Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 812 від 30.11.2004

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 08.04.98 N 152


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.06.2005 N 48/250
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 червня 2005 р.
                   за N 681/10961
 
 
     Про затвердження Порядку контролю за додержанням
      Ліцензійних умов провадження господарської
    діяльності з виробництва, зберігання і реалізації
      племінних (генетичних) ресурсів, проведення
         генетичної експертизи походження
            та аномалій тварин
 
 
   Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статей 7 та 9
Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ),
Указу  Президента  України  від 25 травня 2000 року N 721
( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету
Міністрів  України  від  14  листопада  2000  року  N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов  провадження  господарської  діяльності  з  виробництва,
зберігання  і  реалізації  племінних  (генетичних)  ресурсів,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
( z0324-04 ), що додається.
 
   2. Департаменту контролю та дозвільної системи Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Апатенко О.П.) та Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Міністерства аграрної політики України
(Микитюк Д.М.) у встановленому порядку забезпечити подання наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту  ринків  продукції   тваринництва   з
Головдержплемінспекцією  Мінагрополітики  України  забезпечити
публікацію наказу в засобах масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника  Голови  Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.О. та заступника
Міністра аграрної політики України Пабата В.О.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Міністр аграрної політики
 України                     О.П.Баранівський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   06.06.2005 N 48/250
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 червня 2005 р.
                   за N 681/10961
 
 
               ПОРЯДОК
       контролю за додержанням Ліцензійних умов
        провадження господарської діяльності
     з виробництва, зберігання і реалізації племінних
      (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
       експертизи походження та аномалій тварин
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок контролю за  додержанням  Ліцензійних  умов
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин ( z0324-04 ) (далі -
Порядок)  розроблено  відповідно  до  Законів  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про племінну справу у тваринництві"  (  3691-12  ),  "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", спільного наказу  Державного  комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 N 25/52
( z0324-04  ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації
племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  15.03.2004  за  N  324/8923,  та  інших
нормативно-правових  актів,  що  регламентують  господарську
діяльність у галузі племінної справи у тваринництві.
 
   1.2. Дія  цього  Порядку  поширюється на всіх суб'єктів
господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), які
одержали  ліцензію Міністерства аграрної політики України на
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин.
 
   1.3. Контроль за  додержанням  суб'єктами  господарювання
Ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
виробництва, зберігання і реалізації  племінних  (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин ( z0324-04 ) (далі - Ліцензійні умови) у межах своїх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок
здійснюють такі органи контролю: Міністерство аграрної політики
України (далі - Мінагрополітики України) як орган ліцензування;
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держпідприємництва України), як спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування та його територіальні
органи.
 
   1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   органи контролю   -   Мінагрополітики   України   та
Держпідприємництва України, його територіальні органи;
   суб'єкт господарювання  -  зареєстрована  в установленому
законодавством  порядку  юридична  особа  незалежно  від  її
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець;
   ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин;
   контроль за додержанням Ліцензійних умов ( z0324-04 ) -
сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на
перевірку додержання ліцензіатами кваліфікаційних, організаційних,
спеціальних та технологічних вимог для провадження господарської
діяльності з виробництва, зберігання і реалізації  племінних
(генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження
та аномалій тварин;
   акт перевірки порушень Ліцензійних умов ( z0324-04 ) -
оформлений у встановленому порядку документ, який складається
посадовими особами органів контролю за результатами перевірки
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов;
   розпорядження про  усунення  порушень  Ліцензійних  умов
( z0324-04 ) - рішення органу контролю про необхідність усунення
ліцензіатом у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;
   повторне порушення Ліцензійних умов ( z0324-04 ) - учинення
ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення
Ліцензійних умов після застосування  санкцій  за  аналогічне
порушення;
   недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, - установлення органом
контролю місцезнаходження юридичної особи,  місця  проживання
фізичної  особи  -  підприємця  або  місцезнаходження філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів ліцензіата, не
зазначених  у  заяві для одержання ліцензії, а також інших
розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих документах, і
наявною матеріально-технічною базою, документацією, кваліфікацією
персоналу (працівників) тощо, які встановлені при  перевірці
ліцензіата;
   неподання повідомлення про  зміну  даних,  зазначених  у
документах,  що додавались до заяви про видачу ліцензії, -
виявлення факту неподання ліцензіатом у визначені законодавством
терміни  до  органу  ліцензування  разом  з документами, що
підтверджують зміни, повідомлення у письмовій формі;
   неможливість ліцензіата  забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z0324-04 ) - відсутність матеріально-технічної бази,
необхідної для здійснення виробництва, зберігання і реалізації
племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, за місцезнаходженням ліцензіата та
його відокремлених підрозділів, що зазначені в документах, які
додані до заяви про одержання ліцензії; відсутність фахівців, які
відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим у Ліцензійних
умовах; відсутність чинного атестата про присвоєння суб'єкту
племінної справи у тваринництві відповідного статусу;
   відмова ліцензіата  від  проведення  перевірки - відмова
ліцензіата в доступі комісії на його територію, до будівель,
споруд та інших приміщень, створення перешкод у роботі комісії з
боку ліцензіата, намагання уникнути перевірки,  непризначення
ліцензіатом  уповноваженого  представника,  який  має  право
представляти ліцензіата під час проведення перевірки, у разі
відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата
- фізичної особи - підприємця, відмова в наданні документів,
письмових чи усних пояснень, іншої інформації щодо предмета
перевірки на вимогу комісії.
 
           2. Організація перевірок
 
   2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0324-04 ) проводяться органами контролю один раз на рік
згідно з річним планом-графіком перевірок, який затверджується
наказом органу контролю.
   План перевірок   органу   ліцензування   погоджується
Держпідприємництвом  України  з урахуванням того, що планова
перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.
 
   2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю
лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви
(повідомлення) про  порушення  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
( z0324-04 ) або з метою перевірки виконання розпоряджень про
усунення порушень Ліцензійних умов.
 
   2.3. Для проведення перевірки ліцензіата орган  контролю
відповідно до плану-графіка перевірок видає наказ про призначення
голови і членів комісії та посвідчення (додаток 1) про проведення
перевірки ліцензіата, яке підписується керівником органу контролю
(або його заступником) і засвідчується печаткою.
 
   2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про
проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   2.5. До участі в перевірці можуть залучатися фахівці установ
і організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування (за їх згодою).
 
   2.6. Орган контролю не менше як за п'ять робочих днів до
початку  перевірки  письмово  або  телефонограмою  повідомляє
ліцензіата про проведення планової перевірки. Про проведення
позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.
 
   2.7. Термін проведення перевірки становить не більше п'яти
робочих днів.
   За рішенням керівника відповідного органу контролю, у разі
великого обсягу робіт, термін перевірки може бути продовжено, при
цьому загальний термін перевірки не може перевищувати 10 робочих
днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.
 
     3. Права та обов'язки голови та членів комісії
 
   3.1. Голова та члени комісії органу контролю при здійсненні
перевірок мають право:
   безперешкодного доступу на територію ліцензіата, у виробничі
та  інші  приміщення  для  обстеження  і з'ясування питань,
безпосередньо пов'язаних з перевіркою;
   ознайомлюватися з  нормативно-технічною,  обліково-звітною,
розпорядчою, статистичною та іншою документацією, необхідною для
проведення перевірки;
   отримувати копії  (ксерокопії)  необхідних  документів,
безпосередньо пов'язаних з перевіркою;
   одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
 
   3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства
України;
   об'єктивно відображати  стан  справ  щодо  додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0324-04 );
   забезпечувати додержання державної та комерційної таємниці.
 
      4. Відповідальність голови та членів комісії
 
   4.1. Голова та члени комісії при проведенні перевірки несуть
відповідальність відповідно до законодавства.
 
   4.2. Голова комісії відповідає перед керівництвом органу
контролю за виконання дорученої йому перевірки в установлені
терміни та в повному обсязі.
 
         5. Порядок проведення перевірки
 
   5.1. Для проведення перевірки голова та члени комісії органу
контролю  повинні  пред'явити  керівнику   (уповноваженому
представнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній
особі - підприємцю) посвідчення на проведення перевірки ліцензіата
та документи, які посвідчують особи голови та членів комісії.
 
   5.2. Ліцензіат  може  вести журнал реєстрації проведення
перевірок ліцензіата із зазначенням у ньому строків та мети
перевірки, посади, прізвища голови та членів комісії органу
контролю тощо.
   Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи
(голови комісії) органу контролю.
 
   5.3. Перевірці  підлягають  матеріально-технічна   база
ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської
діяльності та дотримання ним кваліфікаційних, організаційних,
технологічних та інших вимог Ліцензійних умов ( z0324-04 ).
 
   5.4. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним Ліцензійних
умов ( z0324-04 ) забезпечує умови для її проведення та надає на
вимогу голови чи членів комісії документи (у разі необхідності їх
копії/ксерокопії, завірені ліцензіатом), зокрема:
   - установчі документи ліцензіата;
   - оригінал атестата про присвоєння суб'єкту господарської
діяльності статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві;
   - оригінал свідоцтва про реєстрацію племінного стада  в
Державному племінному реєстрі;
   - оригінал ліцензії та її копій, що підтверджують право філії
або  інших структурних підрозділів ліцензіата на провадження
зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності;
   - документи,  що  підтверджують право власності суб'єкта
господарювання або оренди ним приміщень, де  проводитиметься
відповідний вид господарської діяльності;
   - документи, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації
працівників,  діяльність  яких  безпосередньо  пов'язана  з
виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних (генетичних)
ресурсів,  провадженням  генетичної  експертизи походження та
аномалій тварин;
   - документ Державного департаменту ветеринарної медицини або
його територіального органу щодо ветеринарно-санітарного стану
ліцензіата;
   - нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини у
сфері господарської діяльності ліцензіата, зазначені в Ліцензійних
умовах ( z0324-04 ), та нормативну технічну документацію на
приміщення, обладнання, технологічні процеси тощо;
   - племінні свідоцтва (сертифікати) на племінні (генетичні)
ресурси, заповнені відповідно до вимог чинного законодавства, -
при виконанні робіт з виробництва, зберігання і  реалізації
племінних (генетичних) ресурсів;
   - технічні паспорти на лабораторні прилади, обладнання та
апаратуру, документацію щодо їх технічного обслуговування та
атестації, повірки вимірювальної техніки;
   - наказ про затвердження штатного розкладу та трудові книжки
працівників ліцензіата - для юридичної особи;
   - посадові  інструкції  працівників,  діяльність  яких
безпосередньо пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією
племінних  (генетичних)  ресурсів,  провадженням  генетичної
експертизи походження та аномалій тварин;
   - документи, що підтверджують правовідносини працівників із
суб'єктом господарювання  (накази  про  призначення,  трудові
договори);
   - оригінали свідоцтв про атестацію працівників, які виконують
спеціальні  роботи,  пов'язані  з веденням офіційного обліку
продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом,
отриманням,  ідентифікацією,  зберіганням  сперми,  ембріонів
яйцеклітин,  штучним  осіменінням  маток  та  трансплантацією
ембріонів.
 
   5.5. Голова та члени комісії органу контролю перевіряють:
   - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення
ліцензії на провадження зазначеного в ліцензії виду господарської
діяльності, якщо на дату проведення перевірки йде переоформлення
ліцензії;
   - своєчасність переоформлення ліцензії;
   - відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним у  свідоцтві  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
господарювання, довідці про внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців,  установчим
документам ліцензіата;
   - своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії;
   - достовірність  даних  у  документах, поданих суб'єктом
господарювання для отримання ліцензії;
   - відповідність   місцезнаходження   ліцензіата,  місць
провадження діяльності, інших відомостей, зазначених у заяві про
видачу ліцензії (копії ліцензії), фактичному стану;
   - наявність відповідної матеріально - технічної бази, зокрема
виробничих приміщень, лабораторного, технологічного та технічного
оснащення тощо, передбачених відповідними Ліцензійними умовами
( z0324-04 );
   -   документи,   що   підтверджують   відповідність
матеріально-технічної бази ліцензіата санітарним, протипожежним
нормам  і  правилам,  правилам  охорони  праці, передбаченим
Ліцензійними умовами ( z0324-04 );
   - своєчасність  технічного  обслуговування  та  атестації
лабораторних приладів, обладнання та апаратури;
   - своєчасність повірки засобів вимірювальної техніки;
   - виконання вимог таких нормативно-правових актів:
   Положення про присвоєння відповідних  статусів  суб'єктам
племінної справи у тваринництві, затвердженого спільним наказом
Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від
17.07.2001 N 215/66 ( z0721-01 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912)  (із  змінами  і
доповненнями);
   Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора, затвердженого  спільним  наказом
Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від
17.07.2001 N 215/66 ( z0722-01 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України  20.08.2001  за N 722/5913) (із змінами і
доповненнями);
   Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у
тваринництві  статусу  селекційного  центру,  підприємства
(об'єднання)  з  племінної справи у тваринництві, заводської
конюшні,      контрольно-випробувальної       станції,
контрольно-випробувальної  станції  з  птахівництва, іподрому,
трендепо,  підприємства  (лабораторії)  генетичного  контролю,
підприємства  (лабораторії)  з  трансплантації  ембріонів,
підприємства  (лабораторії)  з  оцінки  якості  тваринницької
продукції, затвердженого спільним наказом Мінагрополітики України
та Української академії аграрних наук від 29.07.2002 N 211/61
( z0651-02  )  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13.08.2002 за N 651/6939);
   Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи
в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і  видачі
племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених спільним наказом
Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від
20.09.2000 N 185/83 ( z0739-00 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960);
   - наявність у штаті спеціаліста з повною, вищою або неповною
вищою відповідною фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною) -
для юридичної особи;
   - наявність відповідної фахової освіти або спеціаліста з
відповідною  фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною), що
працює на договірних умовах - для фізичної особи.
 
   5.6. При позаплановій перевірці, крім вищенаведеного, також
перевіряються факти  порушення  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
( z0324-04 ), що наведені в заяві (повідомленні), або виконання
ліцензіатом розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
 
      6. Порядок оформлення результатів перевірки
 
   6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0324-04 ) (далі - акт
перевірки) за формою, наведеною в додатку 3.
 
   6.2. Акт  перевірки  складається  у двох примірниках та
підписується особами, що проводили перевірку. Один примірник акта
перевірки  надається  керівнику  (уповноваженому представнику)
ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі -
підприємцю), який перевірявся, другий - органу контролю, який
здійснив перевірку.
   При проведенні  органами контролю спільної перевірки акт
перевірки складається в трьох примірниках.
 
   6.3. Керівник  ліцензіата  (юридичної  особи),  ліцензіат
(фізична особа - підприємець) або їх уповноважений представник
особисто ознайомлюється з актом перевірки, ставить свій підпис,
дату та печатку (за наявності) і отримує один примірник.
 
   6.4. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),
ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або їх уповноваженого
представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті
робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена, але від
підпису відмовилась.
   Якщо керівник ліцензіата (юридична особа) або  ліцензіат
(фізична особа - підприємець), або його уповноважений представник
надає пояснення та зауваження щодо результатів перевірки, то ці
документи  є  невід'ємною  частиною  акта перевірки, про що
зазначається в акті.
 
   6.5. Порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані
в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти,
статті, розділи чинних нормативно-правових актів.
 
   6.6. Відомості, які не підтверджені документально, до акта
перевірки включати забороняється.
 
   6.7. У разі виявлення порушень, що є підставою для анулювання
ліцензії, орган контролю, який здійснює перевірку, складає за
фактом виявлених порушень такі акти:
   акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних  умов
( z0324-04  ); акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії іншій юридичній або фізичній  особі  для  провадження
господарської діяльності; акт про встановлення факту неподання в
установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов,
установлених для певного виду господарської діяльності; акт про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
акт  про  відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
контролю, що складаються за формою, наведеною у додатку 4.
   Зазначені акти складаються органом контролю, який здійснював
(очолював) цю перевірку, у двох примірниках протягом трьох робочих
днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z0324-04 ).
   Усі примірники актів підписуються особами, які проводили
перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а
другий - у дводенний термін вручається або надсилається (листом з
повідомленням) ліцензіату.
 
   6.8. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов ( z0324-04 )
орган контролю, який здійснював (очолював) перевірку ліцензіата,
не пізніше десяти робочих днів від дати складання акта перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видає розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5) та в триденний
строк вручає або надсилає (листом з повідомленням) його ліцензіату
або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
   У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних умов ( z0324-04 ) до прийняття розпорядження
про їх усунення та надання органу контролю документів, що це
достовірно підтверджують, розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов не видається.
 
   6.9. Ліцензіат,  який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов  (  z0324-04  ),  зобов'язаний  в
установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу
контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення
порушень.
 
   6.10. Якщо ліцензіат надав інформацію про усунення порушень
Ліцензійних умов  (  z0324-04  ),  то  перевірка  виконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може не
проводитись.
 
   6.11. У разі ненадання ліцензіатом у встановлений термін
інформації про усунення порушень Ліцензійних умов ( z0324-04 )
орган контролю, який видав розпорядження, упродовж п'яти робочих
днів здійснює позапланову перевірку виконання розпорядження про
усунення порушень та складає акт перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов.
 
   6.12. Органи контролю ведуть облік розпоряджень про усунення
порушень вимог Ліцензійних умов  (  z0324-04  )  суб'єктами
господарювання та здійснюють контроль за їх виконанням.
 
   6.13. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом
ліцензування за наявності підстав, передбачених Законом України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ).
 
   6.14. У разі наявності в спеціально вповноваженого органу з
питань ліцензування підстав для анулювання ліцензії територіальні
органи Держпідприємництва України направляють копію відповідних
актів  до  Держпідприємництва  України,  який звертається до
Мінагрополітики України з пропозицією щодо анулювання ліцензії і
повідомляє про це відповідний територіальний орган, що надіслав
акт.
 
   6.15. Орган   ліцензування   при   надходженні   від
Держпідприємництва  України,  у разі виявлення самостійно чи
спільною перевіркою порушень Ліцензійних умов ( z0324-04 ) та
складання акта(ів), що є підставою для анулювання ліцензії,
протягом десяти робочих днів із дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії розглядає ці питання на засіданні комісії
органу ліцензування та приймає рішення про анулювання ліцензії
(додаток  6),  яке затверджується відповідним наказом органу
ліцензування.
   Рішення про анулювання ліцензії вручається (надсилається)
ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше
трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
   6.16. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі
актів, визначених частиною третьою статті 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
здійснюється органом ліцензування з обов'язковим  запрошенням
керівника ліцензіата (юридичної особи), або ліцензіата (фізичної
особи - підприємця), або його уповноважених представників.
   У разі неявки ліцензіата або його представників на розгляд
питання про анулювання ліцензії розгляд цього питання здійснюється
без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі реквізитів
документа, що підтверджує направлення запрошення ліцензіату.
 
   6.17. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
 
   6.18. Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі
обліку заяв та виданих ліцензій.
 
   6.19. Запис про підставу, дату та  номер  рішення  про
анулювання  ліцензії  вноситься  Мінагрополітики  України  до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після
набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
 
   6.20. У  разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0324-04 ), акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для  провадження  господарської
діяльності,  акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу
ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
 
   6.21. За результатами перевірок Мінагрополітики України щодо
кожного ліцензіата формує окремий пакет з таких документів:
   посвідчення на проведення перевірки;
   акт(и) перевірки (оригінал);
   зауваження  ліцензіата  до  акта  перевірки (у разі їх
наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);
   розпорядження органу  контролю  про  усунення  порушень
Ліцензійних умов ( z0324-04 ) (копія) (у разі наявності);
   інформація про  усунення порушень вимог Ліцензійних умов
( z0324-04 ) ліцензіатом, який перевірявся (оригінал) (у разі її
наявності);
   акт позапланової перевірки щодо виконання розпорядження про
усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0324-04 );
   інші документи щодо предмета перевірки.
   Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.
 
     7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
   7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття
рішення  про  анулювання  ліцензії  подає  скаргу   до
експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України, дія
даного рішення органу ліцензування зупиняється до  прийняття
відповідного рішення Держпідприємництвом України.
 
   7.2. Рішення  експертно-апеляційної ради є підставою для
видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування.
 
   7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.3 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
           (Державний герб України)
 
 
      ____________________________________________
           (назва органу контролю)
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
 
   від "___" ____________ 20___ р. N __________________
 
 
  Видане голові комісії _______________________________________
                 (прізвище та ініціали)
 
  та членам комісії:  _______________________________________
                 (прізвище та ініціали)
 
для проведення перевірки _________________________________________
__________________________________________________________________
   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата,
        місцезнаходження (місце проживання)
 
щодо додержання Ліцензійних умов провадження _____________________
__________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
 
за період з "___" ____________ 200_ р. до "___" ___________200_ р.
 
у термін з "___" ____________ 200_ р. до "___" ___________200_ р.
 
  Термін перевірки продовжено до "____" _____________200_ року.
 
 
 _______________________ __________________  __________________
  (посада керівника     (підпис)     (прізвище та
  органу контролю)               ініціали)
 
 
   М.П.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
               ЖУРНАЛ
         обліку посвідчень про проведення
           перевірок ліцензіатів
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата та | Найменування | Склад | Термін |  Дата та  |
|з/п|реєстрацій-| (прізвище, | комісії |перевірки|реєстраційний|
|  |ний номер |  ім'я, по  |     |     |номер наказу |
|  |посвідчення| батькові) та |     |     |   про   |
|  |      |місцезнаходже-|     |     | призначення |
|  |      | ння (місце  |     |     | голови і  |
|  |      | проживання) |     |     |  членів  |
|  |      | ліцензіата |     |     |  комісії  |
|---+-----------+--------------+---------+---------+-------------|
| 1 |   2   |   3    |  4  |  5  |   6   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 6.1 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
           (Державний герб України)
 
 
      ____________________________________________
           (назва органу контролю)
 
 
             АКТ ПЕРЕВІРКИ
       додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
       від "___" ____________ 200_ р. N_______
 
 Підстава проведення перевірки ___________________________________
__________________________________________________________________
  (реквізити наказу про призначення голови та членів комісії,
          номер та дата посвідчення)
__________________________________________________________________
   (посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
 
__________________________________________________________________
 за участю представника(ів) ______________________________________
                (прізвище та ініціали, посада)
__________________________________________________________________
 
 з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.
 
 у _______________________________________________________________
   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата,
        місцезнаходження (місце проживання),
 
__________________________________________________________________
       телефон, місце здійснення діяльності)
__________________________________________________________________
  (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид
       провадження господарської діяльності)
 
__________________________________________________________________
 
 у присутності ___________________________________________________
      (прізвище та ініціали, посада представника ліцензіата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 проведено перевірку ліцензіата.
 Перевіркою встановлено:
__________________________________________________________________
  (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в
       акті перевірки, повинні мати посилання
 
__________________________________________________________________
      на конкретні пункти, статті, розділи чинних
          нормативно-правових актів)
 
 Акт складено у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 
 Голова комісії    ______________   ________________________
             (підпис)     (прізвище та ініціали)
 Члени комісії:    ______________   ________________________
           ______________   ________________________
                     ________________________
 
 З актом ознайомлений, один примірник
 отримав: 
 керівник або вповноважений
 представник ліцензіата (юридична
 особа), ліцензіат (суб'єкт
 підприємницької діяльності - фізична
 особа), у присутності якого проведено
 перевірку ___________________     ________________________
        (підпис)         (прізвище та ініціали)
 
   М.П.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 6.7 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
           (Державний герб України)
 
 
      ____________________________________________
           (назва органу контролю)
 
                АКТ
 
   про _________________________________________________________
                (вид порушення)
 
       від "___" ____________ 200_ р. N _______
 
 за результатами перевірки
 ________________________________________________________________,
   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата)
 
 ідентифікаційний код (номер) ___________________________________,
_________________________________________________________________,
         (місцезнаходження (проживання))
 
 ліцензія: серія ___ N __________, видана "____"_________ 20___ р.
 
 на провадження: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
 
   Згідно з актом перевірки від _____________ N ________________
були виявлені такі порушення: ____________________________________
               (порушення, які виявлені під час
 
__________________________________________________________________
   перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати
 
__________________________________________________________________
   посилання на конкретні пункти, статті, розділи чинних
 
__________________________________________________________________
          нормативно-правових актів)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.
 
 Голова комісії    ______________   ________________________
             (підпис)     (прізвище та ініціали)
 Члени комісії:    ______________   ________________________
           ______________   ________________________
                     ________________________
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 6.8 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
           (Державний герб України)
 
 
      ____________________________________________
           (назва органу контролю)
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       про усунення порушень Ліцензійних умов
       від "___" ____________ 200_ р. N _______
 
 
 За результатами перевірки
__________________________________________________________________
        (найменування (П.І.Б.) ліцензіата)
 
_________________________________________________________________,
        (місцезнаходження (місце проживання)
 
 ідентифікаційний код (номер) ___________________________________,
 ліцензія: серія ____ N ________, видана "____" _________ 20___ р.
 
 на провадження __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
         (вид господарської діяльності)
 
 згідно з актом перевірки від ______________________ N_________
 
 були виявлені такі порушення Ліцензійних умов:
__________________________________________________________________
  (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в
 
__________________________________________________________________
  акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти,
 
__________________________________________________________________
    статті, розділи чинних нормативно-правових актів)
 
 ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 
У  термін  до "_____" __________________ 20_____ р. усунути
вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій
формі органу контролю ____________________________________________
                 (адреса органу контролю)
 
 інформацію про усунення порушень.
 При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
 
 Керівник органу контролю      _________ ____________________
 (його заступник)          (підпис) (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 6.15 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з виробництва, зберігання
                   і реалізації племінних
                   (генетичних) ресурсів,
                   проведення генетичної
                   експертизи походження
                   та аномалій тварин
 
 
           (Державний герб України)
      ____________________________________________
          (назва органу ліцензування)
 
 
               РІШЕННЯ
           про анулювання ліцензії
 
       від "___" ____________ 200_ р. N _______
 
 
 Органом ліцензування прийнято рішення про анулювання ліцензії
 серії ______ N __________, виданої "____" __________________ року
__________________________________________________________________
     (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
     місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)
 
 на провадження __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
 
 з таких підстав:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (мотивована підстава прийнятого рішення)
 
   Рішення про анулювання набирає чинності через 10 днів з дня
його прийняття.
 
   У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії;  акта  про  виявлення  недостовірних  відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для  провадження  господарської
діяльності;  акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення
органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії (стаття 21
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності").
 
 Посадова особа органу ліцензування _________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner