Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 225 від 25.10.2004

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.05.2005 N 178
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2005 р.
                   за N 583/10863
 
 
     Про посилення державного контролю за цільовим
    використанням спирту підприємствами, що виробляють
      горілку та лікеро-горілчані вироби, повнотою
       та своєчасністю надходження до бюджету
             акцизного збору
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 39 ( z0129-06 ) від 26.01.2006 )
 
 
 
   Відповідно до Закону України від 25 березня  2005 року
N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих
актів  України",  з метою підвищення ефективності роботи із
запобігання та боротьби з незаконним виробництвом продукції з
вмістом спирту, посилення контролю за повнотою та своєчасністю
надходжень до бюджету акцизного збору Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок роботи представників органу державної
податкової служби на акцизних складах підприємств, що виробляють
горілку та лікеро-горілчані вироби (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі вжити
заходів щодо:
   перерозподілу штатної  чисельності  державних  податкових
інспекцій з урахуванням кількості акцизних складів у певному
регіоні;
   організації роботи представників органу державної податкової
служби за місцем розташування акцизних складів підприємств, що
виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби;
   формування складу представників органу державної податкової
служби на акцизних складах посадовими особами органів державної
податкової служби, забезпечення їм належних умов  праці  та
передбачити резерв на випадок тимчасової відсутності працівників;
   проведення нарад з керівниками та відповідальними особами
підприємств-виробників горілки та лікеро-горілчаних виробів щодо
узгодження організаційних заходів із забезпечення  ефективної
роботи  представників  органу державної податкової служби на
акцизних складах;
   забезпечення виготовлення бланків форм та інших документів,
передбачених Порядком;
   проведення спільної наради з представниками правоохоронних
органів щодо координації  дій  та  взаємообміну  інформацією
відповідно до Порядку;
   доповісти ДААК  ДПА  України  про  виконання  заходів,
передбачених цим наказом.
 
   3. Управлінню справами (Рахуба А.М.) вжити заходів щодо
виготовлення номерних штампів "Виїзд  дозволено"  та  "В'їзд
дозволено" згідно з ескізами та у дводенний строк від дня набрання
чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   14.05.2005 N 178
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2005 р.
                   за N 583/10863
 
 
               ПОРЯДОК
       роботи представників органу державної
    податкової служби на акцизних складах підприємств,
     що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби
 
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ),
Закону України від 25.03.2005 N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України", Указів Президента
України від 03.03.2004 N 266 ( 266/2004 ) "Про  посилення
державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров'я
громадян", від 09.02.2004 N 175 ( 175/2004 ) "Про систему заходів
щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і
корупції", від 27.12.2002 N 1234 ( 1234/2002 ) "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом
спирту,  алкогольних  напоїв  і тютюнових виробів" та інших
нормативно-правових актів і  є  обов'язковим  для  виконання
суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво
горілки та лікеро-горілчаних виробів.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Орган державної податкової служби за місцем розташування
акцизного складу призначає свого представника (представників) на
такому складі, який здійснює (здійснюють) постійний безпосередній
контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску горілки та
лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору.
   Акцизним складом уважаються виробничі приміщення на території
підприємства,  де  суб'єктом  підприємницької   діяльності
виробляється,  обробляється  (переробляється)  горілка  та
лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких
зберігається,  одержується  чи  відправляється  горілка  та
лікеро-горілчані вироби (далі - акцизний склад).
 
   1.2. Представники органу державної податкової служби ( далі -
представники ДПС) на акцизному складі підприємства призначаються з
числа  посадових  осіб  державних  податкових  інспекцій  за
місцезнаходженням  акцизних  складів  відповідно  до  наказів
керівників цих державних податкових інспекцій. У наказі також
визначаються розпорядок роботи представників ДПС на акцизному
складі, який повинен відповідати режиму роботи акцизного складу,
порядок контролю за їх роботою, заходи матеріально-технічного
забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні
для забезпечення ефективності контролю.
   Копія наказу про призначення представників ДПС на акцизний
склад у день прийняття такого наказу надсилається керівництву
підприємства, яке у триденний строк зобов'язане видати відповідний
наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи
представників ДПС.
   Представники ДПС не призначаються на акцизні склади в місцях
роздрібної  торгівлі  структурних  підрозділів   суб'єктів
господарювання, що виробляють, обробляють (переробляють) горілку
та лікеро-горілчані вироби.
 
   1.3. Представники  ДПС  у  своїй  діяльності  керуються
положеннями Законів України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ), цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
 
   1.4. Представники  ДПС  на  акцизних  складах  несуть
відповідальність за розголошення комерційної таємниці у порядку,
встановленому законодавством.
 
       2. Завдання та функції представників ДПС
            на акцизних складах
 
   2.1. Основним завданням представників ДПС на акцизних складах
є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням
встановленого порядку відпуску  горілки  та  лікеро-горілчаних
виробів та сплати акцизного збору, вжиття заходів щодо недопущення
незаконного виробництва та реалізації горілки та лікеро-горілчаних
виробів.
 
   2.2. Відповідно до покладених завдань представники ДПС на
акцизному складі:
   а) здійснюють контроль за:
   своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку
горілки та лікеро-горілчаних виробів;
   обліком, зберіганням, використанням марок акцизного збору та
додержанням встановленого порядку позначення продукції марками
акцизного збору;
   зберіганням, відпуском та обігом горілки та лікеро-горілчаних
виробів;
   обліком надходження,  витрачання спирту та сировини, яка
використовується для виробництва горілки та лікеро-горілчаних
виробів;
   додержанням установленого порядку  обчислення  та  сплати
акцизного збору;
   б) беруть участь у проведенні інвентаризації спирту, горілки
та лікеро-горілчаних виробів; ( Підпункт "б" пункту 2.2 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Державної податкової
адміністрації N 39 ( z0129-06 ) від 26.01.2006 )
   в) у разі виявлення порушень установленого законодавством
порядку  ведення  обліку, зберігання та відпуску горілки та
лікеро-горілчаних  виробів  надають  керівнику  підприємства
пропозиції щодо усунення виявлених порушень;
   г) вносять пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за
обліком, зберіганням, відпуском та транспортуванням горілки та
лікеро-горілчаних виробів;
   ґ) присутні у разі опломбування спиртосховища, цеху розливу
та складу готової продукції після закінчення робочого дня. ( Пункт
2.2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 39 ( z0129-06 ) від 26.01.2006 )
 
   2.3. При ввезенні спирту представник ДПС на акцизному складі
підприємства, що виробляє горілку та лікеро-горілчані вироби,
робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження
його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і
особистого підпису та запис в журналі реєстрації отримання спирту
етилового (додаток 1). Представник ДПС протягом 3 діб надсилає
довідку про отримання спирту етилового (додаток 2) контрольному
посту підприємства, що відпустило спирт, про що робиться відмітка
в зазначеному журналі.
 
   2.4. У разі виявлення випадків непроведення оприбуткування
або неповного оприбуткування спирту органи державної податкової
служби  вживають  відповідних  заходів  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   2.5. При відвантаженні горілки та лікеро-горілчаних виробів
заповнюється товарно-транспортна накладна, в якій представник ДПС
на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом
проставляння штампа "Виїзд дозволено" і особистого підпису та
запис  в  журналі  реєстрації  відвантаження  горілки  та
лікеро-горілчаних виробів (додаток 3).
   Усі документи,  що є підставою для відпуску горілки та
лікеро-горілчаних виробів, обов'язково перевіряються представником
ДПС на акцизному складі.
 
   2.6. При ввезенні горілки та лікеро-горілчаних виробів на
акцизний  склад  представник  ДПС  робить  відмітку  на
товарно-транспортній накладній про погодження щодо їх ввезення
шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису
та  запис  в  журналі  реєстрації  отримання  горілки  та
лікеро-горілчаних виробів (додаток 4).
   Транспортування горілки  та  лікеро-горілчаних  виробів,
відвантажених з акцизного складу підприємства-виробника горілки та
лікеро-горілчаних виробів без товарно-транспортних накладних з
відміткою представника ДПС на акцизному складі, забороняється.
 
 Директор Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом
 та обігом підакцизних товарів
 ДПА України                      І.М.Гончар
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку роботи
                   представників органу
                   державної податкової
                   служби на акцизних
                   складах підприємств,
                   що виробляють горілку
                   та лікеро-горілчані вироби
 
 
               ЖУРНАЛ
       реєстрації отримання спирту етилового
    _________________________________________________
  (найменування підприємства - отримувача спирту етилового)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Дата  |  Товарно-   |Повні реквізити|Отримання повідомлення|Довідка про|
|отримання| транспортна  | відвантажувача|           | отримання |
|     |  накладна   |  спирту   |           | спирту  |
|     |-----------------|  етилового  |----------------------| етилового,|
|     |дата|номер|кіль- |        |дата, номер|дата отри-|  номер, |
|     |  |   |кість,|        | повідом- | мання по-|  дата  |
|     |  |   |дал  |        |  лення  |відомлення|      |
|---------+----+-----+------+---------------+-----------+----------+-----------|
|---------+----+-----+------+---------------+-----------+----------+-----------|
|---------+----+-----+------+---------------+-----------+----------+-----------|
|---------+----+-----+------+---------------+-----------+----------+-----------|
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку роботи
                   представників органу
                   державної податкової
                   служби на акцизних
                   складах підприємств,
                   що виробляють горілку
                   та лікеро-горілчані вироби
 
 
               ДОВІДКА
         про отримання спирту етилового
 
   ______________________________________________________
          (найменування підприємства,
            яке одержало спирт)
 
 
________________ 200__ року              N _________
 
 
   1. Ким отримано _____________________________________________
           ( найменування, місцезнаходження,
 
__________________________________________________________________
     код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало спирт)
 
   2. Ким відвантажено _________________________________________
             (найменування, місцезнаходження,
 
__________________________________________________________________
    код за ЄДРПОУ підприємства, яке відвантажило спирт)
 
   3. Підстави для відвантаження:
 
наряд виданий ____________________________________________________
 
від _______________ 200__ року N _______
 
на отримання __________________________________________ дал спирту
              (кількість)
 
   4. Фактично отримано спирту в перерахунку на безводний
(стовідсотковий) спирт - тис. дал ________________________________
                    (кількість літерами)
 
   5. Мета одержання спирту етилового __________________________
 
__________________________________________________________________
 
   6. Місця зберігання спирту, що використовуються покупцем
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження місця зберігання,
 
__________________________________________________________________
       номер за Єдиним державним реєстром місць
          зберігання, дата внесення)
 
   7. Дата отримання спирту ___________________________________
 
   8. Серія та номер спеціальної товарно-транспортної накладної
на перевезення спирту етилового __________________________________
 
 Представник
 контрольного
  поста
 ________________       ___________________ 
  (підпис)           (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку роботи
                   представників органу
                   державної податкової
                   служби на акцизних
                   складах підприємств,
                   що виробляють горілку
                   та лікеро-горілчані вироби
 
 
               ЖУРНАЛ
 
       відвантаження лікеро-горілчаних виробів
 
    з _________________________________________________
       (найменування підприємства - виробника
          лікеро-горілчаних виробів)
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Дата  | Товарно-транспортна | Повні реквізити покупця |
|відвантаження|    накладна    | лікеро-горілчаних виробів |
|       |----------------------|              |
|       | дата | номер | сума |              |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|   1   |  2  |  3  |  4 |       5       |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|       |    |    |   |              |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|       |    |    |   |              |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку роботи
                   представників органу
                   державної податкової
                   служби на акцизних
                   складах підприємств,
                   що виробляють горілку
                   та лікеро-горілчані вироби
 
 
               ЖУРНАЛ
 
        отримання лікеро-горілчаних виробів
 
    _________________________________________________
       (найменування підприємства - отримувача
          лікеро-горілчаних виробів)
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Дата  | Товарно-транспортна |   Повні реквізити   |
| отримання |    накладна    |   відвантажувача    |
|       |----------------------| лікеро-горілчаних виробів |
|       | дата | номер | сума |              |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|   1   |  2  |  3  |  4 |       5       |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|       |    |    |   |              |
|-------------+-------+-------+------+---------------------------|
|       |    |    |   |              |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner