Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 177/556/398/718 від 17.11.2004

Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного переоснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            31.05.2005 N 324
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 червня 2005 р.
                   за N 657/10937
 
 
     Про внесення змін до Порядку обліку організацій
     колективного управління та здійснення нагляду
             за їх діяльністю
 
 
   Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Порядку  обліку  організацій
колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
21.05.2003 N 311 ( z0436-03 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 04.06.2003 за N 436/7757 (із змінами),  що
додаються.
 
   2. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ) подати в
установленому  порядку  цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Організаціям колективного управління, які взяті на облік
відповідно до Порядку ( z0436-03 ), у шестимісячний термін з дати
набрання чинності Змінами привести свої документи у відповідність
до їх вимог та подати до ДДІВ додаткові документи, передбачені
Змінами. У разі невиконання організаціями колективного управління
вимог цього пункту наказу, до них можуть бути застосовані санкції,
передбачені пунктом 10 Порядку.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову ДДІВ.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   31.05.2005 N 324
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 червня 2005 р.
                   за N 657/10937
 
 
               ЗМІНИ
      до Порядку обліку організацій колективного
    управління та здійснення нагляду за їх діяльністю
              ( z0436-03 )
 
 
   1. Пункт 3 Порядку після першого речення доповнити реченням
такого змісту:
   "У разі пропущення зазначеного строку організація повинна
надати  Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ) пояснення у
письмовій формі з обґрунтуванням причин, які призвели до затримки
подання документів у встановлений строк".
 
   2. Пункт 4 Порядку викласти в такій редакції:
   "Організація може бути взята на облік, якщо вона:
   а) є юридичною особою;
   б) не  має на меті прямо або опосередковано одержувати
прибуток;
   в) має метою діяльності управління на колективній основі
майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав;
   г) не  має  права  займатися  господарською  комерційною
діяльністю чи використовувати будь-яким чином об'єкти авторського
права і (або) суміжних прав, доручені їй для управління;
   ґ) поширює свою діяльність на територію всієї України і має
місцеві осередки або представництва в більшості областей України;
   д) створена  засновниками,  об'єднує  членів  (учасників)
організації, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних
прав і передали на підставі договорів власні майнові права в
колективне управління цій організації;
   е) має статут, що відповідає вимогам законодавства, зокрема у
сфері авторського права і суміжних прав".
   3. У пункті 5 Порядку:
   абзац другий доповнити підпунктами "д"-"ж" такого змісту:
   "д) копія свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян (для
громадських організацій);
   е) довідка про місцеві осередки або представництва  (із
зазначенням  назви  осередка  або  представництва,  області,
місцезнаходження, посадових осіб, контактних телефонів);
   є) положення про здійснення колективного управління (у разі
наявності);
   ж) відомості  про  усіх  засновників, членів (учасників)
організації";
   абзац восьмий доповнити реченнями такого змісту:
   "Заява та інші документи,  зазначені  в  цьому  пункті,
посвідчуються  підписом  посадової  особи  організації,  який
скріплюється печаткою.
   Відповідальність за достовірність документів, поданих для
взяття на облік організації, та зазначеної в них інформації несе
організація".
 
   4. У пункті 6 Порядку:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "ДДІВ опрацьовує і перевіряє на відповідність законодавству у
сфері авторського права і суміжних прав надані документи та
приймає рішення про взяття на облік організації колективного
управління або про відмову в узятті її на облік";
   підпункт "в" викласти в такій редакції:
   "в) подання статуту та інших документів, оформлення або зміст
яких не відповідає вимогам законодавства";
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
   "Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про відмову в узятті організації колективного управління
на облік, відповідна організація може повторно подати заяву про
взяття її на облік та документи, визначені у пункті 5".
 
   5. У пункті 8 Порядку слова "осередки, представництва або
представників"  замінити  словами  "місцеві  осередки  або
представництва".
 
   6. У пункті 9 Порядку:
   підпункт "а" викласти в такій редакції:
   "про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з
іншими  організаціями  колективного управління, у тому числі
іноземними (додаток 5), та про управління майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі
осіб, які не  передали  організації  колективного  управління
відповідних повноважень (додаток 6), - один раз на півроку, до
20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (до 20 липня,
до 20 січня)";
   у підпункті "в" слова "кожен квартал до 15-го числа місяця,
наступного за звітним періодом" замінити словами "один раз на
півроку, до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (до
20 липня, до 20 січня)";
   у підпункті "ґ" число "15" замінити числом "20".
 
   7. У пункті 10 Порядку:
   абзац перший пункту викласти в такій редакції:
   "За порушення вимог законодавства України у сфері авторського
права і (або) суміжних прав та цього Порядку рішенням ДДІВ до
організації колективного управління можуть бути застосовані такі
санкції:
   а) попередження;
   б) тимчасова  заборона  (зупинення)  права  організації
колективного управління на укладання договорів про збір винагороди
чи договорів надання дозволу на використання об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав на строк до трьох місяців;
   в) зняття з обліку";
   в абзаці третьому слова "зняття з обліку" замінити словами
"застосування санкцій до".
 
   8. Додаток 2 до пункту 5 Порядку викласти в новій редакції.
 
   9. Додаток 3 доповнити приміткою такого змісту:
   "Примітка. До осіб, уповноважених представляти організацію
колективного управління, належать: керівник (президент, голова
правління, директор) та посадові особи, які діють на підставі
довіреності  на  право  представляти організацію, завірену в
установленому порядку (заступник керівника, головний бухгалтер
тощо)".
 
   10. Додаток 5 доповнити приміткою такого змісту:
   "Примітка. Інформація про договори надається за станом на
момент надання звіту".
 
   11. Додаток 6 доповнити приміткою такого змісту:
   "Примітка. Інформація надається за станом на момент надання
звіту (наростаючим підсумком протягом календарного року)".
 
   12. Доповнити додаток 7 таким реченням:
   "Усього (зазначається кількість суб'єктів авторського права і
(або) суміжних прав, правами яких управляє організація (за станом
на момент надання звіту)".
 
 Начальник управління
 економіки та регіональної
 політики                      Т.М.Давиденко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 5 Порядку
                   (у редакції наказу
                   Міністерства освіти і науки
                   України
                   від 31.05.2005 N 324)
 
                   Державний департамент
                   інтелектуальної власності
                   Міністерства освіти і науки
                   України
 
 
               ЗАЯВА
 
 
 Засновники ______________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
__________________________________________________________________
          місце проживання громадянина
__________________________________________________________________
   або найменування та місцезнаходження юридичної особи)
 
 подають установчі документи для взяття на облік _________________
                        (назва організації)
__________________________________________________________________
 
 Статут (положення) зареєстровано ________________________________
__________________________________________________________________
    (рік, місяць, число, назва органу, який зареєстрував
       статут (положення), реєстраційний номер)
 
 Організаційно-правова форма _____________________________________
 
 Вищий орган управління __________________________________________
 
 Сфера діяльності організації (зазначається, якими категоріями
майнових прав, яких суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав управлятиме організація колективного управління) ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Назва та місцезнаходження, телефон постійно діючого виконавчого
органу організації _______________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Додатки до заяви ________________________________________________
            (зазначаються документи, що додаються, 
                і кількість сторінок)
 
 Керівник організації-заявника
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
                         ________________
                           (підпис)
 М.П.
 
 Начальник управління
 економіки та регіональної
 політики                      Т.М.Давиденко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner