внутрішньом'язевого введення.
   **** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних
систем із пролонгованим ефектом.
 
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 )
 
 
 Заступник голови Державної
 служби лікарських засобів і
 виробів медичного призначення          Ю.В.Підпружников<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner