Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 374 від 21.10.2004

Про Порядок надання погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.05.2005 N 201
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 липня 2005 р.
                   за N 795/11075
 
 
      Про затвердження Типових умов господарських
     договорів між цукровими заводами, бурякосіючими
        господарствами та іншими суб'єктами
     бурякоцукрового комплексу незалежно від форми
     власності щодо вирощування та закупівлі цукрових
       буряків для виробництва цукру квоти "А"
 
 
   Відповідно до статті 7  Закону  України  "Про  державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) та на
виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України  від
13 квітня 2005 року N 289 ( 289-2005-п ) "Про встановлення
граничного розміру квоти та мінімальної ціни на виробництво і
реалізацію цукру у період з 1 вересня 2005 р. до 1 вересня
2006 р." Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типові умови господарських  договорів  між
цукровими  заводами,  бурякосіючими  господарствами та іншими
суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності
щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва
цукру квоти "А", що додаються.
 
   2. Скасувати Типовий договір між  цукровим  заводом  та
бурякосіючим господарством на 2004 рік, затверджений заступником
Міністра Омельяненком Г.Г. від 4 березня 2004 року.
 
   3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лазарь Т.І.), Державному департаменту продовольства
(Кіщак Ю.П.):
 
   3.1. Довести цей наказ  до  відома  головних  управлінь
агропромислового  розвитку  обласних  державних адміністрацій,
цукрових заводів, які пройшли державну реєстрацію на  право
виробництва цукру квоти "А", бурякосіючих господарств та інших
суб'єктів бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності,
які займаються вирощуванням цукрових буряків.
 
   3.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 В.о.Міністра                      І.М.Демчак
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Держспоживстандарту
 України                        М.М.Негрич
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   13.05.2005 N 201
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 липня 2005 р.
                   за N 795/11075
 
 
              ТИПОВІ УМОВИ
     господарських договорів між цукровими заводами,
    бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами
     бурякоцукрового комплексу незалежно від форми
     власності щодо вирощування та закупівлі цукрових
       буряків для виробництва цукру квоти "А"
 
 
       від "____" ________ 2005 р. N _______
   _____________________________________________________________
         (місто, селище міського типу, село)
 
            1. Визначення Сторін
 
   Замовник: "________________________________________________",
                  (цукровий завод)
   виробник цукру квоти "А", свідоцтво про державну реєстрацію
від "___"________200__ р. N____,
   в особі
   _____________________________________________________________
               (посада)
   ____________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
   що діє на підставі _________________________________________,
з одного боку,
   та Виробник:_________________________________________________
           (бурякосіюче господарство, інший суб'єкт
              бурякоцукрового комплексу)
   в особі______________________________________________________
               (посада)
   ____________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
   що діє на підставі _________________________________________,
з іншого боку, уклали цей договір про таке.
 
            2. Предмет договору
 
   2.1. Предметом  договору  є  зобов'язання  Сторін  щодо
вирощування, транспортування, приймання і переробки  цукрових
буряків та взаєморозрахунків за здану продукцію.
 
            3. Обов'язки Сторін
 
   3.1. Виробник цукрових буряків зобов'язується:
   3.1.1. Здійснювати закупку тільки сертифікованого насіння
сортів і гібридів цукрових буряків у суб'єктів господарювання, які
мають ліцензію на оптову торгівлю насінням.
   3.1.2. Виростити та продати Замовнику цукрові буряки, що
відповідають вимогам ДСТУ 4327:2004 "Коренеплоди цукрових буряків
для промислового переробляння. Технічні умови".
 
-------------------------------------------------------
|   Найменування   |Кількість,|Ціна за тонну|Сума,|
|           |  тонн  | з ПДВ, грн. | грн.|
|----------------------+----------+-------------+-----|
|Цукрові буряки для  |     |       |   |
|виробництва і поставки|     |       |   |
|цукру на внутрішній  |     |       |   |
|ринок (квота "А")   |     |       |   |
-------------------------------------------------------
 
   При відхиленні фактичної цукристості від базисної (16%) ціна
буряків, зарахованих у виконання договору, визначається щодоби
відповідно до коефіцієнтів перерахунку ціни, визначених додатком
до Порядку про визначення мінімальних цін на цукрові буряки та
цукор, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
червня 2000 року N 868 ( 868-2000-п ) "Про деякі питання
державного регулювання виробництва і реалізації цукру".
 
   3.2. Замовник цукрових буряків зобов'язується:
   3.2.1. Брати безпосередню участь в організації сировинної
зони цукрового заводу, раціональному розміщенні посівів цукрових
буряків  у  сівозмінах,  надавати  методичні  консультації
(рекомендації) та практичну допомогу Виробнику щодо вирощування та
збирання цукрових буряків з високими технологічними якостями.
   3.2.2. Для вирощування цукрових буряків надати Виробнику в
рахунок   авансу   такі   матеріальні   та   фінансові
ресурси:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3.2.3. Спільно з представником Виробника відбирати проби
цукрових буряків на полі для проведення аналізів якості та
визначення строків збирання і переробки.
   3.2.4. Забезпечити за погодженим графіком  приймання  та
розвантаження коренеплодів цукрових буряків за свій рахунок.
   3.2.5. Визначати на приймальному пункті Замовника кількість
та якість цукрових буряків згідно з діючим стандартом.
 
          4.Терміни і порядок продажу
          та доставки цукрових буряків
 
   4.1. Цукрові буряки  доставляються  на  _________________
__________________________________________________________________
        (найменування приймального пункту)
Обсяги цукрових  буряків,  які підлягають продажу у вересні,
уточнюються  Сторонами  в  залежності  від  стану  розвитку
коренеплодів, накопичення в них цукру. Графік постачання у вересні
місяці визначається Сторонами в додатковій угоді до договору з
урахуванням 3-добового запасу цукрових буряків. За несприятливих
обставин Сторони за взаємною згодою можуть скоригувати щоденні
графіки поставки цукрових буряків.
 
   4.2. Терміни і порядок продажу цукрових буряків
   Продаж цукрових буряків здійснюється в період з ___________
200_ р. до закінчення сезону переробки, а постачання - щодобово по
________ тонн. Навантаження цукрових буряків в автотранспорт
здійснюється навантажувальними засобами Виробника. Транспортування
цукрових  буряків  з  поля  до  призаводського  бурякопункту
здійснюється транспортом за рахунок Замовника.
 
       5. Взаєморозрахунки за цукрові буряки
 
   5.1. Замовник оплачує Виробнику прийняті в рахунок договору
кондиційні цукрові буряки в заліковій вазі для виробництва цукру
квоти "А" за цінами, обумовленими в договорі, але не нижче
мінімальної ціни, установленої чинними нормативно-правовими актами
України. Оплата цукрових буряків проводиться шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок Виробника або готівковими коштами
Замовника.
   При здійсненні розрахунків за цукрові буряки з їх вартості
вираховуються надані Замовником Виробнику матеріальні та фінансові
ресурси згідно з підпунктом 3.2.2 договору в рахунок авансу за
цінами,  що  діяли  на момент укладання договору. Остаточні
взаєморозрахунки за здані цукрові буряки між Виробником  та
Замовником  проводяться не пізніше 30 днів після завершення
поставки сировини та проведення остаточної звірки.
   У разі невиконання розрахунків однією з Сторін застосовують
штрафні санкції згідно з чинним законодавством України.
 
   5.2. Замовник  за  домовленістю  з  Виробником  може
розраховуватися за придбані цукрові буряки цукром з урахуванням
мінімальної ціни в строки згідно з пунктом 5.1 договору.
 
   5.3. Цукрові буряки, доставлені понад кількість, передбачену
для виробництва і реалізації цукру на внутрішньому ринку (квота
"А"), переробляються за окремою угодою.
   Замовник зобов'язується  проводити  розрахунок за цукрові
буряки з Виробником із застосуванням коефіцієнта нормативного
вилучення цукру та нормативних втрат.
 
        6. Контроль за визначенням кількості
          та якості цукрових буряків
 
   6.1. При укладанні договору Замовник пред'являє Виробнику
свідоцтво  про  атестацію  лабораторії  на  право проведення
лабораторних аналізів з визначення якості (цукристості) продукції.
   Контроль достовірності  визначення  кількості  та  якості
цукрових буряків в процесі їх приймання на переробку, а також
дотримання  вимог  стандартів і інших нормативних документів
здійснюється державним інспектором якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції.
 
   6.2. Замовник відповідає за визначення кількісних та якісних
показників цукрових буряків  (вага,  загальна  забрудненість,
цукристість) при прийманні.
 
         7. Продаж цукру, меляси та жому
 
   7.1. Виробник не пізніше першої декади листопада місяця подає
Замовнику заявку на закупівлю жому і меляси. Продаж меляси
Виробнику проводиться з розрахунку ____ кг, жому сирого _____ кг
(6,5% сухої речовини) за одну тонну буряків, зданих у межах
обсягів для виробництва цукру за квотою "А" за домовленістю
Сторін.
 
   7.2. Відпуск жому і меляси здійснюється за  погодженими
графіками за фізичною масою.
   Згідно з  пунктом  5.2  цукор  і  меляса  відпускаються
безпосередньо на цукровому заводі, а на прохання Виробника можливе
відвантаження безпосередньо на його адресу з оплатою транспортних
витрат за рахунок одержувача продукції.
   Навантаження жому і меляси на цукровому заводі здійснюється
за рахунок Замовника.
 
            8. Додаткові умови
 
   8.1. Некондиційні цукрові буряки, що не відповідають вимогам
ДСТУ 4327:2004, переробляються за окремою угодою Сторін.
 
   8.2. Звірка поставленої  кількості  цукрових  буряків  і
підписання акта звірки проводиться щодекадно протягом 3 (трьох)
днів після закінчення декади.
 
          9. Відповідальність Сторін
 
   9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання  або
неналежне виконання своїх зобов'язань за договором згідно з діючим
законодавством.
 
   9.2. У разі порушення початку терміну постачання цукрових
буряків Виробником Замовник має право вимагати повернення сум
попередньої оплати із сплатою пені. Пеня обчислюється у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України від суми
попередньої оплати.
   У разі порушення графіка постачання цукрових буряків (при
сприятливих погодних умовах для збирання та перевезення) Виробник
сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості непоставлених у
термін цукрових буряків за кожен день прострочення.
 
   9.3. У разі невиконання зобов'язань перед Замовником згідно з
договором, у тому числі в разі поставки цукрових буряків іншим,
ніж визначеним в договорі, особам, Виробник сплачує Замовнику 20%
вартості цукрових буряків, недопоставлених згідно з договором, та
не пізніше 30 днів з моменту закінчення виробничого сезону
переробки цукрових буряків повністю виплачує Замовнику вартість
матеріальних та фінансових ресурсів, наданих у рахунок авансу.
 
            10. Непереборна сила
 
   10.1. Сторони не несуть відповідальності за  невиконання
будь-яких  положень  договору, якщо це спричинено діями сил
стихійного лиха: епідемій, епізоотій, уведення воєнного  або
надзвичайного стану, далі - обставини непереборної сили, що є за
межами контролю.
 
   10.2. Сторона, яка через обставини, зазначені в пункті 10.1,
не має змоги виконати свої обов'язки, повинна повідомити про це
іншу Сторону в письмовій формі протягом 5 (п'яти) днів.
   У разі, якщо обставини непереборної сили мають місце більше
3 (трьох) місяців, будь-яка із Сторін може розірвати цей договір.
 
          11. Порядок розгляду спорів
 
   11.1. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для
розв'язання спорів на основі двосторонніх переговорів.
 
   11.2. При  виникненні спорів щодо якісних та кількісних
показників цукрових буряків, за якими не досягнуто згоди, Сторони
звертаються до державного інспектора якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції та до незалежних акредитованих
лабораторій з визначення якісних показників цукрових буряків.
 
   11.3. Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди,
вирішуються господарським судом у встановленому порядку.
 
         12. Порядок змін та розірвання
            договору, термін дії
 
   12.1. Усі зміни та доповнення, розірвання договору вважаються
дійсними, якщо вони оформлені у вигляді протоколу та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін або за рішенням суду на
вимогу однієї із Сторін у разі порушення договору другою Стороною.
   Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово
попереджає іншу Сторону в строк, що не може перевищувати 2 місяців
з моменту укладання договору.
 
   12.2. Сторони  не  мають права передавати свої права й
обов'язки з виконання договору третій Стороні без попередньої
письмової згоди на це іншої Сторони договору.
 
   12.3. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 
   12.4. Договір складено українською мовою у двох примірниках,
які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 
       13. Місцезнаходження (місце проживання),
         банківські та платіжні реквізити
 
   Замовник            Виробник
   ____________________________  ____________________________
   ____________________________  ____________________________
   ____________________________  ____________________________
 
   код               код
 
   МФО               МФО
 
   свідоцтво платника податку   свідоцтво платника податку
 
   телефон             телефон
 
   ЗА ЗАМОВНИКА          ЗА ВИРОБНИКА
   ________ ____________________  ________ ____________________
   (підпис) (ініціали, прізвище)  (підпис) (ініціали, прізвище)
 
         М.П.              М.П.
 
 Перший заступник Голови
 Державного департаменту
 продовольства                      Ю.П.Кіщак<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner