Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 114 від 07.10.2004

Щодо затвердження Інструкції про заходи з профілактики та ліквідації інфекційної анемії курчат


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             04.05.2005 N 82
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 червня 2005 р.
                   за N 614/10894
 
 
      Про затвердження форми рішення та Порядку
     перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне
      повернення суми надміру сплаченого податку
           з доходів фізичних осіб
 
 
   Відповідно до підпунктів 20.4.1-20.4.3 пункту 20.4 статті 20
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від  04.02.2004  N  127
( 127-2004-п ) "Про затвердження Порядку нарахування штрафів за
неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку
з доходів фізичних осіб" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму рішення про нарахування штрафу за неповне
або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з
доходів фізичних осіб та Порядок перерахування штрафів за неповне
або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з
доходів фізичних осіб (додаються).
 
   2. Начальнику Управління методології з виконання бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності  Державного  казначейства
України Сушко Н.І. забезпечити державну реєстрацію зазначеного
наказу в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
нарахування та перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне
повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб
відповідно до затвердженого Порядку.
 
   4. Начальнику Управління організації діловодства та контролю
виконавської дисципліни Ливун С.В. забезпечити доведення цього
наказу до відома управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у триденний
строк після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Зоца Ю.В. та заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови ДПА України              В.І.Ревун
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   04.05.2005 N 82
 
 
               РІШЕННЯ
    про нарахування штрафу за неповне або несвоєчасне
      повернення суми надміру сплаченого податку
           з доходів фізичних осіб
        від "___"____________ 200_ р. N ___
 
 
 _________________________________________________________________
     (назва органу Державного казначейства України)
 на користь ______________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові,
 _________________________________________________________________
         ідентифікаційний номер за ДРФО*,
 _________________________________________________________________
   банківський рахунок (за наявності) або адреса платника)
 
   Сума штрафу, нарахована на підставі підпункту 20.4.2 пункту
 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних
 осіб" за порушення граничного строку повернення податку з доходів
 фізичних осіб в сумі ____________________, згідно із декларацією,
             (сума цифрами)
 зареєстрованою _________________________________________________,
         (назва податкового органу та дата реєстрації)
 становить __________________________________________________ грн.
           (сума цифрами та літерами)
 
 Граничний строк повернення податку ____________________
                      (дата)
 Граничний строк надходження висновку _____________________
                       (дата)
 Висновок _________________ від _________ N ___ отримано _________
     (назва податкового органу )           (дата)
 
   Сума штрафу підлягає перерахуванню платнику шляхом:
 а) перерахування  з   рахунку  для   обліку    доходів
 _______________________________________ бюджету,
    (державного або місцевого)
 відкритого в ____________________________________________________
           (назва органу Державного казначейства
 _________________________________________________________________
           та реквізити рахунку)
 
 б) безспірного стягнення з рахунку ______________________________
                    (назва податкового органу
 ________________________________________________________________;
           та реквізити рахунку)
 
   Платник отримує суму штрафу:
   1. На поточний (вкладний) рахунок платника в банку.
   2. Готівкою через банк на підставі чека або за реєстром
одержувачів коштів.
   3. Готівкою через підприємство поштового зв'язку.
 
_______________
   * Заповнюється у разі наявності.
 
 Керівник (заступник керівника)
 
 __________________________ ________ ___________________________
 (назва органу Державного  (підпис)   (ініціали, прізвище)
    казначейства)
 
 М.П.
 
 Начальник управління методології
 по виконанню бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності
 Державного казначейства України             Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток
                   до рішення про нарахування
                   штрафу за неповне
                   або несвоєчасне повернення
                   суми надміру сплаченого
                   податку з доходів фізичних
                   осіб
 
 
   1. Орган  Державного  казначейства  приймає  рішення про
нарахування штрафу на користь платника податку за неповне або
несвоєчасне повернення йому суми надміру сплаченого податку на
підставі інформації, що міститься у висновку органу державної
податкової служби про повернення суми надміру сплаченого податку,
з урахуванням дати надходження до органу Державного казначейства
такого висновку та даних про його виконання.
 
   2. Рішення  про  нарахування  штрафів готується у трьох
примірниках, кожен з  яких  підписується  керівником  органу
Державного  казначейства або його заступником і скріплюється
печаткою.
 
   3. Перший примірник рішення про нарахування штрафу разом з
повідомленням про зарахування належних для перерахування сум
штрафу на рахунок платника податку або підприємства поштового
зв'язку  надсилається органу державної податкової служби для
ведення обліку надходження податку з доходів фізичних осіб. 
   Другий примірник рішення про нарахування штрафу разом з
повідомленням про зарахування сум штрафу на рахунок платника
податку або підприємства поштового зв'язку надсилається платнику
податку.
   Третій  примірник  рішення залишається у справах органу
Державного казначейства.
 
   4. До рішення про нарахування штрафу додається розрахунок
суми штрафу.
 
              РОЗРАХУНОК
       суми штрафу за неповне або несвоєчасне
      повернення суми надміру сплаченого податку
           з доходів фізичних осіб
 
 
   на користь __________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові платника податку,
 _________________________________________________________________
        ідентифікаційний номер за ДРФО *)
 до рішення __________________________________ від _________ N ___
      (назва органу Державного казначейства)
 Сума штрафу нараховується за затримку повернення податку на
 суму ___________________ грн.
 за висновком ___________________________________________________,
         (назва податкового органу, дата і N висновку)
 що надійшов до __________________________________________________
         (назва органу Державного казначейства,
 _________________________________________________________________
            дата надходження)
 Декларація зареєстрована в ______________________________________
    (назва податкового органу, дата і N реєстрації декларації)
 Граничний строк повернення податку ______________________________
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N та дата |Сума   |Дата |Кількість |Нарахо-|       в тому числі       |
|з/п|платіжного|надміру  |повер-|днів   |вана  |--------------------------------------|
|  |доручення |сплаченого|нення |затримки |сума  |при затримці|при затримці|при затримці|
|  |на    |податку  |   |повернення|штрафу |до 30 днів |від 31 до 90|від 91 дня |
|  |повернення|(частин), |   |     |всього,|(гр.    |днів    |(гр.    |
|  |суми   |грн.   |   |     |грн.  |3 х 10:100) |(гр.    |3 х 100:100)|
|  |надміру  |     |   |     |    |      |3 х 50:100) |      |
|  |сплаченого|     |   |     |    |      |      |      |
|  |податку  |     |   |     |    |      |      |      |
|---+----------+----------+------+----------+-------+------------+------------+------------|
| 1 |   2  |   3  |  4 |   5  |  6  |   7   |   8   |   9   |
|---+----------+----------+------+----------+-------+------------+------------+------------|
|  |     |     |   |     |    |      |      |      |
|---+----------+----------+------+----------+-------+------------+------------+------------|
|  |Усього  |     |  х |     |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
   * Заповнюється у разі наявності.
 
 Відповідальна особа _______________  __________________________
            (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 Керівник (заступник керівника)  ________ ______________________
 _______________________________ (підпис)  (ініціали, прізвище)
 (назва структурного підрозділу)
 
 
   5. Нарахування суми штрафу здійснюється, виходячи із строків
затримки повернення податку та його розміру, а саме:
 
   S = P х Н : 100
 
   У разі, коли повернення суми податку здійснюється окремими
частинами, штраф нараховується одночасно або після перерахування
останньої її частини, виходячи із строків затримки повернення
таких частин та їх розміру, а саме:
 
   S = (p  х 10 : 100) + (p х 50 : 100) + (p х 100 : 100),
      1         2         3
 
   де:
   S - сума нарахованого штрафу;
   P - сума податку, отримана платником із порушенням граничного
терміну повернення;
   Н - розмір штрафу у відсотках (10%, 50%, 100%);
   p , p , p  - частини суми податку, отримані платником із
   1  2  3
порушенням граничного строку повернення.
 
   Розрахунок підписується відповідальною особою структурного
підрозділу органу Державного казначейства, на яку  покладено
обов'язки з нарахування штрафів за несвоєчасне повернення податку,
та керівником (заступником керівника) цього підрозділу.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   04.05.2005 N 82
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 червня 2005 р.
                   за N 614/10894
 
 
               ПОРЯДОК
         перерахування штрафів за неповне
       або несвоєчасне повернення суми надміру
      сплаченого податку з доходів фізичних осіб
 
 
   Цей Порядок  визначає  механізм перерахування штрафів за
неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку
з доходів фізичних осіб, у тому числі внаслідок застосування права
на податковий кредит (далі - відповідно штрафи та податок),
відповідно до підпунктів 20.4.1-20.4.3 пункту 20.4 статті 20
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) та
Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення
суми надміру сплаченого податку з  доходів  фізичних  осіб,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого
2004 року N 127 ( 127-2004-п ).
 
   1. Відповідно до рішення про нарахування штрафу  органи
Державного казначейства здійснюють перерахування сум штрафів на
користь платників податку.
   Рішення про  нарахування  штрафів  реєструються  органами
Державного казначейства в Журналі обліку рішень про нарахування
штрафів (додаток).
   Перерахування сум штрафів здійснюється органами Державного
казначейства за рахунок зменшення доходів бюджету, до якого
зараховується такий податок.
   У разі, коли порушення граничного строку повернення податку
(60 календарних днів від дня отримання  податковим  органом
податкової декларації) відбулось з вини податкового органу у
зв'язку з наданням податковим  органом  відповідному  органу
Державного казначейства висновку на повернення податку пізніше ніж
за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від
дня отримання податковим органом податкової декларації, сума
штрафу стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку,
призначеного для утримання відповідного податкового органу, за
КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки".
   Якщо порушення граничного строку подання податковим органом
висновку органу Державного казначейства пов'язане з недотриманням
відповідними  фінансовими  органами  строку  погодження таких
висновків  (два  робочих  дні),  перерахування  сум  штрафів
здійснюється за рахунок зменшення доходів відповідних місцевих
бюджетів.
 
   2. Після прийняття рішення про нарахування штрафу відповідний
орган Державного казначейства здійснює перерахування сум штрафів
за реквізитами, указаними у висновку податкового органу про
повернення податку, на рахунок платника, відкритий у банку, або
зазначена виплата проводиться готівкою, а саме:
   - з відповідних рахунків, відкритих органами  Державного
казначейства України в банках, уповноважених згідно з укладеними
договорами здійснювати виплату  готівки  на  підставі  чека,
виписаного на ім'я фізичної особи;
   - з рахунків банків, уповноважених згідно з  укладеними
договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів;
   - поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку на
адресу платника.
   Для перерахування сум штрафів орган Державного казначейства
готує платіжний документ, у полі "Призначення платежу" якого
зазначаються номер та дата рішення про нарахування сум штрафів
(або номер та дата реєстру при виплаті одержувачам коштів готівкою
за реєстром).
   Реєстри одержувачів коштів складаються у трьох примірниках, в
яких зазначаються прізвище, ім'я та по батькові одержувача, його
ідентифікаційний номер за ДРФО (у разі наявності), сума штрафу,
номер та дата рішення про нарахування штрафу (при поверненні суми
штрафів  через  підприємства  поштового  зв'язку  додатково
зазначається адреса одержувача коштів).
   Реєстри одержувачів коштів підписуються начальником органу
Державного  казначейства  або  його  заступником  і головним
бухгалтером та скріплюються печаткою.
   Один примірник одночасно з перерахуванням коштів передається
до банку або підприємства поштового зв'язку, які вповноважені
згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за
реєстром одержувачів.  
   Другий примірник реєстру надсилається відповідному органу
державної податкової служби.
   Третій примірник залишається у справах відповідного органу
Державного казначейства.
 
   3. Оплата послуг банку та підприємств поштового зв'язку при
перерахуванні  сум штрафів здійснюється за рахунок бюджетних
асигнувань, виділених  органам  Державного  казначейства  для
проведення відповідних видатків.
 
   4. Сума штрафу, не отримана платником податку протягом одного
місяця після її надходження на рахунок підприємства поштового
зв'язку, підлягає згідно з Правилами надання послуг поштового
зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2002 року N 1155 ( 1155-2002-п ), поверненню відділенням
поштового зв'язку на рахунок, з якого вона перераховувалась.
 
 Начальник управління методології
 по виконанню бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності
 Державного казначейства України             Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток
                   до Порядку перерахування
                   штрафів за неповне
                   або несвоєчасне повернення
                   суми надміру сплаченого
                   податку з доходів фізичних
                   осіб
 
 
               ЖУРНАЛ
       обліку рішень про нарахування штрафів
    за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру
      сплаченого податку з доходів фізичних осіб
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
| N |  N  | Дата |  Платник податку   |Сума  |  Підлягає  |N, дата|Відмітка |
|з/п|рішення|рішення|            |штрафу,| перерахуванню |платіж-|про   |
|  |    |    |-----------------------|грн.  |---------------|ного  |виконання|
|  |    |    |прізвище,|ідентифіка- |    |з   |на   |дору- |     |
|  |    |    |ім'я,  |ційний номер |    |рахунку|рахунок|чення |     |
|  |    |    |по    |за ДРФО (у  |    |(рекві-|(рекві-|    |     |
|  |    |    |батькові |разі наяв-  |    |зити) |зити) |    |     |
|  |    |    |     |ності)    |    |    |    |    |     |
|---+-------+-------+---------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |   5   |  6  |  7  |  8 |  9 |  10  |
--------------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner